Рішення
від 14.04.2019 по справі 826/10186/18
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

15 квітня 2019 року №826/10186/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Шрамко Ю.Т., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Укрмонтажлюкс до Головного управління ДФС у м.Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва (далі також - суд) звернулося Укрмонтажлюкс (далі також - позивач, Товариство) з позовом до Головного управління ДФС у у м.Києві (далі також - відповідач, ГУ ДФС у м.Києві), в якому просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 19.04.2018 №0004951401 та №0004961401 (далі також - оскаржувані рішення).

Ухвалою суду від 23.07.2018 відкрито провадження в адміністративній справі, яку вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Ухвалою суду від 04.10.2018 закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

У судовому засіданні 07.03.2019 судом в порядку ч.9 ст.205 КАС України ухвалено продовжити розгляд справи в порядку письмового провадження.

Позов мотивовано тим, що висновки відповідача, викладені в акті перевірки Товариства, стосовно відсутності реального характеру господарських операцій між ТОВ Укрмонтажлюкс та ТОВ Укрбізнеслюкс , ТОВ Рембуд-лайн , ТОВ Інтербілд комьюніті , ТОВ Латонік , ТОВ Голд трейд , ТОВ Ека строй плюс , ТОВ Волкан трейд є необґрунтованими та не доведеними належними доказами. Також представник позивача посилався на незаконне винесення відповідачем наказу та повідомлення про проведення перевірки в період дії мораторію на їх проведення, введеного Законом України Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності .

Відповідач подав відзив на позовну заяву, у якому проти позову заперечив з підстав правомірності висновків акта перевірки та оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, посилаючись на картки суб`єкта фіктивного підприємництва щодо контрагентів позивача, протоколи допиту директорів відповідних контрагентів, господарські відносини з якими досліджувалися у процесі перевірки, на досудові розслідування у кримінальних провадженнях №42017111100000153, №32016100060000117, №32017100040000071, а також на обставини укладення договорів із зазначенням банківських рахунків контрагентів, які були відкриті пізніше дати укладення таких договорів.

Оцінивши належність, допустимість, достовірність та достатність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, суд встановив наступне.

Головним управлінням ДФС у м.Києві було проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ Укрмонтажлюкс з питань дотримання вимог податкового, валютного законодавства за період з 01.01.2015 по 30.09.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 30.09.2017, за наслідком чого складено акт від 23.03.2018 №173/26-15-14-01-01/33147770 (далі - Акт перевірки).

В Акті перевірки зафіксовано встановлене порушення позивачем вимог:

- п. 44.1, п.44.2 ст.44, пп. 134.1.1. п. 134.1 ст.134 Податкового кодексу України, п.5 П(С)БО №11 Зобов`язання , п.5 П(С)БО №15 Дохід , П(С)БО 16 Витрата , ст. 4, ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні - заниження податку на прибуток у сумі 1 163 067 грн. (за 2015 та 2016 р.р.);

- п. 198.1, п. 198.2, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України - заниження податку на додану вартість у сумі 1 118 850 грн. (за червень, липень, жовтень, листопад 2015 року, жовтень, грудень 2016 р., липень, серпень 2017 р.).

Вказаного висновку контролюючий орган дійшов з огляду на встановлену під час перевірки відсутність реального характеру господарських операцій між позивачем та ТОВ Укрбізнеслюкс , ТОВ Рембуд-лайн , ТОВ Інтербілд комьюніті , ТОВ Латонік , ТОВ Голд трейд , ТОВ Ека строй плюс , ТОВ Волкан трейд (далі разом - контрагенти).

На підставі Акта перевірки відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення:

- від 19.04.2018 №0004961401, яким позивачу збільшено грошового зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 1 118 850 грн. за основним платежем та за штрафними (фінансовими) санкціями у сумі 279 713 грн.;

- від 19.04.2018 №0004951401, яким позивачу збільшено грошового зобов`язання з податку на прибуток у сумі 1 163 047 грн. за основним платежем та за штрафними (фінансовими) санкціями у сумі 220 609 грн.; .

Не погоджуючись з вказаними податковими повідомленнями-рішеннями, позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, при вирішенні якого суд виходить із наступного.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Так, пунктом 6.1 статті 6 ПК України Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VI (тут і надалі - у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) встановлено, що податком є обов`язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Згідно з положеннями пункту 44.1 статті 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України встановлено, що податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Відповідно до п.198.1 ст.198 ПК України, Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 ПК України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з:

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно з частиною 1 статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій..

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (частина 2 статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ).

Поряд з цим, згідно абзацу другого пункту 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88, господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

Позивачем на підтвердження реальності господарських операцій з вказаними контрагентами надано суду наступні первинні документи (у вигляді належним чином засвідчених копій):

1. Договір субпідряду №01/11/16-1 від 01.11.2016 року, за умовами якого підрядник (ТОВ Укрмонтажлюкс ) доручає, а субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) бере на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт приміщень КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 Деснянського району м.Києва за адресою: м.Київ, бульвар Вигурівський, 4; загальна сума договору - 809 405,53 грн., в т.ч. ПДВ 134 900,92 грн.;

2. Договір субпідряду №01/12/16-1 від 01.12.2016 року, за умовами якого підрядник (ТОВ Укрмонтажлюкс ) доручає, а субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) бере на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт приміщень КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Подільського району м.Києва за адресою: вул. Волоська, 47, а підрядник - прийняти та оплатити виконані роботи; загальна сума договору - 843 908,18 грн., в т.ч. ПДВ 140 651,36 грн.;

3. Договір субпідряду №02/12/16-1 від 02.12.2016 року, за умовами якого субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) бере на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт коридору та кабінетів 4 поверху будівлі комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 по вул. Кирилівська, 107, а підрядник (ТОВ Укрмонтажлюкс ) - прийняти та оплатити виконані роботи; загальна сума договору - 383 460,00 грн., в т.ч. ПДВ 63 910,00 грн.;

4.Договір субпідряду №02/12/16-2 від 02.12.2016 року, за умовами якого субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) зобов`язується за завданням підрядника (ТОВ Укрмонтажлюкс ) власними силами і засобами, на свій ризик виконати капітальний ремонт КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Деснянського району м.Києва, вул. Драйзера, 19; загальна сума договору - 135 152,40 грн., в т.ч. ПДВ 22 525,40 грн.;

5. Договір субпідряду №05/12/16-1 від 05.12.2016 року, предмет: капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №104 за адресою: вул. Полкова, 58 у Подільському районі м.Києва; загальна сума Договору - 138 883,20 грн., в т.ч. ПДВ 23 147,20 грн.;

6. Договір субпідряду №15/12/16-1 від 15.12.2016 року, за умовами якого субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) зобов`язується (відповідно до кошторисної документації) виконати капітальний ремонт інженерних мереж житловового будинку (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) за адресою: вул.Хрещатик, 25 у Печерському районі м.Києва (додаткові роботи), а підрядник (ТОВ Укрмонтажлюкс ) зобов`язується надати субпідрядникові обсяг робіт, передати затверджену кошторисну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх; загальна сума договору - 102 220,19 грн., в т.ч. ПДВ 17 036,70 грн.;

7. Договір субпідряду №20/12/16-1 від 20.12.2016 року, за умовами якого субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) зобов`язується (відповідно до кошторисної документації) виконати капітальний ремонт, заміну вікон в школі І-ІІІ ступенів №84 за адресою: бульвар Лесі Українки, 32-А Печерського району м.Києва, а підрядник (ТОВ Укрмонтажлюкс ) зобов`язується надати субпідрядникові обсяг робіт, передати затверджену кошторисну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх; загальна сума договору - 110 917,20 грн., в т.ч. П ДВ 18 486,20 грн.;

8. Договір субпідряду №20/12/16-2 від 20.12.2016 року, за умовами якого субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) зобов`язується (відповідно до кошторисної документації) виконати капітальний ремонт, заміну вікон в школі І-ІІІ ступенів №133 за адресою: вул.Бастіонна, 7 Печерського району м.Києва, а підрядник (ТОВ Укрмонтажлюкс ) зобов`язується надати субпідрядникові обсяг робіт, передати затверджену кошторисну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх; загальна сума договору - 82 285,20 грн., в т.ч. ПДВ 13 714,20 грн.;

9. Договір субпідряду №20/12/16-3 від 20.12.2016 року, за умовами якого субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) зобов`язується за завданням підрядника власними та залученими силами і засобами, на свій ризик здійснити заміну вікон житлового будинку (капітальний ремонт) за адресою: вул. Беретті, 14 Деснянського району м.Києва, а підрядник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи; загальна сума договору - 74 104,80 грн., в т.ч. ПДВ 12 350,80 грн.;

10. Договір субпідряду №20/12/16-4 від 20.12.2016 року, за умовами якого субпідрядник (ТОВ Укрбізнеслюкс ) зобов`язується на свій ризик виконати роботи, а саме ремонт сходових клітин (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: вул. Юрія Шевельова, 49/20 Дарницького району м.Києва, а підрядник (ТОВ Укрмонтажлюкс) зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим договором; загальна сума договору - 401 550,97 грн., в т.ч. ПДВ 66 925,16 грн.;

- а також щодо кожного договору надано календарний графік виконання робіт, договірну ціну, пояснювальну записку, локальні кошториси на будівельні роботи, підсумкову відомість ресурсів, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів на відповідний об`єкт.

11. Договір поставки №01/12/16-1 від 01.12.2016, загальна вартість поставленого за договором товару - 150 977,16 грн., в т.ч. ПДВ 25 162,86 грн.; видаткова та податкова накладна.

2. Договори субпідряду, укладені між ТОВ Укрмонтажлюкс , як підрядником, та ТОВ Рембуд-лайн , як субпідрядником:

1) № 06/12/16-1 від 06.12.2016 року, за умовами якого підрядник доручає, а субпідрядник зобов`язується за завданням підрядника власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи: заміну вікон на об`єкті підряду - школі-інтернаті №22 Оболонського району м.Києва, загальна сума договору - 585 408,00 грн., в т.ч. ПДВ 97 568,00 грн.;

2) № 12/12/16-1 від 12.12.2016 року, за умовами якого підрядник доручає, а субпідрядник зобов`язується за завданням підрядника власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи: заміну вікон на об`єкті підряду - ЗНЗ №210 Оболонського району м.Києва, загальна сума договору - 195 194,40 грн., в т.ч. ПДВ 32 532,40 грн.;

3) № 19/12/16-1 від 19.12.2016 року, за умовами якого підрядник доручає, а субпідрядник зобов`язується за завданням підрядника власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи: капітальний ремонт харчоблоку на об`єкті підряду - ДНЗ №605 Оболонського району м.Києва, загальна сума договору - 150 350,40 грн., в т.ч. ПДВ 25 058,40 грн.

- а також щодо кожного договору: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт;

3. Договори субпідряду, укладені між ТОВ Укрмонтажлюкс , як підрядником, та ТОВ Латонік , як субпідрядником:

1) №03/07/17-1 від 03.07.2017 року, за умовами якого субпідрядник зобов`язується за завданням підрядника власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи: капітальний ремонт харчоблоків в спеціальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №755 Деснянського району м.Києва, вул. Олександра Сабурова, 19-А, а підрядник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи, загальна сума договору - 105 988,80 грн., в т.ч. ПДВ 17 664,80 грн.;

2) №10/07/17-1 від 10.07.2017 року, за умовами якого субпідрядник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених в договорі виконати за завданням підрядника, використовуючи власні матеріали. Підрядні (будівельно-монтажні) роботи з капітального ремонту приміщень КНП Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м.Києва за адресою: Митрополита А.Шептицького, 5, а підрядник зобов`язується прийняти від субпідрядника закінчені роботи та оплатити їх; загальна сума договору - 76 435,20 грн., в т.ч. ПДВ 12 739,20 грн.;

- а також щодо кожного договору: договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт;

3) Договір поставки №04/07/17-1 від 04.07.2017 року, укладений між ТОВ Укрмонтажлюкс , як покупцем, та ТОВ Латонік , як постачальником, загальна сума договору - 333 484,86 грн., в т.ч. ПДВ 55 580,81 грн., рахунки на оплату, видаткові накладні (т.4, а.с. 28-38).

4) Крім того, з Акту перевірки вбачається, що контролюючим органом досліджувалися господарські операції позивача з ТОВ Латонік , за наслідком виконання яких останнім було складено та зареєстровано податкову накладну №136 від 31.08.2018 (т.4 а.с.43). Окрім зазначеної податкової накладної, у Акт перевірки міститься посилання на договір субпідряду №24/07/17-1 від 24.07.2017 та акт виконаних робіт від 31.08.2017 (т.1 а.с.43). Разом з тим, з наданих позивачем доказів вбачається, що договір субпідряду №24/07/17-1 від 24.07.2017 був укладений між позивачем як підрядником та ТОВ Флобер торг як субпідрядником на виконання робіт з капітального ремонту вхідної групи школи І-ІІІ ступенів №294 Деснянського району м.Києва, акт приймання виконаних будівельних робіт від 31.08.2018 також від ТОВ Флобер торг .

4. Договір поставки №28-10 від 28.10.2015, укладений між ТОВ Інтербілд комьюніті , як постачальником, та ТОВ Укрмонтажлюкс , як покупцем, за умовами якого постачальник зобов`язується систематично постачати і передавати у власність покупцю товар, передбачений у рахунках-фактурах, згідно яких було проведено відвантаження товару, видаткових накладних або специфікаціях, які додаються до даного договору і складають його невід`ємну частину, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах даного договору; видаткові накладні №18 від 28.10.2015, №19 від 28.10.2018, №20 від 28.10.2015, №21 від 30.10.2015, №80 від 02.11.2015, №8 від 02.11.2015, №81 від 02.11.2015, №82 від 19.11.2015, №296 від 30.11.2015, відповідні податкові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення (т.4, а.с. 49-103);

5. Договір поставки №13-07 від 13.07.2015, укладений між ТОВ Голд трейд , як постачальником, та ТОВ Укрмонтажлюкс , як покупцем, за умовами якого постачальник зобов`язується постачати і передавати у власність покупцю матеріали на облаштування ігрових та спортивних майданчиків, передбачені у рахунках-фактурах, згідно яких було проведено відвантаження товару, видаткових накладних або специфікаціях, які додаються до даного договору і складають його невід`ємну частину, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах даного договору; специфікацію до вказаного договору; видаткову накладну №ГЛ000000024 від 13.07.2015, відповідні податкову накладну, платіжні доручення (т.4 а.с.104-115);

6. Договір поставки №22-06 від 22.06.2015, укладений між ТОВ Ека строй плюс , як постачальником, та ТОВ Укрмонтажлюкс , як покупцем, за умовами якого постачальник зобов`язується постачати і передавати у власність покупцю матеріали на облаштування ігрових та спортивних майданчиків, передбачені у рахунках-фактурах, згідно яких було проведено відвантаження товару, видаткових накладних або специфікаціях, які додаються до даного договору і складають його невід`ємну частину, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах даного договору; специфікацію до вказаного договору; видаткову накладну №22-06 від 22.06.2015, відповідні податкову накладну та платіжне доручення (т.4, а.с. 116-125);

7. Договір про надання послуг будівельних механізмів №10/06 від 21.10.2016, укладений між ТОВ Укрмонтажлюкс , як замовником, та ТОВ Волкан-Трейд , як виконавцем, за умовами якого виконавець на підставі та у відповідності до замовлення надає замовнику послуги будівельних механізмів на об`єктах будівництва замовника; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000319 від 26.10.2016, №ОУ-0000318 від 26.10.2016, відповідні податкові накладні, рахунки-фактури та платіжні доручення (т.4 а.с.126-138).

З Акту перевірки вбачається, що висновку про відсутність реального характеру господарських операцій між позивачем та ТОВ Укрбізнеслюкс , ТОВ Рембуд-лайн , ТОВ Інтербілд комьюніті , ТОВ Латонік , ТОВ Голд трейд , ТОВ Ека строй плюс , ТОВ Волкан трейд контролюючий орган дійшов з огляду на пояснення ОСОБА_1 (директора ТОВ Укрбізнеслюкс , ТОВ Рембуд-лайн , ТОВ Латонік , підпис якого міститься на первинних документах, наданих позивачем), зафіксовані у протоколі допиту свідка від 20.07.2017, який заперечує свою участь у господарській діяльності вказаних підприємств; картку суб`єкта фіктивного підприємництва ТОВ Інтербілд комьюніті , з урахуванням порушеної кримінальної справи за фактом скоєння злочину, передбаченого ст.205 Кримінального кодексу України (допитано засновника ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , - директора, підпис якого міститься на первинних документах, наданих позивачем, який надав свідчення про те, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності); картку суб`єкта фіктивного підприємництва ТОВ Голд трейд , з урахуванням порушеної кримінальної справи за фактом скоєння злочину, передбаченого ст.205 Кримінального кодексу України (пояснення гр. ОСОБА_4 - директора, підпис якої міститься на первинних документах, наданих позивачем, щодо непричетності до реєстрації та діяльності підприємства, протокол допиту свідка, а також ОСОБА_5 , який показав, що за грошову винагороду зареєстрував на своє ім`я підприємство); картку суб`єкта фіктивного підприємництва ТОВ Ека строй плюс , з урахуванням кримінальної справи, порушеної за фактом скоєння злочину, передбаченого ст. 205 Кримінального кодексу України, та протоколу допиту від 05.10.2016 свідка ОСОБА_6 - директора, підпис якого міститься на первинних документах, наданих позивачем, який надав пояснення про непричетність до діяльності вказаного підприємства, а також протокола допиту від 04.10.2016 свідка ОСОБА_7 - одного із засновників ТОВ Ека строй плюс , згідно баз даних АІС Податковий блок ; картку суб`єкта фіктивного підприємництва ТОВ Волкан трейд , з урахуванням інформації, отриманої від Оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області, відповідно до якої керівник і головний бухгалтер ТОВ Волкан трейд ОСОБА_8 змінив прізвище на ОСОБА_9 , 13.05.2017 реєстраційний номер облікової картки платника податків вказаного громадянина закритий по смерті.

Надаючи правову оцінку вищенаведеному, суд вважає необхідним зазначити, що картка суб`єкта фіктивного підприємництва та інші відомості інформаційних баз контролюючого органу носять виключно інформативний характер та не є належним доказом в розумінні КАС України. Тобто, така інформація, а також обставини досудових розслідувань у відповідних кримінальних провадженнях, самі по собі не доводить наявності податкових правопорушень, на які посилається контролюючий орган.

Протоколів допиту, на які посилається Акт перевірки, відповідачем суду не надано, а тому, суд не приймає до уваги пояснення відповідних осіб (директорів контрагентів).

Натомість відповідачем до відзиву долучена копія протоколу від 06.06.2016 допиту свідка ОСОБА_5 Вказаний протокол суд до уваги не приймає, оскільки ОСОБА_5 не має відношення до спірних правовідносин (первинні документи стосовно господарських операцій з ТОВ Голд трейд підписані від імені останнього директором ОСОБА_4 ).

Разом з тим, виходячи із змісту спірних правовідносин та враховуючи посилання позивача на помилковість висновків Акту перевірки щодо відсутності реального характеру відповідних господарських операцій, суд вважає необхідним дослідити надані позивачем первинні документи, за наслідком чого встановлено наступне.

У договорах субпідряду №01/12/16-1 від 01.12.2016, №02/12/16-1 від 02.12.2016, №05/12/16-1 від 05.12.2016, укладених позивачем з ТОВ Укрбізнеслюкс , не вказано строк виконання робіт (міститься відповідне пусте поле для зазначення дати).

Згідно з пп.3.2 п.3 договору №20/12/16-3 від 20.12.2016, субпідрядник зобов`язаний виконати роботи в строк, встановлений в календарному графіку виконання робіт, який є додатком №2 до договору. Проте, календарним графіком робіт не встановлено терміну закінчення виконання робіт. Аналогічно, календарний графік за договором №10/07/17-1 від 10.07.2017.

За пп.9.1 п.9 договору №03/07/17-1 від 03.07.2017 субпідрядник повинен забезпечити виконання робіт згідно з календарним графіком виконання робіт, при цьому календарний графік (додаток 2 до договору) не містить узгоджених дат початку та закінчення виконання робіт.

На підтвердження реальності відповідних господарських операцій позивачем не надано суду передбаченої виконавчої та іншої документації, в тому числі журналів виконання робіт, актів на приховані роботи та/або іншої виконавчої документації, обов`язок субпідрядника забезпечити ведення та передачу підряднику якої був передбачений, зокрема, пп. 6.3.10 пп.6.3 п.6 договору 01/11/16-1 від 01.11.2016, пп.5.2.5 п.5.2 п.5 договору №02/12/16-2 від 02.12.2016, пп.6.4.2 пп.6.4 п.6 договорів №15/12/16-1 від 15.12.2016, №20/12/16-1 від 20.12.2016, пп.6.3.2 пп.6.3 п.6 договору №10/07/17-1 від 10.07.2017).

Також позивачем не надано доказів передачі субпідряднику будівельного майданчику, відповідно до пп.4.2.1 пп.4.2 п.4 договорів №02/12/16-2 від 02.12.2016, №03/07/17-1 від 03.07.2017, звіту про використання матеріальних ресурсів, який субпідрядник зобов`язаний був подати підряднику на виконання вимог пп.5.2.2/5.2.1 пп.5.2 п.5 зазначених договорів.

Крім того, позивачем не надано проектно-кошторисної документації та доказів її передачі субпідряднику (пп.6.2.1 пп.6.2 п.6 договорів №15/12/16-1 від 15.12.2016, №20/12/16-1 від 20.12.2016), завдань підрядника (передбаченого, зокрема, договорами №02/12/16-2 від 02.12.2016, №20/12/16-3 від 20.12.2016, №06/12/16-1 від 06.12.2016, №12/12/16-1 від 12.12.2016, № 19/12/16-1 від 19.12.2016, №03/07/17-1 від 03.07.2017), документів на підтвердження якості (відповідності) використаних ТОВ Укрбізнеслюкс , ТОВ Рембуд-Лайн , ТОВ Латонік за договорами субпідряду конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання для виконання передбачених договорами робіт, доказів здійснення передбаченого договорами технічного нагляду.

Підпунктом 1.2 пункту 1 договору поставки №01/12/16-1 від 01.12.2016 передбачено, що постачальник зобов`язується поставляти товар окремими партіями в кількості і асортименті, визначених у замовленнях покупця, що є невід`ємними частинами даного договору. За пп.2.1 п.2, базис поставки - товар поставляється власним або орендованим транспортним засобом постачальника на місце монтажу покупця за адресою, вказаною у специфікації в кожному конкретному випадку. Відповідно до п.4.1. поставка замовленого товару здійснюється постачальником в межах наявного в нього асортименту протягом строку дії договору відповідно до попереднього замовлення покупця, в якому зазначається асортимент (вид) та обсяг товару (кількість), ціна за одиницю товару (відповідно до підписаної сторонами специфікації), загальна ціна партії товару та інші умови. Згідно з пп.4.3 п.4, замовлення на поставку партії товару надсилається покупцем на адресу постачальника засобами електронного зв`язку: e-mail, телефон/факс постачальника, вказані у реквізитах цього договору. Друкований екземпляр такого замовлення повинен бути надісланий іншій стороні протягом п`яти робочих днів.

При цьому, в реквізитах постачальника не вказано e-mail та номера телефона/факса постачальника (натомість зазначено лише номер телефона). Замовлень та специфікацій суду не надано. Відсутність вказаних документів унеможливлює виконання договору поставки №01/12/16-1 від 01.12.2016, що вбачається з вищенаведених його умов.

Відсутні також замовлення на поставку партії товару, передбачені пп.4 п.4 договору поставки №04/07/17-1 від 04.07.2017, який також містить умови щодо надіслання таких замовлень засобами електронного зв`язку: e-mail, телефон/факс постачальника, адреси, номеру яких не вказано у реквізитах постачальника. У специфікаціях до вказаного договору не вказано не вказано адреси, куди повинен поставлятися товар у кожному конкретному випадку, як це передбачено пп.2.1 п.2 договору.

Відповідно до пп.4.1 п.4 договорів №28-10 від 28.10.2015, №13-07 від 13.07.2015, №22-06 від 22.06.2015, товар постачається покупцю протягом строку, узгодженого сторонами в додатках, специфікаціях до даного договору, або вказується в рахунках-фактурах. Проте, договір №28-10 від 28.10.2015 не містить додатків та специфікацій, а у рахунках строків поставки не зазначено. До договорів №13-07 від 13.07.2015, №22-06 від 22.06.2015 додано специфікацію, у якій також не вказано строку поставки. Крім того, зазначеними договорами передбачено, що постачання здійснюється на умовах: франко-склад постачальника (пп.7.1 п.7), проте в жодному пункті договору не зазначено адреси складу постачальника, на території якого здійснюється передача товару (пп.10.1 п.10) та перехід права власності на нього.

По всіх договорах поставки відсутні документи на підтвердження якості поставленого товару (пп.5.1 п.5 договорів №04/07/17-1 від 04.07.2017, №01/12/16-1 від 01.12.2016, передбачено, що якість товару повинна відповідати технічним умовам заводу виробника та державним стандартам (ГОСТ) і підтверджуватися паспортом (сертифікатом), якщо того вимагає чинне законодавство України, пп.3.1 п.3 договору №28-10 від 28.10.2015 та ін.), передбачені договорами експлуатаційні документи (пп.6.1 п.6 договорів №04/07/17-1 від 04.07.2017, №01/12/16-1 від 01.12.2016), а також документи на підтвердження здійснення траспортування товару за всіма договорами поставки (товаро-транспортних накладних, які відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. N 363 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 р. за N 128/2568) є єдиним для всіх учасників транспортного процесу юридичним документом, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи; чи будь-яких інших).

Ні в договорі надання послуг будівельних механізмів №10/06 від 21.10.2016, ні в складених на виконання його умов первинних документах не вказано, на яких об`єктах будівництва замовника були надані транспортні послуги (маніпулятор) (як зазначено в актах здачі-прийняття робіт). При цьому, у договорі не конкретизовано видів будівельних механізмів, послуги яких надає/пропонує виконавець, одиниці їх виміру та її вартості.

Суд також приймає до уваги те, що у банківських реквізитах сторін у договорі №01/11/16-1 від 01.11.2016 вказано номер рахунку ТОВ Укрбізнеслюкс НОМЕР_2 в ПАТ ВіЕс Банк , який був відкритий, згідно відомостей банківської установи, 23.11.2016 (т.4, а.с. 168), тобто пізніше дати укладення договору.

Аналогічно, у договорах №12/12/16-1 від 12.12.2016, №06/12/16-1 від 16.12.2016 та №19/12/16-1 від 19.12.2016 (строк виконання робіт до 31.12.2016) вказано номер банківського рахунку ТОВ Рембуд-Лайн 26003053723422 в Західному ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК м.Львів, який був відкритий, згідно відомостей банківської установи (т.4, а.с. 169), 16.01.2017, тобто пізніше дати укладення договору.

При цьому, суд вважає необгрунтованим посилання позивача на те, що зазначена помилка сталася внаслідок того, що оскільки сталося затоплення (протікання даху), відповідні документи були відновлені, і в них зазначено актуальні на момент відновлення реквізитів відповідних контрагентів, так як вказані обставини щодо затоплення (протікання даху) не підтверджено жодними доказами. В той же час, позивач про зазначене у позовній заяві не повідомляв, а вказав про це у відповіді на відзив, за наслідком ознайомлення з останнім.

Вищевикладене у сукупності, а також те, що податкову накладну №136 від 31.08.2018 було складено та зареєстровано ТОВ Латонік у той час, коли відповідно до первинних документів, будівельні роботи були виконані іншим підприємством (ТОВ Флобер торг ), за внутрішнім переконанням суду, яке ґрунтується на безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні наданих сторонами, відповідно до вимог ч.1 ст.77 КАС України, доказів, свідчить про відсутність реального характеру господарських операцій між позивачем та контрагентами.

В частині посилань позивача на незаконне винесення відповідачем наказу та повідомлення про проведення перевірки в період дії мораторію на їх проведення, введеного Законом України Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності , суд приймає до уваги наступне.

Статтею 2 Закону Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №1728-VIII від 03.11.2016 (далі - Закон №1728-VIII) встановлено до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Статтею 3 Закону №1728-VIII встановленні виключні підстави для здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), а статтею 6 встановлено, що дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Посилання позивача на Закон №1728-VIII, як на підставу правового регулювання правовідносин щодо призначення перевірки, та незаконність у зв`язку з цим останньої, є неприйнятним з огляду на системний аналіз статей 1, 5, 7 Податкового кодексу України, за якими серед загальних засад встановлення податків і зборів пунктом 7.3 статті 7 передбачено, що будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства. Оскільки норми Закону №1728-VIII не відповідають встановленим Податковим кодексом України засадам, їх положення не можуть застосовуватись у межах спірних відносин.

Зазначена правова позиція відповідає правовій позиції Верховного суду, викладеній у рішенні від 10.04.2018 у справі №805/2210/17-а. Відповідно до вимог ч.5 ст.242 КАС України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Таким чином, посилання позивача на незаконність перевірки та, відповідно, оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, з огляду на те, що наказ №2145 від 09.02.2018 та повідомлення №15/26-15-14-01-01 від 09.02.2018 про проведення перевірки прийняті в період дії мораторію на їх проведення, є безпідставними.

Отже, підстави для визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 19.04.2018 №0004951401 та №0004961401 - відсутні.

Позивач, в силу положень ч.1 ст.77 КАС України, повинен довести ті обставини, на яких ґрунтуються його вимоги, проте всупереч вказаній нормі не довів суду належними доказами наявність обставин, що обґрунтовують його позовні вимоги.

Відповідач, в силу положень частини 2 статті 77 КАС України, довів відповідність оскаржуваних рішень вимогам ч.3. ст.2 КАС України.

Зважаючи на те, що позов задоволенню не підлягає, судові витрати стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 72-77, 139, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю Укрмонтажлюкс (02222, м.Київ, вул. Лифаря, будинок 3, код ЄДРПОУ 33147770) до Головного управління ДФС у м.Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, код ЄДРПОУ 39439980) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Ю.Т. Шрамко

Дата ухвалення рішення14.04.2019
Оприлюднено15.01.2020

Судовий реєстр по справі —826/10186/18

Ухвала від 06.11.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Дашутін І.В.

Ухвала від 10.05.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Дашутін І.В.

Ухвала від 23.04.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Дашутін І.В.

Ухвала від 26.03.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Пасічник С.С.

Ухвала від 15.02.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Гімон М.М.

Ухвала від 20.01.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Олендер І.Я.

Ухвала від 02.01.2023

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Дашутін І.В.

Ухвала від 29.11.2022

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Васильєва І.А.

Постанова від 11.10.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Карпушова Олена Віталіївна

Постанова від 03.10.2022

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Карпушова Олена Віталіївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні