СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/7429/19

ун. № 759/21176/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судового засідання Волошина А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Єльцова А.В., погоджене прокурором Київської області Тализіною Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018110000000522 від 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Єльцова А.В., погоджене прокурором Київської області Тализіною Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018110000000522 від 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу, слідчим СУ ГУНП в Київській області включеним до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ ( код ЄДРПОУ 41202432, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64), шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у складі організованої групи, здійснювали вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів, прикриваючи свою протиправну діяльність Благодійною організацією Всеукраїнський благодійний фонд Перетворення України , код ЄДРПОУ 37706346.

Так, реалізовуючи єдиний злочинний умисел направлений на трудову експлуатацію осіб з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 підшукав та орендував ряд домоволодінь, які члени організованої групи почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд Перетворення України , код ЄДРПОУ 37706346. Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_1 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування осіб з метою їх подальшої трудової експлуатації. Натомість, особи, які сподівались отримати кваліфіковану допомогу та потрапили до вище вказаних, так званих реабілітаційних центрів, жодної психологічної, медичної чи будь якої іншої кваліфікованої допомоги не отримували.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою здійснення трудової експлуатації осіб ОСОБА_2 , будучи фізичною особою-підприємцем РНОКПП НОМЕР_1 уклав з ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ (код ЄДРПОУ 41202432, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64) договір №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та договір №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 року, відповідно до яких здійснювались певні роботи.

Копії даних договорів було отримано на запит до ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ . Натомість у листі-відповіді з ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ на запит було зазначено, що згідно чинного КПК України існує певний порядок витребування документів, який міститься у главі 15 КПК України Тимчасовий доступ до речей та документів , згідно якого (ст. 159 КПК України), тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Натомість, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ .

Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять таємницю досудового розслідування, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Доцільність отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ код ЄДРПОУ 41202432, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64, зумовлена необхідністю використати таку інформацію в якості доказу вини членів організованої групи, в тому числі її організатора ОСОБА_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Єльцова А.В., погоджене прокурором Київської області Тализіною Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018110000000522 від 10.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу, слідчим СУ ГУНП в Київській області включеним до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ код ЄДРПОУ 41202432, адреса головного офісу 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 64, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку):

- оригіналу договору №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 укладеного між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- оригіналу договору №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладеного між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- оригіналів актів приймання - передачі виконаних робіт до договорів №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладених між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- оригіналів рахунків-фактури щодо оплати робіт по договорам №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладених між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- оригіналів податкових накладних , які надавались ФОП ОСОБА_7 відповідно до умов договору №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладеного між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопій сторінок паспорту громадянина України осіб, які від ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ здійснювали підписання актів приймання - передачі виконаних робіт по договорам №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладених між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- належним чином завірених копій наказів (дозволів) щодо перебування осіб залучених ФОП ОСОБА_7 до виконання робіт по договорам №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладених між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 , документів із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, числа, місяця, року народження, місця проживання, контактних номерів телефонів таких осіб (списки, копії паспортів громадян України, тощо);

- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопій сторінок паспорту громадянина України осіб, які від ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ здійснювали перевірку осіб залучених ФОП ОСОБА_7 до виконання робіт по договорам №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладених між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- належним чином завірених копій медичних книжок осіб залучених ФОП ОСОБА_7 до виконання робіт по договорам №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладених між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- належним чином завірених копій журналів щодо проведення інструктажів з дотримання техніки безпеки на підприємстві осіб залучених ФОП ОСОБА_7 до виконання робіт по договорам №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладених між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 ;

- належним чином завірених копій наказу про призначення на посаду, посадових обов`язків, фотокопій сторінок паспорту громадянина України директора ОСОБА_9 , який здійснював підписання договорів №01-03/18 на виконання робіт від 01.03.2018 та №01-01/19 на виконання робіт від 01.01.2019 укладених між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ та ФОП ОСОБА_7 .

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження посадовим особам ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВХЛІБ , надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу та/або слідчому слідчої групи доступ та можливість вилучення оригіналів/копій вище перелічених документів в письмовому або електронному вигляді.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 18.12.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Д. Бабич

Зареєстровано 20.11.2019
Оприлюднено 20.11.2019
Дата набрання законної сили 18.11.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону