ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

21.11.2019Справа № 910/13918/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши подання Приватного виконавця виконавчого округу в м. Києві Мельниченко Олега Володимировича про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України у господарській справі

за позовом Споживчого товариства "Кооператор-1"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка"

про стягнення 157 185, 00 грн.

Приватний виконавець: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Споживче товариство "Кооператор-1" (далі -позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" (далі -відповідач) про стягнення 157 185, 00 грн., з яких: 30 350, 00 грн. - 3 % річних та 126 835, 00 грн. - інфляційних втрат.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що рішенням Господарського суду міста Києва від 08.12.2015 у справі № 910/27455/15 стягнуто з відповідача на користь позивача суму заборгованості у розмірі 354 039, 00 грн., проте рішення суду станом на 17.10.2018 відповідачем не виконано, заборгованість не погашена.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 позовні вимоги Споживчого товариства "Кооператор-1" задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" на користь Споживчого товариства "Кооператор-1" 126 835 (сто двадцять шість тисяч вісімсот тридцять п`ять) грн. 00 коп. - інфляційних втрат, 30 350 (тридцять тисяч триста п`ятдесят) грн. 00 коп. - 3 % річних та 2 357 (дві тисячі триста п`ятдесят сім) грн. 78 коп. - судового збору.

11.01.2019 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 у справі № 910/13918/18 видано наказ.

20.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду надійшло подання Приватного виконавця виконавчого округу в м. Києві Мельниченко Олега Володимировича про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України, в якому приватний виконавець просить суд тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України без вилучення паспорта громадянина України ОСОБА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , до виконання зобов`язань, покладених на юридичну особу - боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" відповідно до наказу № 910/13918/18, виданого Господарським судом міста Києва від 11.01.2019 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" на користь Споживчого товариства "Кооператор-1" 126 835 (сто двадцять шість тисяч вісімсот тридцять п`ять) грн. 00 коп. - інфляційних втрат, 30 350 (тридцять тисяч триста п`ятдесят) грн. 00 коп. - 3 % річних та 2 357 (дві тисячі триста п`ятдесят сім) грн. 78 коп. - судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2019 подання Приватного виконавця виконавчого округу в м. Києві Мельниченко Олега Володимировича про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України у справі № 910/13918/18 призначено до розгляду у судовому засіданні на 21.11.2019.

У дане судове засідання приватний виконавець не з`явився.

В обґрунтування подання приватний виконавець зазначає, що боржник ухиляється від виконання рішення суду у даній справі, не вчиняє будь-яких дій, спрямованих на виконання покладених на нього рішенням суду зобов`язань, при цьому за даними бухгалтерського обліку активів боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка") достатньо для задоволення вимог стягувача Споживчого товариства "Кооператор-1" за наказом № 910/13918/18 від 11.01.2019 року, виданим Господарським судом міста Києва.

Розглянувши матеріали подання Приватного виконавця виконавчого округу в м. Києві Мельниченко Олега Володимировича, повно та об`єктивно дослідивши докази в їх сукупності, суд зазначає наступне.

Статтею 337 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

З системного аналізу наведених правових норм вбачається, що зазначений захід є виключним заходом забезпечення виконання судового рішення, застосування якого є правом, а не обов`язком суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження" примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів".

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України Про виконавче провадження виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Пунктом 19 ч. 3 ст. 18 Закону України Про виконавче провадження встановлено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Нормами п. 5 ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що боржник зобов`язаний: утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п`яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; своєчасно з`являтися на вимогу виконавця; надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Приписами ст. 28 Закону України "Про виконавче провадження" копії постанов виконавця та інші документи виконавчого провадження (далі - документи виконавчого провадження) доводяться виконавцем до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються адресатам простим поштовим відправленням або доставляються кур`єром, крім постанов про відкриття виконавчого провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу, повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, постанов, передбачених пунктами 1-4 частини дев`ятої статті 71 цього Закону, які надсилаються рекомендованим поштовим відправленням. Боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.

Документи виконавчого провадження надсилаються стягувачу та боржнику за їхніми адресами, зазначеними у виконавчому документі. У разі зміни стороною місця проживання чи перебування або місцезнаходження документи виконавчого провадження надсилаються за адресою, зазначеною у відповідній заяві сторони виконавчого провадження.

Документи виконавчого провадження доводяться до відома або надсилаються адресатам не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

Слід зазначити, що право виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон виникає лише у разі ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням суду зобов`язань, тобто наявність лише самого зобов`язання не наділяє виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон.

Відповідно до роз`яснення Верховного Суду України у листі від 01.02.2013 р. "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України" поняття ухилення від виконання зобов`язань, покладених на боржника рішенням суду, варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Як вбачається з матеріалів подання, 08.02.2019 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Мельниченко Олегом Володимировичем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 58328333 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 11.01.2019 у справі № 910/13918/18 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" на користь Споживчого товариства "Кооператор-1" 126 835 грн. 00 коп. - інфляційних втрат, 30 350 грн. 00 коп. - 3 % річних та 2 357 грн. 78 коп. - судового збору.

Крім того, 08.02.2019 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Мельниченко Олегом Володимировичем винесено постанову про арешт коштів боржника ВП № 58328333, відповідно до якої накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах) відкритих в Акціонерному товаристві ВТБ Банк та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів на рахунках платників системи електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, що та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено, та належать боржнику: Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 175 797, 06 грн.

Листом від 22.02.2019 № П74/1-2 АТ ВТБ Банк надало відповідь на постанову приватного виконавця про арешт коштів боржника, згідно якої на підставі рішення Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 849-рш Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства ВТБ Банк виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 18 грудня 2018 року № 3392 від 18.12.2018 Про початок процедури ліквідації АТ ВТБ Банк та делегування повноважень ліквідатора банку . Таким чином, у зв`язку із запровадженням в Банку процедури ліквідації, Банк повертає без виконання постанову про арешт коштів: ВП 58328333 від 08.02.2019 року.

При цьому, відповідно до відповіді Державної фіскальної служби України № 1056355521 від 03.09.2019 року, у боржника ТОВ Укрпродпереробка , код ЄДРПОУ 20073879, відсутні відкриті банківські рахунки.

Також, 08.02.2019 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Мельниченко Олегом Володимировичем винесено постанову про арешт майна боржника ВП № 58328333, відповідно до якої накладено арешт на все рухоме майно, що належить боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів 175 797, 06 грн.

Листом від 18.02.2019 № 8-26-0.22-784/2-19 Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві надано відповідь на запит приватного виконавця № 146 від 08.02.2019 в якому повідомлено, що станом на теперішній час відомості щодо державної реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі на території міста Києва про передачу їх у власність/користування Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" в Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві відсутні.

Крім того, листом від 21.02.2019 № 8-10-0.222-2486/2-19 Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області надано відповідь на запит приватного виконавця № 146 від 08.02.2019 в якому повідомлено, що відомості щодо реєстрації земельних ділянок в межах Київської області за ТОВ "Укрпродпереробка" відсутні.

Відповідно до листа Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 14.02.2019 № Д-31/2449-19, за боржником трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо- будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми не зареєстровані.

Згідно листа Державного агентства рибного господарства України, за боржником риболовних суден не зареєстровано.

Листом від 04.03.2019 № 1006/03/15-19 Державна служба морського та річкового транспорту України повідомила, що за наявною інформацією відсутні записи, щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ "Укрпродпереробка".

Крім того, листом від 14.03.2019 № 10/01/6295 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомилено, що станом на 31.12.2018 ТОВ "Укрпродпереробка" серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та (5 відсотків і більше) публічних акціонерних товариств, відсутнє.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, боржник не має у власності нерухомого майна та земельних ділянок.

Відповідно до п. 2 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, у разі виконання рішень про стягнення коштів з юридичних осіб виконавець перевіряє також наявність майна боржника за даними балансу.

Копію балансу виконавець може отримати безпосередньо у боржника або у відповідних державних органах.

Супровідним листом від 02.10.2019 № 5290/ФОП/2615-04-04-19 Головним управлінням ДПС у м. Києві приватному виконавцю було надано фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва (баланси) боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПРОДПЕРЕРОБКА" станом на 31.12.2014 року та 31.12.2015 року.

Зокрема, у вказаному листі Головним управлінням ДПС у м. Києві зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПРОДПЕРЕРОБКА" станом на надання відповіді останній раз подавало фінансову звітність за 2014-2015 роки.

Так, відповідно до балансу боржника станом на 31.12.2014 року, на підприємстві обліковуються необоротні активи: основні засоби на суму 307 700 грн. та оборотні активи: запаси на суму 981 700, 00 грн, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 497 600, 00 грн; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму 23 400 грн.; інша поточна дебіторська заборгованість на суму 5 200 грн.; гроші та їх еквіваленти на суму 45 900 грн.; інші оборотні активи на суму 15 100 грн.

Відповідно до балансу боржника станом на 31.12.2015 року, на підприємстві обліковуються необоротні активи; основні засоби на суму 285 400 грн.; та оборотні активи: запаси на суму 995 300 грн.; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 128 000 грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму 29 600 грн.; інша поточна дебіторська заборгованість на суму 3 800 грн.; гроші та їх еквіваленти на суму 700 грн.; інші оборотні активи на суму 10 800 грн.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також згідно із заявою стягувача керівником юридичної особи - боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" є ОСОБА_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 .

21.05.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Мельниченко Олегом Володимировичем направлено виклик № 587, відповідно до якого приватний виконавець зобов`язує керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка", ОСОБА_1 з`явитися до виконавця 05.06.2019 щодо сплати боргу за наказам Господарського суду міста Києва від 11.01.2019 № 910/13918/18 або надання підтверджуючих документів, однак на адресу приватного виконавця повернувся поштовий конверт з відміткою: за закінченням встановленого строку зберігання.

Відповідно до листа Центрального міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, керівник юридичної особи - боржника ОСОБА_1 має паспорти громадянина України та для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 04.07.2008 року органом ДМС № НОМЕР_5, виданий 25.05.2018 року органом ДМС № НОМЕР_6.

Згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, керівник юридичної особи - боржника Клюк Ірина Жанівна перетинала державний кордон України 2 (два) рази за паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 : 23.05.2019 виїзд - 127 Київ-Париж; 26.05.2019 в`їзд Париж-Київ.

30.08.2019 року приватним виконавцем було здійснено виїзд за місцезнаходженням юридичної особи - боржника за адресою: місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп. 3, блок 8/3 та встановлено, що юридична особа - боржник Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" за даною адресою не знаходиться, про що було складено акт.

Крім того, приватним виконавцем 23.09.2019 року за місцезнаходженням нерухомого майна ОСОБА_1, а саме за адресами: АДРЕСА_1 б (№ поштового відправлення 0500055199801); АДРЕСА_2 (№ поштового відправлення 0500055198988); АДРЕСА_6 (№ поштового відправлення 0500055199500) було направлено Вимогу приватного виконавця по ВП №58328333 №1267 від 19.09.2019 року про надання балансів (звітів про фінансовий стан) боржника ТОВ Укрпродпереробка , ЄДРПОУ 20073879, за останні два звітних періоди, вимогу приватного виконавця по ВП №58328333 №1268 про надання повної інформації про основні засоби та запаси боржника ТОВ Укрпродпереробка , про банківські рахунки, на яких обліковуються грошові кошти боржника, про касові апарати, в яких перебуває готівка, інформації про дебіторів та копії первинних документів, на підставі яких обліковується дебіторська заборгованість ТОВ Укрпродпереробка , та виклик приватного виконавця по ВП №58328333 №1269, що підтверджується списком згрупованих поштових повідомлень від 23.09.2019 року.

Відповідно до Витягу з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень за №0500055199801 за адресою: АДРЕСА_5 воно не вручене під час доставки.

Згідно Витягу з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень відправлення за №0500055199500 за адресою: АДРЕСА_6 воно не вручене під час доставки.

Відповідно до витягу з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень за №0500055198988 за адресою: АДРЕСА_2 воно не вручене під час доставки.

Листом №074/06/2-3225 від 07.11.2019 року Департамент з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації повідомив, що відповідно до відомостей, які містяться в інформаційній системі Реєстр територіальної громади міста Києва , станом на 06.11.2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Закон України Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв`язання спорів у цій сфері.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов`язань.

Отже, з огляду на наведене вище, враховуючи відсутність доказів на підтвердження отримання керівником боржника виклику, та відсутністю доказів свідомого ухилення від сплати боргу на користь стягувача, наявності активної господарської діяльності та отримання від неї прибутку за останні роки, оскільки приватним виконавцем надано суду інформацію про баланс боржника лише за 2014 та 2015 роки, суд вважає, що така обов`язкова умова для застосування тимчасових обмежень для виїзду за кордон, як ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням суду, в розумінні ст. 18 Закону України Про виконавче провадження , ст. 6 Закону України Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України , матеріалами справи не підтверджується.

Саме лише перетинання кордону керівником боржника, що за твердженням приватного виконавця може свідчити про наявність майнових активів без належних та допустимих доказів в розумінні ст. 73, 76 - 79 ГПК України, як самостійна підстава для застосування обмежень щодо виїзду за кордон, також не може визнаватися належним обґрунтуванням для застосування такого виключного заходу забезпечення виконання рішення, як тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно ч. 4 ст. 11 Господарського процесуального кодексу України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно з ст. 2 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Також, ст. 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачено, що кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Згадані вище права не можуть бути об`єктом ніяких обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров`я чи моральності населення або прав і свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними в цьому Пакті.

Законодавством України зазначені правовідносини регулюються ст. 313 Цивільного кодексу України, відповідно до якої фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.

Враховуючи наведені норми права та встановлені обставини, суд дійшов висновку про відсутність підстав для застосування до керівника боржника - юридичної особи такого виключного заходу виконання судового рішення як тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без наявності всіх обов`язкових умов для вжиття таких заходів, а тому суд відмовляє у задоволенні подання приватного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника - юридичної особи.

Керуючись статтями 233, 234, 235, 337 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні подання Приватного виконавця виконавчого округу в місті Києві Мельниченка Олега Володимировича про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпродпереробка" ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 21.11.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Щербаков С.О.

Дата ухвалення рішення 21.11.2019
Зареєстровано 22.11.2019
Оприлюднено 22.11.2019

Судовий реєстр по справі 910/13918/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.02.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.01.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.11.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.11.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 19.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/13918/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону