Рішення
від 17.12.2019 по справі 280/5189/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18 грудня 2019 року (10 год. 18 хв.)Справа № 280/5189/19 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд

у складі головуючого судді Конишевої О.В.,

за участю секретаря судового засідання Бойко К.О.,

представників сторін:

позивача - Кравченко Г.М.,

відповідача - Савченко А.В.,

третьої особи - Савченко А.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Приватного акціонерного товариства Запоріжавтотранс (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 30, код ЄДРПОУ 03116795)

до Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, код ЄДРПОУ 37573068)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Виконавчий комітет Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, б. 206, код ЄДРПОУ 02140892)

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства Запоріжавтотранс (далі - позивач) до Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (далі - відповідач), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Виконавчий комітет Запорізької міської ради (далі - третя особа), в якій позивач просить суд:

визнати протиправним та скасувати рішення Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про відмову у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, викладене у формі листа від 09.10.2019 вих. №03-13/227, яке винесене за результатом розгляду заяв ПрАТ "Запоріжавтотранс" від 03.10.2019;

зобов`язати Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради повторно розглянути заяви ПрАТ "Запоріжавтотранс" від 03.10.2019 №605-1240-2019, №605-1241-2019, №605-1239-2019 щодо видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами щитових рекламних конструкцій за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 20, за результатами розгляду прийняти відповідне рішення.

Ухвалою суду від 30.10.2019 відкрито загальне позовне провадження та призначено підготовче засідання на 19.11.2019.

Протокольною ухвалою суду від 19.11.2019 відкладено підготовче засідання на 10.12.2019.

Протокольною ухвалою суду від 10.12.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду на 18.12.2019.

В обґрунтування позову позивач послався на те, що враховуючи, що він просить надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на власній земельній ділянці та відсутністю підстав, визначених законом, для відмови у наданні дозволу позивач вважає відмову відповідача протиправною, а посилання відповідача на відсутність даної земельної ділянки у схемі місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжя є безпідставним, з огляду на те, що рішення Запорізької міської ради розповсюджує свою дію лише на місця розміщення рекламних конструкцій, що перебувають в комунальній власності.

Від відповідача на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній не погоджується з доводами позивача, з огляду на те, що при наданні відповіді департамент дотримувався рішень Запорізької міської ради, якими передбачено, в яких саме місцях міста Запоріжжя можливо розміщення засобів зовнішньої реклами. При перевірці схеми місць розміщення наземних рекламних конструкцій в місті Запоріжжі, встановлено, що розташування рекламної конструкції за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 20 не передбачено в даній схемі, тому департаментом було прийнято рішення про відмову в наданні дозволу. Вважає оскаржуване рішення таким, що прийнято з дотриманням нори законодавства, просить у позові відмовити у повному обсязі.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача (Виконавчий комітет Запорізької міської ради), у судовому засіданні підтримав позицію відповідача та просив у позові відмовити у повному обсязі.

Розглянувши матеріали та з`ясувавши всі обставини адміністративної справи, які мають юридичне значення для розгляду та вирішення спору по суті, дослідивши наявні у справі докази у їх сукупності, суд встановив наступне.

03.10.2019 позивачем подано три заяви за номером №605-1240-2019, №605-1241-2019, №605-1239-2019 про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами - щитових рекламних конструкцій за адресою: АДРЕСА_1 . Заяви були подані через Філію Центру надання адміністративних послуг по Шевченківському району м. Запоріжжя

До кожної заяви були додані всі матеріали, визначені Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 та Порядком розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, затвердженим рішенням виконкому міської ради від 22.02.2013 №45 із змінами, а саме: комп`ютерні макети місць, на яких планується розташування рекламних засобів та ескізи рекламного засобу з конструктивним рішенням (в складі робочого проекту).

Слід зазначити, що позивач просив надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на земельній ділянці яка належить позивачу на праві власності з 2018 року.

Як встановлено судом, ПрАТ "Запоріжавтотранс" є власником земельної ділянки, площею 0,9967 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, (стара назва:пр. Леніна), 20, кадастровий номер 2310100000:03:035:0090, що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.09.2018, індексний номер: 137700773, номер запису про право власності 27910798.

Заяви подані за формою, згідно з додатком 1 до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, через Філію ЦНАП по Шевченківському району м. Запоріжжя до робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, виконання функцій якого покладено на відповідача, відповідно до п. 46 розділу 3 Положення про департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.01.2017 №52.

За результатами розгляду вищезазначених заяв Відповідачем прийнято рішення (у формі листа вих. №03-13/227 від 09.10.2019) про відмову у встановлені пріоритетів на заявлене місце. Дану відмову Позивачем отримано 16.10.2019 року через Філію Центру надання адміністративних послуг по Шевченківському району м. Запоріжжя.

Підставою для відмови у задоволені заяв Позивача, з посиланням на п.п. 5.4., 5.5., 11.1. Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя від 22.02.2013 р. №45 із змінами, зазначено відсутність вказаних Позивачем рекламних засобів в схемах місць розміщення засобів зовнішньої реклами, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 27.07.2011 р. №12 "Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжя" (із змінами).

Слід зазначити, що інших підстав для відмови в задоволені заяв Позивача - Відповідачем не зазначено.

Позивач вважаючи відмову відповідача протиправною та такою, що позбавляє його можливості в подальшому оформити у законний спосіб дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на власній земельній ділянці, звернувся до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Надаючи оцінку правовідносинам які виникли, суд виходив з наступного.

Частиною 1 ст.4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 р. №2806-ІУ встановлено, що представницький орган місцевого самоврядування розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, анулювання або відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності протягом місяця з дня одержання від суб`єкта господарювання відповідної заяви.

Відповідно до ч.5 ст. 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

подання суб`єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб`єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

Згідно ч. 1 ст. 16 Закону України "Про рекламу" від 03.07.1996 р. №270/96-ВР розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Частиною 3 ст. 16 Закону України "Про рекламу" забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:

на пішохідних доріжках та алеях;

у населених пунктах на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

поза населеними пунктами на відстані менш ніж 5 метрів від краю проїжджої частини.

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону України "Про рекламу" Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений цим Законом, є вичерпним.

Згідно із пунктом 3 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України №2067 від 29.12.2003 р. (далі - Типові правила) зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил. На виконання зазначених положень рішенням виконкому міської ради від 22.02.2013 р. №45 затверджено Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, положення якого частково узгоджуються з Типовими правилами. Однак, слід зазначити, що при цьому відповідно до п. З Типових правил видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 р. №2806-1V.

Пунктом 5 Типових правил передбачено, що для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган).

Згідно пункту 9 Типових правил для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються: фотокартка або комп`ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням. Зазначений перелік документів є вичерпним.

У відповідності до вимог пункту 10 Типових правил за наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3 до Типових правил.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган протягом 10 робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Також відповідно до п. 16 Типових правил видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам`ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам`яток, історичних ареалів населених місць;

органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам`ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам`яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Як вже зазначалось вище, Позивачем через був поданий повний пакет документів, з приводу чого відповідач не заперечував, зауважень до них з боку відповідача не було.

У відповідності з діючим законодавством України, виконавчий комітет Запорізької міської ради своїм рішенням № 45 від 22.03.2013 затвердив Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами .

17.12.2018 року рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради № 600 внесені зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.02.2013 № 45.

Пунктом 3.2 Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя передбачено, що для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами виконавчий комітет Запорізької міської ради може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати повноваження Робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами на існуючі відділ, управління, департамент (надалі - Робочий орган). Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.05.2016 №235 функції Робочого органу покладено на департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради

Відповідно до п.5.4 Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та внесених змін до нього рішенням від 17.12.2018 №600 робочий орган протягом п`яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє:

-місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце зареєстрованого в установленому Порядку дозволу чи пріоритету іншого заявника;

-наявність місця, зазначеного в заяві, в схемі місць розміщення засобів зовнішньої реклами;

-достовірність відомостей, викладених в заяві.

Згідно п.5.5 Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, після перевірки п 5.4 керівник Робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце (далі - Пріоритет) або про відмову у-встановленні Пріоритету.

Пунктом 5.31 Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя (з урахуванням змін внесених рішенням від 17.12.2018 №600) визначені підстави для відмови у видачі дозволу:

5.31.1 негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу;

5.31.2 відсутність погодження матеріалів Пріоритету з органами (особами), визначенимими Робочим органом.

5.31.3 чинним законодавством можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі дозволу.

Згідно п.5.32 вище наведеного Порядку рішення виконавчого комітету міської ради про відмову у наданні дозволу надсилається Робочим органом заявникові через Адміністратора протягом п`яти робочих днів з дати отримання такого рішення.

Відповідно до п.11.1 Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя визначення місць розташування та типу зовнішньої реклами в міському середовищі здійснюється з додержанням вимог рішень Запорізької міської ради від 22.06.2011 №41 Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя та від 27.07.2011 №12 Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжя (зі змінами та доповненнями). Схеми місць розміщення розробляються для окремих частин території міста з урахуванням їх комплексного благоустрою, охоронних зон об`єктів культурної спадщини та історичних ареалів міста, з додержанням архітектурних вимог до розміщення засобів зовнішньої реклами відповідно до їх класифікації, визначених цим Порядком.

27.07.2011 Запорізькою міською радою прийнято рішення №12 "Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжя", дане рішення прийнято з метою благоустрою міста та регулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, що виникають в процесі одержання дозволів на розміщення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на місцях, що перебувають в комунальній власності.

У пунктах 3 та 4 рішення №12 "Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжя" мова іде про розміщення наземних рекламних конструкцій на місцях, що перебувають в комунальній власності.

Зміни та доповнення до вищевказаної схеми внесені рішеннями Запорізької міської ради від 24.04.2013 № 18, від 05.11.2014 № 28 та від 28.08.2013 № 39. Зміни які вносилися до рішення №12 від 27.07.2012 "Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжя" стосувалися лише затвердження додаткових місць розміщення наземних рекламних конструкцій, на місцях, що перебувають в комунальній власності.

Для вирішення спірних правовідносин в межах даної справи підлягає з`ясуванню питання, чи може бути підставою для відмови в отриманні дозволу відсутність місця розташування рекламного засобу, яке належить на праві приватної власності особі, у схемі місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м. Запоріжжя, яка затверджена рішенням №12 від 27.07.2011,враховуючи що зазначене рішення регулює питання одержання дозволів на розміщення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на місцях, що перебувають в комунальній власності.

У пункті 2 Типових правилах розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України №2067 від 29.12.2003 вживаються наступні терміни, а саме: місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

Відповідно до п. 16 Типових правил видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою)(…)

Згідно абз.6 ст.1 Закону України "Про рекламу" зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях - рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

З огляду на всі вище наведені нормативно правові акти, судом встановлено, що жодного посилання на те, що місце розташування рекламного засобу повинно бути лише у комунальній власності, як і не зазначено про обов`язковість його внесення до будь-яких схем.

Суд не заперечує наявність права у відповідача, якому належать на праві комунальної власності місця на яких розміщуються наземні рекламні конструкцій затверджувати схеми таких місць. Однак зазначає, що головне при наданні дозволу це відсутність заборон на розміщення зовнішньої реклами та дотримання законодавчо встановлених умов для отримання дозволу, а ні наявність місця у схемі розміщення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на місцях, що перебувають в комунальній власності.

Тому суд погоджується з правовою позицією позивача, що відсутність вказаних позивачем рекламних засобів в схемах місць розміщення засобів зовнішньої реклами, затверджених рішенням Запорізької міської ради від 27.07.2011 р. №12, не може бути підставою для відмови Позивачу у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами

При цьому слід зазначити, що наявність земельної ділянки у приватній власності не є беззаперечною умовою отримання дозволу на розміщення наземних спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.

З цього приводу суд зазначає, що законодавчо передбачені відповідні заборони для розташування засобів зовнішньої реклами, які повинен перевірити відповідач, заперечень з цього приводу останнім не заявлялося.

Крім того, в нормативно правових актах встановлені відповідні умови для отримання такого дозволу, а саме: подання суб`єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; виявлення в документах, поданих суб`єктом господарювання, недостовірних відомостей; негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Жодних заперечень з приводу повноти, достовірності поданих документів не було, висновків негативних за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок або заперечень зі сторони органів, які погоджують видачу таких дозволів відповідно до п. 16 Типових правил, суду не надавалося.

Не було встановлено і наявності на заявлене місце розташування зовнішньої реклами зареєстрованого в установленому Порядку дозволу чи пріоритету іншого заявника. Зокрема отримання дозволу чи пріоритету напряму пов`язано з власником місця розташування реклами, яким і є позивач.

Жодної з перелічених підстав, відповідач в оскаржуваному рішенні не вказав, тому суд вважає, що рішення відповідача є не обгрунтованим та підлягає скасуванню.

Крім того, відповідач обґрунтовуючи свою правову позицію посилається на те, що нормативними актами передбачено отримання дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства, незважаючи на форму власності земельної ділянки, на якій планується розміщення рекламних конструкцій.

Суд зазначає, що позивач жодного разу не заперечив проти необхідність отримання дозволу, не посилався на те, що так як він є власником земельної ділянки йому не потрібно отримувати дозвіл, навпаки за отриманням дозволу на розміщення зовнішньої реклами, він звернувся до відповідача. Тому даний аргумент відповідача суд не приймає.

Відповідно до ч.5 ст. 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" при повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

Відповідно до частин першої, другої статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Отже, виходячи з заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що відповідач, як суб`єкт владних повноважень, не надав суду доказів, які спростовували б доводи позивача, а відтак, не довів правомірності свого рішення, а тому заявлені позивачем вимоги є такими, що підлягають задоволенню.

Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі (частина перша статті 143 КАС України).

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат у справі, суд враховує, що, відповідно до частини першої статті 139 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст.ст. 241-246, 250,255 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Приватного акціонерного товариства Запоріжавтотранс (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 30, код ЄДРПОУ 03116795) до Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, код ЄДРПОУ 37573068), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Виконавчий комітет Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, б. 206, код ЄДРПОУ 02140892) - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати рішення Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про відмову у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, викладене у формі листа від 09.10.2019 вих. №03-13/227, яке винесене за результатом розгляду заяв Приватного акціонерного товариства Запоріжавтотранс від 03.10.2019.

Зобов`язати Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради повторно розглянути заяви ПрАТ "Запоріжавтотранс" від 03.10.2019 №605-1240-2019, №605-1241-2019, №605-1239-2019 щодо видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами щитових рекламних конструкцій за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 20, за результатами розгляду прийняти відповідне рішення.

Стягнути на користь Приватного акціонерного товариства Запоріжавтотранс (69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 30, код ЄДРПОУ 03116795) понесені витрати по сплаті судового збору у розмірі 3842,00 грн. (три тисячі вісімсот сорок дві гривні 00 коп.) за рахунок бюджетних асигнувань Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, код ЄДРПОУ 37573068).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до п.п. 15.5 п. 15 ч. 1 Перехідних положень КАС України рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення виготовлено в повному обсязі 27.12.2019.

Суддя О.В. Конишева

Дата ухвалення рішення17.12.2019
Оприлюднено28.12.2019

Судовий реєстр по справі —280/5189/19

Постанова від 17.05.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Малиш Н.І.

Постанова від 16.05.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Малиш Н.І.

Ухвала від 17.03.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Малиш Н.І.

Ухвала від 17.03.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Малиш Н.І.

Ухвала від 14.03.2020

Адміністративне

Третій апеляційний адміністративний суд

Малиш Н.І.

Рішення від 28.12.2019

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Конишева Олена Василівна

Рішення від 28.12.2019

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Конишева Олена Василівна

Ухвала від 29.10.2019

Адміністративне

Запорізький окружний адміністративний суд

Конишева Олена Василівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні