Постанова
від 04.12.2019 по справі 908/2376/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 14/25/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Іменем України

05.12.2019 Справа № 908/2376/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. , розглянувши матеріали справи №908/2376/19

кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Траверсін" (84153, с. Оріхуватка Слов`янського району Донецької області, вул. Лісна, 15; поштова адреса: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1375)

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гудвін" (вул. Гоголя, 108, м. Запоріжжя, 69095 - юридична адреса; а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001 - поштова адреса, код ЄДРПОУ 31805328)

розпорядник майна - Дерев`янко Ірина Олександрівна, 69001, м. Запоріжжя, вул. Л.Жаботинського, 10-а/2

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.09.2019. порушено провадження у справі №908/2376/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Відкрито процедуру санації боржника, керуючим санацією призначено - Книша І.П. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Дерев`янко І.О. Зобов`язано керуючого санацією разом з розпорядником майна розглянути вимоги кредиторів і скласти реєстр вимог кредиторів, який подати до господарського суду у строк 24.10.2019. Попереднє засідання суду призначено на 24.10.2019. об 11-30.

16.09.2019. за №62470 у встановленому законодавством порядку оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін".

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 24.10.2019 визнано конкурсними кредиторами у справі №908/2376/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" наступних осіб з такими вимогами до боржника та черговістю задоволення: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Траверсін" на суму 3842,00 грн. - 1 черга задоволення, 974 670,00 грн. - 4 черга задоволення. Затверджено реєстр вимог кредиторів. Встановлено дату проведення перших загальних зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів - 04.11.2019. Зобов`язано комітет кредиторів у строк до 04.12.2019 подати до суду схвалений план санації боржника.

18.11.2019. до господарського суду Запорізької області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Траверсін" - голови комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" надійшло клопотання про припинення процедури санації боржника, визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Дерев`янко І.О.

Ухвалою суду від 21.11.2019. клопотання голови комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" прийнято до розгляду, призначено судове засідання на 05.12.2019. Зобов`язано боржника надати відзив на клопотання, документи на підтвердження заперечень (за наявності).

Представники сторін у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України - за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне:

21 жовтня 2018 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 4 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 94 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", для проведення санації боржника його керівником з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею, керівник боржника звертається у встановленому цим Законом порядку до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство. До заяви керівника боржника додаються план санації боржника, погоджений з кредиторами, що дали згоду на її проведення, письмова згода кредиторів на призначення керуючим санацією керівника боржника та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна.

Так, при зверненні до суду, директором боржника було надано суду план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін", який погоджений з кредитором ТОВ "Траверсін" із змісту якого вбачається, що план санації містить характеристику стартового стану боржника, аналіз його потенціалу, заходи щодо оздоровлення підприємства. Основною метою даного плану санації є фінансове оздоровлення підприємства-боржника та запобігання визнання його банкрутом.

Основними заходами щодо відновлення платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін", які передбачаються планом санації є: збільшення статутного фонду, отримання банківського кредиту, стягнення дебіторської заборгованості.

Загальний термін проведення процедури оздоровлення фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" й необхідних для цього заходів складає 6 місяці.

Із матеріалів справи вбачається, що комітетом кредиторів, у встановлений ч. 9 ст. 94 Закону про банкрутство строк не було надано суду на затвердження схвалений план санації боржника.

Так, розпорядником майна були скликані збори кредиторів боржника, які оформлені протоколом №2376/1 від 31.10.2019. та із змісту якого вбачається, що на зборах було визначено кількісний склад комітету кредиторів у складі 1 кредитора до якого включено Товариство з обмеженою відповідальністю "Траверсін" та який має загальну кількість голосів 974.

14.11.2019. відбулося засідання комітету кредиторів, яке оформлене протоколом №2376/2, на якому було обрано голову комітету кредиторів боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Траверсін"; за наслідком заслуховування звіту розпорядника майна про фінансовий стан підприємства уповноважено голову комітету кредиторів звернутись до господарського суду з клопотаннями про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Так, із наданої суду розпорядником майна інформації та матеріалів справи вбачається, що у боржника наявна кредиторська заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Траверсін" у розмірі 974 670,00 грн.; в той же час згідно отриманих розпорядником майна відомостей державних реєструючих та контролюючих органів, а також державних реєстрів щодо рухомого та нерухомого майна та проведеної інвентаризації встановлено відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" будь-якого майна; з моменту погодження кредиторами плану санації фінансово-господарський стан підприємства не покращився, стан економіки в країни взагалі не дозволяє розраховувати на інвестування коштів в ризикові проекти, до яких відноситься відновлення платоспроможності проблемних суб`єктів господарювання; господарську діяльність боржник не здійснює; заяв від потенційних інвесторів щодо оздоровлення фінансового становища Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін", або укладення мирової угоди, не надходило.

Згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства суб`єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Частиною 4 статті 205 ГК України передбачено, що у разі неспроможності суб`єкта господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів, він може бути оголошений за рішенням суду банкрутом. Аналогічні положення містить частина 3 статті 110 ЦК України.

Отже, законодавець пов`язує встановлення неспроможності суб`єкта господарювання задовольнити вимоги кредиторів безпосередньо із встановленням обставин недостатності майна для задоволення таких вимог, однак не обмежує суд певними засобами доказування зазначених обставин.

Проаналізувавши наявні в матеріалах справи докази, судом встановлено, що у Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" наявна кредиторська заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Траверсін" у розмірі 974 670,00 грн., проте відсутні кошти та майно, за допомогою яких боржник міг би погасити наявну у нього заборгованість. Крім того, фінансово-господарська діяльність боржником не здійснюється.

Таким чином, за наслідками дослідження матеріалів справи судом встановлено факт неоплатності боржника, як того вимагає ст. 205 ГК України. Жодних доказів можливості відновлення платоспроможності боржника суду не надано.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору. Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів .

Так, комітетом кредиторів погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Дерев`янко Ірини Олександрівни, яка виконувала повноваження розпорядника майна у даній справі про банкрутство, для призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін".

Арбітражний керуючий Дерев`янко І.О. надає згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" та зазначає, що вона здійснює свою діяльність у м. Запоріжжі, має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №818 від 17.04.2013. Має досвід роботи арбітражним керуючим 16 років. На випадок нанесення шкоди кредиторам чи боржнику, її професійна діяльність арбітражного керуючого застрахована, про що укладено договір страхування відповідальності арбітражного керуючого. Не належить до жодної категорії осіб передбаченими приписами ч. 2 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", судимостей за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має та не є заінтересованою особою стосовно боржника, кредиторів.

За наслідками розгляду поданих матеріалів, беручи до уваги, що кандидатура арбітражного керуючого Дерев`янко І.О. погоджена комітетом кредиторів і відповідає вимогам ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" арбітражного керуючого Дерев`янко Ірину Олександрівну (свідоцтво № 818 від 17.04.2013 року, адреса: 69001, м. Запоріжжя, вул. Л.Жаботинського, 10-а/2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Згідно абз. 8 ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 28, 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання голови комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" - задовольнити.

Припинити процедуру санації боржника.

Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" - арбітражного керуючого Дерев`янко Ірини Олександрівни та керуючого санацією Книша Ігоря Павловича.

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Гудвін" (вул. Гоголя, 108, м. Запоріжжя, 69095 - юридична адреса; а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001 - поштова адреса, код ЄДРПОУ 31805328) - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Ліквідатором банкрута призначити арбітражного керуючого Дерев`янко Ірину Олександрівну (свідоцтво № 818 від 17.04.2013 року, адреса: 69001, м. Запоріжжя, вул. Л.Жаботинського, 10-а/2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та покласти на неї повноваження керівника банкрута.

Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" (вул. Гоголя, 108, м. Запоріжжя, 69095 - юридична адреса; а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001 - поштова адреса, код ЄДРПОУ 31805328).

Зобов`язати посадових осіб банкрута протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня призначення ліквідатора передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Скасувати арешти, та інші обмеження по розпорядженню накладені на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Гудвін" (вул. Гоголя, 108, м. Запоріжжя, 69095 - юридична адреса; а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001 - поштова адреса, код ЄДРПОУ 31805328).

Зобов`язати ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру згідно вимогам Кодексу України з процедур банкрутства.

Копію постанови надіслати кредитору, ліквідатору, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ГТУ юстиції у Запорізькій області, Олександрівському ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ у Запорізькій області.

Постанова складена та підписана 13 грудня 2019 року.

Постанова набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 ГПК України.

Суддя Л.М. Сушко

Дата ухвалення рішення04.12.2019
Оприлюднено15.12.2019

Судовий реєстр по справі —908/2376/19

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 15.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 05.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 05.04.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 11.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 11.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 16.03.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

Постанова від 04.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Сушко Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні