Ухвала
від 12.01.2020 по справі 912/70/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

13 січня 2020 року справа № 912/70/20

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г. розглянув заяву Фізичної особи-підприємця Халемінець Володимира Васильовича про забезпечення позову у справі №912/70/20

за позовом Фізичної особи-підприємця Халемінець Володимира Васильовича, АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2

до відповідача Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, вул. Академіка Корольова, 26, м. Кропивницький, 25030

про визнання незаконною відмови у поновленні договору оренди, визнання укладеною додаткову угоду

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Фізичної особи-підприємця Халемінець Володимира Васильовича до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області про

- визнання незаконною відмову Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, викладену у листі - повідомленні від 04 листопада 2019 року № Х-10142/0-4030/0/17-19, у поновленні договору оренди землі від 28 вересня 2004 року, укладеного між Халемінець Володимиром Васильовичем та Долинською районною державною адміністрацією Кіровоградської області, який зареєстрований у ДП "Центр ДЗК при Держкомітеті по земельних ресурсах" в Долинському районі, від 28.12.2004 p., книга № 4 за № 1550 земельна ділянка розташована на території Першотравневої сільської ради, Долинського району, Кіровоградської області за кадастровим номером 3521987400:02:000:0552 розміром 53,2991 гектарів;

- визнання укладеною між Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області та фізичною особою -підприємцем Халемінець Володимиром Васильовичем додаткову угоду про поновлення терміну дії договору оренди землі укладеного 28 вересня 2004 року між Халемінець Володимиром Васильовичем та Долинською районною державною адміністрацією Кіровоградської області який зареєстрований у ДП "Центр ДЗК при Держкомітеті по земельних ресурсах" в Долинському районі, від 28.12.2004 р., книга № 4 за № 1550 земельна ділянка розташована на території Першотравневої сільської ради. Долинського району, Кіровоградської області за кадастровим номером 3521987400:02:000:0552 на строк 7 (сім) років у редакції викладеній в прохальній частині позову;

- покладення на відповідача судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про не укладення відповідачем додаткової угоди до договору оренди землі в супереч нормам ч.ч. 1-5 ст. 33 Закону України "Про оренду землі".

Ухвалою господарського суду від 13.01.2020 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 912/70/20, постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження; призначено підготовче засідання; встановлено строки для подання сторонами заяв по суті справи.

До позовної заяви додано заяву про забезпечення позову, відповідно до якої заявник просить:

- заборонити Головному управлінню Держгеокадастру у Кіровоградській області здійснювати дії спрямовані на розпорядження земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 або її частини;

- заборонити Державним кадастровим реєстраторам Відділу у Долинському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області здійснювати дії спрямовані на: скасування державної реєстрації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 у Державному земельному кадастрі та скасування кадастрового номеру 3521987400:02:000:0552, який присвоєний земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району, Кіровоградської області загальною площею - 53,2991 га у Державному земельному кадастрі;

- заборонити державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вчиняти дії спрямовані на реєстрацію права власності та інших речових прав щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 або її частини, із земель державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та реєстрації припинення права оренди зазначеної земельної ділянки у Халемінець В.В .

На виконання ч. 5 ст. 139 Господарського процесуального кодексу України, заявником до заяви додано платіжне доручення №5 від 03.01.2020, що підтверджує сплату судового збору, у встановлених порядку та розмірі.

Позивачем зазначено, що він згоден здійснити зустрічне забезпечення у разі якщо суд при розгляді даної заяви, прийде до висновку щодо необхідності такого, у розмірі визначеному судом. Здійснення зустрічного забезпечення заявник покладає на розсуд суду.

Заяву обґрунтовано тим, що Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, як розпорядник земельної ділянки, має всі можливості здійснювати дії, спрямовані на скасування державної реєстрації земельної ділянки та подальшого відчуження частин вказаної ділянки третім особам, і вказаний факт може утруднити виконання рішення суду у разі задоволення позову. У разі поділу земельної ділянки, яка є предметом договору оренди землі - відбудеться зміна її межі та площі, припиниться її існування в дійсних межах, відтак, посилання позивача на ч. ч. 1-5 ст. 33 ЗУ "Про оренду землі" буде мати вигляд безпідставного. Оскільки, Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області систематично здійснює заходи щодо поділу та передачі земельних ділянок на земельні торги, такі дії у подальшому, у випадку прийняття рішення на користь заявника, можуть утруднити реєстрацію права оренди на земельні ділянки за позивачем на підставі прийнятого рішення, оскільки таке право знову потребуватиме захисту шляхом подання позову до осіб, яким ймовірно буде передано право на вказані земельні ділянки.

При розгляді заяви позивача про забезпечення позову господарський суд виходить із наступного.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

При цьому, при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Згідно частини 4 ст. 122 Земельного кодексу України центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

Господарський суд враховує, що Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, як розпорядник земельної ділянки, в силу приписів статі 122 Земельного кодексу України, при наявності в суді спору щодо поновлення договору оренди землі, має всі можливості здійснювати будь-які дії по розпорядженню земельною ділянкою, у тому числі передавати земельну ділянку у власність або в користування для всіх потреб іншим особам, змінювати її межі, цільове призначення тощо.

Вказані дії мають безпосередній вплив на виконання рішення суду щодо державної реєстрації речового права, похідного від права власності - оренди, а також на розгляд виниклого між сторонами спору, враховуючи, що ч. 12 ст. 33 ЗУ "Про оренду землі" визначено, що у разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди.

Більш того, виходячи з положень ст. 79-1 Земельного кодексу України, поділ земельної ділянки, яка є предметом договору оренди землі, чи вчинення інших дій, спрямованих на зміну меж такої земельної ділянки, призведе до формування нових земельних ділянок і як наслідок - припинення існування земельної ділянки, як об`єкта цивільних прав, в попередньо визначених межах.

Суд вважає в даному випадку обґрунтованими побоювання позивача щодо ймовірності вчинення Головним управління Держгеокадастру у Кіровоградській області дій по розпорядженню земельної ділянкою в період вирішення спору в суді, оскільки вказане підтверджується судовою практикою по іншим справам з аналогічним предметом позову.

Так, господарським судом Кіровоградської області розглянуто справу № 912/1198/16 за позовом Фермерського господарства "Черній Михайло Андрійович" до Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Новомиргородської районної державної адміністрації, Оситнязької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, Публічного акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" про визнання переважного права на поновлення договору, визнання укладеною додаткової угоди.

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 25.05.2016 у справі №912/1198/16, яке набрало законної сили, поновлено договір оренди земельної ділянки загальною площею 106,65 га, укладеного між ФГ "Черній М.А" та Новомиргородською РДА. Однак, відповідач, не дивлячись на наявність судового рішення про поновлення договору оренди та не припинивши у встановленому законом порядку право користування ФГ "Черній М.А.", розпорядився вказаною ділянкою у спосіб надання прав на неї іншим особам, що стало підставою для звернення вказаного господарства до суду (справи №912/629/17, 912/630/17 та 912/2528/17).

З огляду на викладене господарський суд дійшов висновку, що невжиття заходів до забезпечення позову шляхом заборони Головному управлінню Держгеокадастру у Кіровоградській області вчиняти дії по розпорядженню відповідною земельною ділянкою у випадку прийняття рішення на користь заявника не забезпечить реального захисту прав останнього на оренду земельною ділянкою, що є головною метою судочинства. Натомість, вжиття заходів забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав позивача та забезпечить можливість реального судового захисту.

Крім того, згідно із усталеною практикою ЄСПЛ, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (далі - Конвенція) призначена для гарантування не теоретичних або примарних прав, а прав практичних та ефективних (рішення від 09.10.1979 у справі Ейрі (пункт 24), рішення від 30.05.2013 у справі Наталія Михайленко проти України (пункт 32)).

Судовим рішенням Європейського Суду з прав людини від 26.03.2013 у справі Рисовський проти України, Європейський Суд зауважив, що державні органи, які не впроваджують або недотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов`язків (рішення у справі "Лелас проти Хорватії", п.74). Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються (рішення у справі "Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки", п.58, а також рішення у справі "Ґаші проти Хорватії", заява № 32457/05, п. 40, від 13.12.2007, та у справі "Трґо проти Хорватії", заява №35298/04, п.67, від 11.06.2009).

Отже, вжиття судом заходів забезпечення позову шляхом заборони Головному управлінню Держгеокадастру у Кіровоградській області вчиняти будь-які дії, спрямовані на розпорядження земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради. Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53.2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 або її частини, сприятиме запобіганню порушення прав позивача та забезпечить можливість реального судового захисту.

Стосовно вимоги щодо заборони державним кадастровим реєстраторам Відділу у Долинському району Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області здійснювати дії спрямовані на: скасування державної реєстрації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 у Державному земельному кадастрі та скасування кадастрового номеру 3521987400:02:000:0552, який присвоєний земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району, Кіровоградської області загальною площею - 53,2991 га у Державному земельному кадастрі; суд враховує наступне.

Відповідно до положень ст. 9 Закону України "Про Державний земельний кадастр" внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Пунктом 5 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, до складу Держгеокадастру та його територіальних органів входять державні кадастрові реєстратори, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком.

Так, пунктом 107 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 передбачено, що державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Пунктом 114 даного Порядку встановлено, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі, зокрема, поділу чи об`єднання земельних ділянок.

Пунктом 136 Порядку передбачено, що відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку в разі її поділу чи об`єднання з іншою земельною ділянкою вносяться шляхом здійснення Державним кадастровим реєстратором, зокрема, дій щодо скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття Поземельної книги відповідно до пункту 60 цього Порядку із скасуванням кадастрового номера земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та здійснений державної реєстрації земельної ділянки, яка утворилася в результаті поділу чи об`єднання, згідно з пунктами 107-111 і 113 цього Порядку.

У разі поділу чи об`єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер (п. 29 Порядку).

Таким чином, у разі скасування державної реєстрації спірних земельних ділянок (як об`єкта права), що буде предметом спору у даній справі, заявник буде позбавлений можливості користуватись вказаними земельними ділянками.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне задовольнити вимогу ФОП Халемінець В.В. та заборонити здійснювати дії спрямовані на скасування державної реєстрації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 у Державному земельному кадастрі та скасування кадастрового номеру 3521987400:02:000:0552, який присвоєний земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району, Кіровоградської області загальною площею - 53,2991 га, у Державному земельному кадастрі.

Відповідно до п. 19 Постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо державної реєстрації прав відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав.

Враховуючи викладене, суд задовольняє заяву позивача в частині заборонидержавним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вчиняти дії, спрямовані на реєстрацію права власності та інших речових прав щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 або її частини, із земель державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та реєстрації припинення права оренди зазначеної земельної ділянки у Халемінець В.В .

Таким чином, господарський суд вважає, що наявні достатні підстави для задоволення заяви позивача від 09.01.2020 про забезпечення позову.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Крім того, господарський суд не вбачає підстав для застосування зустрічного забезпечення, так як спір у даній справі немайновий, тому можливі збитки відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, відсутні.

Керуючись ст.ст. 136-140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Заяву Фізичної особи-підприємця Халемінець Володимира Васильовича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) від 09.01.2020 про забезпечення позову задовольнити.

Заборонити Головному управлінню Держгеокадастру у Кіровоградській області (25030, м. Кропивницький, вул. Академіка Корольова, 26, і.к. 39767636) здійснювати дії спрямовані на розпорядження земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 або її частини.

Заборонити Державним кадастровим реєстраторам Відділу у Долинському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (вул. Тесленка 51, м. Долинська, Кіровоградська обл., 28500) здійснювати дії, спрямовані на скасування державної реєстрації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 у Державному земельному кадастрі та скасування кадастрового номеру 3521987400:02:000:0552, який присвоєний земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району, Кіровоградської області загальною площею - 53,2991 га у Державному земельному кадастрі.

Заборонити державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вчиняти дії, спрямовані на реєстрацію права власності та інших речових прав щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Першотравневої сільської ради, Долинського району Кіровоградської області, загальною площею - 53,2991 га, кадастровий номер 3521987400:02:000:0552 або її частини, із земель державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та реєстрації припинення права оренди зазначеної земельної ділянки у Халемінець В.В.

Стягувачем є Фізична особа-підприємець Халемінець Володимир Васильович ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Боржником є Головне управління Держгеокдастру в Кіровоградській області (25030, м. Кропивницький, вул. Академіка Корольова, 26, і.к. 39767636).

Дана ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає негайному виконанню з дня її постановлення, в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Ухвала про забезпечення позову може бути пред`явлена до примусового виконання протягом трьох років з наступного дня після набрання ухвалою законної сили відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про виконавче провадження".

Ухвалу може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Повідомити про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Оригінал ухвали направити Фізичній особі-підприємцю Халемінець Володимиру Васильовичу ( АДРЕСА_2 ).

Примірники ухвали направити Головному управлінню Держгеокадастру у Кіровоградській області (25030, м. Кропивницький, вул. Академіка Корольова, 26) та Відділу Держгеокадастру у Долинському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (вул. Тесленка 51, м. Долинська, Кіровоградська обл., 28500).

Суддя В.Г. Кабакова

Дата ухвалення рішення12.01.2020
Оприлюднено12.01.2020

Судовий реєстр по справі —912/70/20

Ухвала від 10.08.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Антонік Сергій Георгійович

Ухвала від 23.03.2020

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Антонік Сергій Георгійович

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Кабакова В.Г.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Кабакова В.Г.

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Кабакова В.Г.

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Господарський суд Кіровоградської області

Кабакова В.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні