ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

13.11.2019Справа № 910/12312/19 Господарський суд міста Києва у складі судді Кирилюк Т.Ю. , за участі секретаря судового засідання Максимець В.О., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгове підприємство "Всесмак" про ухвалення додаткового рішення у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгового підприємства "Всесмак"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудтрейдінг"

про стягнення 163 190,18 грн.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО\-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕСМАК" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Фудтрейдінг" про стягнення 163 190, 18 грн., у тому числі 128 500, 00 грн. - основного боргу, 25 150, 53 грн. - пені, 5 658, 95 грн. - 3 % річних та 3 880, 70 грн. - інфляційних втрат.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач належним чином не виконав зобов`язання за договором купівлі-продажу № 2509/17 від 25.09.2017 в частині сплати грошових коштів за отриманий товар.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 01.11.2019 у справі № 910/12312/19 позов товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгового підприємства "Всесмак" задоволено повністю. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Фудтрейдінг" на користь позивача 128 500, 00 грн. основного боргу, 25 150, 53 грн. пені, 5 658, 95 грн. 3 % річних, 3 880, 70 грн. інфляційних втрат і 2 447, 85 грн. судового збору.

Через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярію) 11.11.2019 представник позивача подав заяву про ухвалення додаткового рішення. В обґрунтування своєї заяви останній посилався на те, що судом при ухваленні вищенаведеного рішення не було вирішено питання про розподіл між сторонами судових витрат на професійну правничу допомогу. Крім того, позивачем до цієї заяви було долучено документи, які підтверджують розмір відповідних витрат товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгового підприємства "Всесмак".

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 244 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно з частиною 2 статті 244 ГПК України заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

За приписами частин 3, 4 статті 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Як зазначено вище, рішенням Господарського суду міста Києва від 01.11.2019 у справі № 910/12312/19 позов товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгового підприємства "Всесмак" задоволено повністю. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Фудтрейдінг" на користь позивача 128 500, 00 грн. основного боргу, 25 150, 53 грн. пені, 5 658, 95 грн. 3 % річних, 3 880, 70 грн. інфляційних втрат і 2 447, 85 грн. судового збору.

При цьому, судом встановлено, що при прийнятті рішення у даній справі не вирішено питання щодо розподілу витрат на професійну правничу допомогу, понесених позивачем.

Відповідно до статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

За змістом частин 1, 3 статті 124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Статтею 126 ГПК України визначено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

При цьому, частиною 4 статті 129 ГПК України передбачено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Обґрунтовуючи розмір витрат на професійну правничу допомогу, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО\-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕСМАК" посилалося на те, що факт надання правової допомоги позивачу підтверджується договором про надання правової допомоги від 13.05.2019 № 09/2019, актом прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) згідно цього договору від 05.11.2019 та детальним описом виконаних адвокатом робіт від 07.11.2019.

Як вбачається з матеріалів справи, 13.05.2019 адвокатом Клонцаком Володимиром Степановичем та товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-торговим підприємством "Всесмак" укладений договір про надання правової допомоги, за умовами якого виконавець зобов`язався надати замовнику визначені договором юридичні послуги щодо представництва і захисту інтересів останнього в суді з питань стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу № 2509/17 від 25.09.2017, а замовник - прийняти та оплатити такі послуги.

Пунктом 1.2 договору передбачено, що юридичну допомогу, яка надається виконавцем, замовник оплачує у гривнях і розмірі, що визначається згідно акту виконаних робіт.

Відповідно до пункту 2.1 цього правочину послуги надаються виконавцем замовнику шляхом усного та письмового консультування, складання проектів необхідних процесуальних документів, складання та подача адвокатських запитів, надання послуг щодо представництва і захисту інтересів замовника в усіх судах загальної юрисдикції.

За умовами пункту 2.3 наведеної угоди вартість послуг (гонорар) виконавця складається, зокрема, з надання усних та/або письмових консультацій з питань правового аналізу правочину - 1 000, 00 грн.; складання позовної заяви, відповіді на відзив - 4 000, 00 грн.; гонорару за прийняття рішення на користь клієнта - 5 (п`ять) відсотків розміру задоволених позовних вимог.

Загальна вартість наданих послуг вказується в акті прийому-передачі послуг, в якому також зазначається деталізований перелік наданих послуг (пункт 2.5 договору).

Пунктом 2.6 цього правочину встановлено, що акт прийому-передачі послуг є підставою для проведення оплати. Замовник зобов`язаний провести оплату послуг протягом 10 днів з моменту підписання акту.

На підтвердження виконання робіт, обумовлених цим договором, сторонами складено відповідний акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) згідно цього договору від 05.11.2019 на загальну суму 13 000,00 грн, який підписаний сторонами наведеного договору без зауважень та заперечень.

Виконання зазначених у вказаному акті робіт додатково підтверджується наданим позивачем детальним описом виконаних адвокатом робіт.

Судом враховано, що справа № 910/12312/19 розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження без виклику представників сторін, відтак вищенаведені докази, надані позивачем на підтвердження понесених ним витрат на професійну правничу допомогу, були подані у передбачений частиною 8 статті 129 ГПК України строк.

У застосуванні критерію співмірності витрат на оплату послуг адвоката суд користується досить широким розсудом, який тим не менш, повинен ґрунтуватися на більш чітких критеріях, визначених у частині 4 статті 126 ГПК України. Ці критерії суд застосовує за наявності наданих стороною, яка вказує на неспівмірність витрат, доказів та обґрунтування невідповідності цим критеріям заявлених витрат. Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 07.08.2018 у справі № 916/1283/17.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує ЄСПЛ, присуджуючи судові витрат на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, у рішеннях від 12.10.2006 у справі "Двойних проти України" (пункт 80), від 10.12.2009 у справі "Гімайдуліна і інші проти України" (пункти 34-36), від 23.01.2014 у справі "East/West Alliance Limited" проти України", від 26.02.2015 у справі "Баришевський проти України" (пункт 95) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим.

У рішенні ЄСПЛ від 28.11.2002 у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Як було зазначено, документально підтверджений загальний розмір вартості наданої позивачу правничої допомоги у даній справі становить 13 000,00 грн.

Суд звертає увагу на те, що витрати, зокрема, на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено (пункт 1 частини 2 статті 126 ГПК України).

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Об`єднаної палати Верховного Суду від 3 жовтня 2019 року в справі № 922/445/19.

Відтак, оскільки вартість послуг правничої допомоги є судовими витратами, які у даному випадку підтверджені позивачем належними і допустимими доказами, а його позовні вимоги задоволені повністю, суд дійшов висновку про те, що сума правничої допомоги у розмірі 13 000,00 грн. підлягає відшкодуванню позивачу за рахунок відповідача.

За таких обставин подана позивачем заява про ухвалення додаткового судового рішення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 129, 233, 238, 241-242, 244 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгового підприємства "Всесмак" про ухвалення додаткового судового рішення справі № 910/12312/19 задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудтрейдінг" (02660, місто Київ, вулиця Попудренка, будинок 52, офіс 901 А, ідентифікаційний код 40305229) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгове підприємство "Всесмак" (79015, Львівська область, місто Львів, вулиця Героїв УПА, будинок 73, ідентифікаційний код 39789864) 13 000 (тринадцять тисяч) грн. 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу.

Додаткове рішення набирає законної сили відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржено в порядку та строк встановлені статтями 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Кирилюк Т.Ю.

Дата ухвалення рішення 13.11.2019
Оприлюднено 14.11.2019

Судовий реєстр по справі 910/12312/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.11.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 01.11.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/12312/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону