Ухвала
від 29.01.2020 по справі 910/6202/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

29.01.2020Справа № 910/6202/18

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Лігал партнерс груп"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" (ідентифікаційний номер 39845588)

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

ліквідатор Борейко А.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У травні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Лігал партнерс груп" звернулося до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство до Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" (ідентифікаційний номер 39845588) у зв`язку із неможливістю останнього погасити заборгованість.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2018 заяву було прийнято до розгляду, засідання призначено на 13.06.2018 р.; зобов`язано арбітражного керуючого Борейка А.М. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1261 від 10.07.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 10.06.2018 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство.

30.05.2018 від арбітражного керуючого Рудого А.М. надійшла заява по участь у справі про банкрутство.

01.06.2018 від арбітражного керуючого Стук І.М. надійшла заява по участь у справі про банкрутство.

04.06.2018 від арбітражного керуючого Борейка А.М. надійшла заява по участь у справі про банкрутство.

04.06.2018 від арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшла заява по участь у справі про банкрутство.

04.06.2018 від арбітражного керуючого Захар`євої Я.В. надійшла заява по участь у справі про банкрутство.

11.06.2018 від арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшла заява по участь у справі про банкрутство.

13.06.2018 від боржника надійшов відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 3; ідентифікаційний код 39845588); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Лігал партнерс груп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" у розмірі 1 200 800,00 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 3; ідентифікаційний код 39845588); призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Борейка Андрія Михайловича (свідоцтво № 1261 від 10.07.2013 р., адреса для листування: АДРЕСА_1 ); встановлено оплату послуг арбітражного керуючого у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, починаючи з дати його призначення та до моменту прийняття комітетом кредиторів відповідного рішення про встановлення оплати послуг розпорядника майна; заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; зобов`язано боржника надати розпоряднику майна всю необхідну документацію для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і проведення інвентаризації та складання реєстру вимог кредиторів, письмові пояснення щодо визнання або відхилення кредиторських вимог, докази наявності або відсутності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати (із зазначенням прізвища працівника та долученням бухгалтерських відомостей), авторської винагороди, аліментів та грошових зобов`язань, що забезпечені заставою, які подати у попереднє засідання, а також сумісно з розпорядником майна розглядати всі кредиторські заяви, що надійдуть в установленому порядку; зобов`язаног розпорядника майна провести інвентаризацію активів боржника та аналіз його фінансово-господарської діяльності, докази чого подати суду у строк до 13.08.2018; зобов`язано розпорядника майна у строк до 25.07.2018 подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстр заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), докази повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; зобов`язано розпорядника майна у строк до 25.07.2018 скласти реєстр вимог кредиторів відповідно до норм ст.ст. 13, 14, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 р. № 788 та подати його на затвердження до господарського суду; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 12.09.2018.

25.07.2018 від розпорядника майна боржника надійшов реєстр вимог кредиторів.

13.08.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження строків.

03.09.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про доручення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2018 визнано кредитором у справі № 910/6202/18 по відношенню до боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Лігал партнерс груп" з грошовими вимогами на суму 1 218 420,00 грн., з яких: 17 620,00 грн. - вимоги першої черги, 1 200 800,00 грн. - вимоги четвертої черги; затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ"; зобов`язано розпорядника майна боржника у п`ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 р. № 788; зобов`язано розпорядника майна боржника протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори; зобов`язано розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ", наявну дебіторську заборгованість; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/6202/18 на 10.10.2018.

10.10.2018 від розпорядника майна боржника надійшов реєстр вимог кредиторів, заява на участь у справі про банкрутство, клопотання про приєднання документів до матеріалів справи, звіт про нарахування та виплату грошової винагороди та відшкодування витрат розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2018 затверджено звіт про нарахування та виплату грошової винагороди та відшкодування витрат розпорядника майна боржника станом на 10.10.2018.

Постановою Господарського суду міста Києва від 10.10.2018 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 3; ідентифікаційний код 39845588); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" арбітражного керуючого Борейка А.М.; визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 3; ідентифікаційний код 39845588); відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Баїнг-ТВ" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 3; ідентифікаційний код 39845588) арбітражного керуючого Борейка Андрія Михайловича (свідоцтво № 1261 від 10.07.2013 р., адреса для листування: АДРЕСА_1 ).

03.10.2019 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Борейку А.М. за виконання повноважень ліквідатора за період з 10.10.2018 по 10.10.2019 в загальній сумі 95 870,82 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.10.2019 розгляд звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Борейку А.М. за виконання повноважень ліквідатора за період з 10.10.2018 по 10.10.2019 в загальній сумі 95 870,82 грн. призначено на 13.11.19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2019 продовжено строк для подачі звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на три місяці; розгляд звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Борейку А.М. за виконання повноважень ліквідатора за період з 10.10.2018 по 10.10.2019 в загальній сумі 95 870,82 грн. відкладено на 29.01.20.

29.01.20 від ліквідатора банкрута надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута та додаток до клопотання про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Борейку А.М. за виконання повноважень ліквідатора за період з 10.10.2018 по 10.10.2019 в загальній сумі 95 870,82 грн.

В судовому засіданні 29.01.2020 ліквідатор банкрута надав пояснення, подав додаткові документи.

Суд вирішив призначити до розгляду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Суд дослідивши клопотання про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Борейку А.М. за виконання повноважень ліквідатора за період з 10.10.2018 по 10.10.2019 в загальній сумі 95 870,82 грн. встановив таке.

Протоколом засідання комітету кредиторів від 25.11.2019 вирішено схвалити звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Борейку А.М.

Так, у відповідності до ч.1 ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень. (ч. 3 ст. 115 Закону).

Вказаними нормами Закону встановлено право арбітражного керуючого на оплату наданих послуг, відшкодування понесених витрат, загальний порядок, умови, розмір та джерела оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

З огляду на викладене, дослідивши поданий звіт, ознайомившись з протоколом засідання комітету кредиторів від 25.11.2019, суд вважає його таким, що узгоджується з нормами Кодексу України з процедур банкрутства, а отже підлягає затвердженню.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

УХВАЛИВ:

1. Призначити до розгляду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута на 25.03.20 о 12:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

2. Клопотання про затвердження звіту ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Борейку А.М. за виконання повноважень ліквідатора за період з 10.10.2018 по 10.10.2019 в загальній сумі 95 870,82 грн. задовольнити.

3. Затвердити звіт ліквідатора про нарахування та виплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Борейку А.М. за виконання повноважень ліквідатора у справі № 910/6202/18 за період з 10.10.2018 по 10.10.2019 в загальній сумі 95870,82 грн за підсумками процедури ліквідації ТОВ Баїнг-ТВ .

4. Стягнути з ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю Лігал партнерс груп (ідентифікаційний код 39906404; пров. Червоноармійський (нинішній-Р.Лужевського, буд. 14, корп. 7, оф. 32, м. Київ, 03039) основну грошову винагороду арбітражного керуючого Борейка А.М. в сумі 95870,82 грн (дев`яносто п`ять тисяч вісімсот сімдесят грн.) 82 коп. за виконання повноважень ліквідатора у справі № 910/6202/18, за підсумками процедури ліквідації ТОВ Баїнг- ТВ за період з 10.10.2018 по 10.10.2019.

5. Видати наказ.

6. Ухвалу направити учасникам провадження у справі.

Повний текст ухвали складено 31.01.20.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко

Дата ухвалення рішення29.01.2020
Оприлюднено03.02.2020
Номер документу87272379
СудочинствоГосподарське
Сутьбанкрутство

Судовий реєстр по справі —910/6202/18

Ухвала від 09.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 09.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 23.07.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 08.04.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 29.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 29.01.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 13.11.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 07.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Ухвала від 10.10.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

Постанова від 10.10.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Івченко А.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні