Рішення
від 19.01.2020 по справі 904/4846/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2020м. ДніпроСправа № 904/4846/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Петренко Н.Е. за участю секретаря судового засідання Чіп О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА РИБНА КОМПАНІЯ", м. Запоріжжя

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІШ ГРУП ТОРГ", м. Дніпро

про стягнення заборгованості у розмірі 300 000,00грн.

Представники:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА РИБНА КОМПАНІЯ" (далі - позивач) звернулось до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІШ ГРУП ТОРГ" (далі - відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 300 000,00грн.

Короткій зміст позовних вимог та узагальнення доводів позову.

02.06.2016 між позивачем та відповідачем укладено Договір поставки №02/06-01.

На виконання умов договору Позивачем поставлено відповідачу товар на загальну суму 2 867 384,02грн., що підтверджується транспортними накладними та видатковими накладними №РК-0301-011 від 03.01.2017, №РК-0301-006 від 03.01.2017, №РК-0301-004 від 03.01.2017, №РК-1801-001 від 18.01.2017, №РК-0103-003 від 01.03.2017, №РК-0603-001 від 06.03.2017, №РК-0703-002 від 07.03.2017, №РК-1303-002 від 13.03.2017, №РК-1303-001 від 13.03.2017, №РК-1603-003 від 16.03.2017, №РК-2003-001 від 20.03.2017, №РК-2203-002 від 22.03.2017, №РК-0104-001 від 01.04.2017, №РК-0104-003 від 03.04.2017, №РК-0604-003 від 06.04.2017, №Р,К-1204-003 від 12.04.2017, №РК-0604-003 від 06.04.2017, які підписано з обох боків керівниками підприємств.

Позивач вказує, що відповідач за поставлений товар не розрахувався.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем за поставлений товар становить 2 867 384,02грн.

Позивачем заявлено позовні вимоги до відповідача у розмірі 300 000,00грн.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.10.2019, справу № 904/4846/19 передано судді Петренко Наталії Едуардівні.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2019 позовну заяву залишено без руху.

05.11.2019 на виконання зазначеної ухвали позивачем усунуто недоліки позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 10.12.2019.

13.11.2019 від позивача до суду надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Також позивачем зазначено, що найближчим судом, до якого може прибути представник позивача для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції, є Господарський суд Київської області, Господарський суд м. Києва.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2019 клопотання позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції залишено без задоволення.

10.12.2019 в підготовчому судовому засіданні повноважний представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

В свою чергу, повноважний представник відповідача у підготовче судове засідання не з`явився, відзив на позов та інші витребувані документи до суду не надав. Жодних пояснень щодо причини неявки або інших клопотань до господарського суду не надходило.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2019 відкладено підготовче судове засідання на 09.01.2020.

10.12.2019 до господарського суду від позивача надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності позивача.

03.01.2020 від позивача на електронну адресу суду надійшов лист з доказами направлення копії позовної заяви з доданими до неї документами на адресу відповідача.

09.01.2020 в підготовче судове засідання повноважний представник позивача не з`явився.

Відповідачем відзив на позовну заяву не подано.

Відповідно до частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків , пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Подання заяв по суті справи є правом учасників справи (частина 4 статті 161 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідач своїм правом на подання відзиву на позов та на участь у судовому засіданні не скористався , про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином за його місцезнаходженням згідно матеріалів справи та за інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2020 закрито підготовче провадження. Справу призначено до судового розгляду по суті в засіданні на 20.01.2020.

17.01.2020 до суду від позивача надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності останнього.

В судовому засіданні, яке відбулося 20.01.2020 здійснено розгляд справи по суті.

Господарський суд констатує, що сторони мали реальну можливість надати всі існуючі докази в обґрунтування своїх позовних вимог та заперечень суду першої інстанції.

Відповідно до статті 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

В судовому засіданні, яке відбулося 20.01.2020, в порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, беручи до уваги, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, а є результатом оцінки належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також достатності і взаємного зв`язку доказів у їх сукупності, надаючи оцінку зібраним у справі доказам в цілому, і кожному доказу, який міститься у справі, окремо, мотивуючи відхилення або врахування кожного доказу, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА РИБНА КОМПАНЯ (далі - позивач, постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю ФІШ ГРУП ТОРГ (далі - відповідач, покупець) укладено договір № 02/06-01 (далі - Договір), відповідно до якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, та у відповідності з замовленням покупця поставити товар, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, прийняти товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в рахунку-фактурі та видатковій накладній. (пункт 1.1. Договору).

Згідно з пункту 2.1. Договору, зобов`язання сторін по поставці товару виникають на підставі погодженого сторонами замовлення покупця. Покупець у замовленні зазначає кількість, асортимент, характеристики якості, ціну товару, адрес, умови поставки (п. 4.1. Договору) та дату (строк) здійснення поставки.

За умовами пункту 1.3. Договору, поставка товару здійснюється у відповідності із замовленням покупця. Передача товару може здійснюватися на умовах само вивозу покупця зі складу постачальника або доставки постачальником до складу покупця, в залежності від того, які умови поставки будуть обрані та погоджені сторонами. Строк поставки кожної окремої партії товару становить 3 календарних днів з моменту отримання постачальником замовлення від покупця.

Товар постачальником передається представнику покупця при пред`явленні представником довіреності, що уповноважує його одержати товар і підписати видаткову накладну, та товарно-транспортну накладну. (пункт 4.2. Договору).

Пунктами 4.7., 4.8., 4.9. Договору визначено, що претензії щодо кількості поставленого товару приймаються продавцем протягом 3 діб з моменту поставки. Претензії за якістю пред`являються покупцем та приймаються постачальником протягом 3 діб. При виявлені невідповідності якості/кількості товару відповідним документом як в момент передачі товару так і після його прийому, виклик представника постачальника для участі у сумісному прийманні та складанні акта є обов`язковим. Уповноважений представник повинен з`явитися для складання акта протягом 2 діб з моменту отримання повідомлення від покупця. Повідомлення може бути передання як в письмовій формі, так і за допомогою факсимільного або телеграфного зв`язку. У випадку ненаправлення постачальником свого уповноваженого представника для складання акта, акт складений представником покупця набирає сили та є обов`язковим для продавця.

У відповідності до пунктів 5.1., 5.2. Договору, ціна продажу товару з ПДВ, що зазначена в рахунках-фактурах та видаткових накладних, є договірною, звичайною ціною. Під звичайною ціною розуміється ціна, визначена сторонами договору (тобто продажна ціна товару). І якщо не доведене зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін. Конкретні ціни за одиницю виміру товару, що визначені у рахунках-фактурах і видаткових накладних, встановлені сторонами виключно для цього договору, не поширюються на інші договори, що укладенні або будуть укладені між сторонами, і не можуть розглядатися у якості доказу усталеної практики визначення цін у договірних відносинах між сторонами. Вартість тари, упаковки, маркування за цим договором включаються у загальну ціну товару.

Оплата товару - проводиться на умовах передоплати на банківський рахунок постачальника. Оплата за товар в повному обсязі здійснюються в українській національній валюті в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок постачальника. (пункт 6.1., 6.2. Договору).

Пунктом 9.1. Договору встановлено, що за порушення умов даного договору винна сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України та даного договору.

Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2016. Дія договору продовжується на один рік, якщо жодна із сторін не заявить письмово про його розірвання не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення дії договору. (пункти 10.1., 10.2. Договору).

Відтак, сторонами погоджено істотні умови договору.

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним (стаття 204 Цивільного кодексу України).

Статтею 628 Цивільного кодексу України визначено зміст договору, який становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

В силу вимог ст. 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Договір у встановленому порядку не оспорений, не визнаний недійсним.

Таким чином, укладений між сторонами договір №02/06-01 від 02.06.2016 є дійсним, укладеним належним чином та є обов`язковим для виконання сторонами.

За договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму (частина 1 статті 265 Господарського кодексу України).

Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором поставки.

Згідно частини 6 статті 265 Господарського кодексу України та частиною 2 статті 712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відносини, що виникли між сторонами по справі на підставі договору поставки, є господарськими зобов`язаннями і згідно з приписами статті 193 Господарського кодексу України, статей 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж , якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Частиною 1 статті 656 Цивільного кодексу України визначено, що предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.

Статтею 662 Цивільного кодексу України передбачено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу (стаття 663 Цивільного кодексу України).

На виконання умов договору позивачем поставлено відповідачу товар на загальну суму 2 867 384,02грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними та видатковими накладними №РК-0301-011 від 03.01.2017, №РК-0301-006 від 03.01.2017, №РК-0301-004 від 03.01.2017, №РК-1801-001 від 18.01.2017, №РК-0103-003 від 01.03.2017, №РК-0603-001 від 06.03.2017, №РК-0703-002 від 07.03.2017, №РК-1303-002 від 13.03.2017, №РК-1303-001 від 13.03.2017, №РК-1603-003 від 16.03.2017, №РК-2003-001 від 20.03.2017, №РК-2203-002 від 22.03.2017, №РК-0104-001 від 01.04.2017, №РК-0104-003 від 03.04.2017, №РК-0604-003 від 06.04.2017, №Р,К-1204-003 від 12.04.2017, №РК-0604-003 від 06.04.2017.

Дослідивши вказані видаткові накладні та товарно-транспорті накладні, господарський суд констатує, що останні підписані представниками сторін, підписи, яких засвідчено печатками підприємств позивача та відповідача. Відтак, зазначені видаткові накладні та товарно-транспорті накладні, є належними доказами поставки товару позивачем відповідачу.

Враховуючи, що даний вид договору є оплатним, обов`язок постачальника за договором поставити товар відповідає обов`язку покупця оплатити його вартість.

Оскільки, докази оплати отриманого від позивача товару матеріали справи не містять, господарський суд застосовує положення статті 692 Цивільного кодексу України та констатує, що строк оплати товару за накладними настав.

Доказів повернення вказаного товару позивачу відповідачем не надано.

Таким чином, станом на день розгляду справи заборгованість відповідача перед позивачем за Договором №02/06-01 від 02.06.2016 становить 2 867 384,02грн.

Позивачем заявлено до стягнення заборгованість за №02/06-01 від 02.06.2016 у розмірі 300 000,00грн.

Отже, Господарський суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог позивача про стягнення з відповідача боргу в розмірі 300 000,00грн.

Відповідно до вимог статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати у справі покладаються на відповідача, у зв`язку із задоволенням позовних вимог позивача.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 76-79, 86, 91, 124, 129, 233, 236-238, 240, 241, 247-252, 254-259, п. 17.5 розділу XI Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА РИБНА КОМПАНІЯ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІШ ГРУП ТОРГ" про стягнення заборгованості у розмірі 300 000,00грн. - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІШ ГРУП ТОРГ" (49057, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 50; код ЄДРПОУ 40329963) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА РИБНА КОМПАНІЯ" (69005, м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 160; код ЄДРПОУ 40359081) основний борг у розмірі 300 000,00 грн. (триста тисяч грн. 00 коп.), витрати по сплаті судового збору в сумі 4 500,00 грн. (чотири тисячі п`ятсот грн. 00 коп.).

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (частини 1, 2 статті 241 Господарського процесуального кодексу України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до п. 17.5 Розділу ХІ Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Реквізити сторін:

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА РИБНА КОМПАНІЯ" (69005, м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 160; код ЄДРПОУ 40359081).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІШ ГРУП ТОРГ" (49057, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 50; код ЄДРПОУ 40329963).

Повний текст рішення підписано 20.01.2020.

Суддя Н.Е. Петренко

Дата ухвалення рішення19.01.2020
Оприлюднено21.01.2020

Судовий реєстр по справі —904/4846/19

Судовий наказ від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Ярошенко Вікторія Ігорівна

Рішення від 19.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 08.01.2020

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 14.11.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 10.11.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 27.10.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні