ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2019 р. м. Київ Справа № 911/2243/18

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550)

до відповідача 1 приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

та відповідача 2 ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

про стягнення 997179,11 грн.

у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2243/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550)

до боржника приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Абрамової В.Д.

За участю представників учасників у справі:

від ТОВ Спектр-Агро : адвокат Бонтлаб В.В.;

від ПП "ТРУБІЖ АГРО" : ліквідатор арбітражний керуючий Косякевич С.О.;

від ОСОБА_1 : адвокат Чумак В.П.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2243/18 за заявою ТОВ Спектр-Агро про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" за загальною процедурою в порядку ст. 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Постановою господарського суду Київської області від 15.01.2019 визнано банкрутом ПП "ТРУБІЖ АГРО" та відкрито його ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О.; вирішено інші процедурні питання у справі.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

До суду надійшла позовна заява ТОВ Спектр-Агро б/№, б/дати (вх. № 1924/19) до ПП "ТРУБІЖ АГРО" та ОСОБА_1 про стягнення 997179,11 грн, яка була передана судді Наріжному С.Ю. для розгляду в межах провадження у справі № 911/2243/18 про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" .

В позовній заяві Позивач просить суд: стягнути солідарно з ПП "ТРУБІЖ АГРО" та ОСОБА_1 на користь ТОВ Спектр-Агро 23520,01 грн відсотків за користування товарним кредитом за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 та договором поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016; стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ Спектр-Агро 973659,10 грн заборгованості за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 та договором поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016.

В обґрунтування позову Позивач зазначає, що рішення господарського суду Київської області від 27.02.2017 у справі № 911/4230/16, згідно якого з Відповідача 1 на користь Позивача було стягнуто заборгованість у сумі 973659,10 грн, не було виконане Відповідачем 1, внаслідок чого Позивачем додатково нараховано відсотки за користування товарним кредитом відповідно до умов договору поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 за період з 02.11.2016 по 31.12.2016 у сумі 23520,01 грн, які Позивач просить стягнути солідарно з Відповідача 1 як зобов`язаної сторони за договором та Відповідача 2 як поручителя згідно договору поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016.

Крім цього, оскільки договором поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016, укладеним між Позивачем та Відповідачем 2, забезпечено виконання Відповідачем 1 всіх грошових зобов`язань за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016, Позивач також просить стягнути з Відповідача 2, як солідарного боржника суму заборгованості Відповідача 1 за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016.

Ухвалою суду від 23.09.2019 відкрито провадження щодо розгляду вказаної позовної заяви, за правилами загального позовного провадження у відокремленому провадженні в межах справи № 911/2243/18 про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" ; підготовче засідання призначено на 22.10.2019; встановлено процесуальні строки сторонам для подання відзиву, відповіді на відзив та заперечень.

21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII та згідно п. 4 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації. Таким чином в подальшому під час провадження у даній справі підлягають застосуванню норми Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 22.10.2019 закрито підготовче провадження у справі; призначено справу до розгляду по суті в судовому засіданні 05.11.2019.

05.11.2019 в судове засідання з`явились представники Позивача, а також Відповідачів 1, 2.

Представник Позивача під час судових дебатів позовні вимоги підтримав і просив суд задовольнити позов повністю. Представник Відповідача 1 залишив вирішення питання по суті позову на розсуд суду, заперечень щодо позовних вимог не заявив. Представник Відповідача 2 заявила про визнання Відповідачем 2 позову повністю.

Згідно ч. 1, 2 ст. 7 КУзПБ, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Статтею 191 ГПК України встановлено, що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

У судовому засіданні 05.11.2019, відповідно до ч. 1 ст. 240 ГПК України та ст. 7 КУзПБ, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Детально розглянувши матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані докази, судом встановлено наступне.

Щодо позовної вимоги Позивача про стягнення солідарно з ПП "ТРУБІЖ АГРО" та ОСОБА_1 на користь ТОВ Спектр-Агро 23520,01 грн відсотків за користування товарним кредитом за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 та договором поруки № П/116/16-ЧН від 13.05.2016.

13.05.2016 між ТОВ Спектр-Агро (постачальник) та ПП "ТРУБІЖ АГРО" (покупець) було укладено договір поставки № 116/16-ЧН (далі: Договір ), відповідно до п. 1.1. якого в строки, визначені договором, постачальник зобов`язується передати у власність покупця продукцію виробничо-технічного призначення (далі - товар), а покупець зобов`язується прийняти товар і оплатити його вартість, сплативши за нього визначену договором грошову суму, а також сплатити відсотки за користування товарним кредитом в сумі визначеній, відповідно до умов договору.

У відповідності до п. 1.2., 2.4., 2.12., 4.1. Договору, найменування товару, його кількість, ціна за одиницю, термін поставки покупцю та базис поставки, порядок та термін оплати товару, та нарахованих відсотків, інші умови, визначені в додатках до договору, який є невід`ємною його часиною.

Покупець проводить розрахунки з постачальником на умовах внесення оплати вартості (ціни) товару, визначеної із врахуванням вимог п. 2.2.-2.3., у вигляді авансової частини та відстроченого платежу в розмірах, вказаних в додатках до договору, шляхом перерахування коштів в національній валюті на банківський рахунок постачальника.

Моментом переходу права власності на товар від постачальника до покупця є дата виписки видаткової накладної на товар та/або, при необхідності, підписання інших документів, що посвідчують факт передачі товару покупцю.

Приймання товару по кількості та якості проводиться в момент його передачі від постачальника.

Відповідно до скріпленого підписами та печатками сторін додатку до договору №№1/СА000009775 від 13.05.2016, постачальником та покупцем було погоджено поставку товару загальною вартістю 3276956,71 грн. Водночас, відповідно до зазначених додатків визначено, що товар оплачується покупцем з відстрочення платежу у наступному порядку: 655391,34 грн зі строком оплати - до 15.08.2016, 2621565,37 грн зі строком оплати - до 01.11.2016.

Так, у травні 2016 року Позивач на підставі договору поставив Відповідачу 1, а останній прийняв товар загальною вартістю 3276956,71 грн. Однак Відповідач 1 свої грошові зобов`язання за договором належним чином не виконав, кошти за отриманий товар сплатив частково у загальному розмірі 2303297,61 грн, у той час як решту вартості отриманого товару Відповідач 1 не оплатив, а тому у ПП "ТРУБІЖ АГРО" перед Позивачем виникла заборгованість у розмірі 973659,10 грн.

Вказані вище обставини щодо правовідносин Позивача та Відповідача 1 за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 були предметом дослідження при прийнятті господарським судом Київської області рішення від 27.02.2017 у справі № 911/4230/16, отже в силу ч. 4 ст. 75 ГПК України вказані обставини не потребують повторного доказування.

Зазначеним вище рішенням вирішено стягнути з Відповідача 1 на користь Позивача 973659,10 грн основного боргу, 99722,86 грн 28% річних, 75004,91 грн інфляційних втрат, 10261,99 грн пені, 65539,13 грн штрафу та 28595,97 грн судового збору.

В даному позові Позивач додатково заявляє до стягнення 23520,01 грн відсотків за користування товарним кредитом за договором поставки № 116/16-ЧН від 13.05.2016 за період з 02.11.2016 по 31.12.2016.

Згідно ст. 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 ЦК України визначено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 694 ЦК України, договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу. Товар продається в кредит за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товар, проданий в кредит, не є підставою для проведення перерахунку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п. 2.6. та 2.11. Договору передбачено, що за користування товарним кредитом покупець сплачує на користь продавця відсотки, розмір яких передбачений додатком до договору.

Відсотки за користування товарним кредитом, нараховуються постачальником відповідно до п. 2.6. договору. Щомісячно з 01 вересня поточного року, або вдень повного розрахунку, якщо такий настав раніше, постачальник складає акт надання (приймання-передачі) послуг товарного кредитування.

Згідно додатку до договору №1/СА000009775 від 13.05.2016 річна ставка відсотків - 15,00.

Згідно ст. 610, 612 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України).

Враховуючи викладене вище, зокрема те, що сума заборгованості Відповідача 1 за Договором в розмірі 973659,10 грн станом на поточну дату не сплачена, Позивачем правомірно нараховано відсотки за користування товарним кредитом згідно ст. 694 ЦК України та умов Договору.

Перевіривши наданий Позивачем в позовній заяві розрахунок відсотків за користування товарним кредитом суд дійшов висновку про те, що вказаний розрахунок є обґрунтованим та арифметично правильним.

Відповідно до ст. 546 ЦК України, виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.

Статтею 553 ЦК України встановлено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Так, з метою забезпечення виконання Відповідачем 1 зобов`язань за Договором поставки від 13.05.2016 № 116/16-ЧН, 13.05.2016 між ТОВ Спектр-Агро (кредитор) та ОСОБА_1 (поручитель) було укладено Договір поруки № П/116/16-ЧН, відповідно до умов якого (п. 1.1.) поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником всіх грошових зобов`язань за договором, передбаченим п. 2 цього договору.

Пунктом 2.1. Договору поруки № П/116/16-ЧН встановлено, що під основним договором в цьому договорі розуміється Договір поставки від 13.05.2016 № 116/16-ЧН.

Згідно п. 3.1. Договору поруки № П/116/16-ЧН, передбачений цим договором обов`язок поручителя перед кредитором обмежується сумою зобов`язання боржника за основним договором.

Підписанням цього договору поручитель, без додаткового повідомлення поручителя та без укладення окремої угоди, надає безумовну згоду на те, що у випадку збільшення обсягу обов`язку боржника перед кредитором за основним договором, відповідно збільшується обсяг обов`язку поручителя перед кредитором (п. 3.2. Договору поруки № П/116/16-ЧН).

Відповідно до п. 3.3. Договору поруки № П/116/16-ЧН, поручитель несе відповідальність за сплату боржником процентів, за відшкодування збитків, за сплату неустойки (штрафу, пені).

Пунктом 6.1. Договору поруки № П/116/16-ЧН встановлено, що цей договір набуває чинності з дати його укладення і діє до моменту припинення поруки. Порука припиняється через 5 (п`ять) років з дати укладення даного договору.

Статтею 554 ЦК України передбачено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ст. 543 ЦК України, у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Солідарні боржники залишаються зобов`язаними доти, доки їхній обов`язок не буде виконаний у повному обсязі.

Враховуючи все викладене вище суд дійшов висновку про обґрунтованість позовної вимоги про солідарне стягнення з ПП "ТРУБІЖ АГРО" та ОСОБА_1 відсотків за користування товарним кредитом за період з 02.11.2016 по 31.12.2016 у сумі 23520,01 грн за Договором поставки від 13.05.2016 № 116/16-ЧН та Договором поруки від 13.05.2016 № П/116/16-ЧН, отже вказана позовна вимога підлягає задоволенню повністю.

Щодо позовної вимоги про стягнення з ОСОБА_1 суми основного боргу ПП "ТРУБІЖ АГРО" за Договором поставки від 13.05.2016 № 116/16-ЧН у розмірі 973659,10 грн суд зазначає наступне.

Як вже вказано вище, відповідна заборгованість виникла у зв`язку з невиконанням ПП "ТРУБІЖ АГРО" зобов`язань за Договором поставки від 13.05.2016 № 116/16-ЧН щодо оплати поставленого товару; розмір заборгованості встановлено рішенням господарського суду Київської області від 27.02.2017 у справі № 911/4230/16 та не потребує повторного доказування згідно ч. 4 ст. 75 ГПК України.

Зважаючи на те, що виконання зобов`язань ПП "ТРУБІЖ АГРО" за Договором поставки від 13.05.2016 № 116/16-ЧН забезпечене порукою ОСОБА_1 на підставі Договору поруки від 13.05.2016 № П/116/16-ЧН, про що детально зазначено вище, ОСОБА_1 в силу ст. 553, 554 ЦК України є солідарним боржником за відповідними зобов`язаннями.

Таким чином, на підставі ст. 543, 546, 553, 554 ЦК України та Договору поруки від 13.05.2016 № П/116/16-ЧН позовна вимога про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ Спектр-Агро суми основного боргу за Договором поставки від 13.05.2016 № 116/16-ЧН у розмірі 973659,10 грн підлягає задоволенню повністю.

Згідно ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтями 76, 77, 79 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Враховуючи все викладене вище суд дійшов висновку про задоволення позову в повному обсязі.

Судовий збір, відповідно ст. 129 ГПК України, покладається судом на Відповідачів 1, 2, зокрема пропорційно до позовних вимог стягненню з Відповідача 1 на користь Позивача підлягає судовий збір у сумі 35,28 грн, стягненню з Відповідача 2 на користь Позивача підлягає судовий збір у сумі 14922,41 грн.

Крім цього суд зазначає, що має місце переплата Позивачем судового збору у сумі 0,31 грн, та Позивач не позбавлений права звернутися у встановленому порядку щодо повернення надмірно сплаченого судового збору.

Керуючись ст. 129, 233, 238, 240, 241, 256, п. 17.5. розділу ХІ ГПК України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Солідарно стягнути з приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550) 23520 (двадцять три тисячі п`ятсот двадцять) грн 01 коп. відсотків за користування товарним кредитом.

3. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550) 973659 (дев`ятсот сімдесят три тисячі шістсот п`ятдесят дев`ять) грн 10 коп. основного боргу.

4. Стягнути з приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550) 35 (тридцять п`ять) грн 28 коп. судового збору.

5. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550) 14922 (чотирнадцять тисяч дев`ятсот двадцять дві) грн 41 коп. судового збору.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили

7. Копію рішення надіслати сторонам.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Повний текст рішення виготовлено і підписано 14.11.2019.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення 05.11.2019
Зареєстровано 14.11.2019
Оприлюднено 14.11.2019

Судовий реєстр по справі 911/2243/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 01.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 05.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.10.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 17.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 01.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 12.09.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону