ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56783/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотаннястаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12018000000000765 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименком О.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні володінніАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000765 від 15.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у продовж 2016-2018 років група осіб, за попередньою домовленістю з службовими особами Одеського національного медичного університету та інших державних установ, що перебувають під управлінням Міністерства охорони здоров`я України, під час здійснення державних закупівель, використовуючи ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, вчинили неправомірні дії спрямовані на утворення колективної антиконкурентноїдіяльністі та завищення ринкових цін, що як наслідок призвело до розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що до утворених монопольних формувань можуть належати:ТОВ Реалтон ,ТОВ АдванседМедтехнолоджи ,ТОВ Лівін ,ТОВ Рімед , ТОВ Медінтегратор , ТОВ "МЕДІНОВА" ,ТОВ Медтехнотрейд ,ТОВ Анна-Мед , ТОВ Медінтекс , ТОВ Сервісмед ,ТОВ Медівей , ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" , ТОВ ПротекСолюшнз Україна , ТОВ ІнтегрейтедМедікал Груп , ТОВ Прайммед , ТОВ Ксенко , ТОВ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ" ,ТОВ Альянс-2013 та інші суб`єкти господарювання.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, якіпідлягаютьвстановленню за допомогоюцих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінальногопровадженнянеможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018000000000765, а саме: Хончеву Сергію Вікторовичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, ТхоржевськомуВячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації щодо ТОВ ПротекСолюшнзУкраїна (код 36519759), ТОВ Альянс-2013 (код 38507310) ТОВ "МЕДІНОВА" (код 38669714), ТОВ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ" (код 40199288), ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" (код 36257647), що складають банківську таємницю, відносно клієнтівАТ КБ ПриватБанк , що знаходяться у володінніАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса:м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме:

-документів про відкриття/закриття указаними товариствами банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

-відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

-договорів про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56783/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Хончеву С.В.

Дата ухвалення рішення 05.12.2019
Зареєстровано 10.12.2019
Оприлюднено 10.12.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/56783/19-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону