ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

підготовчого засідання суду

про відкриття провадження у справі про банкрутство

"17" грудня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/3255/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.

при секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

Розглядаючи у відкритому судовому засіданні справу №916/3255/19

За заявою Державного підприємства „Білгород-Дністровський морський торговельний порт» (67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 01125689)

до боржника Приватного підприємства „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 37784419)

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

від ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" - Головко С.М., довіреність

ВСТАНОВИВ:

04.11.2019р. Державне підприємство „Білгород-Дністровський морський торговельний порт» звернулось до Господарського суду Одеської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства „Рівер-Транс» .

Ухвалою суду від 27.11.2019р. заяву Державного підприємства „Білгород-Дністровський морський торговельний порт» (67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 01125689) до божника Приватного підприємства „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 37784419) про визнання банкрутом прийнято до розгляду.

Боржник - ПП "РІВЕР-ТРАНС" повідомлявся належним чином про час та дату судового засідання шляхом направлення ухвал суду на адресу, зазначену у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, однак станом на 17.12.2019р. у суду відсутні поштові повідомлення про вручення ухвал.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 Кодексу України з процедур банкрутства, підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14 днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.

Згідно ч. 1 ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства, боржник до дати проведення підготовчого засідання надає до господарського суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі. До відзиву боржника додаються докази відправлення заявнику копії відзиву.

Згідно ч. 9 ст. 165 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Враховуючи те, що ухвали суду направлялись боржнику за юридичною адресою, а також те, що строк проведення підготовчого засідання сплинув та поновлення вказаного строку судом не передбачено, суд дійшов висновку про розгляд заяви за наявними матеріалами.

В судовому засіданні 17.12.2019р. проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши у підготовчому засіданні суду матеріали заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив:

В заяві ДП Білгород-Дністровський морський торговельний порт посилається на наявну заборгованість у сумі 2 942 202,39 грн., яка підтверджується наступним.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 10.04.2019р. по справі №916/2768/18 стягнуто з Приватного підприємства «Рівер-Транс» на користь Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» грошові кошти у розмірі 180 877 /сто вісімдесят тисяч вісімсот сімдесят сім/ грн. 47 коп., пеню у розмірі 26 021 /двадцять шість тисяч двадцять одна/ грн. 83 коп., 3 % річних у розмірі 2 675 /дві тисячі шістсот сімдесят п`ять/ грн. 69 коп., втрати від інфляції у розмірі 6 151 /шість тисяч сто п`ятдесят одна/ грн. 28 коп. та судовий збір у розмірі 3235 /три тисячі двісті тридцять п`ять/ грн. 91 коп.

10.05.2019р. на виконання вказаного рішення судом видано відповідний наказ.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 17.04.2019р. по справі №916/2877/18 стягнуто з Приватного підприємства «Рівер-Транс» на користь Державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» 178188/сто сімдесят вісім тисяч сто вісімдесят вісім/грн. 80 коп. заборгованості, 24 962/двадцять чотири тисячі дев`ятсот шістдесят дві/ грн. 77 коп. пені, 6370/шість тисяч триста сімдесят/ грн. 69 коп. інфляційних та 3046/три тисячі сорок шість/грн. 65 коп. 3% річних.

16.05.2019р. на виконання вказаного рішення судом видано відповідний наказ.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.05.2018р. по справі №916/578/18 затверджено мирову угоду від 26.04.2018р., укладену між Державного підприємства „Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» та Приватного підприємства „ Рівер-Транс» по справі № 916/578/18. Згідно умов мирової угоди загальна заборгованість становить 1240212,72 грн.

23.05.2018р. згідно платіжного доручення №933 боржником сплачено частину боргу у сумі 103351,06 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.02.2018р. по справі №916/3228/17 затверджено мирову угоду, укладену 31.01.2018 між державним підприємством "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" та приватним підприємством "РІВЕР-ТРАНС". Згідно умов мирової угоди, загальна заборгованість становить 375864,02 грн.

Боржником частково погашено вказану заборгованість згідно платіжних доручень №872 від 07.03.2018р. на суму 31322,00 грн., №898 від 03.04.2018р. на суму 31322,00 грн., №923 від 03.05.2018р. на суму 31322,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.05.2018р. по справі №916/574/18 затверджено мирову угоду, яка укладена 02.05.2018р. між Державним підприємством "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" та Приватним підприємством "Рівер-Транс". Згідно умов мирової угоди заборгованість становить 242132,10 грн.

21.05.2018р. боржником здійснено платіж на користь кредитора у сумі 20177,73 грн., що підтверджується платіжним дорученням №932 від 21.05.2018р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.02.2018р. по справі №916/3232/17 затверджено мирову угоду по справі №916/3232/17, укладену між державним підприємством „Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та Приватним підприємством „Рівер-Транс» , відповідно до якої загальна сума заборгованості становить 1164257,51 грн.

Згідно платіжного доручення №924 від 03.05.2018р. боржником сплачено 97021,45 грн.

Таким чином, загальна сума заборгованості становить 2 942 202,39 грн.

Згідно ч. 2 ст. 8 Кодексу України з процедур банкрутства право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.

Ч. 1 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Згідно з ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі.

Перевіривши можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав, суд встановив, що такі зобов`язання виникли на підставах, передбачених законодавством України та підтверджені судовими рішеннями, виконані боржником лише частково, доказів, підтверджуючих спроможність їх виконати у повному обсязі боржник не надав.

Таким чином, суд вважає за необхідне визнати вимоги заявника до боржника в сумі 2 942 202,39 грн.

Враховуючи вищевикладене, суд встановив наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, введення процедури розпорядження майном та призначення розпорядника майна.

Згідно з ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

У зв`язку з тим, що на момент визначення розпорядника майна Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему не введено в дію, запити на визначення розпорядника майна здійснювались через Автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна на запит суду для участі у справі про банкрутство приватного підприємства РІВЕР-ТРАНС визначено кандидатури арбітражних керуючих Рабан М.Т., Ракіна А.А., Бутенко О.О., про що свідчать довідки щодо кандидатури арбітражного керуючого від 27.11.2019 року.

05.12.2019р. (вх. №3-990/19) до суду з заявою про участь у справі про банкрутство звернулась арбітражний керуючий Ракіна А.А.

09.12.2019р. (вх. №3-990/19) до суду з заявою про участь у справі про банкрутство звернувся арбітражний керуючий Рабан М.Т.

Крім того, 11.11.2019р. (вх.№3-900/19) до суду з заявою про участь у справі про банкрутство звернувся арбітражний керуючий Мудрик І.В.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, в ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі. У разі якщо заява про участь у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого, господарський суд призначає таку особу розпорядником майна/керуючим реструктуризацією. У разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору. У разі якщо жоден із арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, не подав до господарського суду заяву про участь у справі, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого за власною ініціативою.

Враховуючи те, що час першої визначеної кандидатури арбітражного керуючого в порядку ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства з`ясувати технічно неможливо, оскільки запити здійснено не за допомогою ЄСІТС, а за допомогою Автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого, суд приходить до висновку про вибір розпорядника майна на конкурсній основі серед кандидатур, обраних через Автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна. Розглянувши заяви арбітражних керуючих Ракіної А.А. та Рабана М.Т., суд зазначає, що зазначені кандидатури відповідають формальним критеріям для призначення їх розпорядником майна, однак, зважаючи на необхідність врахування при розгляді кандидатури арбітражного керуючого для призначення його розпорядником майна навантаження, досвіду, освіти, показників роботи у попередніх справах, кількості справ, у яких бере участь арбітражний керуючий, наявності у нього організаційних та технічних можливостей виконувати обов`язки розпорядника у справі, суд дослідив подані заяви арбітражних керуючих та вважає за необхідне відхилити заяву арбітражного керуючого Рабана Микити Тарасовича, оскільки кандидатура арбітражного керуючого Ракіної Алли Анатоліївни має переважаючі характеристики з огляду на меншу завантаженість (5 справ) на відміну від ОСОБА_1 (12 справ), а також враховуючи меншу територіальну віддаленість офісу арбітражного керуючого - м. Кривий Ріг на відміну від місцезнаходження офісу Рабана М.Т. (м. Луцьк), суд дійшов висновку про призначення арбітражного керуючого Ракіну А.А. розпорядником майна ПП "РІВЕР-ТРАНС" , у зв`язку з чим кандидатура арбітражного керуючого Рабана М.Т. судом відхиляється. Також, суд відхиляє доводи арбітражного керуючого Рабана М.Т. про те, що наявність орендованої квартири у м. Одеса зменшить витрати у справі, оскільки відповідно до п. 64 Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) - офісом може бути нежитлове приміщення або його частина, яке (яка) належить арбітражному керуючому на праві власності або користування та відповідає вимогам, установленим цими Правилами.

Крім того, суд відхиляє кандидатуру арбітражного керуючого Мудрика І.В., оскільки кандидатуру вказаного арбітражного керуючого не було обрано автоматизованою системою, а призначення розпорядника майна за власною ініціативою передбачене лише у разі неподання заяви про участь у справі жодним обраним автоматизованою системою арбітражним керуючим.

Відповідно до ч. 9 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства з метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення).

Підпунктом 17.8 п. 17 Перехідних положень ГПК України передбачено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи оприлюднення інформації щодо справи, визначеної цією редакцією Кодексу, на офіційному веб-порталі судової влади України здійснюється в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

Отже, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про відкриття справи про банкрутство приватного підприємства РІВЕР-ТРАНС .

Враховуючи вищевикладене, суд відкриває провадження у справі про банкрутство приватного підприємства РІВЕР-ТРАНС , задовольняє заяву арбітражного керуючого Ракіної А.А. та призначає її розпорядником майна приватного підприємства РІВЕР-ТРАНС , відхиляє заяву арбітражних керуючих Мудрика І.В., Рабана М.Т., визнає грошові вимоги ДП Білгород-Дністровський морський торговельний порт до приватного підприємства РІВЕР-ТРАНС , попереднє засідання призначає на 28.01.2020р. о 15:00 год.

Керуючись ст.ст. 28, 30, 39, 40, 41, 44, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд-

У Х В А Л И В:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 37784419).

2. Визнати вимоги Державного підприємства „Білгород-Дністровський морський торговельний порт» (67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 01125689) до Приватного підприємства „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 37784419) на суму 2 942 202,39 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію).

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій; не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій; зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію; не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов`язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника Приватного підприємства „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 37784419) строком на 170 календарних днів.

5. Призначити розпорядником майна боржника Приватного підприємства „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 37784419) арбітражного керуючого Ракіну Аллу Анатоліївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 729 від 29.04.2013р.).

6. Заяви арбітражних керуючих Рабан М.Т. від 09.12.2019р. (вх. №3-990/19) та Мудрика І.В. від 11.11.2019р. (вх.№3-900/19) про участь у справі про банкрутство - відхилити.

7. Встановити грошову винагороду розпоряднику майна Ракіної А.А. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень розпорядника майна Приватного підприємства „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 37784419) за рахунок коштів, авансованих заявником на депозитний рахунок Господарського суду Одеської області.

8. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, вчиняти без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство, будь-які правочини щодо розпорядження його нерухомим та рухомим майном, цінними паперами.

9 . Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про відкриття справи про банкрутство Приватного підприємства „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, код ЄДРПОУ 37784419).

10. Встановити строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 25.01.2020р. , строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника до 17.02.2020р.

11. Призначити попереднє засідання суду на "28" січня 2020 р. о 15:00 год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, тел. 307-990, зал судових засідань № 2 (перший поверх).

12. Визнати явку учасників справи обов`язковою.

Копію ухвали надіслати: Державному підприємству „Білгород-Дністровський морський торговельний порт» (67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81), Приватному підприємству „Рівер-Транс» (67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81), Управлінню державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6), Білгород-Дністровський міськрайонний ВДВС ГТУЮ в Одеській області (67700, Одеська область, м. Білгород -Дністровський, вул. Миколаївська, 30), арбітражному керуючому Ракіній Аллі Анатоліївні (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 223 АДРЕСА_1 111), Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області (67707, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 2767707, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27).

Повний текст ухвали складено та підписано 23.12.2019р.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua .

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Суддя В.Д. Найфлейш

Дата ухвалення рішення 17.12.2019
Зареєстровано 23.12.2019
Оприлюднено 23.12.2019

Судовий реєстр по справі 916/3255/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.03.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.02.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.01.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.12.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 06.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 06.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.09.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.12.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.12.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.11.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.11.2019 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону