СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа №523/14665/19

Провадження №1-кп/523/1211/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2019 року

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді Деркачова О.В., при секретарі Луженко В.П., за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області Сікорського Д.В., підозрюваного та його захисника - адвоката Баган К.Ю., розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в приміщенні суду внесене в кримінальному провадженні №32019160000000053 клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного:

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Одесі, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, працевлаштованого, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- 15.06.2012 року за ст. 212 ч. 1 КК України та звільненого від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 КК України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

20 вересня 2019 року з прокуратури Одеської області до суду в порядку ст.287 КПК України надійшло клопотання прокурора відділу зазначеної прокуратури Сікорського Д.В. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із сплатою податку на прибуток підприємства, а також штрафних санкцій до винесення повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

ОСОБА_1 підозрюється в наступному:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІКОН" (далі ТОВ "НОВІКОН" ) було зареєстровано 12.05.2009 у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб- підприємців управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, про що здійснено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації під № 15561020000035475 , видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та присвоєно унікальний податковий номер в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій за номером 36501757.

ТОВ "НОВІКОН" 13.05.2009 за №6828 взято на податковий облік в органах Державної податкової служби. З моменту заснування по теперішній час ТОВ "НОВІКОН" перебуває на обліку в Північному управлінні у м. Одесі ТУ ДІІЄ в Одеській області (до моменту реорганізації в 2018 році - ДНІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області). Відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 22321364 від 13.05.2009 ТОВ "НОВІКОН" зареєстровано платником податку на додану вартість за індивідуальним податковим номером № 335082015524.

Основним видом діяльності ТОВ "НОВІКОН" є виробництво будівельних виробів із пластмас.

Наказом № 8-К від 12.06.2012 ТОВ "НОВІКОН" ОСОБА_2 (далі ОСОБА_1 ) призначено на посаду головного бухгалтера.

Крім того, наказом № 5-К від 27.03.2017 ТОВ "НОВІКОН" на головного бухгалтера підприємства ОСОБА_2 на період з 27.03.2017 по 31.03.2017 покладено виконання обов`язків директора товариства, в тому числі відповідно до гі.З вищезазначеного наказу останній у зазначений період: підписує та подає від імені директора будь-які документи розпорядчого характеру, господарські договори, акти приймання-передачі, накладні, а також вчиняє інші дії для ефективного управління господарською діяльністю товариства

Відповідно до ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Частиною 3 ст.65 Господарського кодексу України встановлено, що керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства.

Згідно до ст.ст.8,9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні в обов`язки ОСОБА_1 входило:

-несення відповідальності за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;

-забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності на протязі встановленого строку, але не менше трьох років;

-створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання усіма підрозділами, службами, працівниками, які мають відношення до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера відносно дотримання порядку оформлення та надання до звітності первинних документів;

-відображення у звітних регістрах господарських операцій у тому звітному періоді, у якому вони були здійснені;

-несення відповідальності за несвоєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених в них даних.

Відповідно до ст.16 Податкового кодексу України Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями) керівник підприємства зобов`язаний:

-вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

-подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

-сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами.

Відповідно до п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно до ст.180 Податкового кодексу України ОСОБА_1 несе відповідальність за достовірність та своєчасність визначення сум податку на додану вартість (ПДВ), а також повноту та своєчасність його сплати в бюджет.

Відповідно до п. 185.1 ст.185 Податкового кодексу України, об`єктом оподаткування по податку на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Місцем постачання товарів, згідно н. 186.1 ст. 186 ПКУ є: а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків передбачених у підпунктах б і в цього пункту); б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою; в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.

Виходячи з положень підпункту а пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, ставка податку на додану вартість встановлюється від бази оподаткування в розмірі 20 %.

Згідно пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України, датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Згідно п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України встановлено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Відповідно до п. 44.2. ст. 44 Податкового кодексу України, для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Згідно п.п. 134.1.1 п.134,1 ст. 134 Податкового кодексу України, об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандарті фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Згідно п. 137.3 ст. 137 Податкового кодексу України відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку, зазначеного в пунктах 57.11 статті 57 та 141.4 статті 141 цього Кодексу, покладається на платників податку, які здійснюють відповідні виплати.

Відповідно до ч.б гл.З Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість , затвердженого наказом МФУ від 28.01.2016 № 21 платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов`язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Таким чином, займаючи посаду головного бухгалтера та виконуючого обов`язки директора ТОВ "НОВІКОН" , що пов`язана з виконанням організаційно- розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, Страшненко ГІ.Д, як службова особа підприємства відповідав за правильність нарахування і своєчасність сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), як це передбачено чинним законодавством України.

Діючи в порушення зазначених вимог нормативно-правових актів ОСОБА_3 , усвідомлюючи покладену на нього відповідальність і бажаючи уникнути виконання зобов`язань перед бюджетом, а саме сплачувати обов`язкові податки, збори (обов`язкові платежі), усвідомлюючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді несплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і ненадходження їх до бюджету, використовуючи злочинну схему, яка полягала в не відображенні в документах податкової звітності ТОВ "НОВІКОН" фактичних об`ємів проведених операцій за готівковий розрахунок з реалізації на адресу кінцевого споживача виробленої власної продукції - вікон ПВХ, вчинив ряд умисних протиправних дій, що виразилися в наступному.

Так, ОСОБА_1 , перебуваючи у період 2017 року на посаді головного бухгалтера ТОВ "НОВІКОН" , при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи умисно, маючи корисливу мету, спрямовану на ухилення від сплати податків, розуміючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи про фактично проведені фінансово-господарські операції з реалізації за готівковий розрахунок від імені постачальника ТОВ "НОВІКОН" на адресу покупців - фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до видаткових накладних: № УТ-1399 від 29.03.2017, № УТ -1385 від 27.03.2017 та № УТ-1392 від 28.03.2017 вікон ПВХ на загальну суму 2 729 904 грн., 18.04.2017 та 24.04.2017, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ "НОВІКОН" за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 28, кв . 128 в робочий час з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. подав до контролюючого податкового органу - ДПІ у Суворівському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області податкову декларацію з податку на додану вартість за звітний податковий період - березень 2017 року та відповідно податкову декларації на прибуток підприємства за звітний податковий період 1 кварталу 2017 року в яких безпідставно не відобразив у складі податкових зобов`язань та валових доходів підприємства суми проведених вищезазначених операцій з реалізації вікон ПВX на адресу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7

В результаті вищевказаних умисних протиправних дій головного бухгалтера ТОВ "НОВІКОН" ОСОБА_1 , до бюджету держави не сплачено податків на загальну суму 802 341,23 грн. в т.ч.: податок на додану вартість в розмірі 392 855,99 грн. та податок на прибуток підприємства в розмірі 409 485,24 грн., що є коштами у значних розмірах, так як у більш ніж 1000 разів перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_1 вчинив діяння , що містить ознаки, передбачені ч.1 ст.212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому Законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у значних розмірах.

Дослідивши клопотання , з`ясувавши думки прокурора, підозрюваного та його захисника - в його підтримку, суд дійшов наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Суворовському районному суду м. Одеси, оскільки викладене в клопотанні діяння, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_1 , вчинено на території Суворовського району м. Одеси.

Підстав до повернення клопотання прокуророві для продовження досудового розслідування судом не вбачається.

Згідно з пунктом 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 2 ст. 284 цього Кодексу.

В силу положень ч. 4 ст. 212 КК України особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування чи страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов`язкового державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня).

ОСОБА_1 , вину у вчиненому визнав, щиро розкаявся, відшкодував у повному обсязі заподіяну державі шкоду у вигляді несплати податку на прибуток підприємства у розмірі 802341,23 грн., до винесення повідомлення про підозру та притягнення до кримінальної відповідальності, що підтверджується платіжними дорученнями №2860 від 02.09.2019 року та №2911 від 18.09.2019 року.

У зв`язку із вищевикладеним та надходженням від підозрюваного та його захисника письмової згоди слід дійти висновку про достатність підстав для закриття даного кримінального провадження.

Крім того, захисником підозрюваного було подано клопотання про скасування арешту майна, оскільки прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області складено та направлено до суду клопотання про закриття кримінального провадження № 32019160000000053 від 09.07.2019 року відносно ОСОБА_1 та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а саме у зв`язку із сплатою податків, та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). Отже потреба в арешті вилученого майна очевидно відпала, вилучене майно не підлягає спеціальній конфіскації.

Відповідно до аб. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Також, згідно ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 314-316, 369-372 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_1 , на підставі ч. 2 ст. 44, ч. 4 ст. 212 КК України, ч. 2 ст. 284 КПК України - звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із сплатою податку на прибуток товариства з обмеженою відповідальністю НОВІКОН (ЄДРПОУ 36501757), а також штрафних санкцій до винесення повідомлення про підозру у вчиненні діяння за ознаками ч.1 ст.212 КК України, а кримінальне провадження № 32019160000000053, - закрити .

Скасувати арешт, накладений ухвалами Приморського районного суду міста Одеси від 28.08.2019 року, 05.09.2019 року у кримінальному провадженні № 32019160000000053 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, вилучене під час проведення обшуків

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Одеської області через Суворовський районний суд м. Одеси протягом семи днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно вручити учасникам судового розгляду.

Головуючий Д.А. Шкорупеєв

Дата ухвалення рішення 11.11.2019
Зареєстровано 20.11.2019
Оприлюднено 20.11.2019

Судовий реєстр по справі 523/14665/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2020 Суворовський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 20.02.2020 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 03.01.2020 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 27.12.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 25.11.2019 Суворовський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 11.11.2019 Суворовський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 20.09.2019 Суворовський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону