ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/7049/19

УХВАЛА

03 грудня 2019 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Соколенко О.М., розглянувши матеріали позовної заяви Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до товариства з обмеженою відповідальністю СПС-ІНВЕСТ про стягнення штрафних санкцій, -

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2019 року до Одеського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до товариства з обмеженою відповідальністю СПС-ІНВЕСТ , в якій позивач просить суд:

- стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю СПС-ІНВЕСТ (код за ЄДРПОУ: 34321940) 10200,00 грн. штрафних санкцій в дохід державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації: 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності банку 106.

Відповідно до ч.1 ст.171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує чи: подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником), відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу, належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності, позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними), немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Розглянувши даний позов, суд вважає, що він не відповідає вимогам ст.ст.160, 161 КАС України.

Відповідно до ч.2 ст.161 КАС України суб`єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов`язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення іншим учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси, копії позовної заяви та доданих до неї документів.

На підтвердження направлення на адресу відповідача копії адміністративного позову позивачем надано до позовної заяви список №3655 згрупованих поштових відправлень листів - рекомендованих, реєстр №2 від 21.11.2019 року та касовий чек від 21.11.2019 року.

Відповідно до абз. 25, 27 п.2 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 05.03.2009 року, визначено, що реєстроване поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку.

Документом, який підтверджує надання послуг поштового зв`язку, є розрахунковий документ встановленої відповідно до Закону України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

З аналізу зазначеної норми слідує, що розрахунковий документ, виданий поштовим відділенням, є доказом надання (оплати) послуг поштового зв`язку.

Поштове відправлення містить бланк опису вкладення, який згідно з пунктом 61 Правил надання послуг поштового зв`язку заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові.

В інформаційному листі Вищого адміністративного суду України № 2091/11/13-11 від 16.11.2011 року зазначено, що належним доказом надіслання суб`єктом владних повноважень відповідачу та третім особам у справі копії позовної заяви та доданих до неї документів повинен бути опис вкладення з поштовим штемпелем, разом із розрахунковим документом.

Відповідно до частини першої статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Належним доказом надіслання суб`єктом владних повноважень відповідачу і третім особам у справі копії позовної заяви та доданих до неї документів може бути опис вкладення разом з розрахунковим документом.

В свою чергу, позивачем разом з позовною заявою до суду надано список №3655 згрупованих поштових відправлень листів - рекомендованих, реєстр №2 від 21.11.2019 року та касовий чек від 21.11.2019 року, в якому зазначено лише дані кому та куди направлено поштове відправлення із зазначенням адреси одержувача однак, без зазначення змісту відправлення.

В розумінні наведених вище положень законодавства лише список №3655 згрупованих поштових відправлень листів - рекомендованих, реєстр №2 від 21.11.2019 року та касовий чек від 21.11.2019 року не може бути належним доказом відправлення позовної заяви із додатками відповідачеві.

При цьому, позивачем не надано до позовної заяви опис вкладення до поштового відправлення, або іншого документу із зазначенням змісту відправлення.

Отже, позивачем не надано належних доказів, направлення відповідачу копії позовної заяви з додатками, чим не дотримано вимог ч.2 ст. 161 КАС України.

Таким чином, позивачу необхідно надати до суду докази направлення копії позовної заяви на адресу відповідача, зокрема, опис вкладення до поштового відправлення, направленого на адресу відповідача.

Частиною 2 статті 132 КАС України визначено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України «Про судовий збір» .

Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про судовий збір» , судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Предметом розгляду в даній справі є стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю СПС-ІНВЕСТ 10200 грн. штрафних санкцій в дохід державного бюджету України.

Отже, адміністративний позов містить вимогу майнового характеру.

У відповідності до пп.1 п.3 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою сплачується судовий збір за ставкою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України Про Державний бюджет на 2019 рік з 1 січня 2019 року установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб 1921 гривень.

При цьому, 1,5 відсотка ціни позову складає 153 грн. (10200 грн.*1,5%).

Таким чином, за подачу даної позовної заяви позивачу необхідно сплатити суму судового збору у розмірі 1921 грн. (1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

На підтвердження сплати судового збору позивачем додано до позовної заяви платіжне доручення №182 від 13.03.2019 року про сплату судового збору у розмірі 1921 грн.

Відповідно до ч.2 ст.9 Закону України Про судовий збір суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Згідно бази даних КП Діловодство спеціалізованого суду судом встановлено, що у справі №420/7049/19 відсутнє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України по вищевказаному платіжному дорученню.

Водночас, з бази даних КП Діловодство спеціалізованого суду судом встановлено, що платіжне доручення №182 від 13.03.2019 року вже подавалось позивачем на підтвердження сплати судового збору за подання позовної заяви Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до товариства з обмеженою відповідальністю СПС-ІНВЕСТ про стягнення штрафних санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів по справі № 420/5427/19.

При цьому, по справі №420/5427/19 наявне підтвердження зарахування суми сплаченого судового збору згідно платіжного доручення №182 від 13.03.2019 року до спеціального фонду Державного бюджету України.

Отже, докази сплати судового збору у розмірі 1921 грн., а саме: платіжне доручення №182 від 13.03.2019 року, вже було подано позивачем за подачу адміністративного позову в іншій справі, і вказана сума судового збору за вказаним платіжним дорученням зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Таким чином, зважаючи на викладене, позивачу необхідно надати до суду інші належні докази сплати судового збору по справі № 420/7049/19 у розмірі 1921 грн.

Окрім того, як вбачається з позовної заяви, предметом даного спору є стягнення з відповідача штрафу у розмірі 10200 грн., який застосований постановами про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, а саме:

- від 13 грудня 2018 року №351-ПД-1-Е;

- від 13 грудня 2018 року №352-ПД-1-Е;

- від 13 грудня 2018 року №353-ПД-1-Е.

У вказаних постановах зазначено, що їх може бути оскаржено протягом п`ятнадцяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з п.п.14,15 розділу I Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.10.2012 № 1470, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2012 р. за № 1855/22167 постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів вважаються надісланими (врученими) юридичній особі (посадовій особі чи громадянину), яка притягується до відповідальності, якщо їх вручено керівнику чи представнику юридичної особи (посадовій особі чи громадянину) під розписку або надіслано поштою рекомендованим листом.

Доказом надіслання вищезазначених документів є реєстр (список) поштових відправлень рекомендованих листів, на якому працівником об`єкта поштового зв`язку проставлено відбиток календарного штемпеля, та касовий чек.

Перебіг строку щодо направлення вищезазначених документів та оскарження постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Відповідно до п.11 розділу XV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, постанова у справі про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені законодавством.

Згідно з п.2, п.5 розділу XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через п`ятнадцять днів з дати отримання ним постанови.

У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

Отже спеціальним законодавством, що визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів, не встановлено спеціального строку для оскарження постанов про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів та не встановлено спеціального строку для звернення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів до суду із позовами про стягнення суми штрафів у разі несплати штрафних санкцій, застосованих постановами про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів.

Таким чином, до даних правовідносин застосовуються строки звернення до суду, встановлені КАС України.

Відповідно до ч.1 ст.122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Згідно з ч.2 ст. 122 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Частинами 1, 3 статті 120 КАС України визначено, що перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.

Відповідно, днем виникнення підстав, що дають позивачу право на пред`явлення заявленої у позові вимоги, є закінчення шестимісячного строку, який обчислюється з дня, коли відповідач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав чи інтересів у спірних правовідносинах.

Постанови №351-ПД-1-Е, №352-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року, як вказує позивач, він направив відповідачу згідно реєстру рекомендованих листів №1 від 14.12.2018 року, списку №2356 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих та фіскального чеку від 14.12.2018 року за штриховим кодовим ідентифікатором № 6507806408696.

В якості доказів надіслання відповідачу зазначених вище постанов №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 року до позовної заяви додано копії: реєстру рекомендованих листів №1 від 14.12.2018 року, списку №2356 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих та фіскального чеку від 14.12.2018 року за штриховим кодовим ідентифікатором № 6507806408696.

Як зазначає позивач у позовній заяві та вбачається з інформації про пересилання поштових відправлень ПАТ «Укрпошта» , відправлення за кодом 6507806408696 , дані про відправлення за вищевказаним номером відсутні, тому що не зареєстровані.

Водночас, позивачем разом із позовною заявою подано заяву про поновлення строку звернення до адміністративного суду, в якій позивач зазначив, що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку отримано лист від ПАТ УКРПОШТА (вих.№27-357 від 23.10.2019 року, вх. №26574 від 05.11.2019 року), з інформацією про відправлення №6507806408696, у якому, із посиланням п.121, п.122 Правил №270 зазначається, що строк зберігання інформації про рух поштового відправлення в електронній системі зберігається протягом 6 місяців, у зв`язку із чим провести перевірку пересилання поштового відправлення №6507806408696 не надається можливим.

Разом з цим, позивач зазначає, що ухвалою від 20.03.2019 року у справі №420/1534/19 Одеським окружним адміністративним судом позовну заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про стягнення з ТОВ СПС-ІНВЕСТ штрафних санкцій на суму 10200 грн. згідно постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е з усіма доданими до неї матеріалами було повернуто на підставі пункту 8 частини 4 статті 169 КАС України.

Позивач зазначає, що копія позовної заяви у відповідності до ст. 161 КАС України у справі №420/1534/19 з додатками направлені рекомендованим листом з повідомленням про вручення, у тому числі, з постановами про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е, про отримання яких НКЦПФР отримало повідомлення про вручення відповідачу (ТОВ СПС-ІНВЕСТ ) - 14.03.2019 року.

На підтвердження зазначених обставин, позивачем додано до матеріалів позовної заяви копію рекомендованого повідомлення про вручення відповідачу 14.03.2019 року поштового відправлення з кодом 6507806564922 .

Однак, з копії наданого позивачем повідомлення про вручення поштового відправлення з кодом 6507806564922 неможливо встановити зміст самого відправлення, в тому числі те, що позивачем направлено, в тому числі, постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е, а позивачем, в свою чергу, не надано до суду жодних доказів, які б свідчили, що у поштовому відправленні з кодом 6507806564922 містилися постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е.

Також, на самому повідомленні про вручення поштового відправлення відсутній зміст цього відправлення - які саме документи направлялись відповідачу.

В розумінні наведених вище положень законодавства, суддя зазначає, що лише копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення з кодом 6507806564922 , на якій при цьому відсутні жодні данні про те, які документи направлені підприємству, не може бути належним доказом відправлення позовної заяви, в тому числі, постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е.

При цьому, позивачем не надано до позовної заяви опис вкладення до поштового відправлення з кодом 6507806564922 , з яким за твердженням позивача, відповідачем 14.03.2019 року отримано, в тому числі копії постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е.

Враховуючи вищевикладене, у суду відсутня можливість встановити дату виникнення у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку права звернення до суду з даною позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю СПС-ІНВЕСТ .

Таким чином, позивачу необхідно надати до суду докази направлення постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е у поштовому відправленні з кодом 6507806564922 на адресу відповідача, зокрема, опис вкладення до поштового відправлення, направленого на адресу відповідача або інший документ, який підтверджує отримання відповідачем копій постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е саме 14.03.2019 року.

З урахуванням відсутності доказів щодо дати отримання відповідачем постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е, в тому числі, доказів отримання цих постанов відповідачем 14.03.2019 року, суд позбавлений можливості встановити початок відліку строку для звернення позивача до адміністративного суду, а тому, вирішення питання по поновлення позивачу строку звернення до адміністративного суду є передчасним.

Згідно ч. 1 ст.169 КАС України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до ч.1 ст. 120 КАС України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Згідно з ч. 6 ст. 120 КАС України, якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

Зважаючи на фактичне перебування головуючого судді на дні відпочинку 02.12.2019 року, ухвалу про залишення позовної заяви без руху складено та підписано суддею 03.12.2019 року - у перший робочий день після виходу з дня відпочинку, який є останнім днем строку, визначеного ч.1 ст.169 КАС України, з урахуванням приписів ч.1 та ч.6 ст.120 КАС України.

Виявлені недоліки мають бути усунені позивачем шляхом надання до суду:

- доказів направлення копії позовної заяви на адресу відповідача, зокрема, опису вкладення до поштового відправлення, направленого на адресу відповідача або іншого документу із змістом відправлення (копії позовної заяви із додатками до неї);

- інших доказів сплати судового збору по справі № 420/7049/19 у розмірі 1921 грн.;

- доказів направлення постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е у поштовому відправленні з кодом 6507806564922 на адресу відповідача, зокрема, опису вкладення до поштового відправлення, направленого на адресу відповідача або іншого документу, який підтверджує отримання відповідачем копій постанов про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 13.12.2018 р. за №№351-ПД-1-Е, 352-ПД-1-Е, 353-ПД-1-Е саме 14.03.2019 року.

За таких обставин, враховуючи, що виявлені недоліки перешкоджають суду вирішити питання про відкриття провадження в адміністративній справі, суддя доходить висновку, що позов повинен бути залишений без руху, а позивачу наданий термін для усунення недоліків.

Суд вважає за доцільне також зазначити, що у разі своєчасного виконання ухвали суду, та направлення необхідних документів засобами поштового зв`язку, позивачу, з метою попередження повернення судом позовної заяви позивачеві з підстав невиконання вимог ухвали суду про залишення адміністративного позову без руху, необхідно завчасно повідомити суд відповідними засобами зв`язку (телефон, факс, електрона пошта, тощо) про надіслання матеріалів до суду, оскільки згідно з п.1 та п.2 розділу ІІ Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року №958, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за №173/24950, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку): 1) місцевої - Д+2, пріоритетної - Д+1; 2) у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) - Д+3, пріоритетної - Д+2; 3) між районними центрами різних областей України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) - Д+4, пріоритетної - Д+3; 4) між іншими населеними пунктами різних областей України - Д+5, пріоритетної - Д+4, де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об`єкті поштового зв`язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 1, 2, 3, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення. При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на один день.

Керуючись ст.ст. 120, 160, 161, 169 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до товариства з обмеженою відповідальністю СПС-ІНВЕСТ про стягнення штрафних санкцій - залишити без руху.

Повідомити позивача про необхідність у десятиденний строк з дня отримання копії ухвали (в тому числі, якщо її копію отримано нарочно, засобами електронної пошти та факсимільного зв`язку) усунути недоліки та роз`яснити, що в іншому випадку позов буде визнаний неподаним та повернутий позивачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Соколенко

Дата ухвалення рішення 03.12.2019
Оприлюднено 06.12.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/7049/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону