ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

___________________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "06" лютого 2020 р. м. Житомир Справа № 4/5007/33-Б/11

За заявою: Управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області (м. Житомир)

До боржника: Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" (м.Житомир)

про визнання банкрутом

(заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 та повернення майна)

Суддя Гнисюк С.Д.

Присутні:

- від боржника: Кошліченко В.С. - довіреність від 02.01.2020.

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 23.01.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна на 06.02.2020; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Остер", до дати наступного підготовчого засідання, подати до суду письмове пояснення на відзив Відкритого акціонерного товариства "Укрхміль" №ух/2 від 22.01.2020 на заяву ТОВ "Остер" про визнання результатів торгів недійсними та повернення майна до ліквідаційної маси, в редакції від 24.12.2019; зобов`язано Відкрите акціонерне товариство Український концерн хмелярства "Укрхміль", до дати наступного підготовчого засідання, у разі отримання заяви ТОВ "Остер" про уточнення вимог заяви про визнання результатів торгів недійсними та повернення майна до ліквідаційної маси, подати до суду відзив. Копію відзиву надіслати на адресу заявника, докази надіслання подати до суду.

На адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, надійшли:

- 29.01.2020 клопотання №135/01-16 від 29.01.2020 від приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу про розгляд справи без його присутності;

- 06.02.2020 електронною поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшла ксерокопія клопотання від 05.02.2020 (без електронного цифрового підпису);

- 06.02.2020 електронною поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшов текст письмового пояснення від 05.02.2020, в кінці тексту зазначено - представник Мітасов М.В.;

- 06.02.2020 електронною поштою від Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" надійшов текст уточненої позовної заяви від 30.01.2020, в кінці тексту зазначено - представник Мітасов М.В..

В підготовчому засіданні 06.02.2020 встановлено наступне.

В межах справи про банкрутство розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна.

Як вбачається з матеріалів справи в підготовчому засіданні представником Товариства з обмеженою відповідального "Остер" неодноразово заявлялись клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку із необхідністю подання до суду додаткових доказів, які можуть вплинути на результат розгляду даної заяви. Судом неодноразово відкладалося підготовче засідання та надавалася заявнику можливість подати до суду додаткові докази. Однак додаткових доказів, станом на 06.02.2020, суду надано не було.

Судом встановлено, що ксерокопія клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 05.02.2020, надіслана до суду електронною поштою, містить ксерокопію підпису представника ТОВ "Остер" Мітасова М.В., однак даний документ надійшов до суду без електронного цифрового підпису. Згідно даного клопотання заявник просить суд відкласти підготовче засідання до надання висновку судовим експертом з будівельно-технічного експертного дослідження. До даного клопотання долучено копію договору №1-02/2020 від 05.02.2020. Копія заяви/звернення від 04.02.2020, яке є у переліку додатків, відсутня.

Текст письмового пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 05.02.2020, надісланий до суду електронною поштою, також не засвідчений електронним цифровим підписом. Крім того, зазначений текст не містить ксерокопії підпису особи, яка його подає.

Текст уточненої позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.01.2020, надісланий до суду електронною поштою, також не засвідчений електронним цифровим підписом. Зазначений текст також не містить ксерокопії підпису особи, яка його подає.

В засіданні суду 06.02.2020 представник банкрута зазначив, що вартість реалізації майна визначається на аукціоні учасниками аукціону на конкурентних умовах.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Остер" як кредитор наділений правом на оскарження дій ліквідатора, у тому числі щодо визначення ним початкової вартості майна банкрута. Доказів оскарження таких дій матеріали справи не містять.

Згідно з пунктами 2, 4, 5, 10, 11 частини 3 статті 2 ГПК України, основними засадами (принципами) господарського судочинства, серед іншого, є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність, розумність строків розгляду справи судом та неприпустимість зловживання процесуальними правами.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Представник ліквідатора в засіданні суду 06.02.2020 зазначив, що наразі підстави для відкладення підготовчого засідання відсутні. В матеріалах справи наявні усі докази для розгляду заяви по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Судом встановлено, що предметом розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 є визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна та повернення майна.

Підставою для визнання недійсним правочину щодо продажу майна, вчиненому на аукціоні, є порушення встановлених законодавством правил проведення аукціону, які визначають процедуру підготовки, проведення аукціону; правил, які регулюють сам порядок проведення аукціону; правил, які стосуються оформлення кінцевих результатів аукціону.

Виходячи з викладеного процедура проведення аукціону у справі про банкрутства складається з чотирьох етапів її організації: 1) перед підготовка проведення аукціону (призначення ліквідатора, отримання згоди заставного кредитора на реалізацію заставного майна, вибір організатора аукціону, оформлення проекту договору на проведення аукціону); 2) підготовка до проведення аукціону (укладення договору з організатором аукціону, публікація оголошення, прийняття заяв на участи в аукціоні, внесення гарантійних внесків учасників аукціону); 3) проведення аукціону та 4) оформлення його результатів.

Вирішуючи спір щодо визнання недійними результатів аукціону з продажу майна банкрута, суд має встановлювати факт дотримання/недотримання порядку його проведення на кожному з етапів.

Судом наразі досліджено та проведено усі складові підготовчого засідання.

Заявником не надано суду належного обґрунтування необхідності долучення до справи оцінки майна як доказу, який може вплинути на результат розгляду заяви про визнання аукціону недійсним.

Неодноразові клопотання про відкладення розгляду справи в підготовчому засіданні для надання заявнику можливості подати до суду оцінку майна, яке реалізоване на аукціоні, та при цьому затягування з вжиттям заходів з отримання такої оцінки, суд розцінює, як спробу затягнути судовий процес.

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

З огляду на зазначене та беручи до уваги закінчення строків підготовчого провадження, суд не вбачає підстав для його відкладення.

Судом у ході проведення підготовчого засідання здійснені усі передбачені ч. 2 ст. 182 ГПК України, дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Підготовче засідання відкрите і проведене за правилами загального позовного провадження, передбаченими ГПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

З врахуванням вищевикладених положень, здійснення усіх необхідних та достатніх дій для виконання завдань підготовчого провадження, а також у зв`язку з закінченням визначених нормами ГПК України строків для проведення підготовчого провадження, дослідивши матеріали справи, Господарський суд Житомирської області дійшов висновку закрити підготовче провадження та призначити судове засідання для розгляду по суті заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна.

Керуючись статтями 12, 20, 182, пунктом 3 частини 2 статті 185, статтею 234 Господарського процесуального кодексу України та статтями 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити до розгляду у судовому засіданні по суті заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019 про визнання недійсними результатів аукціону, який відбувся 11.09.2018 і повернення майна на "27" лютого 2020 р. о 10:00 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зала судових засідань №731.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

У зв`язку із запровадженням автоматизованої системи документообігу у господарському суді будь-які заяви та клопотання у письмовому вигляді повинні бути зареєстровані в канцелярії суду до початку судового засідання.

Звернути увагу учасників провадження у справі, щодо необхідності дотримання вимог Глави 5 ГПК України при поданні суду доказів.

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://court.gov.ua/fair/sud5007/.

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 06.02.2020
Зареєстровано 12.02.2020
Оприлюднено 13.02.2020

Судовий реєстр по справі 4/5007/33-б/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.08.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.07.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 29.06.2022 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.01.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.01.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.12.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/5007/33-б/11

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону