ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 УХВАЛА

про відмову у забезпеченні позову

12 лютого 2020 року місто Київ №640/23926/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Літвінової А.В., розглянувши заяву позивача про забезпечення позову в адміністративній справі

за позовомфізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до третя особаГоловного управління Держпраці у Київській області Головне управління Державної податкової служби у місті Києві про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу від 19.11.2019 №ТД/ФС-665, ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Головного управління Держпраці у Київській області, третя особа - Головне управління Державної податкової служби у місті Києві, в якій просить суд визнати протиправною та скасувати постанову Головного управління Держпраці у Київській області про накладення штрафу від 19.11.2019 №ТД/ФС-665.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.12.2019 позовну заяву фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 прийнято до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження в адміністративній справі №640/23926/19.

Разом з позовною заявою, позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови про накладення штрафу від 19.11.2019 №ТД/ФС, винесеної Головним управлінням Держпраці у Київській області.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.12.2019 у справі №640/23926/19 відмовлено в задоволенні заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про забезпечення позову.

Разом з тим, фізична особа-підприємець ОСОБА_1 11.02.2020 вдруге звернувся до суду з заявою про забезпечення позову. Так, відповідно до вказаної заяви позивач просить вжити заходи забезпечення позову шляхом зупинення стягнення у виконавчому провадженні ВП№61062782 на підставі виконавчого документа, а саме: постанови про накладення штрафу уповноваженими особами №ТД/ФС-665 від 19.11.2019, винесену Головним управлінням Держпраці у Київській області, до вирішення справи №640/23926/19 по суті.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову, позивачем вказано на те, що 29 січня 2020 року старшим державним виконавцем Оболонського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Стужуком Павлом Петровичем відкрито виконавче провадження ВП№61062782, відповідно до якої постановлено стягнути з фізичної особа-підприємець ОСОБА_1 штраф у розмірі 125 190,00 грн. та виконавчий збір/основну винагороду приватного виконавця у розмірі 12 519 грн.

Також, позивачем зазначено, що 29 січня 2020 року старшим державним виконавцем Оболонського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) в рамках виконавчого провадження ВП№61062782 винесено постанови про арешт коштів боржника, якими постановлено накласти арешт на грошові кошти, що містяться на відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить боржнику ОСОБА_1 .

Позивачем наголошено, що у разі якщо не зупинити виконавче провадження ВП №61062782, це може призвести до порушення оспорюваних прав та інтересів, за захистом яких позивач звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва. Оскільки сума штрафу у розмірі 125 190,00 грн., та виконавчий збір/основна винагорода приватного виконавця у розмірі 12 519, 00 гривень є досить велика, стягнення яких можливе до вирішення спору по суті, що в подальшому призведе до складного поновлення порушених прав позивача через звернення до суду.

Також, позивачем зазначено, що постанова про накладення штрафу уповноваженими особами від 19.11.2019 року №ТД/ФС-665, винесена Головним управлінням Держпраці у Київській області, має ознаки протиправності, оскільки відсутні належні, допустимі, достовірні докази, які б підтверджували причетність позивача до правопорушення та вказано на протиправність оскаржуваного рішення.

Згідно з приписами статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України клопотання про забезпечення позову розглянуто без повідомлення учасників справи в порядку письмового провадження.

Згідно з частиною другою статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути забезпечено зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Тобто, прийняття такого рішення доцільно та можливе лише в разі наявності достатньо обґрунтованого припущення, що невжиття таких заходів може в майбутньому ускладнити виконання судового рішення чи привести до потреби докласти значні зусилля для відновлення прав позивача.

Відповідно, розгляд заяв про забезпечення позову здійснюється з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, суд повинен пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

У випадку звернення сторони з вимогою про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, заявник повинен обґрунтувати причини звернення з такою вимогою та надати відповідні докази, які б підтверджували факт існування реальної загрози його правам, свободам та інтересам.

Крім того, суд звертає увагу, що згідно Рекомендації №R (89) 8 про тимчасовий судовий захист в адміністративних справах, прийнятій Комітетом Міністрів Ради Європи 13 вересня 1989 року рішення про вжиття заходів тимчасового захисту може, зокрема, прийматися у разі, якщо виконання адміністративного акта може спричинити значну шкоду, відшкодування якої неминуче пов`язано з труднощами, і якщо на перший погляд наявні достатньо вагомі підстави для сумнівів у правомірності такого акта.

Таким чином, суд, розглядаючи заяву про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, з огляду на докази, надані стороною по справі для підтвердження своїх вимог, має пересвідчитись, зокрема, у тому, що існує реальна загроза невиконання рішення суду чи суттєва перешкода у такому виконанні, позов слід забезпечити саме у такий спосіб, про який просить позивач, такий спосіб є співмірним обсягу позовних вимог, позивач має легітимну мету забезпечити саме захист своїх прав та інтересів від неправомірних дій відповідача.

Як було зазначено судом в ухвалі Окружного адміністративного суду міста Києва від 09.12.2019 у справі №640/23926/19 про відмову фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 у забезпеченні позову, питання щодо визнання протиправною оскаржуваної постанови Головного управління Держпраці у Київській області про накладення штрафу від 19.11.2019 №ТД/ФС в рамках адміністративної справи 640/23926/19, підлягають з`ясуванню під час розгляду даної справи по суті та наявність ознак протиправності дій Головного управління Держпраці у Київській області щодо винесення вказаної постанови, може бути виявлена судом тільки на підставі з`ясування фактичних обставин справи, а також оцінки належності, допустимості та достовірності як кожного доказу окремо, так і достатності та взаємного зв`язку наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності.

Крім того, підставою для звернення до суду з даною заявою про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення у виконавчому провадженні ВП№61062782, стала саме постанова про відкриття виконавчого провадження від 29.01.2020 ВП№29.01.2020 відповідно до якої постановлено стягнути з фізичної особа-підприємець ОСОБА_1 штраф у розмірі 125 190,00 грн. та виконавчий збір/основну винагороду приватного виконавця у розмірі 12 519 грн. Разом з тим, предметом оскарження в рамках даної адміністративної справи є постанова Головного управління Держпраці у Київській області про накладення штрафу від 19.11.2019 №ТД/ФС-665.

Суд наголошує на тому, що позивач не позбавлений можливості оскаржити в судовому порядку постанову про відкриття виконавчого провадження від 29.01.2020 ВП№61062782 щодо стягнення з фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 штрафу у розмірі 125 190, 00 грн. та виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця у розмірі 12 519 грн.

Виходячи зі змісту позовної заяви та викладеного у заяві про забезпечення позову обґрунтування щодо вжиття заходів забезпечення позову, дослідивши матеріали справи, станом на час винесення даної ухвали суд приходить до висновку про відсутність підстав для забезпечення позову у спосіб, зазначений позивачем.

Керуючись статтями 150-154, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про забезпечення позову - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України і може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 292-297 Кодексу адміністративного судочинства України, із урахуванням положень пункту 15.5 Перехідних положень (Розділу VII) Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Літвінова А.В.

Дата ухвалення рішення 12.02.2020
Оприлюднено 17.02.2020

Судовий реєстр по справі 640/23926/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.12.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 17.11.2022 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 16.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 16.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.03.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.02.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 09.12.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/23926/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону