ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 752/5539/19

Провадження №: 1-кс/752/11514/19

У Х В А Л А

05.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суд міста Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши скаргу адвоката Колесніка Ігоря Ігоровича, в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на бездіяльність прокуратури міста Києва, яка полягає у не розгляді клопотань від 14.08.2019, 16.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 09.09.2019, 12.09.2019 в рамках кримінального провадження № 12019100000000173, -

встановив:

До слідчого судді надійшла скарга адвоката Колесніка І. І., в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на бездіяльність прокуратури міста Києва, яка полягає у не розгляді клопотань від 14.08.2019, 16.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 09.09.2019, 12.09.2019 в рамках кримінального провадження № 12019100000000173.

В обгрунтування скарги зазначає, що 14.08.2019, 16.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 09.09.2019 та 12.09.2019 стороною захисту були заявлені прокурору клопотання про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

16.09.2019 року прокурором Гончаренком А.О. було складено сім листів за №17/2/3-р-19, якими усі вище перелічені клопотання були направлені начальнику СУ ГУ НП України у м. Києві Асланову М.С. для розгляду та долучення до матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. від 27.09.2019 року (справа №752/5539/19, провадження №1-кс/752/9354/19) було оскаржено протиправну бездіяльність прокурора та зобов`язано прокурора повідомити адвоката Колесніка І.І. про результати розгляду вище перелічених клопотань.

Листом від 14.11.2019 року №17/2/3-9645-19 (який було направлено лише 18.11.2019 року і отримано 21.11.2019 року) було відмовлено стороні захисту у розгляді заявлених стороною захисту клопотань (відмова у розгляді усіх клопотань одним листом) та у виконанні ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. від 27.09.2019 року (справа №752/5539/19, провадження №1-кс/752/9354/19).

Таким чином, сторона захисту була позбавлена можливості оскаржити неправомірну бездіяльність прокурора до отримання його повідомлення про відмову у розгляді клопотань.

Тому, станом на день звернення із зазначеною скаргою до слідчого судді відомостей про результати розгляду заявлених клопотань не надходило.

Вказану бездіяльність вважає такою, що суперечить вимогам КПК України і просить слідчого суддю зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання від 14.08.2019, 16.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 09.09.2019, 12.09.2019.

Від адвоката Колесніка І. І. надало клопотання про розгляд скарги без його участі, просить скаргу задовольнити.

Особа, бездіяльність якої оскаржується в судове засідання для розгляду скарги не з`явилася, про час, місце та дату розгляду повідомлена належним чином, причини неявки не відомі, що на підставі ч.3 ст.306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.

Враховуючи строки розгляду скарги, передбачені чинним кримінально-процесуальним кодексом України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд скарги на підставі наявних матеріалів.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно з вимогами п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий орган досудового розслідування несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12019100000000173. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою міста Києва.

В рамках зазначеного кримінального провадження 14.08.2019, 16.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 09.09.2019 та 12.09.2019 стороною захисту були заявлені прокурору клопотання про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Однак, станом на день звернення із зазначеною скаргою до слідчого судді відомостей про результат розгляду заявленого клопотання від прокурора не надходило.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що процесуальними керівниками прокуратури міста Києва в кримінальному провадженні № 12019100000000173, не здійснено необхідні процесуальні дії, які зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк, щодо розгляду клопотань.

Згідно вимог ст.307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого слідчим суддею постановляється ухвала про скасування рішення слідчого, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

Беручи до уваги викладене вище вважаю, що скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, -

постановив:

Скаргу адвоката Колесніка Ігоря Ігоровича, в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на бездіяльність прокуратури міста Києва, яка полягає у не розгляді клопотань від 14.08.2019, 16.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 09.09.2019, 12.09.2019 в рамках кримінального провадження № 12019100000000173 - задовольнити.

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання ОСОБА_5 від 14.08.2019 року вх. №2016;

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання ОСОБА_3 від 16.08.2019 року вх. №2039;

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання ОСОБА_2 від 20.08.2019 року вх. №2066;

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання ОСОБА_2 22.08.2019 року вх. №2105;

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання захисника Ратушняка Юрія Івановича в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від 29.08.2019 року вх. №2148;

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання захисника Ратушняка Юрія Івановича в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від 30.08.2019 року вх. №2154;

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання ОСОБА_4 від 09.09.2019 року вх. №2223;

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання ОСОБА_5 від 09.09.2019 року вх. №2227;

Зобов`язати процесуальних прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №12019100000000173 у порядку, передбаченому статтею 220 КПК України розглянути клопотання захисника Ратушняка Юрія Івановича в інтересах ОСОБА_4 від 12.09.2019 року вх. №2257;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Хоменко

Дата ухвалення рішення 05.12.2019
Зареєстровано 10.12.2019
Оприлюднено 10.12.2019

Судовий реєстр по справі 752/5539/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 08.02.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 20.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.09.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону