ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12.11.2019Справа № 910/2445/19 За позовом товариства з обмеженою відповідальністю МАКСИМУМ , Полтавська область, м. Кременчук

до Товариства з обмеженою відповідальністю Навчально-виховний комплекс Антошка , м. Київ

про стягнення 2 834 135,51 грн,

Суддя Морозов С.М.

За участю представників сторін:

від позивача: Скрипник С.В. (адвокат за ордером серії КС№320968 від 29.01.2019 року);

від відповідача: не з`явились;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУМ" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Навчально-виховний комплекс "Антошка" (відповідач) суми заборгованості у розмірі 2 834135,51 грн, яка складається з вартості оренди приміщення в розмірі 1 372 937,68, компенсації плати за землю в розмірі 962 258,40 грн та компенсації витрат на комунальні послуги та обслуговування будівлі в розмірі 498 939,40 грн, посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за Договором оренди будівлі від 18.06.2015 року, що зареєстрований в реєстрі за № 708, в частині оплат всіх платежів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2019 року позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк та спосіб для усунення її недоліків.

18.03.2019 року до суду від позивача надійшов супровідний лист з додатками в порядку усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 23.04.2019.

В підготовчому засіданні 23.04.2019 було оголошено перерву до 04.06.2019.

Підготовче засідання 04.06.2019 не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Морозова С.М. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та призначено підготовче засідання 09.07.2019.

В підготовчому засідання 09.07.2019 було оголошено перерву до 01.10.2019, окрім того запропоновано позивачу подати оголошення в місцеву газету, щодо повідомлення відповідача про дату, час та місце судового засідання.

14.08.2019 року позивачем подано до суду лист з доказами розміщення оголошення в газеті Урядовий кур`єр щодо повідомлення відповідача про дату, час та місце судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 закрито підготовче провадження і призначено справу до судового розгляду по суті на 12.11.2019 року.

В судовому засіданні 12.11.2019 представник позивача підтримав викладені в позові вимоги та просив їх задовольнити повністю.

В судовому засіданні 12.11.2019 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

У засіданнях здійснювалась фіксація судового процесу технічним засобами у відповідності до статті 222 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2015 між позивачем (орендодавець) та відповідачем (орендар) укладено Договір оренди будівлі, який зареєстровано в реєстрі за №708 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сохнич К.М. (надалі - Договір).

Відповідно до п. 1.1.1. Договору об`єктом оренди (або будівлею) є будівля дошкільного навчального закладу на 140 місць, розташована за адресою: м. Київ, вул. Воскресенська, 14-В, загальною площею 1 712,52 кв.м., кількість поверхів: 2 поверхи + підвальний поверх, площа 1 та 2 поверху - 1 490,42 кв.м., площа підвального поверху - 222,10 кв.м.

Згідно з п. 2.1. Договору орендодавець передає, а орендар приймає в тимчасове платне користування (оренду) на умовах, викладених у цьому Договору об`єкт оренди (будівлю).

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та нотаріального посвідчення та діє протягом строку оренди, що визначається п. 3.2, цього Договору. Строк оренди складає 5 календарних років з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі будівлі, відповідно до форми, яка визначена в Додатку №4 до даного Договору, яким сторони фіксують факт передачі об`єкту оренди орендодавцем орендареві у користування. (п.п. 3.1., 3.2. Договору).

Згідно умов п. 3.6. Договору об`єкт оренди вважається переданим (повернутим) разом з обладнанням, яке передається в оренду разом з будівлею відповідно до Додатку №2.1 до даного Договору та Акту приймання-передачі будівлі в момент, коли відповідно до цього Договору, сторони укладають відповідний акт приймання-передачі будівлі відповідно до форми, яка визначена у Додатку №4 до даного Договору, та/або повернення будівлі відповідно до форми, яка визначена в Додатку №5 до даного Договору.

Орендар зобов`язаний щомісячно сплачувати орендну плату за користування об`єктом оренди (далі - орендна плата) у розмірах та у строки, визначені цим Договором. (п. 4.1. Договору).

Орендна плата за цим Договором включає в себе виключно плату за користування об`єктом оренди та обладнання, яке надається в оренду разом з будівлею відповідно до Додатку №2.1. доданого Договору та Акту приймання-передачі будівлі, укладеного відповідно до форми, яка визначена в Додатку №4 до даного Договору. Усі інші платежі за цим Договором, а також витрати щодо утримання будівлі та спожитих комунальних послуг, витрати на підтримку роботи систем забезпечення, утримання прилеглої території, компенсація орендної плати сплачуються орендарем додатково на підставі відповідних окремих правочинів чи на підставі рахунків орендодавця, виставлених у відповідності до умов цього Договору, або безпосередньо на умовах, визначених даним Договором, у визначені орендодавцем строки. (п. 4.3. Договору).

На період виконання опоряджувальних робіт орендарем та отримання ним всіх необхідних дозвільних документів для надання освітніх послуг щомісячна орендна плата за користування об`єктом оренди до 01 жовтня 2015 року становить 1 000,00 грн, в тому числі ПДВ 20% 166,67 грн. Щомісячна орендна плата за користування об`єктом оренди починаючи з 01 жовтня 2015 року складає 182 698,33 грн, крім того ПДВ 20% 36 539,67 грн разом з ПДВ 20% 219 238,00 грн, що еквівалентно 10 000 доларів США станом на день укладення даного Договору за курсом гривні до долара США - 21,9238 гривень згідно котируванню українського міжбанківського ринку для USD/UAN на сайті www.fin.biz.ua. (п.п. 4.4., 4.5. Договору).

Відповідно до умов п. 4.11. Договору орендна плата за кожний місяць строку оренди сплачується орендарем авансовим платежем шляхом банківського переказу на поточний рахунок орендодавця на підставі рахунку, виставленого орендодавцем, в день надання орендодавцем орендарю рахунку. Рахунок виставляється орендодавцем до 05 числа місяця, за який здійснюється оплата, та діє протягом одного банківського дня (протягом дня його надання орендарю). У разі не здійснення орендарем оплати в день надання орендодавцем рахунку орендар звертається на наступний банківський день за новим рахунком до орендодавця та повинен здійснити оплату по новому рахунку. К разі, якщо орендар прострочив строк оплати по рахунку (не здійснив оплату в день його отримання) та не звернувся до орендодавця за новим рахунком орендодавець виставляє орендарю на доплату різниці (враховуючи автоматичне коригування відповідно до п. 4.6. даного Договору) та орендар вважається таким, що зобов`язаний здійснити таку доплату в день отримання рахунку на доплату. У разі якщо орендар відмовляється здійснити доплату то він вважається таким, що прострочив оплату орендної плати за відповідний місяць та орендодавець має право застосувати до нього штрафні санкції, передбачені цим Договором. У разі не виставлення рахунку орендодавцем до 05 числа місяця, за який здійснюється оплата, орендарем здійснюється оплата в строки та в розмірі, який визначений на умовах цього Договору.

Додатком №3 до Договору сторони погодили Розмір компенсації орендної плати за землю та витрати на обслуговування прилеглої території та інші витрати на обслуговування будівлі, яким передбачили, що розмір щомісячної компенсації орендної плати за земельну ділянку становить 12 092,08 грн в тому числі ПДВ 2 015,35 грн. Витрати на обслуговування прилеглої території на період з дати укладення Акту приймання-передачі будівлі за Договором, до дати отримання орендарем ліцензії направо надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, але не пізніше 01 жовтня 2015 року щомісячно становить 5 500,00 грн в тому числі ПДВ 20% 916,67 грн. Витрати на обслуговування прилеглої території на період з 01 жовтня 2015 року у разі не укладення орендарем договору з експлуатуючою організацією щомісячно становлять 12 081,44 грн, в тому числі ПДВ 20% 1 013,57 грн.

Договором від 29.02.2016 року про внесення змін та доповнень до договору оренди будівлі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сохнич К.М. 18 червня 2015 року за реєстровим №708 сторони погодили п. 4.5.1. Договору викласти в наступній редакції: Щомісячна орендна плата за користування об`єктом оренди починаючи з 01 лютого 2016 року по 31 травня 2016 року (включно), складає 94 978,45 грн, в тому числі ПДВ 20% 15 829,74 грн, що еквівалентно 3 500 доларів США станом на день укладення даного Договору за курсом гривні до долара США - 27,1367 гривень згідно котируванню українського міжбанківського ринку для USD/UAN на сайті www.fin.biz.ua . . У зв`язку зі зміною розміру компенсації орендної плати за земельну ділянку з 01 січня 2016 року орендар повинен оплатити компенсацію орендної плати за земельну ділянку за січень 2016 року в розмірі 21 760,61 грн протягом 1 робочого дня з моменту укладення даного Договору про внесення змін та доповнень до Договору оренди. У зв`язку з порушення Орендарем строку оплати орендної плати за користування Об`єктом оренди за лютий 2016 року та компенсації за земельну ділянку за січень 2016 року Орендар сплачує Орендодавцю в день укладення даного Договору про внесення змін та доповнень до Договору оренди будівлі неустойку в розмірі 11 901,67 грн. В разі несплати Орендарем орендної плати за лютий 2016 року в розмірі, який визначений в п. 4.5.1 Договору оренди в редакції, яка викладена в даному Договору про внесення змін та доповнень до Договору оренди будівлі, протягом 1 робочого дня з моменту укладення даного Договору про внесення змін та доповнень до Договору оренди будівлі, Орендар, окрім неустойки, яка визначена вище, сплачує неустойку в розмірі, яка передбачена п. 13.4. Договору оренди будівлі.

Договором від 11.10.2016 року про внесення змін та доповнень до договору оренди будівлі, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сохнич К.М. 18 червня 2015 року за реєстровим №708 сторони погодили, що щомісячна орендна плата за користування Об`єктом оренди, починаючи з 01 жовтня 2016 року до 31 року (включно) складає 155 131,80 гривен, в тому числі ПДВ 20% - 25 855,30 гривен, що еквівалентно 6 000,00 доларів США станом на день укладення даного Договору про внесення змін за курсом гривні до долара США - 25,8553 згідно -ю українського міжбанківського ринку для USD/UAH на сайті www.fin.biz.ua . Щомісячна орендна плата за користування Об`єктом оренди, починаючи з 01 травня 2017 року до 30 вересня року складає 258 553,00 грн, в тому числі ПДВ 20% - 43 092,17 гривен, що еквівалентно 10 000,00 доларів США станом на день укладення даного Договору про внесення змін за курсом гривні до долара США - 25,8553 згідно котируванню *: міжбанківського ринку для USD/UAH на сайті www.fin.biz.ua . Щомісячна орендна плата за користування Об`єктом оренди, починаючи з 01 жовтня 2017 року до кінця строку оренди по Договору оренди, складає 206 842,40 гривен, в тому числі ПДВ 20% - 34 473,73 гривен, що еквівалентно 8 000,00 доларів США, станом на день укладення даного Договору про внесення змін за курсом гривні до долара США - 25,8553 згідно котируванню українського міжбанківського ринку для USD/UAH на сайті www.fin.biz.ua. .

Відповідно до Акту приймання-передачі будівлі від 25.06.2015 року позивач як орендодавець передав, а відповідач, як орендар, прийняв у тимчасове платне користування об`єкт оренди.

На виконання умов Договору позивачем виставлялись відповідачу рахунки-фактури за період 2017-2018 та січень 2019 років на оплату, а саме:

- №7 від 04.01.2017 року на суму 161 611,80 грн за оренду приміщення за січень 2017 року;

- №СФ-0000006 від 13.01.2017 року на суму 88 593,38 грн за компенсацію теплової енергії за жовтень, листопад та грудень 2016 року;

- №СФ-0000014 від 31.01.2017 року на суму 15 253,39 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за січень 2017 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за січень 2017 року;

- №СФ-00000024 від 31.01.2017 року на суму 54 666,28 грн за компенсацію теплової енергії за січень 2017 року;

- №9 від 07.02.2017 року на суму 164 565,91 грн за оренду приміщення за лютий 2017 року;

- №СФ-0000041 від 15.03.2017 року на суму 58 305,13 грн за компенсацію теплової енергії за лютий 2017 року;

- №10 від 06.03.2017 року на суму 163 997,54 грн за оренду приміщення за березень 2017 року;

- №СФ-00000049 від 31.03.2017 року на суму 7 552,50 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за березень 2017 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за березень 2017 року;

- №11 від 05.04.2017 року на суму 181 039,58 грн за оренду приміщення за квітень 2017 року;

- №СФ-00000067 від 30.04.2017 року на суму 9 450,74 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за квітень 2017 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за квітень 2017 року;

- №СФ-0000043 від 01.05.2017 року на суму 223 240,56 грн за компенсацію оренди землі за січень, лютий, березень, квітень, травень 2017 року;

- №12 від 05.05.2017 року на суму 264 936,00 грн за оренду приміщення за травень 2017 року;

- №СФ-0000084 від 01.06.2017 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за червень 2017 року;

- №14 від 05.06.2017 року на суму 262 845,00 грн за оренду приміщення за червень 2017 року;

- №СФ-0000095 від 01.07.2017 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за липень 2017 року;

- №15 від 06.07.2017 року на суму 261 260,00 грн за оренду приміщення за липень 2017 року;

- №16 від 04.08.2017 року на суму 259 008,00 грн за оренду приміщення за серпень 2017 року;

- №СФ-0000126 від 01.09.2017 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за вересень 2017 року;

- №17 від 05.09.2017 року на суму 259 307,00 грн за оренду приміщення за вересень 2017 року;

- №СФ-0000130 від 30.09.2017 року на суму 6 426,01 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за вересень 2017 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за вересень 2017 року;

- №СФ-00000138 від 01.10.2017 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за жовтень 2017 року;

- №18 від 05.10.2017 року на суму 214 524,80 грн за оренду приміщення за жовтень 2017 року;

- №СФ-00000150 від 01.11.2017 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за листопад 2017 року;

- №19 від 06.11.2017 року на суму 215 754,40 грн за оренду приміщення за листопад 2017 року;

- №СФ-0000159 від 30.11.2017 року на суму 6 793,03 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за листопад 2017 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за листопад 2017 року;

- №СФ-00000157 від 01.12.2017 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за грудень 2017 року;

- №20 від 05.12.2017 року на суму 217 892,00 грн за оренду приміщення за грудень 2017 року;

- №СФ-0000167 від 31.12.2017 року на суму 12 732,58 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за грудень 2017 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за грудень 2017 року;

- №СФ-0000178 від 31.12.2017 року на суму 48 623,87 грн за компенсацію теплової енергії за листопад 2017 року;

- №СФ-00001792 від 31.12.2017 року на суму 49 036,39 грн за компенсацію теплової енергії за грудень 2017 року;

- №СФ-0000004 від 01.01.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за січень 2018 року;

- №21 від 05.01.2018 року на суму 224 312,80 грн за оренду приміщення за січень 2018 року;

- №СФ-00000016 від 01.02.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за лютий 2018 року;

- №22 від 05.02.2018 року на суму 223 126,40 грн за оренду приміщення за лютий 2018 року;

- №СФ-0000025 від 09.02.2018 року на суму 79 774,48 грн за компенсацію теплової енергії за жовтень 2017 року та січень 2018 року по двом тарифам;

- №СФ-0000043 від 28.02.2018 року на суму 61 654,64 грн за компенсацію теплової енергії за лютий 2018 року;

- №СФ-00000029 від 01.03.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за березень 2018 року;

- №23 від 05.03.2018 року на суму 212 607,20 грн за оренду приміщення за березень 2018 року;

- №СФ-00000032 від 31.03.2018 року на суму 10 758,68 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за березень 2018 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за березень 2018 року;

- №СФ-00000041 від 01.04.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за квітень 2018 року;

- №24 від 05.04.2018 року на суму 210 182,40 грн за оренду приміщення за квітень 2018 року;

- №СФ-0000063 від 17.04.2018 року на суму 66 897,34 грн за компенсацію теплової енергії за березень 2018 року;

- №СФ-00000044 від 30.04.2018 року на суму 609,91 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за квітень 2018 року;

- №СФ-00000045 від 30.04.2018 року на суму 9 795,53 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за квітень 2018 року;

- №СФ-00000055 від 01.05.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за травень 2018 року;

- №25 від 05.05.2018 року на суму 210 619,20 грн за оренду приміщення за травень 2018 року;

- №СФ-0000076 від 21.05.2018 року на суму 26 949,14 грн за компенсацію теплової енергії за квітень 2018 року;

- №СФ-00000056 від 31.05.2018 року на суму 992,88 грн за компенсацію постачання питаної води та прийняття каналізаційних стоків за травень 2018 року;

- №СФ-00000059 від 31.05.2018 року на суму 8 530,02 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за травень 2018 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за травень 2018 року;

- №СФ-00000067 від 01.06.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за червень 2018 року;

- №26 від 05.06.2018 року на суму 209 162,40 грн за оренду приміщення за червень 2018 року;

- №СФ-00000068 від 30.06.2018 року на суму 1 375,85 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за червень 2018 року;

- №СФ-00000080 від 01.07.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за липень 2018 року;

- №27 від 05.07.2018 року на суму 211 668,80 грн за оренду приміщення за липень 2018 року;

- №СФ-00000081 від 31.07.2018 року на суму 1 819,28 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за липень 2018 року по двом тарифам;

- №28 від 06.08.2018 року на суму 216 790,40 грн за оренду приміщення за серпень 2018 року;

- №СФ-00000095 від 31.07.2018 року на суму 1 578,00 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за серпень 2018 року;

- №СФ-00000090 від 01.08.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за серпень 2018 року;

- №СФ-00000094 від 01.09.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за вересень 2018 року;

- №29 від 05.09.2018 року на суму 228 062,40 грн за оренду приміщення за вересень 2018 року;

- №СФ-0000101 від 30.09.2018 року на суму 1 104,60 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за вересень 2018 року;

- №СФ-0000103 від 30.09.2018 року на суму 8 300,39 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за вересень 2018 року та компенсацію вартості за перетікання реактивної електроенергії за вересень 2018 року;

- №СФ-0000110 від 01.10.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за жовтень 2018 року;

- №30 від 05.10.2018 року на суму 225 480,00 грн за оренду приміщення за жовтень 2018 року;

- №СФ-0000111 від 31.10.2018 року на суму 1 073,04 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за жовтень 2018 року;

- №СФ-0000125 від 01.11.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за листопад 2018 року;

- №11 від 05.11.2018 року на суму 225 261,60 грн за оренду приміщення за листопад 2018 року;

- №СФ-0000129 від 30.11.2018 року на суму 3 479,84 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за листопад 2018 року по двом тарифам;

- №СФ-0000131 від 30.11.2018 року на суму 14 515,46 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за листопад 2018 року;

- №СФ-0000148 від 30.11.2018 року на суму 11 997,05 грн за компенсацію теплової енергії за жовтень 2018 року;

- №СФ-0000138 від 01.12.2018 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за грудень 2018 року;

- №12 від 05.12.2018 року на суму 218 583,00 грн за оренду приміщення за грудень 2018 року;

- №СФ-0000139 від 31.12.2018 року на суму 2 011,68 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за грудень 2018 року;

- №СФ-0000141 від 31.12.2018 року на суму 17 989,91 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за грудень 2018 року;

- №СФ-0000006 від 02.01.2019 року на суму 44 648,11 грн за компенсацію оренди землі за січень 2019 року;

- №1 від 08.01.2019 року на суму 221 896,80 грн за оренду приміщення за січень 2019 року;

- №СФ-000004 від 28.01.2019 року на суму 1 207,01 грн за компенсацію постачання питної води та прийняття каналізаційних стоків за січень 2019 року;

- №СФ-0000013 від 31.01.2018 року на суму 9 853,58 грн за компенсацію вартості активної електроенергії за січень 2019 року.

За вказані періоди та на зазначені суми сторонами складались відповідні акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), які отримані відповідачем.

За твердженнями позивача, під час дії Договору відповідачем неодноразово порушувались строки сплати орендних платежів та обов`язкових платежів.

Так, зокрема, листом від 23.02.2017 за вих.№23/02/01 позивач повідомив відповідача про додаткову зміну розміру компенсації через отримання нової нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Відповідач отримав таке повідомлення, про що свідчить його лист вих. №03/03-17 від 03.03.2017р. При цьому відповідач зазначав про недостатність у нього коштів.

Звертаючись з даним позовом до суду, позивач зазначив, що станом на 20.02.2019 року заборгованість відповідача становить 2 834 135,51 грн, у т.ч. оренда приміщення - 1 372 937,68грн, компенсація плати за землю - 962 258,40 грн, компенсація витрат на комунальні послуги та обслуговування будівлі - 498 939,40грн.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 статті 509 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з ч. 2 статті 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 статті 11 ЦК України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно з ч. 1 статті 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

З огляду на встановлений ст. 204 Цивільного кодексу України принцип правомірності правочину, суд приймає Договір оренди будівлі від 18.06.2015 року як належну підставу, у розумінні норм ст. 11 названого Кодексу України, для виникнення у позивача та відповідача взаємних цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Аналогічні положення містить ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України.

Згідно з частинами 1, 5 ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно приписів ч. 1 ст. 14 ЦК України, цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України). Одностороння відмова від зобов`язання, в силу ст. 525 ЦК України, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідні положення також визначаються у ч. 1 ст. 193 ГК України.

Положеннями ст. 525 ЦК України та ч. 7 ст. 193 ГК України встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання не допускається, крім випадку, коли право такої відмови встановлено договором або законом.

Матеріалами справи (акт приймання-передачі будівлі від 25.06.2015 року) підтверджується факт передачі в оренду майна, що є об`єктом оренди за Договором.

Доказів того, що відповідачем повернуто орендоване майно позивачу, матеріали справи не містять.

Відповідно до ст. 626 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Як встановлено судом, що вбачається з матеріалів справи та не заперечено відповідачем, станом на час звернення позивача до суду, за відповідачем рахується заборгованість за оренду приміщення - 1 372 937,68грн, компенсації плати за землю - 962 258,40 грн, компенсації витрат на комунальні послуги та обслуговування будівлі - 498 939,40грн, за визначений вище період.

Частиною 3 ст. 18 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачено, що орендар зобов`язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі, а ст. 19 Закону встановлений обов`язок орендаря вносити орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності та в строк, встановлений договором.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 286 Господарського кодексу України орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Порядок сплати орендної плати за Договором сторони визначили у розділі 3 Договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Умовою виконання зобов`язання - є строк (термін) його виконання. Дотримання строку виконання є одним із критеріїв належного виконання зобов`язання, оскільки прострочення є одним із проявів порушення зобов`язання. Строк (термін) виконання зобов`язання за загальним правилом, узгоджується сторонами в договорі.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Отже, з урахуванням положень ст. 530 Цивільного кодексу України, враховуючи приписи п. 4.11. Договору, відповідач повинен був сплачувати орендну плату та додаткові платежі позивачу авансовим платежем шляхом банківського переказу на підставі рахунку, виставленого позивачем, в день надання останнім відповідачу рахунку.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно зі ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно наявного в матеріалах справи розрахунку ціни позову за визначений вище період, який судом перевірено та з яким суд погоджується, позивачем було нараховано до сплати плату за оренду приміщення - 1 372 937,68 грн, компенсацію плати за землю - 962 258,40 грн і компенсацію витрат на комунальні послуги та обслуговування будівлі - 498 939,40 грн. Строк виконання відповідачем обов`язку з оплати вказаних сум є таким, що настав. Доказів протилежного матеріали справи не містять.

З огляду на вищевикладене, вимоги позивача про стягнення з відповідача орендної плати, компенсації плати за землю, компенсації витрат на комунальні послуги та обслуговування будівлі за Договором є законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в частині суми в розмірі 2 834 135,50 грн, оскільки позивачем допущено помилку в підрахунку зазначених сум на 0,01 грн.

Приписами ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно із ст. ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 86 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За таких обставин, дослідивши всі обставини справи, перевіривши їх наявними доказами, судом встановлено обґрунтованість заявленого позову, відтак до стягнення з відповідача на користь позивача підлягає сума основного боргу в загальному розмірі 2 834 135,50 грн.

Судовий збір позивача, у розмірі 42 512,03 грн, відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України, покладається на відповідача.

Керуючись статтями 73-74, 76-79, 86, 129, 232, 233, 237-238, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Навчально-виховний комплекс Антошка (ідентифікаційний код 39458055, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 73-Е) на користь товариства з обмеженою відповідальністю МАКСИМУМ (ідентифікаційний код 32860384, місцезнаходження: 39623, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 138) суму боргу в розмірі 2 834 135,50 грн (два мільйона вісімсот тридцять чотири тисячі сто тридцять п`ять гривень 50 копійок) та суму судового збору у розмірі 42 512,03 грн (сорок дві тисячі п`ятсот дванадцять гривень 03 копійки).

3. В іншій частині позову відмовити.

4. Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

5. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

6. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення в порядку, передбаченому ст. 257 та п. 17.5. розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 22.11.2019 року.

Суддя С.М. Морозов

Дата ухвалення рішення 12.11.2019
Зареєстровано 22.11.2019
Оприлюднено 25.11.2019

Судовий реєстр по справі 910/2445/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.11.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону