Вирок
від 22.09.2019 по справі 752/18464/19
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/18464/19

провадження №: 1-кс/752/8787/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва, у кримінальному провадженні №12019100000000987, відомості щодо якого внесені 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір на поставку та монтаж необхідного обладнання від 02.04.2013р. додаткові угоди, договори пролонгації та ін.; акти прийому-передачі, платіжні доручення та ін. документації, на підставі якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило у 2013 році перерахунок коштів, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копію актів прийому-передачі майна, яке було поставлене на територію «Міжнародного дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії договорів (договір № 1 від 07.10.2015 та ін.), платіжних доручень, актів прийому передачі майна та ін. документації, на підставі якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало на відповідальне оплатне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, вартістю близько 32 млн. грн.; копії актів перевірки/звірки наявності майна, яке зберігається/зберігалося за адресою: АДРЕСА_2 .; копії документації щодо присвоєння інвентарного номеру обладнанню, яке поставлене та яке надане на оплатне відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації, відповідно до якої здійснювалися/здійснюється перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за зберігання майна, а також інших документальних матеріалів щодо фінансово-господарських відносин з вказаним товариством; актуальну інформацію про місцезнаходження, комплектність та фактичний стан майна (обладнання), переданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000987, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання державного майна, закупленого за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідно до заяви про вчинення злочину та матеріалів кримінального провадження вбачається можливе розкрадання державного майна, яке було закуплено за рахунок коштів, виділених Україні в рамках «Кіотського протоколу».

Так з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію проекту «Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ще у 2013 році Міжнародному дитячому центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Крим) за державні кошти було закуплено обладнання для отримання екологічно чистої електричної енергії на суму більше ніж 40 мільйонів гривень.

Закупівлею даного обладнання за державні кошти займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке після його придбання також мало здійснити його монтаж. Після анексії Крима Російською Федерацією закуплене обладнання відвезти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встигли, але у подальшому його незаконно продали, а гроші привласнили.

Замовником вказаної закупівлі та монтажу обладнання виступало Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке після анексії Криму передало зазначене обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто для тимчасового зберігання на складі товариства за адресою: АДРЕСА_2 .

Загальна вартість обладнання складала близько 32 млн. грн. Однак у подальшому керівники цих підприємств, зважаючи на постійну зміну влади в країні, продали це майно, а гроші розділили між собою.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій вказаних документів пов`язаних з реалізацією проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій: «Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перший пусковий комплекс).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій. При цьому слідчий суддя вважає, що копії вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, пов`язаних з реалізацією проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій: «Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перший пусковий комплекс), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір на поставку та монтаж необхідного обладнання від 02.04.2013р. додаткові угоди, договори пролонгації та ін.; акти прийому-передачі, платіжні доручення та ін. документації, на підставі якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило у 2013 році перерахунок коштів, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копію актів прийому-передачі майна, яке було поставлене на територію «Міжнародного дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії договорів (договір № 1 від 07.10.2015 та ін.), платіжних доручень, актів прийому передачі майна та ін. документації, на підставі якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало на відповідальне оплатне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, вартістю близько 32 млн. грн.; копії актів перевірки/звірки наявності майна, яке зберігається/зберігалося за адресою: АДРЕСА_2 .; копії документації щодо присвоєння інвентарного номеру обладнанню, яке поставлене та яке надане на оплатне відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документації, відповідно до якої здійснювалися/здійснюється перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за зберігання майна, а також інших документальних матеріалів щодо фінансово-господарських відносин з вказаним товариством; актуальну інформацію про місцезнаходження, комплектність та фактичний стан майна (обладнання), переданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженим службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати належним чином засвідчені копії вказаних документів для можливості їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення22.09.2019
Оприлюднено21.02.2023

Судовий реєстр по справі —752/18464/19

Вирок від 24.12.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

Вирок від 24.12.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Мазур Ю. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні