ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

м. Вінниця

03 січня 2020 р. Справа № 120/3557/19-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Поліщук І.М.,

суддів: Дончика В.В.

Слободонюка М.В.

за участю:

секретаря судового засідання: Дмитрука М.В.

позивачів: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Дікер В.М.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали справи

за позовом: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , як представника неповнолітніх ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та опікуна ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , як представника (опікуна) дітей інвалідів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як представника та опікуна інваліда ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

до: Вінницької міської ради, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Комунального підприємства "Вінницякартсервіс", Комунального підприємства "Вінницька транспортна компанія"

про: визнання дій протиправними, скасування рішення та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Вінницького окружного адміністративного суду знаходиться адміністративна справа за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , як представника неповнолітніх ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та опікуна ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , як представника (опікуна) дітей інвалідів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як представника та опікуна інваліда ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до Вінницької міської ради, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Комунального підприємства "Вінницякартсервіс", Комунального підприємства "Вінницька транспортна компанія" про визнання дій протиправними, скасування рішення та зобов`язання вчинити дії.

В підготовчому судовому засіданні 03.01.2020 судом з власної ініціативи поставлено на розгляд питання щодо зобов`язання відповідача опублікувати оголошення про розгляд справи на веб-сайті Вінницької міської ради та у друкованому виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений, оскільки судом встановлено, що оскаржуване в даній справі рішення має ознаки нормативно-правового акту.

Присутні в судовому засіданні позивачі - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 не заперечували щодо зобов`язання відповідача опублікувати оголошення.

Інші позивачі в судове засідання не прибули, натомість в матеріалах справи наявні клопотання від 11.12.2019 про розгляд даної справи без їх участі.

В судове засідання 03.01.2020 також прибула представник Вінницької міської ради - Слишинська Н.С., однак належних доказів на підтвердження наявності у неї повноважень на представництво інтересів Вінницької міської ради суду надано не було, внаслідок чого остання не була допущена до судового розгляду справи в якості представника відповідача.

В той же час, враховуючи наявність доказів належного повідомлення Вінницької міської ради про дату, час та місце проведення підготовчого судового засідання, суд, керуючись положеннями ст. 181 та 205 КАС України, приходить до висновку про можливість вирішення поставленого на розгляд питання у відсутність представника відповідача.

Визначаючись щодо наявності підстав для зобов`язання відповідача опублікувати оголошення про розгляд даної справи, суд виходив із наступного.

Згідно статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов`язковими до виконання на відповідній території.

Відповідно до частини першої статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

У статті 4 КАС України визначено терміни "нормативно-правовий акт" та "індивідуальний акт":

- нормативно-правовий акт - акт управління (рішення) суб`єкта владних повноважень, який встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання однотипних відносин, і який розрахований на довгострокове та неодноразове застосування;

- індивідуальний акт - акт (рішення) суб`єкта владних повноважень, виданий (прийняте) на виконання владних управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг, який стосується прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія якого вичерпується його виконанням або має визначений строк.

До нормативно-правових актів відносяться прийняті уповноваженими органами акти, які встановлюють, змінюють норми права, носять загальний чи локальний характер, розраховані на невизначене коло осіб та застосовуються неодноразово.

При цьому, визначальною умовою, що може слугувати критерієм загальності чи персоніфікованості суб`єктів впливу - є їх коло. Адже кількість як величина має відносний характер, може змінюватись і не є сталим показником регулятивного впливу юридичних актів. Під час визначення кола суб`єктів, правовий статус яких регламентує правовий акт, необхідно зважати лише на ті із них (фізична чи юридична особа, орган, організація, спільність людей тощо), для яких правовим актом установляюются права та обов`язки безпосередньо, щодо яких праворегуляторний вплив є прямим (а не усіх суб`єктів, для яких він може мати якесь юридичне значення).

В даному ж випадку, предметом оскарження в межах даної справи є рішення Вінницької міської ради від 27.06.2018 №1254, яким запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці та затверджено Порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці.

Відповідне рішення Вінницької міської ради від 27.06.2018 №1254 стосується неперсоніфікованих осіб: органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Суд звертає увагу, що здатність правового акта поширювати свою чинність хоч і на певне коло, однак неперсоніфікованих осіб - є ознакою нормативності.

З огляду на вище викладене, суд приходить до висновку, що рішення Вінницької міської ради від 27.06.2018 №1254, яким запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці, є нормативно-правовим актом.

При цьому, слід враховувати, що особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб`єктів владних повноважень визначено положеннями ст. 264 КАС України.

Відповідно до ч. 4 ст. 264 КАС України у разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта суд зобов`язує відповідача опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений.

Приписи ч. ч. 5-7 ст. 264 КАС України визначають, що оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи.

Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання, а у випадку, визначеному частиною десятою цієї статті, - у строк, визначений судом.

Якщо оголошення опубліковано своєчасно, вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд справи. Скарги на судові рішення в цій справі заінтересованих осіб, якщо вони не брали участі у справі, залишаються без розгляду.

При цьому, згідно ч. 12 ст. 264 КАС України правила цієї статті застосовуються також у випадках, коли питання протиправності нормативно-правового акта постало під час розгляду іншої адміністративної справи.

Враховуючи вище викладене, а також беручи до уваги те, що обставини відповідності оскаржуваного у даній справі рішення ознакам нормативно-правового акту встановлені судом уже після відкриття провадження у справі, суд приходить до висновку про необхідність на даній стадії судового розгляду справи зобов`язати відповідача розмістити оголошення про розгляд даної адміністративної справи у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений, не пізніше ніж за сім днів до наступного підготовчого засідання та надати суду відповідні докази.

Згідно ч. 2 ст. 181 КАС України суд відкладає підготовче судове засідання в межах визначених Кодексом строку підготовчого провадження у випадку коли питання, визначені частиною другою статті 180 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

В силу приписів ч. 8 ст. 205 КАС України, про відкладення розгляду справи постановляється ухвала.

З огляду на вище викладені обставини, а також беручи до уваги положення ст. 181 та 205 КАС України, на думку суду, наявні підстави для відкладення підготовчого судового засідання.

Керуючись ст.ст. 181, 205, 248, 264 КАС України суд, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Вінницьку міську раду не пізніше ніж за сім днів до наступного підготовчого засідання опублікувати оголошення про розгляд справи за позовом ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , як представника неповнолітніх ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та опікуна ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , як представника (опікуна) дітей інвалідів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як представника та опікуна інваліда ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до Вінницької міської ради, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Комунального підприємства "Вінницякартсервіс", Комунального підприємства "Вінницька транспортна компанія" про визнання протиправним та скасування рішення Вінницької міської ради від 27.06.2018 №1254, на веб-сайті Вінницької міської ради та у друкованому виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений.

Роз`яснити відповідачу, що оголошення повинно містити вимоги позивачів щодо оскаржуваного нормативно-правового акта, реквізити цього акта та дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи.

Зобов`язати Вінницьку міську раду у межах установленого вище строку надати суду докази опублікування відповідного оголошення.

Відкласти підготовче засідання на 23.01.2020 на 12:00 год. в залі судового засідання №9 Вінницького окружного адміністративного суду, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Повний текст ухвали складено 10.01.2020.

Головуючий суддя Поліщук Ірина Миколаївна

Судді Дончик Віталій Володимирович

Слободонюк Михайло Васильович

Зареєстровано 11.01.2020
Оприлюднено 11.01.2020
Дата набрання законної сили 03.01.2020

Судовий реєстр по справі 120/3557/19-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.03.2020 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2020 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2020 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 13.02.2020 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.01.2020 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.01.2020 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.01.2020 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.11.2019 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.11.2019 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону