ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

29.10.2019 р. Справа № 924/752/19

За позовом: Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Хмельницький,

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю КОНДОР ЛОГІСТИК , м. Львів,

про: стягнення 171' 878,86 грн.

Суддя Козак І.Б.

При секретарі Гелеш Г.М.

Представники:

Від позивача: Мевша Д.В - представник (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ № 000211 від 09.01.2019 р.),

Від відповідача: Волошин Т.В. - представник (ордер серії ВС № 1004370 від 01.10.2019 р.).

08.08.2019 року на адресу господарського суду Львівської області надійшла ухвала господарського суду Хмельницької області від 22.07.2019р. у справі № 924/752/19 про надіслання за підсудністю матеріалів позовної заяви з додатками Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф до товариства з обмеженою відповідальністю КОНДОР ЛОГІСТИК про стягнення 171 878,86 грн.

За допомогою системи автоматизованого розподілу справу № 924/752/19 передано для розгляду судді Козак І.Б. Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду по даній справі. Ухвалою суду від 0.10.2019р. закрито підготовче провадження, розгляд справи по суті призначено на 29.10.2019р.

У судове засідання 29.10.2019р. представники позивача та відповідача подали заяви про затвердження мирової угоди у цій справі.

У зв`язку з укладенням мирової угоди суд роз`яснив сторонам наслідки такого рішення. Перевіривши повноваження представників сторін на вчинення відповідних дій, суд встановив, що представники діють у межах повноважень, наданих їм сторонами.

Оскільки сторони уклали мирову угоду у справі та подали її на затвердження господарському суд, мирова угода відповідає вимогам закону та затверджується судом, зазначені обставини є підставою для закриття провадження у цій справі на підставі ч.4 ст. 192 ГПК України.

Суд роз`яснює сторонам, що у відповідності до ч. 3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

Згідно ч. ст. 130 ГПК України, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України Про судовий збір , у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Враховуючи те, що мирова угода була первинно укладена і подана сторонами до суду до початку розгляду справи по суті, позивачу підлягає поверненню з Державного бюджету України 960,50 грн. судового збору.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.192-193, 231, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та товариства з обмеженою відповідальністю КОНДОР ЛОГІСТИК про затвердження мирової угоди у справі № 924/752/19 задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду, укладену між Хмельницьким обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та товариством з обмеженою відповідальністю КОНДОР ЛОГІСТИК у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

м. Львів 29.10.2019р.

Цю мирову угоду про врегулювання спору укладено між:

1. Хмельницьким обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який є позивачем у справі №924/752/19 в особі представника Мевші Дениса Васильовича, який діє на підставі Довіреності, з однієї сторони, та

2. товариством з обмеженою відповідальністю КОНДОР ЛОГІСТИК , яке є відповідачем у справі №924/752/19, в особі представника Волошина Тараса Володимировича, який діє на підставі договору про надання правової допомоги, з іншої сторони, які разом іменуються сторони , а кожна окремо- сторона , керуючись статтями 46 та 192 ГПК України,вирішили укласти цю Мирову угоду про врегулювання спору про наступне:

1. Обставини справи та порядок врегулювання спору

1.1. В провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа №924/752/19 за позовом Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф до товариства з обмеженою відповідальністю КОНДОР ЛОГІСТИК про стягнення коштів в розмірі 171 878,86 грн., з яких: 145' 003,65 грн сума основоної заборгованості, 26' 875,21 грн. нарахованої пені.

1.2. Заборгованість, зазначена в п.1.1. цієї мирової угоди, виникла на підставі Договору №7 про закупівлю товарів з державні кошти від 27.06.2018р.

1.3. В процесі розгляду справи в суді Сторони, керуючись статтями 46 та 192 ГПК України, дійшли згоди щодо мирного врегулювання існуючого спору на наступних умовах:

1.3.1. Відповідач визнає основну заборгованість перед позивачем в розмірі 145' 003,65 грн (сто сорок п`ять тисяч три гривні 65 коп) та зобов`язується сплатити її в термін до 30.11.2019р. з правом дострокового виконання шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок позивача.

1.3.2. Позивач в свою чергу відмовляється від стягнення з відповідача пені в розмірі 26' 875,21 грн.

1.4. Загальна сума коштів, які відповідач зобов`язується сплатити на користь позивача згідно з пунктом 1.3 цієї мирової угоди, становить 145' 003,65 грн. (сто сорок п`ять тисяч три гривні 65 коп).

2.Інші умови

2.1. Підписуючи дану мирову угоду, сторони підтверджують, що не мають один до одного претензій в межах виконання Договору №7 про закупівлю товарів за державні кошти від 27.06.2018 року.

2.2. Позивач та відповідач, підписуючи дану Мирову угоду, підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам, та заявляють про те, що у процесі її укладення діяли в межах наданих повноважень, без порушення прав та інтересів третіх осіб. Наслідки укладання даної мирової угоди сторонам відомі та зрозумілі.

2.3. Підписанням даної мирової угоди сторони підтверджують, що вони мають повний обсяг цивільної дієздатності та правоздатності (повноважень) для укладення та підписання цієї мирової угоди. Дієздатність сторін щодо укладання та підписання цієї мирової угоди не обмежується установчими документами, рішеннями керівних органів, довіреністю, контрактом тощо.

2.4. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту винесення Господарським судом Львівської області ухвали про її затвердження.

2.5. Ухвала Господарського суду Львівської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом та підлягає виконанню відповідно до Закону України Про виконавче провадження , за яким стягувачем є Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а боржником - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДОР ЛОГІСТИК" .

2.6 У разі невиконання, неналежного виконання умов Мирової угоди відповідачем, позивач має право звернутись до органів державної виконавчої служби з вимогою про примусове виконання мирової угоди. Дана Мирова угода є виконавчим документом у розумінні статей 192-193 ГПК України.

2.7. Наслідки укладення даної Мирової угоди сторонам роз`яснені та зрозумілі.

2.8. Сторони визнають, що у разі невиконання відповідачем свого грошового зобов`язання перед позивачем в повному обсязі в термін до 30.11.2019р., позивач має право звернутися до державної виконавчої служби зі заявою про примусове виконання ухвали Господарського суду Львівської області про затвердження даної Мирової угоди в частині невиконання грошових зобов`язань.

2.9. Дана Мирова угода підписана сторонами у трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін та Господарського суду Львівської області.

2.10. У всьому, що не зазначено в даній Мировій угоду, сторони керуються чинним законодавством України.

3. Адреси та розрахункові реквізити сторін

ПОЗИВАЧ ВІДПОВІДАЧ

Хмельницький обласний центр Товариство з обмеженою

екстреної медичної допомоги відповідальністю

та медицини катастроф КОНДОР ЛОГІСТИК

29000, м. Хмельницький, вул.Пілотська, 1, 79044, м. Львів, вул.Єфремова,

Код ЄДРПОУ 26514713 к.1Б, код ЄДРПОУ 39046990

3. Закрити провадження у справі №924/752/19.

4. Повернути Хмельницькому обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (адреса: 29000, м. Хмельницький, вул.Пілотська, 1, код ЄДРПОУ 26514713 ) з Державного бюджету України 960,50 грн. судового збору, сплаченого згідно з платіжним дорученням №102 від 17.05.2019р.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом.

Стягувачем за цією ухвалою є Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (адреса: 29000, м. Хмельницький, вул.Пілотська, 1, код ЄДРПОУ 26514713 ).

Боржником за цією ухвалою є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДОР ЛОГІСТИК" (адреса: 79044, м. Львів, вул.Єфремова, 84, к.1Б, код ЄДРПОУ 39046990) .

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, визначеному розділом ІV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 04.11.2019 р.

Інформацію у справі №924/752/19 можна отримати за такою веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015/ .

Ухвала дійсна для пред`явлення до примусового виконання протягом трьох років, починаючи з 05.11.2019р.

Суддя Козак І.Б.

Зареєстровано 05.11.2019
Оприлюднено 06.11.2019
Дата набрання законної сили 29.10.2019

Судовий реєстр по справі 924/752/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.10.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 01.10.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.09.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.09.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 12.08.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону