ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-04-26, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"07" лютого 2020 р. Справа № 911/2312/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю МАКСИМУС КОНСТРАКШН

до Києво-Святошинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області

про стягнення 801 229, 18 грн

Суддя Горбасенко П.В.

за участю представників:

від позивача: Ігнатенко В.І.;

від відповідача: Вірчак В.Г.

ВСТАНОВИВ :

У провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/2312/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю МАКСИМУС КОНСТРАКШН до Києво-Святошинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області про стягнення 801 229, 18 грн.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 20.01.2020 поновлено провадження у справі № 911/2312/16 та призначено справу до розгляду у підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження на 07.02.2020.

04.02.2020 через канцелярію Господарського суду Київської області надійшло клопотання б/н та б/д (вх. № 2535/20), згідно якого представник позивача просить суд замінити первісного відповідача - Державну податкову інспекцію в Обухівському районі Головного управління Міндоходів у Київській області належним відповідачем - Головним управлінням Державної податкової служби у Київській області, у зв`язку із реорганізацією первісного відповідача.

06.02.2020 через канцелярію Господарського суду Київської області надійшло клопотання представника позивача б/н та б/д (вх. № 2535/20) про витребування доказів.

Крім того, 07.02.2020 через канцелярію Господарського суду Київської області надійшло клопотання б/н та б/д (вх. № 2535/20), згідно якого представник відповідача просить суд замінити Києво-Святошинську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області на правонаступника ГУ ДФС у Київській області.

У судове засідання 07.02.2020 представники сторін з`явилися та надали пояснення по справі.

Відповідно до ст. 48 Господарського процесуального кодексу України, суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача. Якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі. Після спливу строків, зазначених в частинах першій та другій цієї статті, суд може залучити до участі у справі співвідповідача або замінює первісного відповідача належним відповідачем виключно у разі, якщо позивач доведе, що не знав та не міг знати до подання позову у справі про підставу залучення такого співвідповідача чи заміну неналежного відповідача. Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку. Відповідач, замінений іншим відповідачем, має право заявити вимогу про компенсацію судових витрат, здійснених ним внаслідок необґрунтованих дій позивача. Питання про розподіл судових витрат вирішується в ухвалі про заміну неналежного відповідача.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110 - 112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України у виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті строк підготовчого провадження може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Господарський суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного Господарським процесуальним кодексом України строку підготовчого провадження у випадках, визначених ч. 2 ст. 202 цього Кодексу, а також в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні, як це передбачено п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 07.02.2020, враховуючи конкретні обставини справи, мотиви клопотань, суд вирішив відмовити у задоволенні клопотання представника позивача про заміну первісного відповідача, задовольнити клопотання представника відповідача про процесуальне правонаступництво, замінити первісного відповідача - Києво-Святошинську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Київській області належним відповідачем - Головним управлінням Державної фіскальної служби у Київській області, задовольнити клопотання представника позивача про витребування доказів, за власної ініціативи продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів у даній справі та відкласти розгляд справи в порядку загального позовного провадження у підготовчому засіданні.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст. 48, 81, 182-183, ст. 234 ГПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

2. Замінити первісного відповідача - Києво-Святошинську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Київській області на належного відповідача - Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області (03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 5-А).

3. Розгляд справи в порядку загального позовного провадження у підготовчому засіданні призначити на 28 лютого 2020 року о 10 год. 45 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108 в залі судових засідань № 5).

4. Запропонувати позивачу надати суду у письмовій формі у строк до 26.02.2020:

- докази направлення на адресу Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області копії позовної заяви з додатками;

- додаткові докази по справі (за наявності) разом з доказами направлення копій вказаних доказів іншим сторонам;

- заяви та клопотання, які відповідно до ст. 182 ГПК України мають бути вирішені у підготовчому засіданні (за наявності) разом з доказами направлення копій вказаних заяв та/чи клопотань на адресу інших сторін.

5. Запропонувати Головному управлінню Державної фіскальної служби у Київській області надати суду у письмовій формі у строк до 26.02.2020:

- відповідно до ст. 165 ГПК України відзив на позовну заяву разом з доказами направлення копій відзиву іншим сторонам;

- додаткові докази по справі (за наявності) разом з доказами направлення копій вказаних доказів іншим сторонам;

- заяви та клопотання, які відповідно до ст. 182 ГПК України мають бути вирішені у підготовчому засіданні (за наявності) разом з доказами направлення копій вказаних заяв та/чи клопотань на адресу інших сторін.

6 . Зобов`язати відповідача подати суду: належним чином засвідчені копії (для долучення до матеріалів справи) наказів про затвердження проектної документації по об`єкту будівництва Реконструкція з добудовою адміністративних приміщень Державної податкової інспекції в Обухівському районі по вул. Каштановій, 20 в м. Обухові за період 2012-2013 рр; проектної та робочої документації по об`єкту будівництва Реконструкція з добудовою адміністративних приміщень Державної податкової інспекції в Обухівському районі по вул. Каштановій, 20 в м. Обухові за період 2012-2013 рр.; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду за роботами по об`єкту будівництва Реконструкція з добудовою адміністративних приміщень Державної податкової інспекції в Обухівському районі по вул. Каштановій, 20 в м. Обухові за період 2012-2013 рр.; наказів про призначення головного інженеру проекту (ГІП) об`єкту будівництва Реконструкція з добудовою адміністративних приміщень Державної податкової інспекції в Обухівському районі по вул. Каштановій, 20 в м. Обухові за період 2012-2013 рр.

7 . Зобов`язати Державне підприємство Спеціальна державна експертна організація Центральна служба Української Державної будівельної експертизи ДП УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА (код ЄДРПОУ 35691621) подати суду належним чином засвідчені копії (для долучення до матеріалів справи) кошторисної частини проекту Реконструкція з добудовою адміністративних приміщень Державної податкової інспекції в Обухівському районі по вул. Каштановій, 20 в м. Обухові .

8. Зобов`язати Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області (01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26-А) подати суду належним чином засвідчені копії (для долучення до матеріалів справи) декларацій про початок будівельних робіт на об`єкті будівництва за адресою: вул. Каштанова, 20 в м. Обухові Київської області, зареєстровані протягом 2012-2013 рр.

9. Сторонам в строк до 26 лютого 2020 року визначитися із доказами, які необхідні для розгляду даної справи відповідно до глави 5 Господарського процесуального кодексу України.

10. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

11. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду спору.

12. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 Господарського процесуального кодексу України, а заяви та клопотання в письмовій формі відповідно до ч. 2 ст. 169 та ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

13. Викликати в судове засідання повноважних представників сторін; у разі неявки в судове засідання, сторони зобов`язані повідомити суд про причини такої неявки.

14. Роз`яснити, що неявка у підготовче засідання учасника справи, повідомленого про дату, час і місце проведення засідання, який не повідомив суд про причини неявки або якщо такі причини не визнано судом поважними, не є підставою для відкладення підготовчого засідання за змістом ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

15. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву на позов та витребуваних судом документів, справа згідно з ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

16. Копію даної ухвали надіслати сторонам у справі, Головному управлінню Державної фіскальної служби у Київській області (03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 5-А), Державному підприємству Спеціальна державна експертна організація Центральна служба Української Державної будівельної експертизи ДП УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА (01133 м. Київ, б-р Лесі Українки 26-Б, офіс 1105 (поверх 11) та Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області (01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26-А).

17. Витребувані документи подати через канцелярію господарського суду Київської області в строк до 26 лютого 2020 року.

18. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає окремо від рішення суду відповідно до ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

Ухвалу підписано 10.02.2020.

Суддя П.В.Горбасенко

Зареєстровано 10.02.2020
Оприлюднено 11.02.2020
Дата набрання законної сили 07.02.2020

Судовий реєстр по справі 911/2312/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 07.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.01.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 16.09.2016 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 16.09.2016 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону