ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/5865/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі :

головуючого судді Потоцької Н.В.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження (в порядку ст. 262 КАС України) справу за адміністративним позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест про стягнення штрафних санкцій,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Одеського окружного адміністративного суду знаходиться справа за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест в якому позивач просить:

стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест (ЄДРПОУ 34321940) 68 000,00 грн. штрафних санкцій в дохід державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності банку 106.

Позовні вимоги обґрунтовано наступним .

Під час здійснення своєї діяльності департаментом НКЦПФР у Південному регіоні встановлено порушення чинного законодавства на ринку цінних паперів з боку ТОВ СПС-Інвест .

Постановами від 04.02.2019 року за №№ 18-ПД-1-Е, 19-ПД-1-Е, 20-ПД-1-Е у відношенні ТОВ СПС-Інвест порушені справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

18.02.2019 року у відношенні ТОВ СПС-Інвест складено акти про правопорушення на ринку цінних паперів за №№ 17-ПД-1-Е, 18-ПД-1-Е, 19-ПД-1-Е, для ознайомлення та отримання яких представник та/або повноважений представник товариства не з`явився.

Постановами від 21.02.2019 року за №№ 24-ПД-1-Е, 25-ПД-1-Е, 26-ПД-1-Е, 27-ПД-1-Е у відношенні ТОВ СПС-Інвест розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів призначено на 11.03.2019 року.

Про своєчасність відправлення актів від 18.02.2019 року та постанов від 21.02.2019 року свідчить реєстр рекомендованих листів від 21.02.2019 року №1.

Для участі у розгляді справ про правопорушення на ринку цінних паперів до департаменту НКЦПФР у Південному регіоні керівник та/або повноважений представник ТОВ СПС-Інвест не з`явився.

За наслідками розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ТОВ СПС-Інвест директором департаменту НКЦПФР винесено постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, а саме:

постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 11.03.2019 року №№ 69-ПД-1 -Е, № 70-ПД-1-Е, № 71-ПД-1-Е, № 72-ПД-1-Е , загальна сума штрафних санкцій, за якими складає 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Згідно частини 3 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 11.03.2019 року. за №№ 69-ПД-І-Е, 70-ПД-1-Е, 71-ПД-1-Е, 72-ПД-1-Е не були оскаржені ні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ні до суду та є чинними.

Станом на час звернення з адміністративним позовом, ТОВ СПС-Інвест штрафні санкції до сплатило, строк на оскарження минув.

Процесуальні дії.

Ухвалою суду від 08.10.2019 року відкрито провадження по справі в порядку спрощеного позовного провадження, без призначення судового засідання.

Відповідно ст.162 КАС України відповідачу встановлено п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження для подання відзиву на позовну заяву.

Ухвалу про відкриття провадження по справі отримано відповідачем (ТОВ СПС-Інвест ) 15.10.2019 року, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення за трек-номером ОДЕСА ЦОКК 6530006526668.

Строк для подання відзиву обраховується з 16.10.2019 року та спливає 30.10.2019 року.

Станом на 03.12.2019 року відповідачем не висловлено позицію щодо адміністративного позову. Відзив на адміністративний позов, додаткові письмові докази суду не надані.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ.

Департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) у Південному регіоні встановлено порушення чинного законодавства на ринку цінних паперів з боку товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест (далі - ТОВ СПС-Інвест ).

ТОВ СПС -Інвест , код ЄДРПОУ 34321940, є юридичною особою, яка здійснює наступні види діяльності (за КВЕД): 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (основний); 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель відповідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осію, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери від № 218-ПД-1-Е0 від 13.12.2018 року передбачено:

у термін до 31.01.2019 р. ТОВ СПС- Інвест розкрити річну інформацію емітента за 2017 рік, шляхом її розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, згідно пункту 4 глави 4 розділу II Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів , затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами);

у термін до 31.01.2019 р. письмово повідомити департамент НКЦПФР у Південному регіоні про виконання пункту 1 цього розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери з копіями підтверджуючих документів.

Розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери № 219-ПД-1-Е від 13.12.2018 року передбачено:

у термін до 31.01.2019 р. ТОВ СПС- Інвест розкрити річну інформацію емітента за 2017 рік, шляхом опублікування її в офіційному друкованому виданні, згідно пункту 4 глави 4 розділу II Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів , затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (зі змінами);

у термін до 31.01.2019 р. письмово повідомити департамент НКЦПФР у Південному регіоні про виконання пункту 1 цього розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери з копіями підтверджуючих документів.

Розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери № 220-ПД-1-Е від 13.12.2018 року передбачено:

у термін до 31.01.2019 р. ТОВ СПС-Інвест подати до Комісії річну інформацію емітента за 2017 рік, згідно пункту 4 глави 4 розділу II Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів , затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (зі змінами):

у термін до 31.01.2019 р. письмово повідомити департамент НКЦПФР у Південному регіоні про виконання пункту 1 цього розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери з копіями підтверджуючих документів.

Розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери № 221-ПД-1-Е від 13.12.2018 року передбачено:

у термін до 31.01.2019 р. ТОВ СПС-Інвест розкрити річну інформацію емітента за 2017 рік, шляхом її розміщення на власному веб - сайті товариства у мережі Інтернет, згідно пункту 4 глави 4 розділу II Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів , затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (зі змінами);

у термін до 31.01.2019 р. письмово повідомити департамент НКЦПФР у Південному регіоні про виконання пункту 1 цього розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери з копіями підтверджуючих документів.

04.02.2019 року уповноваженою особою НКЦПФР Ю. Ровинським у відношенні ТОВ СПС-Інвест порушені справи про правопорушення на ринку цінних оформлені постановами №№ 18-ПД-1-Е, 19-ПД-1-Е, 20-ПД-І-Е, 21-ПД-1-Е, якими зобов`язано керівника або повноваженого представника товариства прибути до департаменту НКЦПФР у Південному регіоні 18.02.2019 року для підписання актів про правопорушення на ринку цінних паперів та надання письмових пояснень з приводу скоєного правопорушення.

Постанови від 04.02.2019 р. за №№ 18-ПД-1-Е, 19-ПД-1-Е, 20- ПД-1-Е, 21-ПД-1-Е направлені на адресу відповідача (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, б. 21) відповідно до реєстру рекомендованих листів від 05.02.2019 року № 1.

18.02.2019 року НКЦПФР у відношенні ТОВ СПС-Інвест складено акти про правопорушення на ринку цінних паперів за №№ 17-ПД-1-Е, 18-ПД-1-Е, 19-ПД-І-Е, 20-ПД-І-Е.

Для ознайомлення та отримання актів керівник або уповноважений представник відповідача до департаменту НКЦПФР у Південному регіоні не з`явився.

Постановами від 21.02.2019 року за №№ 24-ПД-1-Е, 25-ПД-1-Е, 26-ПД-1-Е, 27-ПД-1-Е у відношенні ТОВ СПС-Інвест розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів призначено на 11.03.2019 року.

Акти від 18.02.2019 року та постанови від 21.02.2019 року направлені на адресу ТОВ СПС-Інвест відповідно до реєстру рекомендованих листів від 21.02.2019 року №1.

11.03.2019 року, за наслідками розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ТОВ СПС-Інвест уповноваженою особою Комісії, директором департаменту НКЦПФР винесено постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів:

постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 69-ПД-1 -Е за не виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13.12.2018 року № 218-ПД-1-Е, за що передбачена відповідальність відповідно до вимог пункту 8 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , застосовано штрафну санкцію у розмірі 1000 (тисяча) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 17000 (сімнадцять тисяч) грн.;

постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 70-ПД-1-Е за не виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13.12.2018 року № 219-ПД-1-Е, за що передбачена відповідальність відповідно до вимог пункту 8 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , застосовано штрафну санкцію у розмірі 1000 (тисяча) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 17000 (сімнадцять тисяч) гривень;

постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 71-ПД-1-Е за не виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13.12.2018 року № 220-ПД-І-Е, за що передбачена відповідальність відповідно до вимог пункту 8 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , застосовано штрафну санкцію у розмірі 1000 (тисяча) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень;

постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 72-ПД-1-Е за не виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 13.12.2018 року № 221-ПД-1-Е, за що передбачена відповідальність відповідно до вимог пункту 8 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , застосовано штрафну санкцію у розмірі 1000 (тисяча) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить у гривневому еквіваленті 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Загальна сума штрафних санкцій, застосованих до ТОВ СПС-Інвест складає 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Постанови від 11.03.2019 р. за №№ 69-ПД-1-Е, 70-ПД-1-Е, 71- ПД-1-Е, 72-ПД-1-Е направлені на адресу відповідача (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, б. 21) відповідно до реєстру рекомендованих листів від 15.03.2019 року № 1.

РЕЛЕВАНТНІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА ВИСНОВКИ СУДУ.

Стаття 19 Конституції України в першому реченні закріплює автономію особистості в її різноманітній життєдіяльності, а у другому реченні містить її королларій, передбачаючи, що держава не може виходити за межі повноважень, що передбачені Конституцією та законами України.

У Науковому висновку щодо меж дискреційного повноваження суб`єкта владних повноважень та судового контролю за його реалізацією , опублікованому на офіційному сайті Верховного Суду, зазначено, що критеріями судового контролю за реалізацією дискреційних повноважень є: критерії перевірки діяльності публічної адміністрації, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України, зокрема, мета, з якою дискреційне повноваження надано, об`єктивність дослідження доказів у справі, принцип рівності перед законом, безсторонність; публічний інтерес, задля якого дискреційне повноваження реалізується; зміст конституційних прав та свобод особи; якість викладення у дискреційному рішенні доводів, мотивів його прийняття .

Суд перевіряє дії відповідача на відповідність вимогам ч.3 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Конституція України (в редакції станом на 30.09.2016 року) містить статтю 124 …Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи. , яка визначає можливість судового захисту за наявності юридичного спору.

Юридичний спір в даній справі виник в результаті не сплати відповідачем штрафу за правопорушення на ринку цінних паперів

Відповідно до Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011, НКЦПФР здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.

НКЦПФР у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

Згідно п.п. 23, 24 п. 4 Положення НКЦПФР, відповідно до покладених на неї завдань, визначає порядок та строки розгляду уповноваженими особами НКЦПФР справ про порушення юридичними особами, громадянами та посадовими особами вимог законодавства на ринку цінних паперів; визначає порядок та строки розгляду НКЦПФР справ про порушення юридичними особами вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, застосовує відповідні санкції щодо юридичних осіб та визначає порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та подання їх до суду.

Спеціальним законом, який визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні є Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні №448/96-ВР від 30 жовтня 1996.

Згідно Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні державне регулювання ринку цінних паперів це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Частиною 1 статті 5 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні встановлено, що державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Положеннями ст.7 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні визначено, що основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, є: здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування; застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.

Відповідно до пунктів 10, 14 статті 8 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право: надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов`язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства; накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Відповідно до статті 40 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , регулярна інформація про емітента це річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно частини 4 вищезазначеної статті, річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом: розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на власному веб-сайті.

Аналогічні норми містить і Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Національно комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826.

Так, відповідно до пункту 4 глави 4 розділу 2 Положення №2826, розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на власному веб-сайті, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Судом встановлено, що ТОВ СПС-Інвест не розкрило річну інформацію про емітента за 2017 рік шляхом її розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР; не розкрило річну інформацію про емітента за 2017 рік шляхом її опублікування в офіційному друкованому видані; не розкрило річну інформацію про емітента за 2017 рік шляхом подання до Комісії річної інформації про емітента цінних паперів; не розкрило річну інформацію про емітента за 2017 рік шляхом її розміщення на власному веб-сайті, що є порушенням підпункту 4 глави 4 розділу 2 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826.

Відповідно до статті 12 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов`язаними з таким правопорушенням документами протягом п`яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.

Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.

Пунктом 5 частини 1 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції, зокрема, за неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 6 частини 1 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції, зокрема, за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірно інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 7 частини 1 статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції, зокрема, за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Постанови від 11.03.2019 № 69-ПД-1 -Е, № 70-ПД-1-Е, № 71-ПД-1-Е, № 72-ПД-1-Е направлені відповідачу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.03.2019 поштовим відправленням, що підтверджується реєстром рекомендованих листів №1 від 15.03.2019, списком № 487 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих та фіскальним чеком від 15.03.2019.

В силу п.14 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, що затверджені Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470, вищезазначені постанови вважаються врученими.

Також судом встановлено, що постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 11.03.2019 № 69-ПД-1 -Е, № 70-ПД-1-Е, № 71-ПД-1-Е, № 72-ПД-1-Е не були оскаржені ТОВ СПС-Інвест ні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ні до суду.

Доказів сплати вказаних штрафних до суду не надано.

Згідно статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні у разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до п.п. 2-5 розділу XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470, штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через п`ятнадцять днів з дати отримання ним постанови. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до державного бюджету. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

На підставі вищевикладеного суд дійшов висновку, що позовні вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку обґрунтовані, документально підтверджені, відповідають чинному законодавству, а тому підлягають задоволенню.

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ч. 1,4 ст.90 КАС України).

Згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі Серявін та інші проти України від 10 лютого 2010 року, заява 4909/04, суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі Руїс Торіха проти Іспанії від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Згідно зі ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами. Судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Керуючись ст. ст. 12, 242, 246, 250, 251, 255, 295, 297 КАС України, суд,

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест про стягнення штрафних санкцій - задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест (ЄДРПОУ 34321940) 68000,00 грн. штрафних санкцій в дохід державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності банку 106.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в порядку та у строки, встановлені ст. ст. 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Пунктом 15.5 розділу VII «Перехідні положення» КАС України від 03 жовтня 2017 року визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зберігаються порядок подачі апеляційних скарг та направлення їх до суду апеляційної інстанції, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, код ЄДРПОУ 37956207, телефон: (044) 280 40 95, E-mail:info@nssmc.gov.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПС-ІНВЕСТ" , адреса: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, код за ЄДРПОУ 34321940, телефон: (048)714-50-56, 714-50-50

Головуючий суддя Потоцька Н.В.

.

Дата ухвалення рішення 03.12.2019
Оприлюднено 05.12.2019

Судовий реєстр по справі 420/5865/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.12.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.10.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/5865/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону