Постанова
від 05.02.2020 по справі 640/734/19
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 640/734/19 Суддя (судді) першої інстанції: Каракашьян С.К.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого: Бєлової Л.В.

суддів: Аліменка В.О., Безименна Н.В.

за участю секретаря судового засідання: Лещенко В.С.

розглянувши у судовому засіданні у місті Києві апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (Головного управління Державної податкової служби у м. Києві) на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 жовтня 2019 року (повний текст рішення складено 07.11.2019) у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл" до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И В:

У січні 2019 року позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл", звернувся до суду першої інстанції з адміністративним позовом у якому просив визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №6662615147 від 22.12.2018.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 жовтня 2019 року позов задоволено повністю.

Не погоджуючись з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 жовтня 2019 року, позивачем подано апеляційну скаргу у якій просить рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. Апелянт мотивує свої вимоги тим, що рішення суду першої інстанції ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Зокрема, апелянт посилається на те, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення є правомірним, з огляду на встановлені під час перевірки позивача порушення. Так, апелянт зазначає, що ТОВ "НК Фаворит Ойл" в порушення п.7 П(С)БО Дохід не визначило та не відобразило фінансовий дохід від дисконтування кредиторської заборгованості в момент виникнення заборгованості (на дату балансу). Окрім того, апелянт вказує на непідтвердження ТОВ "НК Фаворит Ойл" реальності господарських операцій з рядом контрагентів з огляду на наявність вироків, ненадання первинних документів бухгалтерського та податкового обліку по контрагентам, та наявність недоліків в оформленні наданих позивачем первинних документах.

03.02.2020 до Шостого апеляційного адміністративного суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, яким підтримав позицію суду першої інстанції.

В судовому засіданні представник апелянта заявив клопотання про заміну сторони правонаступником, а саме, замінити Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві на Головне управління Державної податкової служби у м. Києві, посилаючись на постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, від 19.06.2019 № 537, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р, наказ Державної податкової служби України від 12.07.2019 № 14.

Колегією суддів встановлено, що згідно постанови Кабінету Міністрів № 537 від 19.06.2019 утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи ДПС за переліком згідно з додатком.

Тобто, фактично функції з реалізації державної податкової політики на разі виконуються Державною податковою службою України, а здійснення функцій Державної фіскальної служби припинено.

Відповідно до Переліку територіальних органів Державної податкової служби, що утворюються, утворено Головне управління ДПС у м. Києві.

Отже, з урахуванням положень ст. 52 КАС України, колегія суддів вважає необхідним допустити заміну відповідача правонаступником Головним управління ДПС у м. Києві.

Заслухавши у судовому засіданні доповідь головуючого судді, пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Судом першої інстанції встановлено, що ГУ ДФС у м. Києві проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ "НК Фаворит Ойл" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2015 по 30.06.2018, валютного за період з 01.07.2015 по 30.06.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 03.11.2014 по 30.06.2018.

За результатами перевірки складено акт від 16.11.2018 р. №294/26-15-14-07-01-10/39470271, в якому зафіксовано порушення позивачем:

- п. 44.1 от. 44, пп. 134.1.1. п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст.135 ПК України, в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 11 066 801 грн., в тому числі: за 2015 рік на суму 3 415 464 грн.; за 2016 рік на суму 6 793 548 грн.; за 2017 рік на суму 813 620 грн.; за 1 півріччя 2018 року на суму 44 169 гривень.

- п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 ПК України, що призвело до завищення податкових зобов`язань з податку на додану вартість по операціям з реалізації товарів по контрагентам - покупцям на загальну суму 10 188 556 грн.;

- п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 ПК України, що призвело до заниження податкових зобов`язань при реалізації товарів іншим особам на загальну суму 10 188 556 грн.

На підставі висновків акта перевірки контролюючим органом винесено податкове повідомлення-рішення від 22.12.2018 р. № 6662615147, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання по податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 12 979 635,00 грн., в тому числі основного платежу - 11 066 801,00 грн. та фінансової санкції - 1 912 834,00 грн.

Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та вказав, що висновки ГУ ДФС у м. Києві щодо порушення ТОВ "НК Фаворит Ойл" п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК України в частині заниження доходу від дисконтування кредиторської заборгованості в момент виникнення заборгованості (на дату балансу) у загальному розмірі 350 889,00 грн., є хибними, оскільки бухгалтерські стандарти не вимагають дисконтувати зобов`язання за безпроцентною довгостроковою позикою, що чітко випливає з положень п. 10 П(С)БО 11. При цьому, безпроцентну позику відображають на рахунках бухгалтерського обліку в розмірі номінальної величини поворотної фінансової допомоги протягом усього строку користування коштами.

Також, суд першої інстанції вказував вказував на неправомірність донарахування контролюючим органом позивачу грошового зобов`язання по податку на прибуток приватних підприємств, оскільки надані первинні документи повністю підтверджують реальність господарських операцій ТОВ "НК Фаворит Ойл" з контрагентами, натомість, відповідач не навів будь-яких переконливих доводів та не надав належних доказів, які б ставили під сумнів реальність здійснених позивачем господарських операцій, та/або свідчили б про невідповідність цих операцій дійсному економічному змісту, та/або про наявність інших обставин що підтверджують недобросовісність позивача як платника податків.

Даючи правову оцінку викладеним обставинам справи, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції з огляду на таке.

Зі змісту акту перевірки вбачається, що однією із підстав донарахування зобов`язань з податку на прибуток приватних підприємств контролюючий орган вказує на порушення позивачем п. 7 П(С)БО 15 "Дохід" в частині не визначення та не відображення фінансового доходу від дисконтування кредиторської заборгованості в момент виникнення заборгованості, а саме: до складу "Інші доходи" рядок 2240 Звіту про фінансові результати не віднесено фінансового доходу від дисконтування кредиторської заборгованості 350 889 грн.

Такі висновку контролюючого органу ґрунтуються на доводах про те, що зобов`язання ТОВ "НК Фаворит Ойл" перед ТОВ ДП "Автосвіт", ТОВ "Бест Ойл Трейд" по договорам про надання поворотної фінансової допомоги, є довгостроковими зобов`язаннями, на які потрібно нараховувати відсотки і відображати в балансі за їх теперішньою вартістю.

Судом першої інстанції встановлено, що між ТОВ "НК Фаворит Ойл" та ТОВ ДП "Автосвіт" укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №0312ПФ від 03.12.2015 року (надалі - Договір), згідно умов якого Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу у розмірі 760 000,00 грн. без ПДВ, а Позичальник зобов`язується її отримати і повернути Позикодавцю на умовах, визначених цим Договором. Згідно п.1.2. Договору, поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами та є обов`язковою до повернення.

30.01.2017 між ТОВ "НК Фаворит Ойл" (надалі - Позичальник) та ТОВ "Бест Ойл Трейд" укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №30-1 ПФ від (надалі - Договір), Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу у розмірі 1 000 000,00 грн. без ПДВ, а Позичальник зобов`язується її отримати і повернути Позикодавцю на умовах, визначених цим Договором. Згідно п.1.2. Договору, фінансова допомога (надалі допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до Даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

Відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (надалі - ПК України) фінансова допомога - це фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

Відповідно до п.п.134.1.1. ПК України об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

При цьому, колегія суддів зауважує, що з 01.01.2015 скасовано норму пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПК України щодо визнання безповоротною фінансовою допомогою суми процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповернутою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Згідно статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 "Доходи".

Доходи - збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов`язань, які призводять до зростання власного.

Проценти - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Відповідно до п.5 П(с)БО 15 "Дохід", дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Відповідно до п.7 П(с)БО 15 "Дохід" визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи.

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Враховуючи положення п. 15 П(С)БО 15, Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов`язаної з ним сумнівної та безнадійної заборгованості. Доходом визнається сума зобов`язання яке не підлягає погашенню.

Відповідно до положення п. 20 П(С)БО 15, Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:

імовірне надходження економічних вигод, пов`язаних з такою операцією; дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід має визнаватися у такому порядку:

проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту відповідної угоди;

роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Пунктом 21 П(С)БО 15 визначено, що дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Справедлива вартість компенсації при реалізації на виплат визначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень із використанням умовної ставки відсотка. Умовна ставка відсотка буде найточніше визначена з двох ставок:

а) домінуючої ставки на подібний інструмент емітента з подібною кредитною ставкою;

б) ставки відсотка, яка дисконтує номінальну суму компенсації інструмента до поточної грошової ціни продажу товарів чи надання послуг.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов`язання", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20 (далі - П(С) БО 11) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов`язань, установлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Відповідно до П(С)БО 11 "Зобов`язання", встановлено наступне:

Довгострокові зобов`язання - всі зобов`язання, які не є поточними зобов`язаннями. Згідно п. 10. П(С)БО 11, довгострокові зобов`язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов`язання.

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов`язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов`язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Відповідно п. 5. П(С)БО 11, зобов`язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов`язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Відповідно до п. 6.П (С)БО 11, з метою бухгалтерського обліку зобов`язання поділяються на: довгострокові; поточні; непередбачені зобов`язання; доходи майбутніх періодів.

Пунктом 7 П(С)БО 11 визначено, що до довгострокових зобов`язань належать: довгострокові кредити банків; інші довгострокові зобов`язання; відстрочені податкові зобов`язання; довгострокові забезпечення.

Згідно п.8. П(С)БО 11, зобов`язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов`язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов`язання на довгострокове.

Відповідно до П(С)БО 13 "Фінансові інструменти", встановлено наступне:

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов`язання або інструмента власного капіталу в іншого.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Фінансове зобов`язання - контрактне зобов`язання:

а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству;

б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах.

Фінансове зобов`язання, призначене для перепродажу - фінансове зобов`язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метою її подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника.

Відповідно до п. 6. П(С)БО 13 Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи.

Згідно з п. 29 П(С)БО 13 фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов`язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов`язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов`язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).

Відповідно до п. 30 П(С)БО 13 на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

- п. 30.1 дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу;

- п. 30.2 фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення;

-п. 30.3 фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;

- п.30.4 фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю.

Відповідно д п.31. П(С)БО 13 на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов`язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов`язань, призначених для перепродажу, і зобов`язань за похідними фінансовими інструментами.

Фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, розраховується за принципом: доходи мінус витрати, визначені відповідно до Положення бухгалтерського обліку.

Доходи визнаються згідно з Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Відповідно до зазначеного стандарту дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства). Отримання поворотної фінансової допомоги не приводить до збільшення активів або зменшення зобов`язань і до зростання власного капіталу.

Витрати визнаються відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Згідно із зазначеним стандартом витратами звітного періоду визнається або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками).

Згідно із зазначеними бухгалтерськими записами отримання у 2015 році поворотної фінансової допомоги (та її повернення) не приводить до виникнення доходів і витрат як у бухгалтерському, так і податковому обліку.

Таким чином, незалежно від податкового статусу надавача поворотної фінансової допомоги її відображення в балансі платника податку на прибуток та повернення отриманої у 2015 році фінансової допомоги не впливають на фінансовий результат звітного періоду, а, відповідно, і на оподаткування податком на прибуток.

З аналізу норм бухгалтерських стандартів вбачається, що вони не вимагають дисконтувати зобов`язання за безпроцентною довгостроковою позикою, що чітко вбачається з положень п. 10 П(С)БО 11, якими передбачено, що за теперішньою вартістю (дисконтованою сумою майбутніх платежів) відображають у Балансі лише довгострокові зобов`язання, на які нараховуються відсотки.

Отже, будь-яка безпроцентна поворотна фінансова допомога не повинна оцінюватися за теперішньою (поточною) вартістю, адже на такий борг відсотки не нараховують.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що безпроцентну позику відображають на рахунках бухгалтерського обліку в розмірі номінальної величини поворотної фінансової допомоги протягом усього строку користування коштами.

Окрім того, згідно з пунктом 29 П(С)БО 13 фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов`язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов`язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов`язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).

Пункт 30 цього Положення передбачає, що на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю.

Однак, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 не передбачає порядок визначення справедливої вартості та не розглядає й методологію обліку щодо короткострокових та довгострокових фінансових зобов`язань.

А тому, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що оскільки національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку не визначено методологію щодо визначення справедливої та амортизованої вартості фінансових зобов`язань, а також органами, на які покладено регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової, відсутні будь-які роз`яснення з боку контролюючих органів або практика такого дисконтування, підприємство не зобов`язане визначати методологію оцінки фінансових зобов`язань самостійно, а тому ДФС не має права визначати цю методику та давати вказівки платнику податків щодо методики.

Окрім того, колегія суддів зазначає, що визначення національних стандартів, наведене у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не дозволяє застосувати міжнародні стандарти обліку у разі відсутності методів ведення обліку в національних стандартах.

Натомість, відповідач при розрахунку дисконту застосовує формулу, що не визначена жодним національним стандартом бухгалтерського обліку.

А тому, посилання контролюючого органу на міжнародні стандарти за умови, коли підприємство здійснює облік за національними стандартами, є неправомірним та не відповідає положенням Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що висновки відповідача щодо порушення ТОВ "НК Фаворит Ойл" п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК України в частині заниження доходу від дисконтування кредиторської заборгованості в момент виникнення заборгованості (на дату балансу) у загальному розмірі 350 889,00 грн. є помилковими.

Щодо висновків відповідача про порушення позивачем п. 7 П(С)БО 15 "Дохід" в частині не визначення та не відображення фінансового доходу за отримані кошти від контрагентів, а саме: до складу "Інші доходи" рядок 2240 Звіту про фінансові результати позиваче не віднесено фінансового доходу на загальну суму 61 131 340 грн.

Висновок контролюючого органу про допущені в цій частині порушення позивачем ґрунтується на доводах про відсутність факту реальності господарських операцій між позивачем та його контрагентами - покупцями, а саме: ТОВ "Юні Консалтінг Груп" (код 39876988), ТОВ "Торг Клайт" (код 39423918), ТОВ "Сіател Компані" (код 39646750), ТОВ "Вектор-Транс-Плюс" (код 35554855), ТОВ "Сейра" (код 40882523), ТОВ "Лісмор Груп" (код 39932979), ТОВ "Селінкс Україна" (код 40086172), ТОВ "Юнітек Пром" (код 38839657), ПП Фірма "Обрій" (код 24592092), ТОВ "Веструм" (код 40348174), ТОВ "Дорадо" (код 32349016), ТОВ "Сант Білдінг" (код 41273330), ТОВ "Боудлер" (код 40474850), ТОВ "Сілма Лтд" (код 40348237), ТОВ "Синергруп" (код 40107354), ТОВ "Альпінка" (код 39988471), ТОВ "Олеандріна Трейдінг" (код 39974343), ТОВ "Стимоіл -Компані" (код 39829000), ТОВ "Монкім" (код 40176213), ТОВ "Фороил - ЛТД" (код 39919303), ТОВ "Максвел Торг" (код 39660492), ТОВ "Фінансреал (код 39563800), ТОВ "Фокс-трейд ЛТД" (код 39734197), ТОВ "Альтерком" (39928669), ТОВ "Зебізнес" (код 40044525), ТОВ "Маяк Експрес" (39377500), ТОВ Стронг плюс ЛТД" (41113930).

А тому, контролюючий орган вважав, що отримані позивачем від зазначених контрагентів кошти, перерахування яких не пов`язано з постачанням товарів та за відсутності даних у позивача щодо їх повернення у майбутньому, кваліфікуються як актив, який слід врахувати у складі інших доходів відповідного звітного періоду.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК України об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

- зменшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

- збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

- збільшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

- зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Таким чином фінансовий результат до оподаткування визначається платником податку на прибуток у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням відповідних коригувань.

Згідно зі ст. 1, ст. 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні первинним документом є документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ч. 1 та ч. 2 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ).

Пунктом 1.1 розділу 1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88, передбачено, що положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об`єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи).

Згідно п. 1.2 розділу 1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88, господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

Пунктом 2.1 розділу 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88 встановлено, що первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Пунктом 2.2 розділу 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88 встановлено, що первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013:

"Доходи" - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов`язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

"Витрати" - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов`язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Відповідно до пункту 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248 (зі змінами) (далі Положення №318), витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов`язань.

У пунктах 6, 7 розділу "Визнання витрат" зазначеного Положення №318 визначено, що витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов`язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Згідно з пунктом 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153 (зі змінами), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

З наведених законодавчих положень випливає, що умовою виникнення у платника права зменшення суми оподаткованого доходу на суму понесених витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг), а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

При цьому, будь-які документи мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

За певних обставин подані позивачем документи можуть свідчити про існування господарських операцій, які за формою (зовнішнім вираженням) можуть підпадати під визначення реальних і таких, що зумовлюють зміни в структурі активів, зобов`язань та власного капіталу суб`єкта господарювання. У податкових спорах суди встановлюють чи підтверджують документи і розкривають, внутрішню сторону господарських операцій, їх справжність, економічну вигоду (виправданість, ризик) і ділову мету. Щоб так кваліфікувати природу господарських операцій, необхідно послатися на допустимі та належні докази, якими засвідчується стан (якість) таких операцій. Без цього неможливо перевірити правильність обчислення і сплати сум податкового грошового зобов`язання на підставі таких операцій.

Мета отримання доходу як кваліфікуюча ознака господарської діяльності кореспондує з вимогою щодо наявності розумної економічної причини (ділової мети) під час здійснення господарської діяльності. Оскільки господарська діяльність складається із сукупності господарських операцій платника податку (які є формою здійснення господарської діяльності), то розумна економічна причина має бути наявною в кожній господарській операції. Лише в такому разі та чи інша операція може вважатися вчиненою в межах господарської діяльності платника податків. І лише за таких умов платник податків має право на врахування у податковому обліку наслідків відповідних господарських операцій. Таким чином, лише господарські операції, здійснені за наявності розумних економічних причин (ділової мети) є такими, що вчинені в межах господарської діяльності.

Контролюючий орган на підтвердження доводів про фіктивність господарських операцій позивача з його контрагентами, зокрема, вказує на наявну інформацію про відкриті кримінальні провадження за фактами фіктивного підприємництва, протоколи допитів про непричетність осіб до ведення фінансово-господарської діяльності відповідних підприємств, вироки.

Наразі, зі змісту акту перевірки вбачається, що податковий орган вказує на наявні кримінальні провадження та покази осіб, в яких останні заперечують свою причетність щодо реєстрації підприємств щодо ТОВ "Альтерком" (39928669), ТОВ "Боудлер" (код 40474850), ТОВ "Вектор-Транс-Плюс" (код 35554855), ТОВ "Веструм" (код 40348174), ТОВ "Дорадо" (код 32349016), ТОВ "Зебізнес" (код 40044525), ТОВ "Лісмор Груп" (код 39932979), ТОВ "Маяк Експрес" (39377500), ПП Фірма "Обрій" (код 24592092), ТОВ "Сейра" (код 40882523), ТОВ "Селінкс Україна" (код 40086172), ТОВ "Синергруп" (код 40107354), ТОВ "Сіател Компані" (код 39646750), ТОВ "Сілма Лтд" (код 40348237), ТОВ Стронг плюс ЛТД" (41113930), ТОВ "Торг Клайт" (код 39423918), ТОВ "Юнітек Пром" (код 38839657), ТОВ "Сант Білдінг" (код 41273330)

Наразі, відповідно до частини першої статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно частини першої статті 74 КАС України суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Законом, який визначає порядок отримання показань під час досудового слідства та порядок їх фіксації у протоколі допиту є Кримінальний процесуальний кодекс України.

Відповідно до частини першої статті 23 КПК суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Частина друга цієї ж статті визначає, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частина четверта статті 95 КПК України визначає, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Таким чином, протоколи допиту, отримані на стадії досудового слідства, можуть бути визначені як докази лише в разі їх відображення під час розгляду кримінальної справи в суді.

Відповідно до частини шостої статті 78 КАС України вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

А тому колегія суддів вважає посилання відповідача на наявність кримінальних проваджень щодо можливих ознак фіктивності контрагентів позивача, як на підставу порушення позивачем норм податкового законодавства необґрунтованими, оскільки вищезазначені акти не є вироком суду в розумінні статті 369 Кримінального процесуального кодексу України, яким встановлюються визнані судом доведеними фактичні обставин із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

До винесення вироку в рамках кримінального провадження, протокол допиту досудового розслідування чи інші матеріали досудового розслідування, а також ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення окремих слідчих дій, не можуть вважатись належним доказом в адміністративному судочинстві.

Сам факт порушення кримінальної справи та отримання свідчень (пояснень) посадових осіб господарюючих суб`єктів, в межах кримінального провадження, не є беззаперечним фактом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків господарських операцій проведених позивачем та його контрагентом.

Щодо ж наявних вироків на які посилається відповідач, зокрема, Оболонського районного суду м.Києва від 10.05.2017 справа № 756/4932/17к, Шевченківського районного суду м.Києва від 30.08.2017 справа № 761/22560/17к, Сєвєродонецького міського суду Луганської області у від 10.05.2016 справа № 428/1898/16к, Приморського районного суду м.Одеса від 07.10.2016 справа № 522/18023/16к, колегія суддів зазначає, що відповідно до постанови Верховного Суду від 27 лютого 2019 року у справі № 802/1853/16-а, сам факт наявності вироків, ухвалених на підставі угод у кримінальному провадженні, не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність кожного податкового правопорушення і здійснювати комплексне дослідження усіх складових господарських операцій, з врахуванням обставин, встановлених у вироках, які набрали законної сили.

Зі змісту наявних в матеріалах копій вироків вбачається, що ними не встановлено фіктивності господарських операцій позивача з його контрагентами, за результатом дослідження яких винесено оскаржуване податкове повідомлення-рішення, а лише встановлено факт реєстрації зазначених товариств на ім`я зазначених у них осіб, що саме по собі не є достатнім та достовірним доказом, що міг би підтвердити відсутність реальності господарських операцій, та не виключає факт здійснення позивачем реальних господарських операцій, які підтверджено первинним документами.

Зазначені вироки не містять жодного посилання на позивача, операції з позивачем або операції з нафтопродуктами позивача.

А тому, колегія суддів вважає, що в даному випадку слід здійснити перевірку фактичного здійснення господарських операцій між позивачем і зазначеними контрагентами шляхом дослідження та аналізу первинних документів.

Судом першої інстанції встановлено, що взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "АЛЬПІНКА" (код 39988471) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 22.04.2016 № НК- 360 відповідно до якого, ТОВ "НК Фаворит Ойл" (код 39470271), платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується "Постачальник") та ТОВ "Альпінка" (код 39988471), що є платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується "Покупець"), уклали договір поставки нафтопродуктів, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Альпінка" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК Фаворит ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "Альпінка" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Альпінка відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 2 698 983 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 2 698 983 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "АЛЬТЕРКОМ" (код 39928669) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 21.10.2015 № НК- 316 відповідно до якого, ТОВ "НК Фаворит Ойл" (код 39470271), платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується "Постачальник") та ТОВ "Альтерком" (код 39928669), що є платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується "Покупець"), уклали договір поставки нафтопродуктів, згідно якого Постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Порядок розрахунків. Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Альтерком" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК Фаворит ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "Альтерком" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Альтерком" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 2 037 176 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 2 037 176 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "БОУДЛЕР" (код 40474850) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 26.08.2016 № НК-444 за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Порядок розрахунків. Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Боудлер" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК Фаворит ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "Боудлер" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 517 685,60 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 517 685,60 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "БОУДЛЕР" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "ВЕКТОР-ТРАНС-ПЛЮС" (код 35554855) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 06.09.2016 № НК- 447, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Вектор-Транс-Плюс" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "Вектор-Транс-Плюс" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 3 784 278,75 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Вектор-Транс-Плюс"відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 3 784 278,75 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 3 153 565,65 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "ВЕСТРУМ" (код 40348174) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 26.05.2016 № НК-384, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання. За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Веструм" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Веструм" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 3 145 451,54 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 3 145 451,54 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "Веструм" на кінець перевірки кредиторська заборгованість 11 937 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "Дорадо" (код 32349016) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 06.08.2015 № НК-166, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Дорадо" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Дорадо" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 536 400,00 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 483 192,00 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "Дорадо" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "Зебізнес" (код 40044525) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 08.04.2016 № НК-342, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання. За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Зебізнес" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ ""Зебізнес"" та ТОВ "НК Фоворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 2582100 грн.

ТОВ "НК Фоворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ ""Зебізнес"" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" -- Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 2582100 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 2582100 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ ""Зебізнес"" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження реальності вказаних господарських операцій позивачем надано суду першої інстанції копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують господарські відносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" з ТОВ "Зебізнес" (код 40044525), саме щодо відгрузки Позивачем та отримання товару ТОВ "Зебізнес": Договір №НК -342 від 28.03.2016 р.; Видаткова накладна № РН-100401 від 10.04.2016 р.; ТТН №ТТН-0001579 від 10.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-140402 від 14.04.2016 р.;ТТН №ТТН-0001685 від 14.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-180403 від 18.04.2016 р.; ТТН №ТТН-0001760 від 18.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-230402 від 23.04.2016 р.;ТТН №ТТН-0001868 від 23.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-280412 від 28.04.2016 р.; ТТН №ТТН-0001997 від 28.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-110517 від 11.05.2017 р.;ТТН №ТТН-0002286 від 11.05.2017 р., копії податкових накладних, копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Копії рахунків - фактури на оплату по договору; копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК".

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "Лісмор Груп" (код 39932979) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 11.08.2016 № НК-428, за умовами постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Лісмор Груп" були виписані податкові та видаткові накладні.

Розрахунки між ТОВ "Лісмор Груп" та ТОВ "Фаворит ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 101044 грн.

ТОВ "Фаворит ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "Лісмор Груп" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 1 048 009,00 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 1 048 009,00 грн.

На підтвердження реальності поставки товару даному контрагенту, позивачем надано суду першої інстанції наступні документи: Договір №НК-428 від 11.08.2016 р.; Видаткова накладна № РН-170806 від 17.08.2016р.;ТТН №ТТН-0004260 від 17.08.2016 р.; Видаткова накладна № РН-110802 від 11.08.2016р.;Видаткова накладна № РН-110803 від 11.08.2016р.; Видаткова накладна № РН-110804 від 11.08.2016р.;ТТН №ТТН-0004125 від 11.08.2016 р., копії податкових накладних, копії рахунків - фактури на оплату по договору; копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК".

Також, на запит позивача, ТОВ "Лісмор Груп" повідомило, що дійсно придбало у ТОВ "НК Фаворит Ойл" пальне: Дизпаливо ДТ-Л-К5, сорт С у кількості 32750,00 літрів, бензин АИ-92-К5-Євро у кількості 4075,00 літрів, бензин АИ-95-К5-Євро у кількості 2030,00 літрів, Дизпаливо ДТ-Л-К5, сорт С у кількості 32720,00 літрів та використав цей товар у своїй господарській діяльності.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "МАКСВЕЛ-ТОРГ" (код 39660492) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 12.02.2016 № НК-311, за умовами постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами

Умови поставки: РСА, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору.

У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість, товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "МАКСВЕЛ-ТОРГ" та ТОВ "НК Фоворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 475 672,50 грн.

ТОВ "НК Фоворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "МАКСВЕЛ-ТОРГ" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" -- Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 475672,5 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 475672,5 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 то контрагенту ТОВ "МАКСВЕЛ-ТОРГ" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

До матеріалів справи позивачем надані копії: Договір №НК-311 від 12.02.2016 р., Видаткова накладна № РН-120218 від 12.02.2016 р.; ТТН №ТТН-0000499 від 12.02.2016 р.; копія водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Довіреність № 1 від 12.02.2016 р.; Паспорт якості №128 від 17.01.2016 р.; Сертифікат відповідності з 20.10.2015 р. по 01.10.2016 р., рахунок на оплату від 12.06.2016 р., банківські виписки ПАТ "ВТБ БАНК", податкові накладні. Копії вказаних документів знаходяться в матеріалах справи.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" з ТОВ "МАЯК ЕКСПРЕС" ґрунтувались на підставі договору поставки від 27.11.15 № НК-270., відповідно до умов якого, ТОВ "НК Фоворит Ойл" (код 39470271), платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується "Постачальник"), в особі директора Петренко Н.В. яка діє на підставі статуту, з одного боку, та ТОВ "МАЯК ЕКСПРЕС" (код 39377500), що є платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується "Покупець"), в особі директора Парченка В.О., що діє на підставі статуту, з другого боку, уклали договір поставки нафтопродуктів про наступне:Постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонам а.

Умови поставки: РСА, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь - якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фоворит Ойл" на адресу ТОВ "МАЯК ЕКСПРЕС" (код 39477500) була виписані податкові та видаткові накладні.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "ВЕКТОР-ТРАНС-ПЛЮС" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження реального характеру проведених господарських операцій ТОВ "НК Фаворит Ойл" з зазначеним контрагентом, позивачем надано суду першої інстанції копії первинних документів: Договір №НК-270 від 27.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-281107 від 27.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004914 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004911 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004910 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004909 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004908 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004903 від 28.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004907 від 28.11.2015 р.; Довіреність № 1271115 від 27.11.2015 р.; Розпорядження № 45 від 27.11.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", копії податкових накладних за період.

Взаємовідносини між ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "МОНКІМ" (код 40176213) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 13.04.2016 № НК-355, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Порядок розрахунків. Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Монкім" виписані податкові та видаткові накладні.

Розрахунки між ТОВ "Монкім" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 11 077 812 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Монкім" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 11 077 812 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 11 077 812 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ПП фірма "ОБРІЙ" (код 24592092) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 29.09.2015 № НК-216, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання. За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ПП Фірма "Обрій" була виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ПП Фірма "Обрій" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 11 077 812,00 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 11 077 812,00 грн..

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ПП Фірма "Обрій" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

Позивачем надано суду першої інстанції на підтвердження факту відгрузки та отримання товару ПП фірма "ОБРІЙ" (код 24592092), наступні документи: Договір №НК-216 від 29.09.2015 р.; Видаткова накладна № РН-290911 від 29.09.2015 р.; ТТН №ТТН-0003708 від 29.09.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Видаткова накладна № РН-111203 від 11.12.2015 р.; ТТН №ТТН-0005106 від 11.12.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Копія рахунку - фактури на оплату по договору №СФ-001223 від 29.09.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих.№б/н від 11.12.2015 р.; Вих.№б/н від 29.09.2015 р.; Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "ОЛЕАНДРІНА ТРЕЙДІНГ" (код 39974343) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 11.12.2015 № НК -278, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Порядок розрахунків. Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Олеандріна Трейдінг" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "Олеандріна Трейдінг" та ТОВ "Фаворит ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 1307745 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Олеандріна Трейдінг" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 2 274 650,00 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 1 895 541,67 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл"(постачальник) з ТОВ "СЕЙРА" (код 40882523) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 30.10.2017 № НК- 593, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Сейра" виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "Сейра" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 3100002 грн. ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Сейра" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 2 217 778,00 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 2 217 778,00 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "Селінкс Україна" (код 40086172) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 12.07.2016 № НК- 409, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Селінкс Україна" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "Селінкс Україна" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 1 693 102,00 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Селінкс Україна" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 1 693 102,00 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 1 693 102,00 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "Селінкс Україна" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту відгрузки та отримання товару ТОВ "Селінс Україна" позивачем надано суду першої інстанції наступні документи: Договір №НК-409 від 12.07.2016 р.; Видаткова накладна № РН-120735 від 12.07.2016 р.; ТТН №ТТН-0003500 від 12.07.2016 р.; Видаткова накладна № РН-120762 від 12.07.2016 р.; ТТН №ТТН-0003501 від 12.07.2016 р., Видаткова накладна № РН-030832 від 03.08.2016 р.; ТТН №ТТН-0003993 від 03.08.2016 р.; Видаткова накладна № РН-160809 від 16.08.2016 р.; ТТН №ТТН-0004241від 16.08.2016 р.; копія Заявки - доручення на відвантаження товару №12 від 12.07.2016 р.; копія Заявки - доручення на відвантаження товару №38 від 16.08.2016 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "Синергруп" (код 40107354) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 21.10.2015 № НК-313, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Синергруп" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СИНЕРГРУП" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 375158 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "СИНЕРГРУП" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 375158 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 375158 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "СИНЕРГРУП" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту відгрузки та отримання товару ТОВ "СИНЕРГРУП" позивачем надано наступні документи: Договір №НК-313 від 15.02.2016 р.; Видаткова накладна № РН-160202 від 16.02.2016 р.;ТТН №ТТН-0000522 від 16.02.2016 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); Копія рахунку - фактури на оплату по договору №СФ-0000283 від 15.02.2016 р.; копія заявки на відвантаження товару від 15.02.2016 р.; Копія банківської виписки ПАТ "ВТБ БАНК" на 15.02.2016 р., копії податкових накладних, копія заявки на відвантаження товару від 15.02.2016 р.

Взаємовідносини ТОВ "Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "Сіател Компані" (код 39646750) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 27.07.2015 № НК-159, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору.

У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Сіател Компані" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 2 173 422,5 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 2 173 422,5 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахункам з покупцями та замовниками)) - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 2 173 422,5 грн. |

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 і по контрагенту ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня. |

На підтвердження факту відвантаження та отримання товару ТОВ "Сіател Компані" позивачем надано суду першої інстанції наступні документи: Договір №НК-159 від 27.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-270712 від 27.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002309 від 27.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-270716 від 27.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002308 від 27.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-270717 від 27.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002310 від 27.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-010903 від 01.09.2015 р.; ТТН №ТТН-0003141 від 01.09.2015 р.; Довіреність №1010915 від 04.09.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); рахунки на оплату; банківські виписки ПАТ "ВТБ БАНК", податкові накладні.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "СІЛМА ЛТД" (код 40348237) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 29.04.2016 № П-21, №НК-371 від 05.05.2016, за умовами яких постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цих договорів також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Сілма Лтд" були виписані податкові та видаткові накладні.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "СІЛМА ЛТД" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту відвантаження та отримання товару ТОВ "Сілма ЛТД" позивачем надано суду першої інстанції наступні документи: Договір №НК-371 від 05.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-060516 від 06.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002202 від 06.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-060521 від 06.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002173 від 06.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-060523 від 06.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002172 від 06.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-120508 від 12.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002297 від 12.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-130508 від 13.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002315 від 13.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-130511 від 13.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002320 від 13.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-180508 від 18.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002387 від 18.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-180514 від 18.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002374 від 18.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-140616 від 14.06.2016 р.;ТТН №ТТН-0002956 від 14.06.2016 р.;Довіреність №055 від 14.06.2016 р.;Заявка на відгрузку;Видаткова накладна № РН-170650 від 17.06.2016 р.;ТТН №ТТН-0003058 від 17.06.2016 р.;Видаткова накладна № РН-050704 від 05.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003334 від 05.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-050705 від 05.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003335 від 05.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-050706 від 05.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003336 від 05.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-050724 від 05.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003347 від 05.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-060712 від 06.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003364 від 06.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-110713 від 11.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003460 від 11.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-190722 від 19.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003672 від 19.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-210727 від 21.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003726 від 21.07.2016 р.;Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН);Копії рахунків - фактури на оплату по договору;Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", а також Видаткова накладна № РН-250613 від 25.06.2016 р.; ТТН № 3 від 25.06.2016 р.; Видаткова накладна № РН-230622 від 23.06.2016 р.;ТТН № 230606 від 23.06.2016 р.; Видаткова накладна № РН-180607 від 18.06.2016 р.;ТТН № 180607 від 18.06.2016 р.;Видаткова накладна № РН-080501 від 08.05.2016 р.;ТТН № 080505 від 08.05.2016 р.; Видаткова накладна № РН-300413 від 30.04.2016 р.; ТТН № 2 від 30.04.2016 р.; Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", податкові накладні.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "СТИМОІЛ-КОМПАНІ" (код 39829000) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 26.08.2015 № НК- 190, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Стимоіл-Компані" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СТИМОІЛ-КОМПАНІ" та ТОВ "НК Фоворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 1661069,5 грн.

ТОВ "НК Фоворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "СТИМОІЛ-КОМПАНІ" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 1661069,5 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 1661069,5 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту

ТОВ "СТИМОІЛ-КОМПАНІ" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту відгрузки та отримання товару ТОВ "Стимоіл-Компані" позивачем надано наступні документи: Договір №НК-190 від 26.08.2015 р.;Видаткова накладна № РН- 231006 від 23.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0004087 від 23.10.2015 р.;Заявка №2110-1 від 21.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН- 271019 від 27.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004152 від 27.10.2015 р.; Заявка №2710 -3 від 27.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН- 271022 від 27.10.2015 р.; Видаткова накладна №РН- 271023 від 27.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН- 291002 від 29.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004202 від 29.10.2015 р.; Довіреність №040 від 27.10.2015 р.; Видаткова накладна №РН- 051115 від 05.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004367 від 05.11.2015 р.; Довіреність №046 від 04.11.2015 р.; Заявка №0411-1 від 04.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН- 061117 від 06.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004430 від 06.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-101115 від 10.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004562 від 10.11.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих.№ 2610-1 від 26.10.2015 р.; Вих.№0511-1 від 05.11.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН); рахунки - фактури на оплату по договору; банківські виписки ПАТ "ВТБ БАНК", податкові накладні.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" (код 41113930) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 03.03.2017 № П- 34, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ " СТРОНГ ПЛЮС ЛТД " виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 488437 гривень. і

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і- Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 488437 гри.

Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 488437 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту відгрузки та отримання товару ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" (код 40348237) позивачем надано суду першої інстанції надано наступні документи: Договір №П-34 від 03.03.2017 р.;Видаткова накладна № РН-040302 від 04.03.2017 р.;ТТН №ТТН-04 03 01 від 04.03.2017 р.;Видаткова накладна № РН-070320 від 07.03.2017 р.;ТТН №ТТН-07 03 01 від 07.03.2017 р.;Копії рахунків - фактури на оплату по договору;Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "Торг Клайт" (код 39423918) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 20.07.2015 № НК- 150, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Торг Клайт" виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "Торг Клайт" та ТОВ "НК Фоворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 483192 грн.

ТОВ "НК Фоворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Торг Клайт" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 937196 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 937196 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ " Торг Клайт" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту відгрузки та отримання товару ТОВ "Торг Клайт" позивачем надано суду першої інстанції наступні документи: Договір №НК -150 від 20.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-200718 від 20.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002193 від 20.07.2015 р.; Довіреність №2 від 20.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-230704 від 23.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002241 від 23.07.2015 р.; Довіреність №4 від 22.07.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", податкові накладні.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" (код 39563800) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 12.04.2016 № НК-349, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" та ТОВ "НК Фоворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 3802407 грн.

ТОВ "НК Фоворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чин ом:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кг по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 3802407 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахунків з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 3802407 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" на кінець перевірки кредиторська/дебіторсвка заборгованість відсутня.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "ФОКС-ТРЕЙД ЛТД" (код 39734197) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 22.09.2016 № НК-205, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "ФОКС-ТРЕЙД ЛТД" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "ФОКС-ТРЕЙД ЛТД" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 888356 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "ФОКС-ТРЕЙД ЛТД" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 888356 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахунки з покупцями та замовниками" - Кг по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 888356 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "ФОКС-ТРЕЙД ЛТД" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту поставки і отримання товару ТОВ "ФОКС-ТРЕЙД ЛТД", позивачем надано суду першої інстанції наступні документи: Договір № НК-205 від 22.09.2015 р.; Видаткова накладна № РН-230902 від 23.09.2015 р.; ТТН №ТТН-0003542 від 23.09.2015 р.; Зявки Вих№2209-4 від 22.09.2015 р., Вих. № 2209-4 від 22.09.2015 р.; Вих. № 2209-3 від 22.09.2015 р; Довіреність №0044 від 22.09.2015 р.; Видаткова накладна № РН-230901 від 23.09.2015 р.; ТТН №ТТН-0003540 від 23.09.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих.№ 2209-4 від 22.09.2015 р.; Вих.№ 2209-3 від 22.09.2015; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН); рахунки - фактури на оплату по договору; банківські виписки ПАТ "ВТБ БАНК", копії податкових накладних.

Взаємовідносини між ТОВ "НК Фаворит Ойл" з ТОВ "ФОРОИЛ-ЛТД" (код 39919303) виникли на підставі договору поставки від 21.10.2015 № НК-232, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Фороил - ЛТД" були виписані податкові та видаткові накладні.

Первинні документи на отримання товару, податкова декларація з податку на додану вартість за період жовтень, листопад 2016 року підписав ОСОБА_1 АІ

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "ФОРОИЛ-ЛТД" та ТОВ "НК Фоворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 1692582 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "ФОРОИЛ-ЛТД" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 1692582 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками): - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 1692582 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "ФОРОИЛ-ЛТД" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту відгрузки та отримання товару ТОВ "ФОРОИЛ-ЛТД" позивачем надано суду першої інстанції наступні документи: Видаткова накладна № РН-241002 від 24.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0004112 від 24.10.2016 р.; Довіреність №ФО-010 від 23.10.2015 р.; Заявка №2310-15/4 від 23.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-261001 від 26.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004119 від 26.10.2016 р.; Заявка №2310-15/3 від 23.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-291003 від 29.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004203 від 29.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-291004 від 29.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004204 від 29.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-291005 від 29.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004205 від 29.10.2015 р.; Довіреність №ФО-0012 від 23.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-051114 від 05.11.2015 р. ; ТТН №ТТН-0004368 від 05.11.2015 р.; Довіреність №047 від 04.11.2015 р.; Заявка № 04.11-15/3 від 04.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-061121 від 06.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004434 від 06.11.2015 р.; Довіреність №048 від 05.11.2015 р.; Заявка №05.11-15/3 від 05.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-101114 від 10.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004561 від 10.11.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих. №б/н від 05.11.2015 р.; Вих. №б/н від 29.10.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); рахунки - фактури на оплату по договору; банківські виписки ПАТ "ВТБ БАНК", копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "ЮНІ КОНСАЛТІНГ ГРУП" (код 39876988) (покупець) між контрагентами виникли на підставі договору поставки від 18.11.2015 № НК- 264, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Юні Консалтінг Груп" виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між і що "Юні Консалтінг Груп" та ТОВ "НК Фаворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 4226141 грн.

ТОВ "НК Фоворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Юні Консалтінг Груп" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 4226141 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахунки з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 4226141 грн.

На підтвердження факту відгрузки та отримання товару ТОВ "Юні Консалтінг Груп" (код 39876088) позивачем надано суду першої інстанції копії наступних документів: Договір №НК-264 від 18.11.2015 р.;Видаткова накладна № РН-191105 від 19.11.2015 р.;Довіреність № 2 від 18.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004759 від 19.11.2015 р.;Видаткова накладна № РН-191106 від 19.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004760 від 19.11.2015 р.;Довіреність № 2 від 18.11.2015 р.;Заявка №1811-05 від 18.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-191108 від 19.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004762 від 19.11.2015 р.;Довіреність № 1 від 18.11.2015 р.;Заявка №1811-05 від 18.11.2015 р.;Видаткова накладна № РН-111202 від 11.12.2015 р.;ТТН №ТТН-0005105 від 11.12.2015 р.;Видаткова накладна № РН-151201 від 15.12.2015 р.;ТТН №ТТН-0005181 від 15.12.2015 р.; Видаткова накладна № РН-151207 від 15.12.2015 р.;ТТН №ТТН-0005179 від 15.12.2015 р.;Видаткова накладна № РН-151212 від 15.12.2015 р.;ТТН №ТТН-0005180 від 15.12.2015 р.;Видаткова накладна № РН-130111 від 13.01.2016 р.;ТТН №ТТН-0000094 від 13.01.2016 р.;Видаткова накладна № РН-150107 від 15.01.2016 р.;ТТН №ТТН-0000123 від 15.01.2016 р.;Видаткова накладна № РН-280107 від 28.01.2016 р.;ТТН №ТТН-0000275 від 28.01.2016 р.; копії заявок на відвантаження Вих.№27 від 13.01.2016 р.; Вих.№28 від 15.01.2016 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН); Копії рахунків - фактури на оплату по договору;Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "ЮНІТЕК ПРОМ" (код 38839657) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 06.10.2015 №НК-219 за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Юнітек Пром" була виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "ЮНІТЕК ПРОМ" та ТОВ "НК Фоворит Ойл" проводились у безготівкові формі на загальну суму 483192 грн.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ "Юнітек Пром" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним гином:

Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 1947514 грн.

Дт по рахунку 361 "Розрахунки з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 1947514 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ " Юнітек Пром " на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження факту відгрузки та отримання товару ТОВ "Юнітек Пром" позивачем надано суду першої інстанції наступні документи: Договір №НК-219 від 06.10.2015 р.;Видаткова накладна № РН-071023 від 07.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0003897 від 07.10.2016 р.;Видаткова накладна № РН-071024 від 07.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0003899 від 07.10.2016 р.;Видаткова накладна № РН-081006 від 08.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0003898 від 08.10.2016 р.;Видаткова накладна № РН-201008 від 20.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0004039 від 20.10.2015 р.;Видаткова накладна № РН-061118 від 06.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004429 від 06.11.2016 р.;Видаткова накладна № РН-181124 від 18.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004751 від 18.11.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих.№ 07/10-01 від 07.10.2015 р.; Вих.№ 07/10-02 від 07.10.2015 р.; Вих.№ 06/10-03 від 06.10.2015 р.; Вих.№ 19/10-01 від 19.10.2015 р.; Вих.№ 05/11-01 від 05.11.2015 р.; Вих.№ 18/11-01 від 18.11.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН); Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ "ВТБ БАНК", копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК Фаворит Ойл" (постачальник) з ТОВ "Сант Білдінг" (код 41273330) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 29.11.2017 № НК-617 за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" на адресу ТОВ "Сант Білдінг" були виписані податкові та видаткові накладні.

Також, в акті перевірки зазначено, що ТОВ "НК Фаворит Ойл" до перевірки були надані товарно-транспортні накладні, в яких відсутня інформація щодо кінцевого пункту розвантаження; відсутня деталізація маршруту автомобіля (час прибуття та вибуття); відсутній номер резервуара; відсутня маса нафтопродукта.

ТОВ "НК Фаворит Ойл" взаємовідносини з ТОВ ТОВ "Сант Білдінг" відображало на рахунку 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - Кт по рахунку 361 "Розрахунку з покупцями та замовниками" на загальну суму 112 200,00 грн. Дт по рахунку 361 "Розрахункм з покупцями та замовниками" - Кт по рахунку 702 "Дохід від реалізації" на загальну суму 112 200,00 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "Сант Білдінг" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

Також, між ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" та ТОВ "ФАВОРИТ ОЙЛ" 15.01.2015 року було укладено договір відповідального зберігання нафтопродуктів №З-13. Згідно, вказаного Договору ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" передає, а ТОВ "ФАВОРИТ ОЙЛ" зобов`язується за винагороду взяти нафтопродукти (далі - Товар та/або нафтопродукти), на зберігання, зберігати, і повернути їх Клієнту або особі, вказаній Клієнтом, у тій же кількості, тієї ж марки, виду і якості, відповідно нормативним документам на продукцію протягом терміну дії Договору. Нафтопродукти, що передаються на зберігання, не переходять у власність Зберігача і повертаються Клієнту або особі, вказаній Клієнтом, на першу вимогу Клієнта.

У відповідь на запит Позивача вих. №33/01 від 28.01.2019 року про надання інформації щодо підтвердження фактів відпуску нафтопродуктів, зі відповідального зберігання, клієнтам ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ", вказаним у запиті, ТОВ "ФАВОРИТ ОЙЛ" повідомило що ними були відібрані пояснення працівників ТОВ "ФАВОРИТ ОЙЛ", які брали безпосередню участь у відвантаженні товару клієнтами ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ", та повідомили що з наданих їхніми працівниками пояснень вбачається підтвердження факту відвантаження товару клієнтам ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ", що були вказані в Акті перевірки та надали копії відповідних пояснень працівників.

Колегія суддів зауважує, що надана позивачем первинна документація оформлена відповідно до чинного законодавства України, містить достатні дані про зміст господарських операцій та її учасників, підтверджує фактичність здійснення таких операцій.

При цьому, перевіркою не встановлено відсутності документів бухгалтерського і податкового обліку, необхідних для підтвердження задекларованих показників по операціям з контрагентами, обов`язок ведення і зберігання яких покладено на позивача.

Єдиним зауваженням щодо форми та змісту наданих позивачем первинних документів апелянта є вказівка на недоліки в оформленні товарно-транспортних накладних, а саме: відсутня інформація щодо кінцевого пункту розвантаження; відсутня деталізація маршруту автомобіля (час прибуття та час вибуття); відсутній номер резервуара; відсутня маса нафтопродукта, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно положень пунктів 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 Правил основними документами на перевезення вантажів є товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля. Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її екземпляри. Перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - передається водієм (експедитором) вантажоодержувачу, третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача (у разі потреби і печаткою або штампом), передається Перевізнику.

Колегія суддів зауважує, що Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні не встановлюють правил податкового обліку витрат і податкового кредиту платника податків. При цьому документи, обумовлені правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом, зокрема, товарно-транспортна накладна і подорожній лист, не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей.

Також, колегія суддів звертає увагу, що сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю мали місце.

Наразі, з наявних в матеріалах справи первинних документів вбачається, що останні містять достатні дані про зміст господарських операції та її учасників, рух товарів від ТОВ "НК Фаворит Ойл" до контрагентів-покупців.

Таким чином, позивачем надано достатньо об`єктивних доказів, які підтверджують факт здійснення господарських операцій з поставки нафтопродуктів, що відповідає видам діяльності товариства за КВЕД.

Також, в обґрунтування доводів про фіктивність господарських операцій позивача з зазначеними вище контрагентами відповідач вказує на інформацію наявну в базах даних ДФС, за наслідка аналізу якої вбачається відсутність у вищевказаних підприємств покупців будь-яких основних фондів, виробничих потужностей та трудових ресурсів, неподання контрагентами позивача фінансової та податкової звітності, що ставить, на думку контролюючого органу, під сумнів можливість ведення фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим, на переконання суду, законодавство не ставить умову виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів. Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх зобов`язань, адже поняття добросовісний платник , яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а саме, платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов`язань. А відтак, за умови не встановлення податковим органом наявності замкнутої схеми руху коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальників для одержання товариством незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

При вирішенні спорів щодо правомірності формування платниками податків своїх даних податкового обліку, зокрема якщо предметом спору є достовірність первинних документів, які підтверджують фактичне проведення відображених у податковому обліку господарських операцій, суди повинні враховувати, що відповідно до вимог ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, обов`язок доведення відповідних обставин у спорах між особою та суб`єктом владних повноважень покладається на суб`єкта владних повноважень, якщо він заперечує проти позову.

У разі надання контролюючим органом доказів, які свідчать, що документи, на підставі яких платник податків задекларував податковий кредит, містять інформацію, що не відповідає дійсності, платник податків має спростовувати ці доводи. Наведене випливає зі змісту ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу.

Відповідачем на підтвердження доводів щодо фіктивності господарських операцій не надано належних доказів, які б свідчили про те, що документи, виписані на виконання договорів, були сфальсифікованими, як і не надано доказів притягнення до відповідальності (в тому числі кримінальної) відповідних посадових осіб у зв`язку з занесенням до звітності даних, що не відповідають дійсності, не надано рішень суду, що набрали законної сили, якими вказані правочини визнані недійсними.

Отже, висновки відповідача, на підставі яких були винесено оскаржуване податкове повідомлення-рішення не базуються на первинних господарських документах.

Окрім того, висновки щодо позивача були сформовані виключно у зв`язку з оцінкою діяльності не самого позивача, а його контрагентів.

Натомість, в досліджуваних господарських відносин між позивачем та контрагентами, позивач виступає саме постачальником товарів, при цьому, під час перевірки контролюючим органом не спростовано наявність у позивача належних первинних документів, фізичних і технічних можливостей для здійснення операцій з постачання нафтопродуктів, та наявністю зв`язку між фактом придбання такого товару і подальшою господарською діяльністю. А тому, доводи відповідача про відсутність у контрагентів-покупців будь-яких основних фондів, виробничих потужностей та трудових ресурсів є безпідставними.

Факт неподання контрагентами позивача фінансової та податкової звітності чи відсутності певної інформації в такій звітності товариства, зокрема щодо наявності найманих працівників, основних засобів, сам по собі не може свідчити про відсутність факту здійснення господарської діяльності, а лише може бути підставою для висновку щодо допущення останніми порушення вимог законодавства при складанні податкової звітності.

Відповідачем не подано жодних доказів, які б ставили під сумнів реальність виконання вказаних операцій, невідповідність цих операцій дійсному економічному змісту, або засвідчили б наявність інших обставин, що підтверджують недобросовісність позивача як платника податків.

При цьому, суд враховує, що на момент здійснення спірних господарських операцій позивач та його контрагенти були належним чином зареєстровані як юридичні особи та платники податку на додану вартість, установчі документи недійсними в судовому поряду не визнавалися.

Судова практика вирішення податкових спорів виходить з презумпції добросовісності платників та інших учасників правовідносин у сфері економіки. У зв`язку з цим презюмується, що дії платника, результатом яких є отримання доходу, вважаються економічно виправданими, а відомості, що містяться у податковій та бухгалтерській звітності платника, - достовірні.

Суд вважає за потрібне наголосити на необхідності дотримуватися позиції, вказаної у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив у пункті 53 рішення у справі Федорченко та Лозенко проти України , відповідно до якої суд при оцінці доказів керується критерієм доведення поза розумними сумнівом . Так, наведені відповідачем аргументи не є достатньо вагомими, чіткими та узгодженими доказами, що спростовують реальність господарських операцій між позивачем та контрагентами, факт чого підтверджується належними та допустимими доказами в розумінні положень КАС України.

Такий підхід узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини. Так, у пункті 110 рішення від 23 липня 2002 року у справі Компанія Вестберґа таксі Актіеболаґ та Вуліч проти Швеції Суд визначив, що …адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених відповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме податкове управління. .

Згідно з ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Отже, податкове повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 22.12.2018 №6662615147 є протиправним та підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене, з`ясувавши та перевіривши всі фактичні обставини справи, об`єктивно оцінивши докази, що мають юридичне значення, враховуючи вимоги законодавства України, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл" до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

Згідно з положеннями ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Відповідно до вимог ст. 316 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що рішення суду першої інстанції постановлене з додержанням норм матеріального і процесуального права, обставини справи встановлено повно та досліджено всебічно.

Заслухавши у судовому засіданні доповідь головуючого судді, пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 243, 315, 316, 322 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційний суд

П О С Т АН О В И В:

Апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у м. Києві на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 жовтня 2019 року - залишити без задоволення.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 жовтня 2019 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів, з урахуванням положень ст. 329 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду.

Повний текст рішення складено - 10 лютого 2020 року.

Головуючий суддя Л.В.Бєлова

Судді В.О.Аліменко,

Н.В.Безименна

СудШостий апеляційний адміністративний суд
Дата ухвалення рішення05.02.2020
Оприлюднено12.02.2020
Номер документу87508661
СудочинствоАдміністративне

Судовий реєстр по справі —640/734/19

Ухвала від 06.09.2021

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Каракашьян С.К.

Ухвала від 16.03.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Дашутін І.В.

Ухвала від 11.02.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Дашутін І.В.

Ухвала від 11.01.2021

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Дашутін І.В.

Ухвала від 19.11.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Желтобрюх І.Л.

Ухвала від 09.09.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Білоус О.В.

Ухвала від 03.03.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Білоус О.В.

Постанова від 05.02.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Бєлова Людмила Василівна

Постанова від 05.02.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Бєлова Людмила Василівна

Ухвала від 20.01.2020

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Бєлова Людмила Василівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні