СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/7428/19

ун. № 759/21175/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській обл. Єльцова А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Тализіною Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000522 від 10.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України,-

встановив:

13.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській обл. Єльцова А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Тализіною Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000522 від 10.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ Приватбанк , стосовно розрахункового рахунку, відкритого ФОП "ОСОБА_3 ".

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №12018110000000522 від 10.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у складі організованої групи, здійснювали вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів, прикриваючи свою протиправну діяльність Благодійною організацією Всеукраїнський благодійний фонд Перетворення України , код СДРПОУ 37706346.

Так, реалізовуючи єдиний злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 підшукав та орендував ряд домоволодінь, які члени організованої групи почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд Перетворення України , код СДРПОУ 37706346. Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_2 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування осіб з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Такими реабілітаційними центрами стали:

-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 - керівниками якого призначено ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ;

-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 - керівником якого призначено ОСОБА_4 ;

домоволодіння за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 - керівником якого призначено ОСОБА_7 ;

-домоволодіння за адресами: АДРЕСА_5 - керівником якого призначено ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під керівництвом ОСОБА_2 почали здійснювати вербування безробітних осіб, з наявним скрутним матеріальним становищем, алко-, наркозалежних осіб, безхатченків, які потребували соціальної допомоги, усвідомлюючи, що зазначені особи перебувають в уразливому стані.

Під час поміщення завербованих осіб до реабілітаційних центрів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомляли останнім, що їм буде надаватись допомога в реабілітації, щодо позбавлення від різних видів залежності, допомога у їх виведенні з антигромадського способу життя та соціалізація.

Натомість, особи, які сподівались отримати кваліфіковану допомогу та потрапили до вище вказаних, так званих реабілітаційних центрів, жодної психологічної, медичної чи будь якої іншої кваліфікованої допомоги не отримували.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою здійснення трудової експлуатації осіб ОСОБА_3 ,будучи фізичною особою-підприємцем РНОКПП уклавз Приватним акціонерним товариством КИЇВХЛІБ (код ЄДРПОУ 00381574, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та товариством з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ (код ЄДРПОУ 41202432, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64) договори на виконання робіт.

Копії даних договорів було отримано на запит до ПАТ КИЇВХЛІБ та ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ . В даних договорах, в графі підписанта ФОП ОСОБА_3 вказаний його розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК у м. Києві, МФО 300711.

Відповідно до статуту БО ВБФ Перетворення України , заначена організація є неприбутковою, непідприємницькою, мета якої є благодійна діяльність.

У зв`язку з цим, існують достатні підстави вважати, що за допомогою даного відкритого рахунку здійснювалось отримання прибутку за протиправну діяльність, а саме трудову експлуатацію осіб.

У зв`язку з цим, для підтвердження факту вчинення членами організованої групи трудової експлуатації осіб з метою отримання прибутку існує необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3 відкритого в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК у м. Києві, МФО 300711, інформація, щодо якого наявна в АТ КБ ПРИВАТБАНК (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), з метою аналізу та встановлення законності надходження на зазначений рахунок грошових коштів, встановлення фактів переказів грошових коштів на даний рахунок та на інші рахунки, а також осіб, які здійснюють такі операції.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Представник АТ Прватбанк , у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 10.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12018110000000522.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

-Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

-Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

-Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ Приватбанк .

-Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

-ухвалив:

-Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській обл. Єльцова А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Тализіною Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000522 від 10.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, задовольнити.

-Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській обл. Єльцоу Артему Віталійовичу слідчим слідчої групи Куцоп"ят Роксолані Олександрівні, Бондаренку Олександру Миколайовичу, Уманець Ростиславу Вікторовичу, Желудовському Руслану Віталійовичу, Токарєву Олександру Андрійовичу, Голую Олександру Вікторовичу, Барандичу Владиславу Ігоровичу, Кантур Ігорю Сергійовичу, Терпило Олександру Івановичу, Бухінному Віталію Сергійовичу, Трунову Юрію Анатолійовичу, Буткевичу Руслану Вікторовичу, Радченко Євгену Вікторовичу, Зінченко Ксенії Валеріївні, Розумному Михайлу Олексійовичу, Матвєйкіну Ігорю Сергійовичу, Жиряді Олександру Володимировичу, Лещенко Дмитру Івановичу, Бойко Віталію Вікторовичу та Картановій Яні Анатолвївні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК у м. Києві, МФО 300711, інформація, щодо якого наявна в АТ КБ ПРИВАТБАНК (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, ІД , щодо оформлення та проведення банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП ОСОБА_3 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.01.2015 року по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному розрахунковому рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах , затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку, копії паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції міжбанківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи клієнт-банк для

-перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-інформації щодо номерів банківських карток виданих по зазначеному банківському рахунку, осіб кому вони були видані, фотографії з камер банкоматів осіб, які використовували такі банківські картки;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко

Зареєстровано 17.11.2019
Оприлюднено 17.11.2019
Дата набрання законної сили 13.11.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону