ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"30" жовтня 2019 р. Справа№ 873/78/19

Північний апеляційний господарський суд

суддя: Доманська М.Л.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

представники у судове засідання не з`явились;

розглянувши заяву Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Незалежного третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017

у справі № 30/16

за позовом Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Максимум+"

про стягнення заборгованості за договором про надання послуг щодо санітарного утримання території № 117/2013 від 14.06.2013

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Постійно діючого Незалежного третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16 позов задоволено, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Максимус+" (01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 32-а, код ЄДРПОУ 38649279) на користь Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (02660, м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська, 7, код ЄДРПОУ 23505151, р/р 35440030001333 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019) 900 (дев`ятсот) грн. 00 коп. та витрати по оплаті третейського збору у розмірі 94 (дев`яносто чотири) грн. 00 коп.

11.09.2019 до Північного апеляційного господарського суду надійшла заява Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Незалежного третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.09.2019 у справі № 873/78/19 прийнято до розгляду заяву Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Незалежного третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16, витребувано у Постійно діючого Незалежного третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" матеріали справи № 30/16 та продовжено строк розгляду заяви до тридцяти днів.

27.09.2019 до Північного апеляційного господарського суду від заявника надійшло клопотання про розгляд заяви без участі представників Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо".

07.10.2019 до Північного апеляційного господарського суду від Постійно діючого Незалежного Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів", на вимогу ухвали суду від 16.09.2019 у даній справі, надійшли матеріали третейської справи № 30/16, копія Регламенту та Положення Постійно діючого Незалежного Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації „Ліга юридичного захисту інтересів споживачів". Постійно діючий Незалежний Третейський суд при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" зазначив про те, що не має інформації про визнання недійсною третейської угоди; рішення Постійно діючого Незалежного Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16 компетентним судом не скасоване; немає в провадженні інших судів заяви про оскарження чи скасування рішення Постійно діючого Незалежного Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.10.2019 у справі № 873/78/19 розгляд заяви було відкладено на 30.10.2019.

В судове засідання 30.10.2019 уповноважені представники заявника та боржника не прибули.

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень (ч. 3 ст. 120 ГПК України).

Відповідно до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи.

Сторони були належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду заяви, однак не скористались передбаченим законом правом на участь у розгляді заяви судом. Оскільки неявка сторін не визнавалась судом обов`язковою, а участь в засіданні суду є правом, а не обов`язком, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви без участі уповноважених представників сторін.

Оцінюючи матеріали справи за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що заява позивача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Постійно діючим Незалежним Третейським судом при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" встановлено, що 14.06.2013 між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Максимум+" укладено договір про надання послуг щодо санітарного утримання території № 117/2013. Згідно з п. 8.3. Договору у випадку, якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку у Постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів.

Як зазначалося вище, рішенням Постійно діючого Незалежного Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16 позовні вимоги Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" задоволені повністю.

Відповідно до частини 2 статті 352 ГПК України заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня ухвалення рішення третейським судом.

Згідно з частиною 3 статті 354 ГПК України, при розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 355 цього Кодексу.

Відповідно до статті 355 ГПК України, суд відмовляє у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано судом;

2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди; якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

5) третейська угода визнана недійсною;

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;

9) третейський суд вирішив питання про права та обов`язки осіб, які не брали участі у справі.

В силу дії частини 1 статті 5 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду виконуються зобов`язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. У разі, коли рішення третейського суду не виконується добровільно зобов`язаною цим рішенням стороною, інша сторона може подати до компетентного суду заяву про видачу виконавчого документа, яким у господарському судочинстві згідно зі статті 327 Господарського процесуального кодексу України та пункту 1-1 частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" є наказ.

Згідно з частиною 1 статті 56 Закону України "Про третейські суди": заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.

Відповідно до частини 6 статті 56 Закону України "Про третейські суди" компетентний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, якщо:

1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано компетентним судом;

2) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

3) пропущено встановлений цією статтею строк для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

5) третейська угода визнана недійсною компетентним судом

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16 - 19 цього Закону;

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу компетентного суду відповідну справу;

9) третейський суд вирішив питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі.

У відповідності до норм чинного законодавства при розгляді заяви про видачу виконавчого документа господарський суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішення третейського суду в цілому, а лише встановлює відсутність або наявність підстав для відмови в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, визначених статті 56 Закону України "Про третейські суди" та статті 355 ГПК України.

Суд констатує, що на момент винесення даної ухвали, Північному апеляційному господарському суду не подано жодних належних і допустимих доказів (вони відсутні в матеріалах справи) того, що: рішення Постійно діючого Незалежного Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16 скасовано компетентним судом; дана справа не була підвідомча вказаному третейському суду відповідно до закону; строк для звернення за видачею виконавчого документа пропущений; зазначене рішення третейського суду прийнято не у спорі, передбаченому третейською угодою; дана третейська угода визнана недійсною компетентним судом; склад третейського суду не відповідав вимогам Закону України "Про третейські суди" та третейській угоді; рішення третейського суду містить способи захисту прав, які не передбачені законами України; третейський суд вирішував питання про права і обов`язки осіб, які не брали участь у справі.

За вказаних обставин, враховуючи, що Боржником вказане рішення добровільно не виконано, суд приходить до висновку про необхідність задоволення заяви Заявника та видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16.

Відповідно до статті 129 ГПК України сплачена заявником сума судового збору покладається на Боржника, оскільки станом на дату звернення Заявника до суду з даною заявою рішення третейського суду Боржником виконано не було, а отже Боржник є винним у виникненні спору (у зверненні Заявника до суду з даною заявою).

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 129, 234, 354, 356 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16 - задовольнити.

2. Видати наказ на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Ліга юридичного захисту інтересів споживачів" від 22.02.2017 у справі № 30/16.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Максимус+" (01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 32-а, код ЄДРПОУ 38649279) на користь Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (02660, м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська, 7, код ЄДРПОУ 23505151, р/р 35440030001333 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019) 900 (дев`ятсот) грн. 00 коп.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Максимус+" (01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 32-а, код ЄДРПОУ 38649279) на користь Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (02660, м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська, 7, код ЄДРПОУ 23505151, р/р 35440030001333 в ТУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019) витрати по оплаті третейського збору у розмірі 94 (дев`яносто чотири) грн. 00 коп.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Максимус+" (01103, м. Київ, бул. Дружби Народів, 32-а, код ЄДРПОУ 38649279) на користь Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (02660, м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська, 7, код ЄДРПОУ 23505151, р/р 35440030001333 в ТУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019) витрати по сплаті судового збору за подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення в розмірі 1 003 (одна тисяча три) грн. 50 коп.

6. Відповідні накази видати після набрання ухвалою законної сили.

7. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Суддя М.Л. Доманська

Дата ухвалення рішення 30.10.2019
Зареєстровано 05.11.2019
Оприлюднено 05.11.2019

Судовий реєстр по справі 873/78/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 19.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 19.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 19.11.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 873/78/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону