ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Номер провадження: 33/821/15/19 Справа № 709/1024/19 Головуючий по першій інстанції Чубай В.В. Категорія ст.212-15 КУпАП Доповідач в апеляційній інстанції Биба Ю.В.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 р. м. Черкаси

Суддя Черкаського апеляційного суду Биба Ю.В., за участю особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1 , розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на постанову судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 20 червня 2019 року, якою

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого по АДРЕСА_1

визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП ,-

в с т а н о в и в:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/524 від 14.05.2019, складеного головним спеціалістом відділу аналітично-інформаційного забезпечення Департаменту з питань запобігання політичній корупції Дігтяренко Г.В., ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-15 КУпАП - порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Так, за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, поданого політичною партією Радикальна партія Олега Ляшка за IV квартал 2018 року встановлено, що Партією 20.12.2018 отримано внесок від ОСОБА_1 у розмірі 100000 грн. На підтвердження інформації, зазначеної у Звіті Партії, надана банківська виписка ПАТ Райффайзен Банк Аваль , згідно з якою внесок наданий через АТ КБ ПриватБанк за розрахунковим документом № @2PL017513 з призначенням платежу Внесок на підтримку Партії . Наведена обставина свідчить про те, що особа знала і усвідомлювала свої дії.

Відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 21.02.2019 № 3909/5/99-99-17-02-16 за даними інформаційної системи органів ДФС станом на 20.12.2018 у ОСОБА_1 обліковується податковий борг в сумі 2604,48 грн.

Вищезазначене зафіксовано в Акті про проведення аналізу Звіту від 03.04.2019 та у Висновку про результати аналізу Звіту від 05.04.2019 №1094, затвердженого рішенням Національного агентства від 05.04.2019 №934.

Таким чином, ОСОБА_1 порушив п.8 ч.1 ст.15 Закону України Про політичні партії в Україні , згідно якого не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.212-15 КУпАП.

Постановою судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 20 червня 2019 року ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1190 грн.

Стягнуто з ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір в розмірі 384 грн. 20 коп.

Не погоджуючись із постановою судді, ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову від 20.06.2019 Чорнобаївського районного суду Черкаської області по справі №709/1024/19 та закрити провадження у справі.

В апеляційній скарзі вказує, що суддею не повно з`ясовано всі фактичні обставини справи, не надано їм належної оцінки та не перевірено дійсну наявність податкового боргу та його походження.

Крім того, звертає увагу на те, що відповідно до листа політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка від 14.03.2019 № 47-03-19, його внесок повернуто та надано копію платіжного доручення.

За таких обставин апелянт вважає, що в його діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП.

Заслухавши доповідь судді, пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ОСОБА_1 , який просив задовольнити апеляційну скаргу та закрити провадження у справі, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали адміністративної справи, вважаю, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Згідно ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Так, стаття 251 КУпАП передбачає, що доказами по справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

В ході апеляційного розгляду справи встановлено, що висновки судді першої інстанції про наявність в діях ОСОБА_1 складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП, є передчасними.

Як вбачається із протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/524 від 14.05.2019, складеного головним спеціалістом відділу аналітично-інформаційного забезпечення Департаменту з питань запобігання політичній корупції Дігтяренко Г.В., ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.212-15 КУпАП - порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії, так як на рахунок політичної партії Радикальна партія Олега Ляшка перечислив внесок у розмірі 100000 грн., маючи податковий борг в сумі 2604,48 грн., чим порушив п.8 ч.1 ст.15 ЗУ Про політичні партії в Україні .

З диспозиції ст.212-15 КУпАП вбачається, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму.

Пунктом 8 частини 1 статті 15 Закону України Про політичні партії в Україні визначено, що не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Визнаючи винним ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП, суддя першої інстанції виходив із того, що відповідно до листа ДФС України від 21 лютого 2019 року №3909/5/99-99-17-02-16 за даними інформаційної системи органів ДФС, станом на 20 грудня 2018 року у ОСОБА_1 облікується податковий борг у сумі 2604,48 грн.

Даний лист був адресований Національному агентству з питань запобігання корупції.

Зазначена інформація у листі про наявність податкового боргу у ОСОБА_1 стала доказом, який, на думку судді, підтверджує вину останнього у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП.

В свою чергу, в судовому засіданні апеляційного суду ОСОБА_1 надав лист ГУ ДПС у Черкаській області від 25.10.2019 №573/23-00-54-10-020 зі змісту якого вбачається, що відповідно до інформаційних систем ДПС України, станом на 20.12.2018, заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ГУ ДПС у Черкаській області по ОСОБА_1 відсутня, в зв`язку із чим наполягав на відсутності в його діях складу у скоєнні вищевказаного адміністративного правопорушення, оскільки вказаний лист директора Департаменту погашення боргу Державної фіскальної служби України від 21.02.2019 не можна вважати належним, допустимим та достовірним доказом на підтвердження факту вчинення ним, ОСОБА_1 , адміністративного правопорушення, яке передбачено ст.212-15 КУпАП.

Нормативне визначення податкового боргу міститься в ст.14 ПК України, а саме, підпункті 14.1.175 пункту 14.1, відповідно до якого податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом .

В той же час, підпунктом 14.1.39 п.14.1 ст.14 ПК України визначено, що грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності .

Підпунктом 14.1.159 п.14.1. ст.14 ПК України також зазначено, що податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) .

Тобто, Податковий кодекс України не ототожнює, а навпаки розрізняє, поняття податковий борг і податкове зобов`язання .

Так, податковим боргом визначається сума грошового зобов`язання самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлені строки, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання (пп. 14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України).

Податковим обов`язком визначається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПК, законами з питань митної справи (п.36.1. ст.36 Податкового кодексу України).

Тобто, сума до сплати грошового зобов`язання для платника податків являється податковим боргом тільки тоді, коли, по-перше, платник податків не сплатив податкове зобов`язання у визначені законом строки або не погасив нараховану пеню, яка уже була нарахована у зв`язку із несплатою/простроченням оплати податкового зобов`язання, по - друге, така сплата грошового зобов`язання платника податків є узгодженою (тобто вона є неоспореною з боку платника податків протягом строку, який відводиться для цього нормами ПК України або самостійно визначеною самим платником податків й несплаченою ним у законодавчо визначені строки).

Таким чином, із наданої апелянтом відповіді заступника начальника ГУ ДПС у Черкаській області на його запит, вбачається, що станом на 20.12.2018, заборгованість з платежів по ОСОБА_1 відсутня.

Тобто, єдиним доказом, який наявний в адміністративних матеріалах відповідно до якого НАЗК, а за ним і суддя місцевого суду зробили висновок про, нібито, існування 20.12.2018 у ОСОБА_1 податкового боргу - є лист директора Департаменту погашення боргу Державної фіскальної служби України від 21.02.2019.

Проте з вказаного листа в дійсності не випливає, в розумінні вищенаведених норм Податкового кодексу України, що саме, станом на 20.12.2018 року, ОСОБА_1 порушено встановлений законом порядок надання внеску на підтримку політичної партії, оскільки у даному листі ДФС не вказано будь-яких даних про те, що даним органом виносились відповідного змісту податкові повідомлення-рішення або податкові вимоги з вимогою погасити податковий борг, які було вручено останньому до 20.12.2018 й які у зв`язку з не оскарженням вказаного рішення, набули статус узгодженого грошового зобов`язання, як про це чітко й імперативно вказано у п.п.14.1.175 п.14.1. ст.14 ПК України, а отже стали податковим боргом.

Зважаючи на викладене в сукупності з наявними в матеріалах доказами, відсутні будь-які юридичні підстави стверджувати про наявність у ОСОБА_1 податкового боргу на момент здійснення внеску - 20.12.2018 на підтримку політичної партії, оскільки жодним належним, допустимим та достовірним доказом наявності у останнього узгодженого податкового зобов`язання станом на 20.12.2018 не підтверджено, натомість інформацією наданою органами ДПС спростовано наявність вказаного податкового боргу.

Відповідно до положень ч.7 ст.294 КУпАП апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.

Згідно ст.7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Статтею 9 КУпАП визначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Враховуючи наведене, вважаю, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.211-15 КУпАП, а саме: порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Згідно п.1 ч.1 ст.247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, у разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

З огляду на викладене, вважаю, що постанова судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 20 червня 2019 року є необґрунтованою та підлягає до скасування, а провадження в справі про адміністративне правопорушення щодо ОСОБА_1 за ст.212-15 КУпАП - закриттю, відповідно до п.1 ч.1 ст.247 КУпАП, у зв`язку з відсутністю в діях останнього складу вказаного адміністративного правопорушення.

Крім того, вважаю за необхідне повернути ОСОБА_1 сплачений ним судовий збір у сумі 384,20 грн., згідно квитанції №42420284 від 01 липня 2019 року, відповідно до вимог ст.40-1 КУпАП, згідно якої, судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.1 ст.247, ст.294 КУпАП, -

постановив:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити.

Постанову судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 20 червня 2019 року, якою ОСОБА_1 , визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП - скасувати, провадження в справі закрити на підставі п.1 ч.1 ст.247 КУпАП - у зв`язку з відсутністю складу вказаного адміністративного правопорушення.

Повернути ОСОБА_1 сплачений судовий збір у сумі 384,20 грн., згідно квитанції №42420284 від 01 липня 2019 року.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Биба

Дата ухвалення рішення 08.11.2019
Зареєстровано 14.11.2019
Оприлюднено 14.11.2019

Судовий реєстр по справі 709/1024/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2019 Черкаський апеляційний суд Адмінправопорушення
Постанова від 20.06.2019 Чорнобаївський районний суд Черкаської області Адмінправопорушення

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону