ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027 E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49,  fax (056) 377-38-63 УХВАЛА закриття провадження у справі 11.02.2020 Справа № 904/5557/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА", м. Дніпро до Приватного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний завод", м. Дніпро про                                                                                  Суддя  Ліпинський О.В.             Секретар судового засідання Перебийніс О.О. Представники: від позивача Коптілов Ю.В. дов. № 102 від 23.12.2019 від відповідача Сільванович Г.Б. дов. № 98 від 23.12.2019 СУТЬ СПОРУ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Приватного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний завод" (далі - Відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 219 565,00грн. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов'язань за договором №3063/2018 від 21.12.18 щодо своєчасної оплати виконаних робіт. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.11.2019 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження в підготовчому засіданні. 21.01.2020 судом закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 11.02.2020. 11.02.2020 до суду надійшла заява сторін про затвердження мирової угоди. Відповідно до приписів п.7 ст.46 ГПК України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу. Враховуючи те, що мирова угода стосується лише прав і обов'язків сторін щодо предмету спору, не суперечить законодавству та не порушує прав і охоронюваних інтересів інших осіб, господарський суд вважає можливим її затвердити на підставі п.7 ч. 1 ст. 231 ГПК України . Відповідно до приписів ст.ст. 192, 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом. Згідно ч. 1 ст. 130 ГПК України, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 192, 231, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, - УХВАЛИВ: 1. Затвердити текст мирової угоди по справі № 904/5557/19 наступного змісту: «МИРОВА УГОДА по справі № 904/5557/19 за позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА» до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» про стягнення заборгованості м. Дніпро          « 04» лютого 2020 року Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА», в особі Директора Олексієнко А.О., який діє на підставі Статуту, що далі за текстом іменується Позивач, та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в особі Т.в.о. Генерального директора Баша В.О., який діє на підставі Статуту, що далі за текстом іменується Відповідач, які разом є сторонами у господарській справі № 904/5557/19, що розглядається Господарським судом Дніпропетровської області за позовом ТОВ «ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА» до ПрАТ «ДМЗ» про стягнення заборгованості за Договором № 3063/2018 від 21.12.2018 в сумі 194 992,88 грн. основного боргу, 3% річних в сумі - 3 415,71грн., пені в сумі - 21 153,41грн. та судового збору в сумі 3      293,48грн. керуючись ст. ст. 192, 193 Господарського кодексу України, домовились врегулювати спір по справі №904/5557/19 шляхом підписання та виконання даної Мирової угоди на наступних умовах: 1.          Відповідач частково виконав свої зобов'язання перед Позивачем по сплаті суми боргу за Договором №3063/2018 від 21.12.2018, а саме: станом на дату цієї мирової угоди сплатив 40 000,00 грн. (сорок тисяч гривень) основного боргу та 3 293,48 грн. судового збору. 2.          Відповідач бере на себе зобов'язання сплатити шляхом перерахування на поточний рахунок Позивача залишок суми основного боргу у розмірі 154 992,88грн., дотримуючись наступного графіку оплати: 2.1. в строк до 29.02.2020 суму у розмірі - 40 000 грн. (сорок тисяч гривень); 2.2 в строк до 31.03.2020 суму у розмірі - 40 000 грн. (сорок тисяч гривень); 2.3.          в строк до 30.04.2020 суму у розмірі - 40 000 грн. (сорок тисяч гривень); 2.4.          в строк до 31.05.2020 суму у розмірі - 34 992грн. (тридцять дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дві гривні) 88 коп. 3.          Датою отримання платежу вважається дата зарахування  безготівкових  коштів  на поточний рахунок Позивача, зазначений в п. 14 цієї Мирової угоди. 4.          Позивач відмовляється від позовних вимог в частині стягнення з Відповідача по сплаті 3% річних в сумі - 3 415,71грн., пені в сумі - 21153,41грн., які вважатимуться припиненими у відповідності до положень ст. 605 Цивільного кодексу України. 5.          Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Дніпропетровської області і діє до повного виконання зобов'язання, передбаченого цією мировою угодою. 6.          Ухвала суду про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом згідно статті 3 Закону України «Про виконавче провадження». 7.          Позивач зобов'язується з моменту підписання цієї Мирової угоди та у випадку належного її виконання не пред'являти жодних претензій до відповідача з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї Мирової угоди, в тому числі і відшкодування суми судових витрат по справі № 904/5557/19 окрім тих, що визнані Відповідачем. 8.          Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб. 9.          Сторони з даною Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають. Наслідки припинення провадження у справі сторонам роз'яснені та зрозумілі. 10.          Дана мирова угода укладена у трьох примірниках: один примірник залишається в матеріалах справи № 904/5557/19, другий примірник залишається у Позивача, третій примірник залишається у Відповідача. 11.          Відповідно до ст. 231 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі № 904/5557/19 за позовом Позивача до Відповідача про стягнення заборгованості підлягає закриттю господарським судом. 12.          Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам. 13.          Дана Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження Господарським судом Дніпропетровської області. 14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: Позивач:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОЕЛЕКТРОСИЛА»Код ЄДРПОУ 38752278Місцезнаходження:49000, Дніпропетровська область,м. Дніпро, вул. Качалова, 1тел. (067) 781-93-69електронна пошта відсутнябанківські реквізити: електронна пошта: dneprpower@3g.uaБанківські реквізити:Найменування юридичної особи ТОВ «ДНІПРОЕЛЕКТРОСИЛА»Код за ЄДРПОУ юридичної особи 38752278№ рахункуUА593052990000026009050230868Назва банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК"МФО (код банку) 305299        Відповідач:       ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ        ТОВАРИСТВО                 «ДНІПРОВСЬКИЙ              МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»        Код ЄДРПОУ 05393056        Місцезнаходження:        49064, Дніпропетровська        область, м. Дніпро, вул.        Маяковського, буд. З        тел. (056) 794-83-01        електронна пошта: ua_        office@dmz- petrovka        Банківські реквізити:        Найменування юридичної особи               ПрАТ «ДМЗ»        Код за ЄДРПОУ юридичної        особи 05393056         № рахунку     UА723005840000026008200627164         Назва банку АТ "СІТІБАНК"         МФО (код банку) 300584 ПІДПИСИ СТОРІН: Від Позивача:                                               Від Відповідача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО          "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЕЛЕКТРОСИЛА"                                       ЗАВОД" Директор                                                       Т.в.о. Генерального директора _____________  А.О. Олексієнко               ______________ В.О. Баш М.п.                                                                М.п.         2. Провадження у справі № 904/5557/19 - закрити.    Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення 11.02.2020 та може бути пред'явлена до виконання, як виконавчий документ, в порядку передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", протягом трьох років з дня її прийняття.    Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції через Господарський суд Дніпропетровської області в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.       Суддя О.В. Ліпинський      

Дата ухвалення рішення 11.02.2020
Оприлюднено 13.02.2020

Судовий реєстр по справі 904/5557/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.02.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.01.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.12.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/5557/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону