ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"22" січня 2020 р. Справа № 363/183/20

У Х В А Л А

про відкриття провадження

22 січня 2020 року суддя Вишгородського районного суду Київської області Рудюк О.Д., розглянувши матеріали цивільної справи №363/183/20 за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю Димерське автотранспортне підприємство (07330, Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Шевченка, 89, ЄДРПОУ: 05538738), третя особа: Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Димерське автотранспортне підприємство Грицаєнко Руслан Іванович (07330, Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Шевченка, 89)про вирішення трудового спору, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернулась до суду з позовом про вирішення трудового спору, посилаючись на те, що з 25.09.2015 року вона працювала оператором автозаправної станції у ТОВ Димерське автотранспортне підприємство . З весни 2019 року позивачем було виявлено накопичування недостачі дизельного палива, що відображалось ОСОБА_2 в щоденних звітах та неодноразово повідомлялось керівництву підприємства. Наказом від 30.11.2019 року №48 ОСОБА_2 оголошено догану. Наказ від 30.11.2019 року №49 позивача відсторонено від роботи на час проведення службового розслідування без збереження заробітної плати. 11.12.2019 року ОСОБА_2 запрошено на засідання профспілкової організації ТОВ Димерське автотранспортне підприємство з питання надання згоди на моє звільнення з посади за п.2 ч.1 ст.41 КЗпП України, але члени профспілкової організації прийняли рішення про відмову в наданні згоди на звільнення позивача. Проте 20.12.2019 року позивач поштою отримало повідомлення, в якому просили звернутись до відділу кадрів відповідача для отримання трудової книжки в зв`язку зі звільненням ОСОБА_2 на підставі наказу від 11.12.2019 року. Позивач 20.12.2019 року звернулась до відділу кадрів підприємства з проханням видати належним чином засвідчену копію наказу про її звільнення, однак отримала відмову. Не погодившись з такою відмовою ОСОБА_2 подала заяву на ім`я директора з проханням надіслати їй копію наказу про звільнення з роботи по пошті, але відповіді на даний час досі не отримала. Позивач вважає, що викладені вище обставини є безпідставними та такими, що суперечать чинному законодавству. На підставі викладеного, позивач просить суд скасувати накази про оголошення їй догани, про відсторонення її від роботи на час проведення службового розслідування без збереження заробітної плати та про звільнення з посади, а також стягнути з відповідача на її користь відшкодування середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди та поновити на роботі на посаді оператора АЗС з дати її звільнення.

Справа підсудна Вишгородському районному суду Київської області.

При підготовці справи до судового розгляду були вивченні матеріали.

Позовна заява відповідає вимогам ст.ст.175-177 ЦПК України.

Підстави для залишення її без руху та відмові у відкритті провадження відповідно до ст.ст.185, 186 ЦПК України - відсутні.

Відповідно до ч.4 ст.19 ЦПК спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, як через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.274 ЦПК порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: 1) малозначні справи; 2) що виникають з трудових відносин.

Відповідно до ч.6 ст.19 ЦПК України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З огляду на предмет поданого позову, дана справа має ознаки малозначної справи та не підпадає під обмеження, визначені ч.4 ст.274 цього Кодексу , тому віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч.3 ст.279 ЦПК підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.

Позивач разом з позовною заявою заявляє клопотання про витребування доказів, а саме витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю Димерське автотранспортне підприємство : копії наказів про прийом та звільнення з роботи ОСОБА_2 на посаді оператор АЗС; копію договору про повну матеріальну відповідальністю укладеного між позивачем та відповідачем; довідку про заробітну плату ОСОБА_2 за два останні місяці, що передували її звільненню; копії щоденних звітів оператора АЗС ТОВ Димерське автотранспортне підприємство про облік приймання дизельного пального за 2019 рік; копії відомостей оператора АЗС про щоденну видачу дизельного пального водіям транспортних засобів за 2019 рік.

Частиною 1 статті 84 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинахдругій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Таким чином, суд приходить до висновку, що заявлене клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню, оскільки позивач самостійно надати до суду вказані документи не може.

Частина 5 статті 279 Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Керуючись ст.ст. 84, 187, 188 ЦПК України , суддя, -

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду позовну заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю Димерське автотранспортне підприємство (07330, Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Шевченка, 89, ЄДРПОУ: 05538738), третя особа: Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Димерське автотранспортне підприємство Грицаєнко Руслан Іванович (07330, Київська область, Вишгородський район, смт. Димер, вул. Шевченка, 89)про вирішення трудового спору та відкрити провадження по цивільній справі №363/184/20 за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю Димерське автотранспортне підприємство : копії наказів про прийом та звільнення з роботи ОСОБА_1 на посаді оператор АЗС; копію договору про повну матеріальну відповідальністю укладеного між позивачем та відповідачем; довідку про заробітну плату ОСОБА_1 за два останні місяці, що передували її звільненню; копії щоденних звітів оператора АЗС ТОВ Димерське автотранспортне підприємство про облік приймання дизельного пального за 2019 рік; копії відомостей оператора АЗС про щоденну видачу дизельного пального водіям транспортних засобів за 2019 рік.

Визначити відповідачу, Товариству з обмеженою відповідальністю Димерське автотранспортне підприємство , в п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст.178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч.4 ст.178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч.8 ст.178 ЦПК України).

Відповідно до ч.1 ст.193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи .

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам ч.3-5 ст.178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Крім того, сторони мають можливість отримати інформацію щодо справи, яка розглядається на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет. Веб-адреса сторінки: http://vsh.ko.court.gov.ua .

Ухвала окремо від рішення суду може бути оскаржена в апеляційному порядку лише щодо порушення правил підсудності. В іншій частині заперечення на ухвалу може бути включено до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя О.Д. Рудюк

Дата ухвалення рішення 22.01.2020
Зареєстровано 31.01.2020
Оприлюднено 03.02.2020

Судовий реєстр по справі 363/183/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.05.2020 Вишгородський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 22.01.2020 Вишгородський районний суд Київської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону