ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32221/19-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2019 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді Шапутько С. В.

суддів Григоренко І. В., Ільєвої Т. Г.

за участю секретаря Костенко Н. С.

прокурора Худієва А. А.

захисника Погорілого В. О.

обвинуваченого ОСОБА_1

представника потерпілого Болейка Д. О.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 62019100000000737, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2019, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Каменськ-Шахтинський Російської Федерації, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого в Державній службі зайнятості України на посаді заступника начальника Управління організації матеріально-технічного забезпечення - начальником відділу капітального будівництва, одруженого, не судимого, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до Закону України Про публічні закупівлі (далі - Закон), цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Згідно ст. 12 Закону, закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі.

Відповідно ст. 20 зазначеного Закону відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

Відповідно до Закону, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об`єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів або органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи або у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, проводять публічні закупівлі через портал prozorro.gov.ua, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Відповідно до наказу Державного комітету статистики України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.2002 № 237/5, форма № КБ-2в поширюється на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форми власності, що виконують будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності; форма № КБ-3 поширюється на всі будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форми власності, що виконують будівельні і монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи за рахунок усіх джерел фінансування.

Відповідно до п. 1 Положення про Державну службу зайнятості України, затвердженої Указом Президента України від 16.01.2013 № 19/2013 Державна служба зайнятості України (далі - Служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України. Служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Відповідно до п. 9 Розділу ІІІ Положення про держану службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 15.12.2016 № 1543, до повноважень Голови Центрального апарату Служби не входить розпорядження грошовими коштами за договорами, укладеними регіональними центрами зайнятості, прийняття рішень, щодо перерахування чи ненарахування грошових коштів на їх виконання, а також перевірка стану виконання зазначених договорів.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника Управління організації матеріально-технічного забезпечення - начальника відділу капітального будівництва Управління організації матеріально-технічного забезпечення, затвердженою заступником Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) від 15.11.2018, до повноважень заступника начальника Управління - начальника відділу не входить розпорядження грошовими коштами за договорами, укладеними регіональними центрами зайнятості, прийняття рішень, щодо перерахування чи ненарахування грошових коштів на їх виконання, а також перевірка стану виконання зазначених договорів.

Відповідно до п. 8 Розділу Положення про держану службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 15.12.2016 № 1543, директор регіонального центру зайнятості: є відповідальним за виконання покладених на регіональний центр зайнятості, його філії та підпорядковані йому базові центри зайнятості та їхні філії завдань і функцій, належне використання коштів Фонду, а також виділеного в розпорядження регіонального центру зайнятості майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Центрального апарату Служби, координацію роботи та контроль за діяльністю професійно-технічних навчальних закладів та інших підпорядкованих Службі юридичних осіб, утворених регіональним центром зайнятості.

У відповідності до ч. 1 ст. 179 Господарського кодексу України майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІТБУД-1" (КОД ЄДРПОУ 33555092), директором якого є ОСОБА_2 , засноване 05.05.2005, основним видом діяльності вказаного підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Разом з цим, за результатами проведення процедур закупівель, згідно вимог Закону України Про публічні закупівлі , 28.11.2016 між Житомирським обласним центром зайнятості, в особі директора ОСОБА_3 (як Замовником) та приватним підприємством Елітбуд-1 в особі директора ОСОБА_2 (як Підрядником) укладено договір будівельного підряду №82, предметом якого є будівництво будівлі соціального призначення - міського центру зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості на площі Польовій, 6-а в місті Житомир, вартістю 13 205 000 грн.

Додатково 18.12.2018 між Житомирським обласним центром зайнятості в особі заступника директора ОСОБА_4 (як Замовником) та приватним підприємством Елітбуд-1 в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 453 щодо виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту - будівлі соціального призначення - міського центру зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості на площі Польовій, 6-а в місті Житомир на суму 1 924 600 грн., які не були враховані попередньою проектно-кошторисною документацією.

У зв`язку з підвищенням рівня заробітної плати у сфері будівництва та підвищенням цін на будівельні матеріали, в лютому 2019 року проведено коригування проектно-кошторисної документації, її будівельну експертизу та затверджено в установленому порядку. Після цього, 06.03.2019 між Житомирським обласним центром зайнятості в особі директора ОСОБА_3

(як Замовником), та приватним підприємством Елітбуд-1 , в особі директора ОСОБА_2 , за результатами проведення закупівлі будівельних робіт за переговорною процедурою, укладено договір № 109 предметом якого є завершення будівництва будівлі соціального призначення - міського центру зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості на площі Польовій, 6-а в місті Житомир. Узгоджена договірна ціна вказаного договору склала 18 981 200 грн.

При цьому, згідно умов розділу 8 зазначених договорів підряду, укладених між Житомирським обласним центром зайнятості та приватним підприємством Елітбуд-1 , регламентовано порядок здійснення розрахунків за договором між замовником та виконавцем.

Так, відповідно до розділу 3 вказаних договорів, перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця здійснюється замовником, тобто Житомирським обласним центром зайнятості, протягом 10 робочих днів на підставі підписаних сторонами акту виконаних робіт за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.

Пунктом 8.1.5. укладених договорів встановлено, що у випадку не підписання замовником робіт акту форми КБ-2в протягом 5 днів та ненадання мотивованої відповіді від його підписання в зазначені строки, роботи вважаються виконаними належним чином та підлягають оплаті.

Таким чином, Житомирський обласний центр зайнятості є стороною договору, розпорядником коштів та відповідно здійснює перерахунок коштів на розрахунковий рахунок приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 за виконання умов вищевикладених договорів.

Відповідно до наказу виконувача обов`язків Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) № 265-к від 02.08.2016 Особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі - Особа 1) призначено на посаду заступника Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

В подальшому, відповідно до наказу заступника Міністра соціальної політики України № 57кс від 02.08.2016 на Особа 1 покладено виконання обов`язків Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

В той же час, наказом заступника Голови Державної служби зайнятості № 281 від 18.12.2017 ОСОБА_5 призначений на посаду заступника начальника Управління організації матеріально-технічного забезпечення - начальника відділу капітального будівництва Державної служби зайнятості України (Центральний апарат).

Разом з цим, Особа 1 та ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаних посадах, залучивши до власної протиправної діяльності особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі - Особа 2), вирішили вчинити особливо тяжкий злочин, за наступних обставин.

Так, 18.12.2018, згідно договору №82 від 28.11.2016 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІТБУД-1" отримало на свої розрахункові рахунки від Житомирського обласного центру зайнятості грошові кошти в сумі 3 097 024,54 грн.

20.12.2018, згідно договору №453 від 18.12.2018 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІТБУД-1" отримало на свої розрахункові рахунки від Житомирського обласного центру зайнятості грошові кошти в сумі 553 890 грн.

26.12.2018, згідно договору №453 від 18.12.2018 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІТБУД-1" отримало на свої розрахункові рахунки від Житомирського обласного центру зайнятості грошові кошти в сумі 1 296 236 грн.

В подальшому, наприкінці грудня 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 28.12.2018 у Особа 1 виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману частиною грошових коштів приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 , які перераховувались з розрахункових рахунків Житомирського обласного центру зайнятості на рахунки вказаного підприємства, в якості авансових платежів та фактичної оплати за виконані роботи, згідно договорів укладених між вказаними контрагентами, з розрахунку 10 відсотків від суми перерахованих коштів, під приводом нібито невжиття ним заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів за такими договорами та не створенням штучних перешкод при їх виконанні.

Після чого, Особа 1 наприкінці грудня 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 28.12.2018, викликав ОСОБА_1 до власного службового кабінету, який знаходиться на 16 поверсі, будівлі за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, де в ході розмови, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомив останньому власний злочинний намір, щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 , під приводом нібито невжиття ним заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів за договорами укладеними між приватним підприємством Елітбуд-1 , та Житомирським обласним центром зайнятості та не створенням штучних перешкод при їх виконанні.

Разом з цим, в ході вказаної розмови Особа 1 запропонував ОСОБА_6 повідомити директору приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 ОСОБА_2 , про необхідність передачі грошових коштів, в розмірі 10 відсотків від суми перерахованих грошових коштів, на рахунок вказаного приватного підприємства, згідно договорів № 82 від 28.11.2016 та № 453 від 18.12.2018 та в подальшому отримувати від ОСОБА_2 грошові кошти та передавати їх Особа 1, або особам, яких вкаже останній. Також, під час розмови Особа 1 повідомив ОСОБА_6 , що за виконання вказаних дій, останній буде отримувати 10 відсотків з одержаних від ОСОБА_2 грошових коштів.

На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в подальшому діяв на виконання спільного з Особа 1 злочинного умислу.

При цьому, Особа 1 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що вони, будучи посадовими особами Державної служби зайнятості (Центральний апарат), не наділені будь-якими службовими повноваженнями, реалізація яких могла б завадити виконанню умов вищезазначених договорів, щодо перерахунку Житомирським обласним центром зайнятості грошових коштів на рахунки приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 за вищевказаними договорами, а також створити штучні перешкоди при їх виконанні.

В подальшому, 28.12.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 на виконання спільного злочинного наміру з Особа 1 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в ході зустрічі у приміщенні торгово-розважального центру Гулівер , розташованого за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1a, повідомив директору зазначеного підприємства ОСОБА_2 про необхідність надання йому, ОСОБА_6 , для подальшої передачі Особа 1 грошових коштів в сумі 360 000 грн., що становить 10 відсотків від суми раніше перерахованих коштів на рахунок приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 за договорами №82 від 28.11.2016 та №453 від 18.12.2018, ввівши в оману ОСОБА_2 з приводу того, що він, ОСОБА_5 та Особа 1, як службові особи Державної служби зайнятості (Центрального апарату) мають можливість в подальшому призупинити перерахування грошових коштів за договорами укладеними між приватним підприємством Елітбуд-1 та Житомирським обласним центром зайнятості та створити штучні перешкоди при їх виконанні.

Після чого, наприкінці січня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 29.01.2019, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного з Особа 1 злочинного умислу, повідомив Особа 2 про їх спільний з Особа 1 протиправний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 та запропонував Особа 2 безпосередньо отримувати грошові кошти від директора вказаного підприємства ОСОБА_2 , після чого передавати їх ОСОБА_6 для подальшої їх передачі Особа 1.

На вказану пропозицію Особа 2. погодився та в подальшому діяв на виконання спільного з Особа 1 та ОСОБА_7 злочинного умислу.

У подальшому, 29.01.2019 о 14 год. 48 хв. Особа 2 на виконання спільного злочинного наміру з Особа 1 та ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману - грошовими коштами приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 , зустрівся з директором приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 ОСОБА_2 у автомобілі марки Hyundai Tucson, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 62, та отримав від останнього грошові кошти в розмірі 200 000 грн. за нібито невжиття Особа 1та ОСОБА_7 заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів за договорами №82 від 28.11.2016 та №453 від 18.12.2018, укладеними між приватним підприємством Елітбуд-1 , та Житомирським обласним центром зайнятості та не створенням штучних перешкод при їх виконанні.

Того ж дня, у вечірній час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, поблизу станції метрополітену Іподром , за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 7, Особа 2 зустрівся з ОСОБА_7 та передав останньому грошові кошти в сумі 200 000 грн., одержані від директора приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 ОСОБА_2 за нібито невжиття Особа 1 та ОСОБА_7 , заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів за договорами №82 від 28.11.2016 та №453 від 18.12.2018, укладеними між приватним підприємством Елітбуд-1 , та Житомирським обласним центром зайнятості та не створенням штучних перешкод при їх виконанні.

Приблизно о 10 год. 00 хв. 30.01.2019 ОСОБА_5 прибув до службового кабінету Особа 1, який знаходиться на 16 поверсі будівлі Державної служби зайнятості (Центральний апарат) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, де повідомив Особа 1, про одержання ним від ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 200 000 грн., за невчинення вищевказаних дій, на що Особа 1 надав ОСОБА_6 вказівку передати вказані грошові кошти його водію ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні плани Особа 1, ОСОБА_1 та Особа2.

Того ж дня, приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 на виконання вказівки Особа 1 зустрівся з ОСОБА_9 у службовому кабінеті № 1703 будівлі Державної служби зайнятості (Центральний апарат) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, де передав останньому одержані 29.01.2019 від директора приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 200 000 грн.

13.02.2019 о 10 год. 10 хв., Особа 2 на виконання спільного злочинного наміру, з Особа 1 та ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману - грошовими коштами приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зустрівся з директором приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 ОСОБА_2 у автомобілі марки Toyota Scion, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 62, та отримав грошові кошти в розмірі 120 000 грн. від останнього за нібито не призупинення виплат коштів за договорами №82 від 28.11.2016 та №453 від 18.12.2018 з боку ОСОБА_1 та Особа 1 та не створення інших перешкод щодо їх виконання.

Того ж дня, у вечірній час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, поблизу станції метрополітену Іподром у місті Києві, Особа 2 зустрівся з ОСОБА_7 та передав останньому грошові кошти в сумі 120 000 грн., які отримав від директора приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 ОСОБА_2 за нібито невжиття Особа 1 та ОСОБА_7 заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів за договорами №82 від 28.11.2016 та №453 від 18.12.2018 укладеними між приватним підприємством Елітбуд-1 та Житомирським обласним центром зайнятості та не створенням штучних перешкод при їх виконанні.

Після чого, в середині лютого 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням на даний час не встановлено, ОСОБА_5 у телефонній розмові повідомив Особа 1, про одержання ним від ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 120 000 грн., за невчинення вищевказаних дій, на що Особа 1 надав ОСОБА_6 вказівку з вказаних грошових коштів, 90 тисяч гривень передати ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні плани Особа 1, ОСОБА_1 та Особа 2, а 30 тисяч гривень сказав залишити ОСОБА_6 в якості частини грошових коштів за реалізацію злочинного наміру Особа 1.

Того ж дня, ОСОБА_5 на виконання вказівки Особа 1 зустрівся з ОСОБА_10 за адресою: м. Біла Церква, вул . Фастівська , поблизу торгового центру Центр Сіті , де передав останньому одержані 13.02.2019 від директора приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 90 000 грн.

14.03.2019 близько 11 години 00 хв. на об`єкті будівництва Житомирського міського центру зайнятості, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Польова, 6-а, відбулась зустріч між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 , в ході якої останній, реалізуючи спільний злочинний намір з Особа 1 та Особа 2, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, поцікавився у ОСОБА_2 про надходження авансового платежу на розрахункові рахунки приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 за договором підряду №109 від 06.03.2019 в розмірі 5 694 360 грн. та повідомив про необхідність надання йому, ОСОБА_6 , через Особа 2, грошових коштів, для подальшої передачі Особа 1 загальною сумою 10 відсотків від вказаної суми грошових коштів, ввівши в оману ОСОБА_2 щодо можливості вжиття ним, ОСОБА_7 та Особа 1 заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів за указаним договором та створенням штучних перешкод при його виконанні.

ОСОБА_2 на вказану вимогу зазначив, що вказаний відсоток є непомірним для нього та попросив його зменшити, на що ОСОБА_5 вказав що одноосібно рішення про зменшення суми грошових коштів, яка має бути надана ОСОБА_11 не приймає та пообіцяв погодити вказане питання з Особа 1.

В подальшому, 15.03.2019 та 17.04.2019 згідно договору №109 на розрахункові рахунки приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 надійшли грошові кошти від Житомирського обласного центру зайнятості, в сумі 5 694 360 грн. та 2 821 795,2 грн. відповідно, для виконання умов зазначеного договору.

Після чого, Особа 1 на початку травня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 16.05.2019, викликав ОСОБА_1 до власного службового кабінету, який знаходиться на 16 поверсі, будівлі за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, де в ході розмови, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, запропонував ОСОБА_6 повідомити директору приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 ОСОБА_2 про необхідність передачі грошових коштів, в розмірі 6 відсотків від суми перерахованих грошових коштів, на рахунок приватного підприємства, згідно договору №109 від 06.03.2019, а саме грошових коштів в сумі 510 000 грн., та в подальшому отримати від ОСОБА_2 вказані грошові кошти та передати їх Особа 1, або особам, яких вкаже останній, на що ОСОБА_5 погодився.

В подальшому, ОСОБА_5 на початку травня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 16.05.2019, погодивши з Особа 1 суму грошових коштів, яка має бути надана ОСОБА_2 під приводом нібито невжиття ним, ОСОБА_7 , та Особа 1 заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів за указаним договором та нестворенням штучних перешкод під час його виконання, ввівши в оману ОСОБА_2 щодо наявності у нього та Особа 1 повноважень на вчинення зазначених дій, у телефонній розмові, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_2 остаточну суму грошових коштів, яку останній повинен надати, в розмірі 510 000 грн. для подальшої їх передачі Особа 1.

У подальшому, в ході зустрічі 16.05.2019 о 13 год. 55 хв. в приміщенні закладу Sport Life Поділ , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 62, Особа 2 на виконання спільного злочинного наміру з Особа 1 та ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману - грошовими коштами приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав від ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 480 000 грн. для подальшої їх передачі ОСОБА_6 за нібито невжиття заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів згідно договору №109 укладеного 06.03.2019 між приватним підприємством Елітбуд-1 та Житомирським обласним центром зайнятості, та нестворенням штучних перешкод під час його виконання.

Того ж дня, о 18 год. 45 хв., перебуваючи на території паркувального майданчику поблизу станції метрополітену Деміївська , за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект, 42, ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного наміру з Особа 2 та Особа 1, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману - грошовими коштами приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 , отримав від Особа 2 грошові кошти, попередньо надані ОСОБА_2 у сумі 480 000 грн. для подальшої їх передачі Особа 1 за нібито невжиття заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів згідно договору №109 укладеного 06.03.2019 між приватним підприємством Елітбуд-1 та Житомирським обласним центром зайнятості, та нестворенням штучних перешкод під час його виконання.

Після чого, 17.05.2019 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 прибув до службового кабінету Особа 1, який знаходиться на 16 поверсі будівлі Державної служби зайнятості (Центральний апарат) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, де в ході розмови повідомив Особа 1 про одержання ним від ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 480 000 грн., за нібито невжиття заходів щодо призупинення перерахування грошових коштів згідно договору №109 укладеного 06.03.2019 між приватним підприємством Елітбуд-1 та Житомирським обласним центром зайнятості, та нестворенням штучних перешкод під час його виконання, на що Особа 1 надав ОСОБА_6 вказівку вказані кошти конвертувати в іноземну валюту, а саме 300 000 грн. конвертувати в євро, а 180 000 грн. конвертувати в долари США та передати вказані грошові кошти ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні плани Особа 1, ОСОБА_1 та Особа 2.

Загальна сума грошових коштів приватного підприємства ЕЛІТБУД-1 , якими за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи Особа 2, ОСОБА_5 та Особа 1, становить 800 000 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України вважається злочином, вчиненим в особливо великих розмірах.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману, що вчинено в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні надійшов на адресу Печерського районного суду м. Києва разом із угодою про визнання винуватості, укладеною у відповідності до статей 468, 469, 472 КПК України 19.06.2019 між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління військової прокуратури Центрального регіону України Худієвим Айдином Абульфатовичем, якому надані права процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_7 , за участю захисника Погорілого Володимира Олександровича.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений повністю дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений зобов`язувався визнати свою вину у вчиненні інкримінованого злочину в обсязі підозри в судовому провадженні, невідкладно повідомляти військову прокуратуру Центрального регіону України про кримінальні правопорушення, про вчинення яких йому стане відомо у майбутньому.

Вищевказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, зі звільненням на підставі ст. 75 КК ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку 3 (три) роки. Передбачено, що не підлягає застосуванню додаткове покарання у виді конфіскації майна на підставі ст. 77 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Судом роз`яснені обвинуваченому наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, дослідивши угоду про визнання винуватості, надані в судовому засіданні матеріали, що характеризують особу обвинуваченого, надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом перевірено наявність обставин, передбачених п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України, а також те, що Потерпілою особою ПП "ЕЛІТБУД-1" в особі представника ОСОБА_2 . заявою від 18.06.2019 надано письмову згоду прокурору на укладення угоди.

Надання такої згоди також підтвердив представник потерпілого в судовому засіданні.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив суду, що він беззаперечно визнає винуватість у вчиненні злочину, що йому інкримінується, за викладених в обвинувальному акті обставин.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

При цьому в судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

З урахуванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, відсутності обставин, що обтяжують покарання, наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання: визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, часткове добровільне відшкодування завданих збитків потерпілому, суд вважає, що покарання сторонами угоди із застосуванням ст. 75 КК України визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про наявність правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

При цьому на час іспитового строку на ОСОБА_1 слід покласти обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України.

На стадії досудового розслідування запобіжний захід щодо ОСОБА_1 не застосовувався та правові підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили відсутні.

Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 472, 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19.06.2019 між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління військової прокуратури Центрального регіону України Худієвим Айдином Абульфатовичем, якому надані права процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_7 , за участю захисника Погорілого Володимира Олександровича.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України у зв`язку зі звільненням ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням на час іспитового строку покласти на нього обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід до ОСОБА_1 не застосовувати.

Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч.2 ст. 473 КПК України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження після його оголошення.

Головуючий С. В. Шапутько

Судді І. В. Григоренко

Т. Г. Ільєва

Дата ухвалення рішення 11.07.2019
Зареєстровано 25.12.2019
Оприлюднено 25.12.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону