Рішення
від 25.12.2019 по справі 183/4082/18
НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 183/4082/18

№ 2/183/650/19

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2019 року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області, у складі:

головуючої судді Сороки О.В.,

секретаря Пащенко А.С.,

розглянувши, в порядку загального позовного провадження, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного підприємства Автех , Приватного підприємства Консал - Ді про захист прав споживача, визнання договорів недійсними, застосування реституції та стягнення збитків, -

в с т а н о в и в :

11 липня 2018 року ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом до Приватного підприємства Автех , Приватного підприємства Консал - Ді , в якому просив:

- визнати недійсним Договір про участь згідно з Умовами №1044 від 06 грудня 2017 року, укладений між ним та Приватним підприємством Автех ;

- визнати недійсним Договір про надання послуг №1044 від 06 грудня 2017 року, укладений між ним та Приватним підприємством Консал - Ді ;

- стягнути з приватного підприємства Консал - Ді на його користь 63000,00 грн., сплачених за Договором про надання послуг №1044 від 06 грудня 2017 року, а також 630,00 грн. збитків у зв`язку із вчиненням недійсного правочину.

В обґрунтування свого позову позивач посилається на те, 06 грудня 2017 р. між ним та ПП Консал - Ді був укладений Договір № 1044 про надання послуг, відповідно до умов п.1.1. якого відповідач, як виконавець за договором, взяв на себе зобов`язання здійснити дії, спрямовані на отримання позики на умовах договору про участь згідно з Умовами з ПП Автех та додатків до нього, а саме: забезпечити оформлення договору між ПП Автех та замовником; надати інформаційно-консультаційні та довідкові послуги з питань діяльності та подальшої участі замовника, згідно з умовами Договору з ПП Автех .

Відповідно до п.2.1. цього Договору оплата послуг замовником, яка здійснюється через банківські установи в національній валюті України на корить виконавця є договірною, сплачується одноразово, в день підписання даного Договору, шляхом перерахування 100% оплати на банківський рахунок виконавця, що становить 63 000,00 грн.

Згідно п.3.1. договору, послуги вважаються прийнятими замовником, а даний Договір вважається виконаним у повному обсязі сторонами, після набуття чинності Договору про участь згідно з Умовами між ПП Автех та замовником.

На виконання вимог Договору про надання послуг №1044 від 06.12.2017 року позивач сплатив на користь відповідача ПП Консал - Ді грошові кошти в розмірі 63000,00 грн., що підтверджується квитанцією від 06.12.2017року. Банківська комісія за вказаним платежем становила 630 грн.

Того ж дня, між позивачем та відповідачем ПП Автех було укладено Договір № 1044 про участь згідно з Умовами, за змістом якого відповідач за згодою позивача зобов`язався за плату вчинити від імені позивача та за його рахунок певні юридичні дії, спрямовані на надання безвідсоткової позики, у тому числі: залучення фізичних осіб, які бажають отримати позику, реєстрація фізичних осіб, які виявили бажання тримати позику; отримання від вказаних фізичних осіб грошових коштів, за рахунок яких надається позика та покриваються господарські витрати підприємства.

Пунктом 1.3. зазначеного Договору передбачено, що замовник доручив виконавцю використання суми своїх чистих платежів для формування фонду програми та його розподілу, а також для надання відповідних сум у позику згідно умов програми.

Згідно з додатком до Договору №1044 від 06.12.2017 року Умови участі встановлено:

Підприємство - приватне підприємство Автех , що не є банківською установою та за дорученням в інтересах контрагента здійснює певні правочини;

умови участі - це умови приватного підприємства Автех , метою яких є надання безвідсоткової позики на термін, у порядку і на умовах цього Договору;

безвідсоткова позика - це грошова сума у безготівковій формі, що надається Контрагенту на Умовах участі;

Контрагент - фізична особа, яка досягла повноліття і яка виявила бажання отримати безвідсоткову позику на Умовах участі, доручила Підприємству і в її інтересах вчинила певні дії, підписала даний договір .

Так, у відповідності до вимог ст.15 ЗУ Про захист прав споживачів , при укладенні договору про участь у програмі самофінансування з ПП Автех , позивач мав право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Між тим, відповідач ПП Консал - Ді не повідомив позивачу про відсутність у ПП Автех ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, а отже відповідно до ч.6 ст.19 вищевказаного закону, позивач зазначає про наявність підстав для визнання недійсним Договору №1044. До того ж, спірні договори від імені відповідачів були підписані однією і тією ж особою та в один і той же день - менеджером ПП Автех і представником ПП Консад - Ді - ОСОБА_3 Дар`єю Вікторівною.

Кім того, обсяг обов`язків відповідача ПП Консал - Ді за Договором про надання послуг, фактично спрямований на укладення договору з іншим відповідачем про надання безвідсоткової позики. Таким чином, сума 63000, 00 грн., як ціна договору про надання послуг, як вартість послуг, що повинні були надані до укладення договору про надані до укладення договору про надання безвідсоткової позики і без укладення договору про надання послуг, вказує на невідповідність принципу добросовісності. Оскільки вказане положення договору являється несправедливим, то відповідно до вимог ч.5 ст.18 ЗУ Про захист прав споживачів його необхідно визнати недійсним.

Тож, позивач вважає, що такі дії відповідачів порушують його охоронювані законом права та інтереси, мають ознаки шахрайства, нечесної підприємницької практики, а укладені договори з відповідачами є недійсними з моменту їх укладання, а тому звернувся до суду з даним позовом.

Ухвалою судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Майної Г.Є. від 17 липня 2018 року відкрите провадження по справі за правилами загального позовного провадження.

У зв`язку із закінченням повноважень судді Майної Г.Є., протоколом повторного автоматизованого розподілу від 23.11.2018 року справу передано на розгляд судді Сорокі О.В.

В судове засідання позивач не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд справи у його відсутність, позов підтримав та не заперечував проти заочного розгляду справи.

Представники відповідачів відзив на позов не подали, в судове засідання не з`явилися, були повідомлений належним чином, шляхом направлення судових повісток за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи, яка підтверджена відомостями ЄДРЮОФОП, конверти з судовими повістками, які були направлені відповідачам, повернулися до суду з відміткою за закінченням терміну зберігання , а в подальшому з відмітками адресат відсутній (а.с.45,46,55).

Згідно з вимогами ст.128 ЦПК України, у разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. При цьому днем вручення повістки є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Відповідно до ст.131 ЦПК України, у разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться. Також учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

Таким чином, в силу вимог ст.ст.128,131 ЦПК України, відповідачі повідомлені про слухання справи належним чином та не з`явилися у судове засідання без поважних причин, а тому у відповідності до ст. 280 ЦПК України, суд з погодження позивача, провів заочний розгляд справи, за наявними у справі доказами.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося, на підставі ч.2 ст. 247 ЦПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Суд, дослідивши подані докази, з точки зору належності та допустимості, а у своїй сукупності з точки зору достатності, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що 06 грудня 2017 року між позивачем ОСОБА_1 та відповідачем ПП "Консал - Ді" був укладений Договір про надання послуг № 1044, відповідно до п.1.1. якого, позивач по справі доручає, а відповідач ПП "Консал - Ді" приймає на себе зобов`язання здійснити наступні дії, спрямовані на отримання позики, на умовах Договору про участь згідно з Умовами з ПП "Автех" та Додатків до нього, а саме: забезпечити оформлення Договору між ПП "Автех" та позивачем; надати інформаційно-консультаційні, довідкові послуги з питань діяльності та подальшої участі позивача, згідно з умовами Договору з ПП "Автех" та Додатків до нього (а.с.19-20).

На виконання умов п.2.1. Договору про надання послуг №1044 від 06.12.2017 року, позивач 06.12.2017 року сплатив на рахунок ПП " Консал - Ді " грошову суму у розмірі 63000,00 грн., при цьому сума банківської комісії становила 630 грн., що стверджується копією квитанції (а.с.21).

06 грудня 2017 року позивачем ОСОБА_1 також було укладено Договір про участь згідно з Умовами №1044 з відповідачем ПП "Автех", згідно якого позивач доручає, а Підприємство зобов`язується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики), зазначені у Додатку № 1 до даного Договору, на підставі ст.1046, 1048 ЦК України та на умовах діяльності, що містяться в Додатку № 2 до даного Договору, який є невід`ємною частиною цього Договору, у тому числі: організовувати та проводити захід розподілу активів контрагентів, здійснити надання безвідсоткової позики на користь контрагента за рахунок активів контрагентів; надати інші послуги і здійснювати інші правочини, погоджені сторонами у порядку та в строки, передбачені цим Договором та Додатками до нього.

За умовами договору №1044 від 06.12.2017 року, укладеного між позивачем та відповідачем ПП "Консал -Ді", останній гарантував забезпечити оформлення договору, а отже гарантував наявність у нього права на укладення договору для надання послуг з адміністративних фінансових активів для придбання товарів у групах, хоча насправді не мав відповідної ліцензії для надання таких послуг.

Відповідач не повідомив позивача про відсутність у ПП "Автех" ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, така підприємницька практика, згідно з ч.ч. 1, 2 Закону України "Про захист прав споживачів" є нечесною і вводить його як споживача в оману.

У відповідності до ч.1 ст.215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Так, згідно з ч.1 ст.203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

За змістом укладеного між сторонами договору ПП "Автех" зобов`язалося надати позивачу безвідсоткову позику, що за своєю суттю є фінансовою послугою.

У відповідності до положення ч.1ст.6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансові послуги надаються суб`єктами господарювання на підставі договору. При цьому, договір про надання фінансових послуг повинен містити, зокрема розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків.

У договорі, укладеному між ОСОБА_1 та ПП "Автех" №1044 від 06 грудня 2017 року відсутні положення, які застосовуються до договорів фінансових послуг.

Крім цього, при укладенні спірного договору ПП "Автех" не мав повного обсягу цивільної дієздатності для укладення Договору №1044 від 06 грудня 2017 року, оскільки згідно з вимогами п.4 ч.1 ст.34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" для здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, є необхідним отримання ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

За змістом ст.1 цього Закону фінансова послуга це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Даних про те, що ПП "Автех" мало право укладати договори безпроцентної позики, та має відповідну ліцензію на здійснення такої господарської діяльності судом не встановлено.

Крім цього, згідно з визначення нечесної підприємницької діяльності, зазначеного в п.14 ст.1 Закону України "Про захист прав споживачів", це будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції.

За змістом ч.1 та ч.3 ст.19 цього Закону нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає, зокрема будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною.

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Відповідно до ч.3 ст.19 Закону України "Про захист прав споживачів", забороняються як такі, що вводять в оману: 1) пропонування для реалізації продукції за визначеною ціною, якщо існують підстави вважати, що продавець або виконавець не зможе надати таку продукцію за такою ціною або у таких обсягах, що можна передбачити з огляду на пропоновану ціну та характеристики продукції; 2) пропонування з метою реалізації однієї продукції до реалізації іншої; 3) відмова від пред`явлення споживачу товару, що пропонується, та прийняття замовлення або ненадання товару протягом розумного строку чи демонстрування дефектного зразка товару; 4) недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості товарів або з метою спонукання споживачів до прийняття швидкого рішення позбавлення їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення; 5) пропонування до вільної реалізації продукції, яка вилучена з обігу або щодо обігу якої існують обмеження; 6) недостовірне твердження, що існуватиме загроза особистій безпеці споживача або його сім`ї, якщо він не придбає чи не замовить продукцію; 7) утворення, експлуатація або сприяння розвитку пірамідальних схем, коли споживач сплачує за можливість одержання компенсації, яка надається за рахунок залучення інших споживачів до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції; 8) використання повідомлення про розпродаж у зв`язку із припиненням суб`єкта господарювання, його структурного підрозділу або припинення відповідного виду господарської діяльності, тоді як це не відповідає дійсності. Перелік форм підприємницької практики, що вводить в оману, не є вичерпним.

Так, при укладенні договору про участь згідно з Умовами ПП "Автех", позивач мав право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Таким чином, відповідач ПП "Консал-Ді", пропонуючи позивачу надання фінансової послуги щодо оформлення договору про участь згідно з Умовами ПП "АВТЕХ", укладає групу договорів, при тому, що позивач, як споживач послуги, і так мав право, без укладення договору №1044 із ПП "Консал - Ді на отримання повної інформації про послугу та її виконавця, згідно із п.4 ч.1 ст.4 Закону України "Про захист прав споживачів".

Вказана обставина підтверджується договором №1044 між ОСОБА_1 та ПП "Консал - Ді", відповідно до якого зміст виконаних робіт за договором був обмежений виконанням консультаційних та роз`яснювальних послуг. До того ж, розмір отриманих від позивача грошових коштів є неспівмірним в розумінні консультаційних та роз`яснювальних послуг та безпідставним у даному випадку.

Відповідно до ч.1ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів", продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Згідно з частиною 2 зазначеної статті умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов`язків на шкоду споживача.

Відповідно до ч.2 ст.627 ЦК України у договорах за участю фізичної особи споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів.

З урахуванням того, що ПП "Консал - Ді" не повідомив позивача про відсутність у ПП "Автех" ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, позивач був позбавлений можливості свідомого вибору: оформляти чи не оформляти договір про участь у програмі ПП "Автех", отримувати чи ні консультативно-довідкові послуги з питань діяльності програми.

Крім цього, суд звернув увагу, на те що, оспорювані договори з боку відповідачів ПП "Автех" та ПП "Консал - Ді" були заповнені та підписані однією і тією ж особою ОСОБА_4 , яка діяла з однією метою від імені двох підприємств.

Так, статтею 12 ЦПК України визначено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим кодексом.

У відповідності до ч. 2 ст. 76 ЦПК України , докази встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків.

Відповідно до ст. 77 ЦПК України , належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно із ст. 78 ЦПК України , суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України , кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У відповідності до п.4 ч.2 ст. 43 ЦПК України учасникисправи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

В свою чергу, відповідачами по справі суду не надано жодного належного та допустимого в розумінні ст.ст. 76-81 ЦПК України доказу на спростування обставин, викладених позивачем у позові.

У відповідності до вимог ч.6 ст.19 Закону України Про захист прав споживачів правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.

Аналізуючи викладене, враховуючи встановлені судом обставини, дослідивши та оцінивши зібрані у справі докази , суд вважає, що діяльність ПП "Автех" та ПП "Консал - Ді" щодо укладення оспорюваних позивачем договорів має усі ознаки нечесної підприємницької діяльності, договір про надання послуг з ПП "Консал - Ді" є недійсним з моменту його укладення.

Поряд з цим, згідно ч.1 та п.1 ч.3 ст.1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: повернення виконаного за недійсним правочином.

Тому, суд вважає, що з відповідача ПП "Консал - Ді" підлягає стягненню сума, яка була сплачена позивачем на рахунок цього підприємства у розмірі 63000,00 гривень та суму комісії при здійсненні такого платежу у розмірі 630 грн.

Крім того, з урахуванням ч.3 ст. 22 ЗУ "Про захист прав споживачів", на підставі якої споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов`язані з порушенням їх прав, відповідно до вимог ст. 141 ЦПК України з відповідачів солідарно належить стягнути судовий збір на користь держави у розмірі 768,40 грн.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.203, ч.1 ст.215, ч.2 ст.627, ч.1 та п.1 ч.3 ст.1212 ЦК України, ст.1, ч.1 ст.6, п.4 ч.1 ст.34 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг , п.14 ст.1, ч.3 та ч.6 ст.19 Закону України Про захист прав споживачів , ст.ст. 12,13,76-82,89,141,223,263,265,280 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Позов ОСОБА_1 до Приватного підприємства АВТЕХ , Приватного підприємства КОНСАЛ - ДІ про захист прав споживача, визнання договорів недійсними, застосування реституції та стягнення збитків , - задовольнити.

Визнати недійсним Договір №1044 про участь згідно з умовами, укладений 06 грудня 2017 року між ОСОБА_1 та Приватним підприємством "АВТЕХ" (ЄДРПОУ 41250533).

Визнати недійсним Договір №1044 про надання послуг, укладений 06 грудня 2017 року між ОСОБА_1 та Приватним підприємством КОНСАЛ-ДІ (ЄДРПОУ 41250994).

Стягнути з Приватного підприємства КОНСАЛ-ДІ (код ЄДРПОУ 41250994, місцезнаходження: 09100, Київська область, місто Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, будинок 3) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) сплачені за Договором про надання послуг №1044 від 06.12.2017 року грошові кошти, з урахування банківської комісії, у розмірі 63 630,00 грн. (шістдесят три тисячі шістсот тридцять грн.)

Стягнути з Приватного підприємства "АВТЕХ" (ЄДРПОУ 41250533, місцезнаходження: 09100, Київська область, місто Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, будинок 3) та Приватного підприємства КОНСАЛ-ДІ (код ЄДРПОУ 41250994, місцезнаходження: 09100, Київська область, місто Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, будинок 3) на користь держави судовий збір по 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп. з кожного.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Сорока О.В.

Дата ухвалення рішення25.12.2019
Оприлюднено26.12.2019

Судовий реєстр по справі —183/4082/18

Рішення від 26.12.2019

Цивільне

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Сорока О. В.

Ухвала від 02.08.2018

Цивільне

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Майна Г. Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні