ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

18 грудня 2019 року Справа № 912/3519/19

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Колодій С.Б., за участю секретаря судового засідання Легун А.О. розглянувши в підготовчому засіданні матеріали

за заявою кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН" (далі - ТОВ "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН"), ідентифікаційний код ЄДР 39463168, 25006, м. Кропивницький, вул. В"ячеслава Чорновола, 21, кв. 10

про відкриття провадження у справі про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (далі - ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет"), ідентифікаційний код ЄДР 38095303, 25015, м. Кропивницький, пров. Павла Бута, буд. 3

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредитора - участі не брав.

від боржника - участі не брав.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН" звернулося до Господарського суду Кіровоградської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (ідентифікаційний код 38095303).

21.10.2019 набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII.

Відповідно до п. 4 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Таким чином, розгляд справи відбувається за правилами, що передбачені Кодексом України з процедур банкрутства (далі - Кодекс).

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 06.12.2019 прийнято заяву кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 18.12.2019 о 11:00 год.

17.12.2019 до суду від кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН" надійшло клопотання від 17.12.2019, відповідно до якого зазначено, що 16.12.2019 боржником надано кредитору копію відзиву на його заяву про відкриття провадження у справі про його банкрутство, з якого слідує, що вимоги кредитора ТОВ "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН" визнає, але не може виконати через поганий фінансовий стан та відсутність майна й коштів. Розмір грошового зобов"язання боржника перед кредитором становить 2 537 500 грн., що включає заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги (безпроцентної позики) від 10.12.2018 у сумі 2 500 000,00 грн. та судові витрати у сумі 37 500,00 грн. й зобов"язання до дати підготовчого засідання боржником не виконане, що підтверджує його неспроможність виконати грошові зобов"язаннґя перед кредитором не інакше, як через застосування процедур, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

За викладених обставин, кредитор просить відкрити провадження у справі про банкрутство ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет", визнати вимоги кредитора ТОВ "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН" до боржника ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" на суму 2 537 500,00 грн., підготовче засідання провести за відсутності представника кредитора.

17.12.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" подано до суду відзив на позовну заяву від 16.12.2019, за змістом якого боржник визнає вимоги кредитора, проте виконати не має змоги, у зв"язку з скрутним фінансовим становищем. Крім того, повідомив, що не має заперечень по вимогам кредитора по справі, не має інших боргів перед цим та перед іншими кредиторами за зобов"язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому числі боргів по податках і зборах (обов"язковим платежам), з виплат зарплати, не має майна, та також рахунків з залишками коштів в банках та інших фінансово - кредитних установах, не має цінних паперів, не проводив діяльності, пов"язаної із державною таємницею, не має на балансі державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не ввійшло до статутного капіталу, не має майна в тому числі заставленого.

В зв"язку з відсутність заперечень по вимогам кредитора просить провести підготовче засідання без представника ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет".

Вивчивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про необхідність відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет", з огляду на наступне.

Частиною 2 статті 8 Кодексу передбачено, що право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу, перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів справи вбачається, що кредиторська заборгованість ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" перед ТОВ "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН" загалом складає суму у розмірі 2 500 000,00 грн. та судові витрати в сумі 37 500,00 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 23.04.2019 по справі № 912/540/19, яким вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН" 2 500 000,00 грн, а також 37 500,00 грн судового збору.

23.09.2019 державним виконавцем Подільського відділу ДВС міста Кропивницький Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області Машнягуцою А.О. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 60116756 від 23.09.2019 на виконання наказу № 912/540/19 від 29.05.2019.

Проте, станом на дату подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, ТОВ "Торгова компанія "Агромаркет" не було погашено заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН".

Відсутність забезпечення вимог кредитора до боржника заставою також підтверджується наданими до матеріалів справи витягами, а саме: витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 63206409 від 19.11.2019 та випискою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (за суб"єктом) № 189402233 від 19.11.2019.

Таким чином, оскільки заявником Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРИНГ ВІН" було дотримано вимоги ч. 2, 3 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, враховуючи матеріали, додані до заяви кредитора, господарський суд прийшов до висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі № 912/3519/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет", 25015, м. Кропивницький, пров. Павла Бута, буд. 3, код ЄДР 38095303.

Відповідно до ч. 8 ст. 39 Кодексу в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, у відповідності до ч. 9 ст. 39 Кодексу, оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі боржника на офіційному веб - порталі судової влади України.

Таке повідомлення має містити ім`я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи, найменування та адресу господарського суду, номер справи, дату офіційного оприлюднення повідомлення, відомості про розпорядника майна (ім`я, місцезнаходження), строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника.

Зважаючи на вищезазначені положення Кодексу, у справі необхідно ввести процедуру розпорядження майном на 170 календарних днів, до 04.06.2020.

Що стосується призначення розпорядника майна по даній справі, то господарським судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

В ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі (абз. 1 ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до довідки щодо кандидатур арбітражних керуючих від 05.12.2019, яка була сформована автоматично у відповідь на електронний запит судді згідно з п. 4.17 Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство та підписана електронним цифровим підписом відповідальної особи ДП "ІСС", було визначено арбітражного керуючого Коляду Володимира Ілліча, арбітражного керуючого Янчук Олександра Миколайовича, арбітражного керуючого Безабчук Аллу Володимирівну.

Під час прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство суд в ухвалі зобов`язав визначених автоматизованою системою арбітражних керуючих надати заяви на участь у даній справі.

17.12.2019 від арбітражного керуючого Коляди Володимира Ілліча на електронну пошту суду з КЕП надійшла згода на участь у справі про банкрутство № 912/3519/19 № 08/12-2019 від 16.12.2019 (вх. №3659/19).

17.12.2019 від арбітражного керуючого Безабчук Алли Володимирівни надійшла згода на участь у справі про банкрутство № 913/3519/19 № 01-34/113 від 13.12.2019 (вх. №3831/19).

Відповідно до частини 2 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства у разі якщо заява на участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

Враховуючи вищевикладене, проаналізувавши норми діючого законодавства та дослідивши подані документи, господарський суд дійшов висновку про відповідність кандидатури арбітражного Коляди Володимира Ілліча вимогам Кодексу України з процедур банкрутства для призначення його розпорядником майна боржника у даній справі, як такого, що був першим визначеним у довідці шляхом автоматизованого відбору.

За таких обставин, суд залишає заяву арбітражного керуючого Безабчук А.В. про надання згоди на призначення розпорядником майна у даній справі без розгляду.

Що стосується встановлення розміру основної грошової винагороди, то відповідно до ч.2 ст. 30 Кодексу розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Враховуючи, що кредитором було долучено до матеріалів справи квитанцію про сплату авансового внеску арбітражному керуючому у розмірі 37 557,00 грн, господарський суд вважає за доцільне встановити основну грошову винагороду розпоряднику майна за рахунок коштів, авансованих кредитором на депозитний рахунок господарського суду. У разі якщо процедура триватиме після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Керуючись ст. 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 28, 30, 39, 40, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №912/3519/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (код ЄДР 38095303).

2. Визнати вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНЖИНІРІНГ ВІН", ідентифікаційний код ЄДР 39463168, 25006, м. Кропивницький, вул. В"ячеслава Чорновола, 21, кв. 10 в сумі 2 537 500 грн., що включає заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги (безпроцентної позики) від 10.12.2018 у сумі 2 500 000,00 грн. та судові витрати у сумі 37 500,00 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (код ЄДР 38095303).

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (код ЄДР 38095303) строком до 170 календарних днів.

5. Призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Агромаркет" (код ЄДР 38095303) арбітражного керуючого Коляду Володимира Ілліча (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1581 від 24.07.2013, 79066, м. Львів, вул. Сихівська, 19/8, абонентська скринька № 10012).

Встановити арбітражному керуючому Коляді Володимиру Іллічу грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, за рахунок коштів авансування заявником (кредитором), на депозитний рахунок Господарського суду Кіровоградської області, який розглядає справу.

Заяву арбітражного керуючого Безабчук Алли Володимирівни залишити без розгляду.

6. Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

7. Зобов`язати розпорядника майна - арбітражного керуючого Коляду В.І.:

- не пізніше 29.01.2020 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість, надати інвентаризаційні відомості господарському суду;

- письмово повідомити заявників і господарський суд про результати розгляду вимог кредиторів, подати до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам до дати попереднього засідання, в строк до 29.01.2020;

- скласти реєстр вимог кредиторів та надати його господарському суду до 29.01.2020;

- вжити заходів для захисту майна боржника;

- провести аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та надати його суду з документами, що підтверджують відповідну інформацію до дати попереднього засідання;

- виявити (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та надати такі відомості суду з документами, що підтверджують відповідну інформацію до дати попереднього засідання;

- надати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

- надавати господарському суду щомісяця звіт про свою діяльність, а також здійснити розкриття кредиторам інформацію щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі.

8. Зобов`язати боржника провести аудит та надати господарському суду до дати попереднього засідання суду відповідний висновок.

9. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення).

10. Попереднє засідання суду призначити на "31" січня 2020 р. о 12:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №204, тел. 0(522)22-09-70.

Явка розпорядника майна - арбітражного керуючого Коляди В.І. та представника боржника у попереднє засідання суду є обов`язковою.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Ухвалу надіслати: кредитору, боржнику, Головному управлінню ДПС у Кіровоградській області, Кропивницькому управлінню Головного управління ДПС у Кіровоградській області, Відділу державної виконавчої служби міста Кропивницький Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, розпоряднику майна - арбітражному керуючому Коляді Володимиру Іллічу (79066, м. Львів, вул. Сихівська, 19/8, а/с № 10012), арбітражному керуючому Безабчук Аллі Вікторівні (54001, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 48).

Повний текст ухвали складено 19.12.2019.

Суддя С.Б. Колодій

Дата ухвалення рішення 18.12.2019
Зареєстровано 19.12.2019
Оприлюднено 20.12.2019

Судовий реєстр по справі 912/3519/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.09.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 19.08.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 14.07.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.06.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Постанова від 17.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 12.03.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 03.02.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 31.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.12.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 06.12.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону