ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року справа № 580/3237/19

м. Черкаси

Черкаський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Білоноженко М.А. розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Ант-Капітель до Головного управління ДФС у Черкаській області про скасування наказу та визнання протиправними дії,

В С Т А Н О В И В:

15.10.2019р. до Черкаського окружного адміністративного суду звернулось товариство з обмеженою відповідальністю Ант-Капітель (далі - позивач або ТОВ Ант-Капітель ) з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Черкаській області (далі - відповідач або ГУ ДФС у Черкаській області) в якому просив:

- визнати дії Головного управління ДФС у Черкаській області протиправними щодо призначення та проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ Техенергомаш (код за ЄДРПОУ 32048415) за січень, червень - серпень 2016 року, з ТОВ Тера Гарант (код за ЄДРПОУ 40091910) за лютий 2017 року та податку на прибуток за 2016 рік та їх відображення в показниках фінансової звітності за 2016 рік по взаємовідносинах з ТОВ Укрснабобладнання (код за ЄДРПОУ 39416832), з ТОВ Любарт Авто (код за ЄДРПОУ 38989385), з ТОВ Техенергомаш (код за ЄДРПОУ 32048415), податку на прибуток за 2017 рік та їх відображення в показниках фінансової звітності за 2017 рік по взаємовідносинах з ТОВ Тера Гарант (код за ЄДРПОУ 40091910);

- скасувати наказ Головного управління ДФС у Черкаській області від 11.06.2019 р. №1194 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель .

В обґрунтування позовних вимог, викладених у позовній заяві, зазначено про відсутність у відповідача правових підстав для прийняття оскаржуваного наказу, оскільки на переконання позивача, письмові запити контролюючого органу не містили відомостей про факти, які б свідчили про порушення позивачем вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС.

Ухвалою Черкаського окружного адміністративного суду від 18.10.2019 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомленням учасників справи.

Відповідач у письмовому відзиві на позов вказав про відповідність оскаржуваного наказу вимогам чинного законодавства.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення учасників справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

11.06.2019 р. Головним управлінням ДФС у Черкаській області на підставі п.п. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України винесено наказ № 1194 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель , яким вирішено провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ Ант-Капітель з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ Техенергомаш (код за ЄДРПОУ 32048415) за січень, червень - серпень 2016 року, з ТОВ Тера Гарант (код за ЄДРПОУ 40091910) за лютий 2017 року та податку на прибуток за 2016 рік та їх відображення в показниках фінансової звітності за 2016 рік по взаємовідносинах з ТОВ Укрснабобладнання (код за ЄДРПОУ 39416832), з ТОВ Любарт Авто (код за ЄДРПОУ 38989385), з ТОВ Техенергомаш (код за ЄДРПОУ 32048415), податку на прибуток за 2017 рік та їх відображення в показниках фінансової звітності за 2017 рік по взаємовідносинах з ТОВ Тера Гарант (код за ЄДРПОУ 40091910).

Вважаючи дії контролюючого органу по призначенню та проведенню перевірки, згідно вказаного наказу протиправними, позивач звернувся з даним позовом до суду, за захистом порушених прав та інтересів зі сторони суб`єкта владних повноважень.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 62 Податкового кодексу України, одним із способів здійснення податкового контролю є перевірки та звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

Відповідно до пункту 78.4 статті 78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом

Пункт 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік підстав для здійснення документальної позапланової виїзної перевірки.

Так, відповідно до підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється у випадку виявлення недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту

Таким чином, з аналізу наведених правових норм суд доходить висновку, що документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться на підставі наказу керівника контролюючого органу та за наявності підстав для її проведення; у свою чергу можливість для прийняття наказу про проведення документальної позапланової перевірки на підставі підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України виникає за наявності двох умов: 1) виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 2) не надання платником пояснень та їх документальних підтверджень на запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Наявні у справі докази підтверджують, що відповідач звернувся до ТОВ Ант-Капітель із запитами про надання інформації (пояснень та її документальних підтверджень) від 28.09.2017 р. № 25206/23-00-14-1015, від 14.12.2018 р. № 50709/23-00-14-1014 та від 06.02.2019 р. № 4475/23-00-14-1014, в яких, посилаючись на підпункти 16.1.5 і 16.1.7 пункту 16.1 статті 16, підпункт 20.1.2 пункту 20.1 статті 20, пункту 3 абзацу 3пункту 73.3 статті 73 та підпункт 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, просив протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту надати ГУ ДФС у Черкаській області запитувані документи.

Підставами для звернення із такими запитами ГУ ДФС у Черкаській області зазначено про дані, встановлені за наслідками отримання та опрацювання відповідно до ст. 72, 73 та 74 Податкового кодексу України, податкової інформації, що відповідно до п. 74.1 ст. 74 Кодексу використовується для виконання покладених на контролюючі органи завдань, згідно якої від правоохоронних органів отримано інформацію, що свідчить про нереальність ТОВ Укрснабобладнання , ТОВ Любарт Авто , ТОВ Техенергомаш , ТОВ Тера Гарант здійснення підприємницької діяльності.

У відповіді на вказані запити позивач у листах від 23.10.2017 р. № 23-10/17 та від 21.01.2019 р. № 21-01-19 надав пояснення щодо взаємовідносин із зазначеними у запиті контрагентами та надав копії документів на підтвердження викладених пояснень.

При цьому, листом від 06.02.2019 р. № 06-02/19 позивач повідомив контролюючий орган про викрадення документів господарсько-фінансової діяльності за період 2016-2018 років включно та просив надати, згідно ст. 44.5 Податкового кодексу України термін на відновлення документів 90 днів.

Згідно пункту 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 у разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітності керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

Відповідно до п.44.5 ст.44 Податкового кодексу України в разі втрати, пошкодження чи дострокового знищення документів, зазначених у пунктах 44.1 і 44.3 ст.44 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний у п`ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, встановленому Податковим кодексом для подання податкової звітності, та митний орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов`язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу державної податкової служби, митного органу.

У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та подання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.

Відповідно до п.44.6 ст.44 Податкового кодексу України у разі, якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому п.44.7 цієї статті, платник податків не подає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого неподання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником у податковій звітності, вважається, що такі документи були у нього відсутні на час складання такої звітності.

З аналізу наверених норм вбачається, що відповідач, отримавши від позивача повідомлення про втрату документів, позбавлений права на проведення перевірки протягом 90 днів до надання позивачем відповідних документів.

Так, з моменту повідомлення відповідача про втрату запитуваних документів, згідно листа від 06.02.2019 р. № 06-02/19 до моменту винесення спірного наказу від 11.06.2019 р. №1194 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель минуло більш як 90 днів, передбачених на вчинення дій спрямованих на відновлення втрачених документів.

Позивачем, у свою чергу, не надано доказів направлення на адресу контролюючого органу документів, запитуваних згідно листа про надання інформації (пояснень та її документальних підтверджень) від 06.02.2019 р. № 4475/23-00-14-1014, у зв`язку із чим відповідачем правомірно, в межах наданих повноважень та строку передбаченого чинним законодавством винесено наказ від 11.06.2019 р. №1194 Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ Ант-Капітель .

При цьому слід зауважити, що ненадання (надання не в повному обсязі) запитуваних податковим органом документів (пояснень), так само, як і надання їх поза межами стоку, встановленого Податковим кодексом України, є підставою для призначення документальної позапланової виїзної перевірки.

Також, згідно правової позиції Верховного Суду України, викладеної у постанові від 27.01.2015 у справі №21-425а14 виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки лише у випадку, коли сумніви не усунуті наданими поясненнями та документальними підтвердженнями.

За таких обставин у контролюючого органу є право на оцінку пояснень та їх документальних підтверджень. Якщо податковий орган вважає, що ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена.

Аналогічна правова позиція щодо застосування зазначених норм матеріального права вже була висловлена колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду, зокрема, у постановах від 07.11.2018 (справа №П/811/824/17), від 24.04.2018 (справа №804/2612/16).

Разом з цим, суд зазначає про необгрунтованість посилання позивача на порушення контролюючим органом строку проведення перевірки, визначеного ст. 102 Податкового кодексу України, з огляду на те, що саме під час проведення перевірки, на підставі оскаржуваного наказу, за наслідками проведення якої складено акт від 31.07.2019 р. № 275/23-00-14-1007/36446471, контролюючим органом не досліджувались питання взаємовідносин позивача із контрагентами поза встановленого ст. 102 Податкового кодексу України строку.

При цьому доводи відповідача про те, що оскарження реалізованого наказу не сприяє відновленню порушеного права позивача, відхиляються судом як безпідставні, оскільки право на судовий захист пов`язане із самою протиправністю оскаржуваного рішення та дій, і не ставиться в залежність від наслідків реалізації таких рішень або дій, а право платника оскаржувати рішення контролюючого органу про проведення перевірки стосовно нього не залежить від виду такої перевірки.

Зазначена правова позиція підтримана у постановах Верховного Суду від 08 травня 2018 року по справі №П/811/413/15, касаційне провадження №К/9901/5033/18 та від 06 лютого 2018 року №К/9901/514/18 2а-10864/11/2070.

Відповідно до статті 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно зі статтею 90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

У розумінні частини другої статті 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до частин першої та другої статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З огляду на викладене, відповідачем доведено правомірність дій щодо призначення та проведення перевірки, згідно наказу від 11.06.2019 р. №1194, в зв`язку з чим підстави для задоволення позовних вимог - відсутні.

Відповідно до ст. 139 КАС України, підстави для розподілу судових витрат відсутні.

Керуючись ст. 2, 5, 6, 14, 77, 241-246, 255, 263, 295, КАС України суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Копію рішення направити учасникам справи.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України через суд першої інстанції до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з урахуванням підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя М.А. Білоноженко

Дата ухвалення рішення 17.12.2019
Зареєстровано 19.12.2019
Оприлюднено 20.12.2019

Судовий реєстр по справі 580/3237/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 24.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 17.12.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.10.2019 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 580/3237/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону