ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________

УХВАЛА

"18" листопада 2019 р. Справа № 902/37/18

Суддя Господарського суду Вінницької області Лабунська Т.І, без виклику учасників, розглянувши справу

за заявою : ТОП ОНІОН СЕТС Б.В. (ТОР ONION SETS B.V.), реєстраційний номер 22033585; місцезнаходження: Баарландсезандвег 5, 4431 NJ's-Гравенполдер, Нідерланди, (Baarlandsezandweg 5, 4431 NJ's-Gravenpolder, the Netherlands) адреса для листування: БЦ "Форум", 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, б. 13, корп. 1В, офіс 31

до : Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКА ІМПОРТ", код 38445485 (вул. 600-річчя, б.17, м. Вінниця, 21021)

про банкрутство

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа №902/37/18 за заявою ТОП ОНІОН СЕТС Б.В. (ТОР ONION SETS B.V.), реєстраційний номер 22033585; місцезнаходження: Баарландсезандвег 5, 4431 NJ's-Гравенполдер, Нідерланди, (Baarlandsezandweg 5, 4431 NJ's-Gravenpolder, the Netherlands) до Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКА ІМПОРТ", код 38445485 (вул. 600-річчя, б.17, м. Вінниця, 21021) про банкрутство.

Постановою Господарського суду Вінницької області від 14.06.2018 року ТОВ "НІКА ІМПОРТ" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Бойка С.В.

11.06.2019 року до суду надійшла ухвала Північно - західного апеляційного господарського суду від 07.06.2019 року у справі № 902/357/18 за позовом ТОВ "НІКА ІМПОРТ" в особі арбітражного керуючого (ліквідатора) Бойка С.В. до ОСОБА_1 про стягнення 2 775 528,00 грн боргу про необхідність направлення до суду апеляційної інстанції матеріалів справи № 902/37/18, у зв"язку з прийняттям до провадження апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Вінницької області від 03.10.2018 року у справі № 902/357/18 та призначенням її до розгляду на 26.06.2019 року.

У зв"язку з необхідністю направлення матеріалів справи № 902/37/18 до Північно-західного апеляційного господарського суду суд ухвалою від 11.06.2019 року зупинив провадження у справі до повернення усіх матеріалів справи №902/37/18 до Господарського суду Вінницької області та поновлення провадження у даній справі.

06.11.2019 року матеріали справи № 902/37/18 повернулися до Господарського суду Вінницької області.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Враховуючи те, що обставини, які були підставою для зупинення провадження у справі № 902/37/18 відпали, суд дійшов висновку про поновлення провадження у справі та призначення її до розгляду на 26.11.2019 року.

Разом з тим, судом встановлено, що під час зупинення провадження у справі та перебування її за межами суду до Господарського суду Вінницької області надійшли:

- 11.06.2019 року заява ГУ ДФС у Вінницькій області № б/н від б/д (вх.№ 02.1-36/379/19 від 11.06.2019 року) про визнання кредиторських вимог в сумі 157649,27 грн;

- 15.10.2019 року заява ГУ ДПС у Вінницькій області № б/н від б/д (вх.№ 02.1-36/632/19 від 15.10.2019 року) про заміну кредитора у справі, а саме ГУ ДФС у Вінницькій області на ГУ ДПС у Вінницькій області.

Суд вважає за необхідне наголосити на тому, що з 21.10.2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 4 ст. 25-1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Суд, перевіривши заяву ГУ ДФС у Вінницькій області про визнання кредиторських вимог та додані до неї документи на відповідність вимог, визначених Кодексом України з процедур банкрутства дійшов висновку про призначення її до розгляду в судовому засіданні на 26.11.2019 року.

Разом з тим, судом розглянуто заяву ГУ ДПС у Вінницькій області № б/н від б/д (вх.№ 02.1-36/632/19 від 15.10.2019 року) про заміну кредитора у справі, а саме ГУ ДФС у Вінницькій області на ГУ ДПС у Вінницькій області.

Дана заява мотивована тим, що станом на 15.10.2019 року повноваження Головного управління ДФС у Вінницькій області передані іншій юридичній особі, а саме Головному управлінню ДПС у Вінницькій області з наступних підстав.

Згідно з пунктом 6 Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1074, права та обов`язки органів виконавчої влади переходять у разі поділу органу виконавчої влади - до органів виконавчої влади, утворених внаслідок такого поділу.

Відповідно до п. 12-14 Порядку орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється. Таким актом є постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 № 1200 Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України в якій визначено, що Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками прав та обов`язків реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності та Державна фіскальна служба продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби та Державної митної служби.

Відповідно до пункту 7 Положення ДПС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку її територіальні органи.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 537 "Про утворення територіальних органів Державної податкової служби" утворено низку територіальних органів ДПС, серед яких Головне управління ДПС у Вінницькій області.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

В силу ч. 1 ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Зважаючи на вищевикладене, суд дійшов висновку про обгрунтованість поданої заяви та наявність правових підстав для її задоволення.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ч. 4 ст. 25-1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, ч. 6 ст. 12, 42, 52, 230, 234, ч. 2 ст. 235, 236, 255, 256, 326 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Провадження у справі № 902/37/18 поновити.

2. Призначити справу до розгляду на "26" листопада 2019 р. об 11:00 год. (в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 4-й зал, 3-й поверх).

3. Призначити заяву ГУ ДФС у Вінницькій області № б/н від б/д (вх.№ 02.1-36/379/19 від 11.06.2019 року) про визнання кредиторських вимог в сумі 157649,27 грн до розгляду на 26.11.2019 року об 11:00 год. (в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 4-й зал, 3-й поверх).

4. Здійснити заміну кредитора у справі № 902/37/18 ГУ ДФС у Вінницькій області на ГУ ДПС у Вінницькій області.

5. Явку учасників справи визнати обов"язковою.

6. Арбітражному керуючому (ліквідатору) Бойку С.В. надати письмові пояснення щодо заяви ГУ ДПС у Вінницькій області № б/н від б/д (вх.№ 02.1-36/379/19 від 11.06.2019 року) про визнання кредиторських вимог в сумі 157649,27 грн.

7. Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 18.11.2019 року.

8. Ухвала суду може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

9. Повний текст ухвали суду складено та підписано - 18.11.2019 року.

10. Копію ухвали суду надіслати згідно переліку.

Суддя Лабунська Т.І.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - ТОП ОНІОН СЕТС Б.В. (ТОР ONION SETS B.V.), реєстраційний номер 22033585; місцезнаходження: Баарландсезандвег 5, 4431 NJ's-Гравенполдер, Нідерланди, (Baarlandsezandweg 5, 4431 NJ's-Gravenpolder, the Netherlands) адреса для листування: БЦ "Форум", 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, б. 13, корп. 1В, офіс 31

3 - ТОВ "НІКА ІМПОРТ"( 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 17)

4- арбітражний керуючий Бойко С.В ( АДРЕСА_1)

5 -ГУ ДПС у Вінницькій області .

Дата ухвалення рішення 18.11.2019
Зареєстровано 18.11.2019
Оприлюднено 18.11.2019

Судовий реєстр по справі 902/37/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 07.06.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 31.05.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.04.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 15.03.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 23.02.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.01.2021 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 23.12.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 25.11.2020 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 18.11.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 16.10.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 12.06.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 11.06.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 07.05.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 12.02.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 20.12.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.12.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 20.11.2018 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 902/37/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону