ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2019 р. Справа№200/8127/19-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Давиденко Т.В.

розглянувши в порядку письмового провадження адміністративний позов Державної

служби геології та надр України

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Пересувна механізована

колона "Укрстрой"

третя особа Державна служба України з питань праці

про припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального

дозволу на користування надрами,-

ВСТАНОВИВ:

Державна служба геології та надр України (ЄДРПОУ 37536031, юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Пересувна механізована колона "Укрстрой" (ЄДРПОУ 03566506, юридична адреса: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул. Юговосточна, 1), третя особа Державна служба України з питань праці (ЄДРПОУ 39472148, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14) про припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 16.04.2009 року № 4968, наданого Товариству з обмеженою відповідальністю "Пересувна механізована колона "Укрстрой".

Доводи позовної заяви обґрунтовує тим, що з моменту отримання спеціального дозволу у відповідача, як у надрокористувача виникли права та обов`язки, встановлені Кодексом України про надра та Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615.

Вказує на те, що в порушення вимог угоди про умови користування надрами та ст. 24 кодексу України про надра відповідач не погодив проекти планів розвитку гірничих робіт на 2017,2018 та 2019 роки в органах Держпраці України.

Враховуючи наведене, просить позовні вимоги задовольнити та припинити право користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 16.04.2009 року № 4968.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, про дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, про дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, відзив та заяву про розгляд справи за його участю не надав.

Відповідно до ч. 9 ст. 205 Кодексу адміністративного судочинства України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з`явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Згідно ч. 4 ст. 243 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення, постановлене у письмовому провадженні, повинно бути складено у повному обсязі не пізніше закінчення встановлених цим Кодексом строків розгляду відповідної справи, заяви або клопотання.

Враховуючи наведене, суд розглядає позовну заяву в порядку письмового провадження на підставі наявних у ній доказів.

Дослідивши матеріали справи, доводи позовної заяви, суд з`ясував наступні обставини справи.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "УКРСТРОЙ"перебуває на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ 03566506), зареєстроване за юридичною адресою: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул. Юговосточна, 1.

16.04.2009 року Товариству з обмеженою відповідальністю "Пересувна механізована колона "Укрстрой" наданий спеціальний дозвіл на користування надрами № 4968 ( а.с. 18).

Згідно п.5.3 розділу 5 Угоди № 4968, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "УКРСТРОЙ" дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов`язаних із користуванням надрами; дотримуватись вимог, передбачених дозволом та Угодою.

Як вбачається з листа Головного управління Держпраці у Донецькій області від 26.06.2018 року № 06.2-13-2/6845-18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "УКРСТРОЙ" не узгоджувало проект планів розвитку гірничих робіт на 2017 та 2018 роки в органах Держпраці України. (а.с. 17-19).

07.09.2018 року Державна служба геології та надр України зупинила дії спеціального дозволу ТОВ "Пересувна механізована колона "Укрстрой" на користування надрами та встановила строк для усунення порушень законодавства про надра - 30 календарних днів, про що прийнятий наказ від 07.09.2018 року № 311 (а.с. 24).

На адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Пересувна механізована колона "Укрстрой" було направлено лист про внесення змін до наказу Держгеонадр від 19.05.2015 року № 122 в частині доповнення підстав для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 4968 від 16.04.2009 року, надрокористувачу надано 30 календарних днів для усунення порушень, лист повернуто на адресу Державної служби геології та надр України за закінченням встановленого строку зберігання.

Згідно листа Головного управління Держпраці у Донецькій області від 12.02.2019 року № 06.2-13-2/1472-19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА "УКРСТРОЙ" не узгоджувало проект планів розвитку гірничих робіт на 2018 та 2019 роки в органах Держпраці України. (а.с. 17-19).

Листом Держгеонадр про надання згоди/незгоди на припинення права користування надрами відповідачу надано п`ятнадцятиденний строк для надання власної позиції (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами, згідно з спеціальним дозволом на користування надрами № 4968 від 16.04.2009 року.

Між сторонами немає розбіжностей щодо обставин справи, встановлених судом, позивач просить анулювати спеціальний дозвіл на користування надрами, наданий Товариству з обмеженою відповідальністю Стромацемент .

Проаналізувавши встановлені обставини справи та норми законодавства України, яке регулює спірні правовідносини, суд вважає позовну заяву такою, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Державна служба геології та надр України є центральним органом виконавчої влади, який наділений функціями для забезпечення реалізації державної політики у сфері надрокористування та діє відповідно до Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1174.

Пунктом 4 зазначеного Положення визначено, що Державна служба геології та надр України відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: видає в установленому порядку спеціальні дозволи на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами); зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлює їх дію у разі зупинення.

Таким чином, позивач у справі - суб`єкт владних повноважень, на якого чинним законодавством покладені владні управлінські функції для забезпечення реалізації державної політики у сфері надрокористування.

Питання надання спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також визначає процедуру продовження строку дії, переоформлення, видачі дубліката, зупинення дії чи анулювання дозволу та внесення до нього змін врегульовано Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615.

Згідно п. 23 Порядку право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності .

Відповідно до пункту 25 Порядку про надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволу та внесення змін до нього Держгеонадра видає наказ, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим - розпорядження.

Наказ Держгеонадр та розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим про зупинення, анулювання дозволу, рішення про відмову в наданні чи продовженні строку дії дозволу можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Згідно ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра підстави припинення права користування надрами визначенні статтею 26 Кодексу України про надра, відповідно до якої право користування надрами припиняється в разі:

1) якщо відпала потреба в користуванні надрами;

2) закінчення встановленого строку користування надрами;

3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано в користування;

4) користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я населення;

5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр;

6)якщо користувач без поважних причин протягом 2 років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу 180 календарних днів не приступив до користування надрами;

7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої в користування ділянки надр.

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється органом, який надав надра в користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, в разі незгоди користувачів - у судовому порядку. При цьому питання про припинення права користування земельною ділянкою вирішується у встановленому земельним законодавством порядку.

Тобто, право користування надрами припиняється органом, який надав надра в користування, самостійно або в судовому порядку.

Як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, надрокористувач зобов`язаний у встановленому порядку узгоджувати проекти планів розвитку гірничих робіт в органах Держпраці України.

Таким чином, узгодження проектів планів розвитку гірничих робіт в органах Держпраці України - обов`язкова умова спеціального користування надрами, яка прямо визначена дозволом та Угодою.

Як встановлено судом, відповідач відповідні проекти планів розвитку гірничих робіт в органах Держпраці України на 2017, 2018, 2019 року не узгоджував.

Згідно ч. 1 ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд вважає, що позивачем надані належні докази порушення відповідачем норм чинного законодавства в сфері надрокористування.

Оскільки відповідачем не узгоджувались проекти планів розвитку гірничих робіт в органах Держпраці України на 2017, 2018, 2019 року, які передбачені Угодою, що є порушенням вимог, передбачених чинним законодавством та спеціальним дозволом, вжиті позивачем заходи щодо усунення порушень норм чинного законодавства до такого усунення не привели, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, Кодексу України про надра, Кодексом адміністративного судочинства України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Державної служби геології та надр України (ЄДРПОУ 37536031, юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Пересувна механізована колона "Укрстрой" (ЄДРПОУ 03566506, юридична адреса: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул. Юговосточна, 1), третя особа Державна служба України з питань праці (ЄДРПОУ 39472148, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14) про припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 16.04.2009 року № 4968, наданого Товариству з обмеженою відповідальністю "Пересувна механізована колона "Укрстрой" - задовольнити повністю.

Спеціальний дозвіл на користування надрами від 16 квітня 2009 року № 4968, наданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Пересувна механізована колона "Укрстрой" (ЄДРПОУ 03566506, юридична адреса: 85630, Донецька обл., м. Красногорівка, вул. Юговосточна, 1) - анулювати.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Суддя Т.В. Давиденко

Дата ухвалення рішення 01.11.2019
Зареєстровано 04.11.2019
Оприлюднено 05.11.2019

Судовий реєстр по справі 200/8127/19-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 01.11.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.07.2019 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону