ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 560/3010/19

РІШЕННЯ

іменем України

04 грудня 2019 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Петричковича А.І. розглянувши адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТР СЕРВІС" до Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом від 30.09.2019, в якому просить: 1) визнати протиправним та скасувати Рішення Державної фіскальної служби України, правонаступником якої є ДПС України, про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних за № 1260243/39137155 від 23.08.2019; 2) зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну від № 10 від 10.07.2019.

В обґрунтування позовних вимог вказує, що товариством надано до контролюючого органу всі передбачені чинним законодавством України первинні документи та документи бухгалтерського обліку, які підтверджують не лише факт першої події - надходження коштів на банківський рахунок позивача, а й факт реального здійснення господарської операції з поставки товару. Крім того, відповідачем не було зазначено конкретного критерію ризиковості платника податку, відповідністю позивача якому було зумовлено зупинення реєстрації поданої позивачем податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних та не наведено конкретних документів із п.14 Порядку переліку, які, на думку податкового органу, мали бути надані позивачем задля реєстрації складеної ним податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Також, протиправним є запровадження критеріїв оцінки ризиковості платника податку, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН листом від 05 листопада 2018 року №4065/99-99-07-05-04-18 "Критерії ризиковості платника податків", і такий лист не є джерелом права.

Ухвалою суду від 10.10.2019 відкрито провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (арк. спр. 2-3).

Відзиву на позовну заяву відповідачем до суду не подано.

З`ясувавши обставини, на які позивач покликається як на підставу своїх вимог, оцінивши надані докази, суд прийшов до таких висновків, враховуючи наступне.

Між ТОВ "ЮТР СЕРВІС" (постачальник) та ТДВ "Хмельницький завод будівельних матеріалів" (покупець) укладено договір поставки №4 від 01.07.2019, згідно якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю товар, а покупець зобов`язався прийняти і оплатити його (арк. спр. 103).

В подальшому позивачем складено рахунок на оплату №10 від 09.07.2019, згідно якого сума товару (шини) визначена у розмірі 91 000 грн. (в т.ч. ПДВ 15 166,67 грн.) (арк. спр. 104).

10.07.2019 ТДВ "Хмельницький завод будівельних матеріалів" здійснено часткову оплату в сумі 50 000 грн. за поставку товару (арк. спр. 107).

ТОВ "ЮТР СЕРВІС" було складено податкову накладну №10 від 10.07.2019 на суму 50 000 грн., в т.ч. ПДВ 8 333,33 грн., та направлено її на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних (арк. спр. 95).

Згідно квитанції №9163097796 від 26.07.2019, зупинено реєстрацію податкової накладної №10 від 10.07.2019 та зазначено, що "Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. ПН/РК відповідає вимогам пп.1.6 п.1 "Критеріїв ризиковості платника податку". Запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (арк. спр. 96).

ТОВ "ЮТР СЕРВІС" на розгляд комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації в електронній формі засобами електронного зв`язку надано Повідомлення від 16.08.2019 № 2 щодо надання пояснення та/або копій документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (арк. спр. 101), та копії документів.

Позивач вказує, що ним було надано документи на підтвердження не лише факту виникнення першої події - надходження коштів на рахунок позивача (попередньої оплати за товар), а й фактичне здійснення господарської операції як із придбання товару у Dikabo B.V., так і з його постачання ТДВ "Хмельницький завод будівельних матеріалів". А саме, додано:

- первинні документи на придбання товару: копію контракту, укладеного ТОВ "ЮТР СЕРВІС" та Dikabo B.V від 05.06.2019 №1 на поставку товару; копію додатку №1 до контракту №1 від 05.06.2019 (специфікації №1) до контракту; копію рахунка-фактури №20000472 від 27.06.2019; копію фактури від 27.06.2019; копію митної декларацій (МД-2) від 08.07.2019 року; копію міжнародної товарно-транспортної накладної серії А №027670; копію договору про надання послуг №3/0807 від 08.07.2019 із підготовки транспортного засобу для проведення митних процедур; копію Акту надання послуг №2569 від 08.07.2019 із підготовки транспортного засобу для проведення митних процедур; копія рахунку на оплату №531 від 08.07.2019 із підготовки транспортного засобу для проведення митних процедур; копію договору №0107/19 про надання послуг із організації і виконання перевезень вантажів від 01.07.2019; копію рахунку на оплату №253 від 08.07.2019; копію Акту надання послуг №253 від 08.07.2019; копію виписки по банківському рахунку за 03.07.2019; картку рахунку 3712 по контрагенту Dikabo за липень 2019 року; картку рахунку 632 по контрагенту Dikabo за липень 2019 року, рахунок №83 та Акт виконаних робіт №83 від 08.07.2019 Хмельницької торгово-промислової палати, експертний висновок Хмельницької торгово-промислової палати №В-83 від 08.07.2019, експертний висновок Хмельницької торгово-промислової палати №С-139 від 12.06.2019, лист Міністерства екології та природних ресурсів України "Про ввезення пневматичних шин та покришок, що були у використанні" № 8/7/3878-19 від 25.06.2019.

- первинні документи на поставку товару: копію договору поставки товару, укладеного ТОВ "ЮТР СЕРВІС" із ТДВ "Хмельницький завод будівельних матеріалів" № 4 від 01.07.2019; копію рахунку-фактури від 10 від 09.07.2019; копію видаткової накладної №12 від 19.07.2019, виписки по банківському рахунку ТОВ "ЮТР СЕРВІС" станом на 10.07.2019 і на 26.07.2019; картку рахунку 6811 по контрагенту ТДВ "Хмельницький завод будівельних матеріалів" за липень 2019 року, картку рахунку 361 по контрагенту ТДВ "Хмельницький завод будівельних матеріалів" за липень 2019 року; копію Акта звірки взаємних розрахунків між ТОВ "ЮТР СЕРВІС" і ТДВ "Хмельницький завод будівельних матеріалів" за період з 01.07.2019 р. по 13.08.2019 р. (арк. спр. 103-144).

Однак 23.08.2019 комісією ДФС України прийнято рішення за №1260243/39137155 про відмову у реєстрації податкової накладної з підстави ненадання платником податків копій первинних документів щодо постачання/придбання, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових Форм і галузевої специфіки, накладні (арк. спр. 102).

Правонаступником ДФС України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №682-р "Питання Державної податкової служби" та наказу Державної податкової служби України від 28.08.2019 №36 є Державна податкова служба України (ДПС України).

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Згідно з п. 201.16 ст. 201 ПК України реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п.6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №117 (далі - Порядок №117) у разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну / розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.

Критерії ризиковості платника податку визначені у листі ДФС України від 05.11.2018 №4065/99-99-07-05-04-18.

Відповідно до п.12-13 Порядку №117, у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначається, зокрема: критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку (підп. 3 п.13); пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі (підп. 4 п.13).

У постанові Верховного Суду від 30 липня 2019 року по справі №320/6312/18 зазначено, що акти, які затверджують критерії ризиковості здійснення операцій, мають на меті встановити норми права, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, а відтак підлягають обов`язковій реєстрації у порядку, визначеному діючим законодавством. Листи міністерств, інших органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, не є джерелом права відповідно до статті 7 Кодексу адміністративного судочинства України. Отже, зупинення реєстрації податкових накладних на підставі критеріїв ризиковості, встановлених листом ДФС, порушує принцип правової визначеності та передбачуваності, а, відтак, є неправомірним.

Також, згідно п.14 Порядку №117 перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, включає в себе:

- договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

- розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

Відповідно до п.21 Порядку №117 підставою для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є, зокрема, ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту 4 пункту 13 цього Порядку.

Суд зазначає, що відповідачем фактично було лише процитовано положення пункту 14 Порядку №117, а саме третій абзац цього пункту, тобто викладена загальна норма без зазначення конкретних документів, яких, на думку відповідача, не вистачає для здійснення реєстрації податкової накладної, а також без повідомлення причин та мотивів, за яких надані позивачем пояснення та документи не були враховані.

Загальними вимогами, які висуваються до актів індивідуальної дії, як акта правозастосування, є його обґрунтованість та вмотивованість, тобто наведення податковим органом конкретних підстав його прийняття (фактичних і юридичних), а також переконливих і зрозумілих мотивів його прийняття. Аналогічна правова позиція вказана у постанові Верховного Суду від 18 липня 2019 року по справі №1740/2004/18. Невиконання вказаних вимог призводить до його протиправності.

Отже, оскаржуване рішення не містить конкретної інформації щодо причин та підстав для його прийняття, із зазначенням того, яких саме документів не надано та яких саме документів не вистачає для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної.

Судом досліджені надані позивачем документи, які свідчать про проведення господарської операції між позивачем та його контрагентом, докази чого були надані контролюючому органу.

Таким чином, суд дійшов висновку, що зважаючи на наявність передбачених законодавством документів, які свідчать про проведення господарської операції між позивачем та контрагентами, та на те, що такі документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної, були достатніми та були надані контролюючому органу, останній не мав правових підстав для відмови позивачу у реєстрації податкової накладної, комісія обмежилась лише формальними підставами для такої відмови, тому оскаржуване рішення є протиправним та підлягає скасуванню.

Щодо позовної вимоги про зобов`язання ДПС України зареєструвати податкову накладну в ЄРПН, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 28 Порядку №117 податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання такої події, як, зокрема, набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Згідно з п. 19-20 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. №3341) податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з таких подій: прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування; набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДФС відповідного рішення); неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

У разі надходження до ДФС рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду.

Отже, законодавством не передбачено іншого належного способу захисту порушеного права у спірних правовідносинах, ніж зобов`язання ДФС України (враховуючи правонаступництво - ДПС України) зареєструвати податкову накладну в ЄРПН, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого позивачем способу захисту права, що свідчить про обґрунтованість позовних вимог в цій частині.

Також, суд зазначає, що відповідно до частин 1 та 2 статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Крім цього, згідно ч.4 ст.159 КАС України, подання заяв по суті справи є правом учасників справи. Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Враховуючи встановлені обставини у справі підтвердженими доказами, і факт неподання відповідачем, який є суб`єктом владних повноважень, відзиву на позов, суд, також кваліфікує як визнання відповідачем позову, тому позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Так як позовні вимоги задоволено в повному обсязі, на користь позивача необхідно присудити за рахунок бюджетних асигнувань ДПС України 3842 гривень сплаченого судового збору.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТР СЕРВІС" задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення комісії Державної фіскальної служби України №1260243/39137155 від 23.08.2019 про відмову у реєстрації податкової накладної.

Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати податкову накладну товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТР СЕРВІС" №10 від 10.07.2019 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТР СЕРВІС" судовий збір в розмірі 3842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 04 грудня 2019 року

Позивач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТР СЕРВІС" (Проспект Миру, 42/1, м.Хмельницький, Хмельницька область,29000 , код ЄДРПОУ - 39137155) Відповідач:Державна податкова служба України (Львівська площа, 8, м.Київ, 04053 , код ЄДРПОУ - 43005393)

Головуючий суддя А.І. Петричкович

Дата ухвалення рішення 04.12.2019
Оприлюднено 06.12.2019

Судовий реєстр по справі 560/3010/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 04.12.2019 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.10.2019 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.10.2019 Хмельницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 560/3010/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону