Ухвала
від 11.01.2020 по справі 926/59/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

п р о в і д к р и т т я п р о в а д ж е н н я у с п р а в і

11 січня 2020 року Справа № 926/59/20

Суддя Господарського суду Чернівецької області Тинок Олександр Сергійович, розглянувши матеріали за позовом, де

позивач Товариство з обмеженою відповідальністю Гіпербуд

відповідач Чернівецька міська рада

про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Гіпербуд завернулось до Господарського суду Чернівецької області з позовом до Чернівецької міської ради в якому просить:

- визнати незаконними дії Чернівецької міської ради в особі Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради щодо реєстрації 04 січня 2017 р. за № ЧВ124170042527 в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, змін в дозвіл на виконання будівельних робіт від 29 серпня 2012 р. № ЧВ1 1412152339;

- зобов`язати Чернівецьку міську раду в особі Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю Чернівецької міської ради скасувати реєстрацію від 04 січня 2017 р. за № ЧВ 124170042527 в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, внесених змін в дозвіл на виконання будівельних робіт від 29 серпня 2012 р. №ЧВ11412152339.

Крім того, позивач у вступній частині позову зазначив Обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Проспект в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Так, позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтею 162 Господарського процесуального кодексу України.

Підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

У поданій позовній заяві позивач просить розглянути спір в порядку спрощеного позовного провадження.

При цьому, в позовній заяві відсутнє належне обґрунтування вказаного клопотання.

Вирішуючи питання про обґрунтованість поданого позивачем клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження, господарський суд виходить з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

У відповідності до ч. 3 ст. 247 ГПК України, при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч.ч. 3-5 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, враховуючи категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, суд відмовляє позивачу у розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження та вважає за необхідне розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

Частинами 1, 2 ст. 50 ГПК України встановлено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Отже, розглянувши матеріали позовної заяви суд вважає за необхідне залучити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Проспект , оскільки рішення у даній справі може вплинути на його права або обов`язки.

Керуючись статтями 12, 50, 197, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Відмовити в задоволенні клопотання позивача про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження.

3. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

4. Підготовче засідання призначити на 10 лютого 2020 року о 11 годині 00 хвилин. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернівецької області за адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 14, 3 поверх, зал судових засідань № 1.

5. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Проспект (58029, м. Чернівці, пр. Незалежності, 131, код 39619685).

6. Позивачу до початку підготовчого засідання надати суду читабельну копію аудиторського звіту

7. Відповідачу:

- у 15-ти денний строк з дня вручення даної ухвали надати суду відповідно до статті 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують заперечення проти позову;

- одночасно надіслати позивачу та третій особі копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання;

- до початку підготовчого засідання надати суду Положення про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради.

8. Третій особі - Обслуговуючому кооперативу Житлово-будівельний кооператив Проспект :

- у 15-ти денний строк з дня вручення даної ухвали надати суду письмові пояснення по суті позовної заяви з посиланням на номер справи і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують заперечення проти позову;

- одночасно надіслати позивачу та відповідачу копію письмових пояснень та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання;

- до початку підготовчого засідання надати суду докази державної реєстрації.

9. Роз`яснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно вимог ст.170 ГПК України і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до засідань (підготовчих або слухання по суті).

10. Роз`яснити учасникам справи, що всі докази, які надаються у копіях, мають бути належним чином засвідчені з додержанням вимог Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №55 від 07.04.2003, а у разі якщо інструкціями з діловодства, які діють у відповідних органах, підприємствах, установах і організаціях, установлено додаткові вимоги щодо оформлення копій, - також і цих вимог.

11. Копію ухвали направити учасникам справи.

12. Участь представників учасників справи у судовому засіданні визнати обов`язковою.

13. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

14. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

15. Ухвала підписана 11.01.2020 року.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.

Суддя О.С. Тинок

Дата ухвалення рішення11.01.2020
Оприлюднено13.01.2020
Номер документу86851536
СудочинствоГосподарське
Сутьвизнання протиправними дій та зобов`язання вчинити певні дії

Судовий реєстр по справі —926/59/20

Ухвала від 02.03.2020

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Тинок Олександр Сергійович

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Тинок Олександр Сергійович

Ухвала від 11.01.2020

Господарське

Господарський суд Чернівецької області

Тинок Олександр Сергійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні