ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.10.2019Справа № 910/11880/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ВКП ЮЖТЕХМАШ

до Товариства з обмеженою відповідальністю НСК ГРУП

про стягнення 92 600, 00 грн

Суддя Карабань Я.А.

Секретар судових засідань Саницька Б.В.

Представники учасників справи:

від позивача: Стеблина І.В;

від відповідача: не з`явився,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю ВКП ЮЖТЕХМАШ (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю НСК ГРУП (надалі - відповідач) про стягнення заборгованості з орендних платежів у сумі 92 600, 00 грн.

Позовні вимоги, з посиланням на ст.655, 759, 762, 763, ЦК України, ст.193, 285 ГК України, обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх обов`язків за договором оренди №460 від 13.04.2018, в частині повної та своєчасної плати за користування майном у період з 23.05.2018 по 29.08.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2019 дану позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

20.09.2019 від представника позивача адвоката Волтарніста С.І. надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі у справі №910/11880/19, справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 16.10.19.

16.10.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог, відповідно до якої позивач просить суд стягнути з відповідача 92 600, 00 грн заборгованості з орендних платежів за договором оренди №460 від 13.04.2018, 16 000, 00 грн неустойки за несвоєчасне повернення об`єкта оренди та зобов`язати відповідача повернути позивачу обладнання загальною вартістю 48 500, 00 грн передане за зазначеним договором оренди, в обґрунтування якої зазначено, що вказаний договір оренди розірвано позивачем 04.09.2019 в односторонньому порядку.

Засідання призначене на 16.10.2019 не відбулося, у зв`язку із перебуванням судді Карабань Я.А. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2019 судове засідання призначено на 30.10.2019

У судовому засіданні 30.10.2019 позивач просив прийняти до розгляду заяву про збільшення позовних вимог та позов задовольнити, представник відповідача в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2019 заяву ТОВ ВКП ЮЖТЕХМАШ про збільшення позовних вимог від 16.10.2019 року та додані до неї матеріали повернуто заявникові, з мотивів викладених в ухвалі суду.

Відповідач не скористався наданим йому законом правом подати письмові заперечення проти позову (відзив), або будь-які інші письмові заперечення чи пояснення по справі та/або заяви процесуального характеру.

До матеріалів справи (до позовної заяви) приєднані докази виконання позивачем вимог ст. 172 ГПК України - надіслання відповідачу копії позовної заяви та копій доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Судом також були вчинені всі належні дії для повідомлення відповідача про розгляд справи ухвали суду надсилалися на адресу місцезнаходження відповідача, яка вказана у позові та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Вказані ухвали надсилалися рекомендованим листом.

Відповідно до п. 99 постанови КМУ від 5 березня 2009 р. N 270 Про затвердження Правил надання послуг поштового зв`язку , рекомендовані поштові відправлення, які не були вручені під час доставки, повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень, під час доставки за зазначеною адресою або під час вручення в об`єкті поштового зв`язку вручаються адресату.

У разі відсутності адресата до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення про надходження зазначеного реєстрованого поштового відправлення.

Відповідно до розділу Строк зберігання поштових відправлень, поштових переказів постанови КМУ від 5 березня 2009 р. N 270 Про затвердження Правил надання послуг поштового зв`язку , у разі невручення рекомендованого листа з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою до об`єкта поштового зв`язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

Із залучених до матеріалів справи листів, у якому відповідачу направлялись копії ухвал, убачається, що дані листи, направлені за офіційною адресою місцезнаходження відповідача згідно ЄДР, були повернуті суду поштою.

Інших адрес відповідач суду не повідомляв та в ЄДР інші адреси відсутні, тому суд позбавлений можливості направити ухвалу на інші адреси.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що неотримання листів з ухвалами суду відповідачем та повернення їх до суду є наслідками діяння (бездіяльності) самого відповідача щодо їх належного отримання, тобто його власною волею, оскільки самим відповідачем надаються до ЄДР відомості, щодо офіційної адреси його місцезнаходження.

Відтак, відповідач вважається повідомленим про розгляд справи належним чином, оскільки судом було виконано всі покладені на нього обов`язки, а відповідач, натомість проявив процесуальну бездіяльність.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно із ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Суд дійшов висновку, що неявка представника відповідача в судове засідання не перешкоджає розгляду справи по суті.

У судовому засіданні 30.10.2019 відповідно до ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення позивача, з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

13.04.2018 між позивачем (орендодавець) та відповідачем (орендар) укладено договір оренди № 460 (надалі - договір), згідно умов якого позивач надав відповідачу у тимчасове платне користування обладнання, а останній зобов`язався виплачувати позивачу орендну плату та по закінченню терміну оренди, повернути йому зазначене обладнання.

Найменування обладнання, його вартість та ціна оренди зазначаються в додатку до даного договору, вартість та кількість елементів обладнання, що надається в оренду, зазначаються в акті прийому-передачі обладнання в оренду (п.1.2 договору).

Орендар здійснює попередню оплату за обладнання, яке передається в оренду в розмірі 100% на підставі акту прийому-передачі (п.3.1 договору).

Відповідно до п.4.1 орендоване обладнання, зазначене в додатку, передається в оренду щодобово. Мінімальний термін оренди складає 40 діб. Доба починається з часу передачі обладнання в оренду і закінчується в той же час по закінченню 40 діб.

Термін оренди обладнання розраховується, як різниця між датою прийому-передачі обладнання з оренди і датою прийому передачі обладнання в оренду, при 100% поверненні обладнання, в технічно справному та незабрудненому стані (п.4.2 договору).

Згідно п.5.1 з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок орендодавця або будь-яким іншим способом, за оренду окремих одиниць техніки, на підставі виставленого рахунку. Орендодавець протягом 5 днів зобов`язується передати, а орендар - прийняти обладнання зазначене в рахунку.

Передача обладнання в оренду здійснюється орендареві або уповноваженому на підставі довіреності і оформлюється відповідним актом прийому-передачі обладнання (п.5.2 договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до повного виконання сторонами обов`язків згідно договору (п.8.1 договору).

Відповідно до додатку №1 - протоколу узгодження цін до договору, вартість оренди обладнання до 40 діб становить 8 000, 00 грн, більше 40 діб - 200, 00 грн/доба, вартість обладнання 48 500, 00 грн.

На виконання умов договору, згідно до акту передачі обладнання в тимчасове використання, позивач передав, а відповідач прийняв обладнання в оренду, час початку оренди - 13.04.2018, час закінчення (остаточно розраховується при поверненні) - 23.05.2018, вказаний акт підписаний зі сторони позивача - директором Стеблиною І.В., зі сторони відповідача - директором Кондратюком К.В. та скріплено печатками товариств.

Таким чином, позивач виконав свої обов`язки за договором у повному обсязі та передав відповідачу в оренду обладнання передбачене договором.

Відповідач свої обов`язки за договором виконав не в повному обсязі, а саме оплатив оренду обладнання за період з 13.04.2018 по 22.05.2018 (40 діб) у сумі 8000, 00 грн на підставі рахунку-фактури №СФ-0000231 від 13.04.2018, що підтверджується платіжним дорученням №12 від 13.04.2018 та довідкою банку №727 від 15.10.2019, несплаченими залишилися кошти у сумі 92 600, 00 грн за період з 23.05.2018 по 29.08.2019 (463 доби).

У зв`язку із чим позивачем заявлено до стягнення з відповідача 92 600, 00 грн заборгованості з орендної плати.

Дослідивши наявні матеріали справи, оцінюючи надані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з наступних підстав.

Частинами 1, 2 статті 509 ЦК України встановлено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України передбачено, що однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Відповідно до ч.1 ст.283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно з ч.1 ст.762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до ч.4 ст.286 ГК України строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Як вбачається з матеріалів справи та не спростовано відповідачем, внаслідок порушення умов договору в частині здійснення своєчасної та в повному обсязі сплати орендної плати у відповідача утворилася заборгованість в розмірі 92 600, 00 грн.

Відповідно до статті 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Зазначене також кореспондується зі статтями 525, 526 ЦК України відповідно до яких зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Судом встановлено, матеріалами справи підтверджено та відповідачем не спростовано, що відповідач у порушення умов договору оренди належним чином не виконав взяті на себе зобов`язання щодо повної та своєчасної сплати орендних платежів.

Згідно з ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Таким чином, згідно розрахунку, який було надано позивачем до матеріалів справи та перевірено судом, за користування обладнання за період з 23.05.2018 по 29.08.2019, сума заборгованості за орендними платежами становить 92 600, 00 грн (463 доби х 200 грн/доба).

Доказів сплати вказаної заборгованості відповідачем суду не надано.

Частинами 3, 4 статті 13 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно із ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Приписами ст.76, 77 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.78, 79 ГПК України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача 92 600, 00 грн заборгованості з орендної плати є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати позивача, відповідно до положень ст. 129 ГПК України, покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 76-79, 86, 129, 232, 233, 237, 238, 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю НСК ГРУП (01103, місто Київ, вулиця Менделєєва, 37, ідентифікаційний код 38587129) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ВКП ЮЖТЕХМАШ (03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 72, ідентифікаційний код 37514950) 92 600 (дев`яносто дві тисячі шістсот) грн 00 коп. заборгованості з орендної плати та 1921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Рішення набирає законної сили відповідно до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено у порядку і строк, встановлені ст.ст. 254, 256, 257 ГПК України.

Повний текст складено та підписано 06.11.2019.

Суддя Я.А.Карабань

Зареєстровано 06.11.2019
Оприлюднено 07.11.2019
Дата набрання законної сили 30.10.2019

Судовий реєстр по справі 910/11880/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 30.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 30.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону