МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа №521/20425/19

Провадження №6/521/618/19

УХВАЛА

17 грудня 2019 року м.Одеса

Малиновський районний суд м.Одеси

у складі головуючого судді: Поліщук І.О.

при секретарі судового засідання - Феслер О.С.,

розглянувши у судовому засіданні подання державного виконавця Другого Малиновського відділу державної виконавчої служби м.Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області Горбенко М.О. про оголошення розшуку боржника - керівника юридичної особи у вигляді Товариства з обмеженною відповідальністю Юг-Пресс-Форм Сухман ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Державний виконавець Другого Малиновського відділу державної виконавчої служби м.Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області Горбатенко М.О. звернувся до суду з поданням про оголошення розшуку боржника - керівника юридичної особи у вигляді Товариства з обмеженною відповідальністю Юг-Пресс-Форм Сухман ОСОБА_1 , в якому зазначив, що на примусовому виконанні Другого Малиновського відділу державної виконавчої служби м.Одеси Головного територіального управління юстиції в Одеській області знаходиться виконавче провадження АСВП№ 59603042, з примусового виконання виконавчого листа № 916/3117/16 від 13.11.2018 року, виданого Господарським судом Одеської області, про стягнення з Товариство з обмеженою відповідальністю «Юг-Пресс-Форм» (65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд.35, офіс 2, код ЄДРПОУ 39107665) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеське природоохоронне сервісно - виробниче підприємство «Рідна природа» (65007, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 101, кв.30, код ЄДРПОУ 19058491) грошові кошти у сумі 1 090 000 (один мільйон дев`яносто тисяч грн.), пеню у сумі 197 290 (сто дев`яносто сім тисяч двісті дев`яносто грн.), судовий збір у сумі 19 309 (дев`ятнадцять тисяч триста дев`ять грн.) 35 коп.

Вимоги виконавчого документу станом на теперішній час боржником не виконані. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань Керівник юридичної особи у вигляді Товариства з обмеженною відповідальністю Юг-Пресс-Форм - Сухман Євген Олександрович (адреса: 65110, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район, Провулок 3-й Стаханівський, будинок 6) умисно ухиляється від виконання рішення суду, на виклики державного виконавця не з`являється, за адресою зазначеною у виконавчому документі юридична особа фактично не перебуває, місце перебування юридичної особи та керівника юридичної особи державному виконавцю не відомо, про що складено акти державного виконавця.

Сторони в судове засідання не з`явились, про час та місце судового засідання повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неявки суду не повідомили. Заявник в своєму поданні просив розглянути заяву без його участі.

Згідно ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст.268 ЦПК України, у разі неявки всіх учасників справи в судове засідання, яким завершується розгляд справи, або розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.

Крім того, на вимогу зазначених норм процесуального права, датою ухвалення судового рішення, ухваленого за відсутності осіб, які беруть участь у справі, є дата складення повного судового рішення.

У зв`язку з цим, датою складення цього судового рішення є 17.12.2019 року.

Дослідивши матеріали справи, подання, суд прийшов до наступних висновків.

Статтею 1 Закону України Про виконавче провадження передбачено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України , цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону , а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України Про виконавче провадження , примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" .

Судом встановлено, що на примусовому виконанні Другого Малиновського відділу державної виконавчої служби м.Одеси Головного територіального управління юстиції в Одеській області знаходиться виконавче провадження АСВП №59603042 з примусового виконання виконавчого листа № 916/3117/16 від 13.11.2018 року, виданого Господарським судом Одеської області, про стягнення з Товариство з обмеженою відповідальністю «Юг-Пресс-Форм» (65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд.35, офіс 2, код ЄДРПОУ 39107665) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеське природоохоронне сервісно - виробниче підприємство «Рідна природа» (65007, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 101, кв.30, код ЄДРПОУ 19058491) грошові кошти у сумі 1 090 000 (один мільйон дев`яносто тисяч грн.), пеню у сумі 197 290 (сто дев`яносто сім тисяч двісті дев`яносто грн.), судовий збір у сумі 19 309 (дев`ятнадцять тисяч триста дев`ять грн.) 35 коп.

За вказаним виконавчим документом боржником є Фірма Юг-Пресс-Форм у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 39107665.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, долученого до матеріалів подання, вбачається, що керівником Фірми Юг-Пресс-Форм у вигляді ТОВ є ОСОБА_2 .

Відповідно до матеріалів виконавчого провадження, доданих до подання, 19.07.2019 року, у відповідності до статей 3, 4, 24, 25, 26, 27 Закону України Про виконавче провадження державним виконавцем Другого Малиновського ВДВС м.Одеси ГТУЮ в Одеській області Горбенко М.О. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №59603042, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно, та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

Рішення на сьогоднішній день боржником не виконано, декларацію не надано, будь-яких дій спрямованих на його виконання не здійснено, що суперечить вимогам ч.5 ст.19 Закону України Про виконавче провадження .

Відповідно до частини п`ятої статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції в Одеській області України та приватних виконавців.

Згідно вимог п.9 ч.2 ст.129 Конституції України, обов`язковість рішень суду є одною із основних засад судочинства, отже невиконання судового рішення є порушенням норм Конституції України, які є нормами прямої дії.

Судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Отже, виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

В матеріалів виконавчого провадження, доданих до подання, знаходиться копія Постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №59603042 від 19.07.2019 року, яка направлена на адресу боржника - Фірми «Юг-Пресс-Форм» , зазначеної у наказі про примусове виконання рішення (65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд.35, офіс 2), проте відомості щодо направлення та отримання боржником ОСОБА_2 зазначеної постанови в матеріалах справи відсутня.

Також в матеріалах справи містяться копії Виклику державного виконавця від 19.07.2019 року та 27.11.2019 року, проте в матеріалах справи відсутні відомості про те, що зазначені Виклики було направлено та отримано боржником ОСОБА_2 .

При цьому, з матеріалів подання вбачається, що держаним виконавцем не здійснювалися дії щодо виявлення місця реєстрації боржника ОСОБА_2 та державним виконавцем не направлено відповідні запити до реєструючих установ, стосовно виявлення майна боржника, грошових коштів та рахунків боржника.

11.09.2019 року державним виконавцем складено Акт державного виконавця, відповідно до якого на момент виходу за адресою вказаною у виконавчому документі, як адреса боржника: АДРЕСА_1 - боржника не виявлено.

18.09.2019 року державним виконавцем складено Акт державного виконавця, відповідно до якого на момент виходу за адресою місце мешкання керівника юридичної особи, а саме: АДРЕСА_2 , 6 - ОСОБА_2 не виявлено.

В поданні державний виконавець зазначає, що вимоги виконавчого документу станом на теперішній час боржником не виконані.

Враховуючи значний термін невиконання боржником зобов`язань та законних вимог, державний виконавець вважає, що боржник ухиляється від виконання рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Згідно вимог п.9 ч.2 ст.129 Конституції України, обов`язковість рішень суду є одною із основних засад судочинства, отже невиконання судового рішення є порушенням норм Конституції України, які є нормами прямої дії.

Судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Отже, виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Але, у поданні державного виконавця Другого Малиновського відділу державної виконавчої служби м.Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області Горбенко М.О. про розшук боржника - директора Фірми «Юг-Пресс-Форм» у вигляді ТОВ ОСОБА_2 будь-які докази повідомлення боржника про відкриття виконавчого провадження та підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань, а лише зазначається, що на момент виходу державного виконавця за адресою: м.Одеса, вул.М. Боровського, 35, оф.2 - боржника не виявлено, а на момент виходу державного виконавця за адресою:м.Одеса, пров. 3-й Стаханівський, 6 - ОСОБА_2 не виявлено.

Доказами ухилення боржника від виконання є лише постанова АСВП №59603042 від 19.07.2019 року про відкриття виконавчого провадження, але рекомендоване повідомлення про отримання боржником - керівником Фірми «Юг-Пресс-Форм» у вигляді ТОВ зазначеної постани в матеріалах подання відсутні.

Крім того, державним виконавцем не надано жодних доказів, які б свідчили про те, що боржник - керівник Фірми «Юг-Пресс-Форм» у вигляді ТОВ ОСОБА_2 ховається, щоб уникнути відповідальності.

Закон України Про судоустрій і статус суддів визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави згідно з принципом верховенства права, закріпленим ст.8 Конституції України.

Відповідно до ст.ст.1, 2 цього Закону, судова влада в Україні здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом, і реалізується шляхом здійснення суддями правосуддя в рамках відповідних судових процедур та у межах наданих повноважень.

Стаття 7 цього ж Закону гарантує кожному захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.

Право кожного на справедливий розгляд його справи судом, встановленим законом, при вирішенні спору щодо його прав та обов`язків цивільного характеру передбачено і п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка підлягає застосуванню відповідно до ст.9 Конституції України та ст.ст.3, 10 ЦПК України.

У розумінні п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод термін суд встановлений законом поширюється не лише на правову основу створення чи законності існування суду, але й на положення щодо його компетенції та повноважень і на дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність.

Згідно п.1 ч.1 ст.36 Закону України Про виконавче провадження , у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.

Відповідно до ст.438 ЦПК України розшук боржника або дитини, привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача. Суд має право витребувати від виконавця всі необхідні документи для вирішення питання про оголошення розшуку. Суд розглядає подання виконавця протягом десяти днів.

З матеріалів справи вбачається, що підставою для звернення до суду з відповідним подання є посилання виконавця саме на наявність статусу боржника у виконавчому провадженні та непогашенням боргу у добровільному порядку (самостійне невиконання боржником зобов`язання протягом строку, вказаного державним виконавцем у постанові про відкриття виконавчого провадження).

Утім, на момент звернення до суду з поданням, факт ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, повинен відбутися і бути об`єктивно наявним та вбачатися з матеріалів виконавчого провадження.

Таким чином, судом встановлено, що в матеріалах виконавчого провадження, наданих суду державним виконавцем, відсутні відомості щодо направлення боржнику ОСОБА_2 копії постанови про відкриття виконавчого провадження ВП №59603042 від 19.07.2019, та виклики державного виконавця щодо явки до виконавця для надання пояснень щодо причин невиконання рішення суду, а також в матеріалах відсутні відомості щодо отримання боржником - керівником Фірми Юг-Пресс-Форм» у вигляді ТОВ вказаних документів. Крім того, до матеріалів подання долучено лише один Акт державного виконавця від 11.09.2019 року, в якому зазначено, що на момент виходу за адресою: АДРЕСА_3 2 боржника не виявлено, та лише один Акт державного виконавця від 18.09.2019 року, в якому зазначено, що на момент виходу за адресою місцемешкання керівника Фірми Юг-Пресс-Форм» у вигляді ТОВ: АДРЕСА_2 , 6 - ОСОБА_2 не виявлено.

Будь-яких інших доказів, які б підтвердили примусові дії з боку державного виконавця, в матеріалах справи відсутні.

При цьому під ухиленням боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього судовими рішеннями, суд розуміє будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості (наявність майна, грошових коштів) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини.

За таких обставин, у суду відсутні підстави для задоволення подання державного виконавця Другого Малиновського ВДВС м.Одеса ГТУЮ Горбенко М.О. про оголошення розшуку боржника - керівника юридичної особи у вигляді Товариства з обмеженною відповідальністю Юг-Пресс-Форм ОСОБА_2 , оскільки згадане подання не містить беззаперечних доводів та не підтверджено належними доказами щодо ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням, та не надано жодних доказів, які б свідчили про те, що боржник ОСОБА_2 навмисно ховається, щоб уникнути відповідальності.

Керуючись ст.ст.2-13, 89, 223, 247, 259, 260, 268, 354, 438 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні подання державного виконавця Другого Малиновського відділу державної виконавчої служби м.Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області Горбенко М.О. про оголошення розшуку боржника - керівника юридичної особи у вигляді Товариства з обмеженною відповідальністю Юг-Пресс-Форм Сухман ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала не були вручені у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, на ухвалу суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали виготовлено 17 грудня 2019 року.

Суддя Поліщук І.О.

Дата ухвалення рішення 17.12.2019
Зареєстровано 18.12.2019
Оприлюднено 18.12.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону