ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залишення апеляційної скарги без руху

10 лютого 2020 року м. Дніпросправа № 280/2101/19

Суддя Третього апеляційного адміністративного суду Чумак С.Ю., перевіривши на відповідність вимогам Кодексу адміністративного судочинства України апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Запорізькій області на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 09.10.2019 у справі №280/2101/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" до Державної фіскальної служби України (відповідач-1) Головного управління ДФС у Запорізькій області (відповідач-2) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії,-

в с т а н о в и в:

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 09 жовтня 2019 року адміністративний позов задоволений частково.

21.11.2019 відповідач-2, не погодившись з рішенням суду, звернувся до суду з апеляційною скаргою у даній справі.

Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 28 грудня 2019 року у задоволенні клопотання про продовження строку для усунення недоліків апеляційної скарги відмовлено; апеляційну скаргу повернуто скаржнику.

21.01.2020 відповідач-2 повторно подав апеляційну скаргу.

Суд вважає, що зазначена апеляційна скарга підлягає залишенню без руху, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 295 КАС України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Проте, за приписами ч.2 ст.295 КАС України цей строк може бути поновлений з урахуванням дати отримання судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, представник відповідача отримав копію оскарженого рішення суду першої інстанції 23.10.2019 (Том № 3, а.с.63). Таким чином, останнім днем строку апеляційного оскарження було 22.11.2019, тоді як апеляційна скарга подана до суду першої інстанції21 січня 2020 року.

Отже, апеляційна скарга подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

Разом з апеляційною скаргою скаржник подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування якого зазначено, що відповідач звертався з апеляційною скаргою на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 9 жовтня 2019 року, проте судом апеляційної інстанції зазначена скарга була повернута апелянту у зв`язку з несплатою судового збору. Оплативши судовий збір, відповідач-2 повторно звернувся до суду з апеляційною скаргою у цій справі. Також вказав, що судові витрати не повинні бути перешкодою вільного доступу до правосуддя.

Розглянувшизазначене клопотання, суд апеляційної інстанції вказує таке.

Згідно з ст. 121 КАС України пропущений з поважних причин процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений, а процесуальний строк, встановлений судом, - продовжений судом за заявою учасника справи.

Водночас, поважними причинами пропуску строку на апеляційне оскарження відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними та не залежать від волевиявлення сторони і пов`язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення сторонами у справі процесуальних дій.

Разом з тим, несплата судового збору, і, як наслідок, повернення зазначеної скарги, не є об`єктивно непереборною обставиною чи істотною перешкодою для своєчасного вчинення процесуальних дій, а за своєю суттю є суб`єктивною обставиною та не може бути прийнято судом апеляційної інстанції як підстава для поновлення строку апеляційного оскарження рішення від 9 жовтня 2019 року.

Також, Європейський Суд з прав людини в рішенні у справі "Перес де Рада Каванілес проти Іспанії" зазначає, що право на доступ до суду, не є абсолютним; воно підлягає обмеженням, дозволеним за змістом, зокрема, коли умови прийнятності скарги визначені, оскільки за своєю природою вона потребує регулювання з боку держави, яка користується певною свободою розсуду в цьому відношенні.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції зазначає, що зазначені апелянтом причини пропуску строку апеляційного оскарження є неповажними.

Щодо посилань апелянта на забезпечення принципів доступу до правосуддя та рівності всіх учасників судового процесу перед судом, апеляційний суд зазначає таке.

Статтями 8, 55 Конституції України регламентовано кожній особі право на захист її прав та законних інтересів, також гарантовано право на судовий захист, вказані норми - принципи вказують на гарантоване державою право особи, яке вона може реалізувати якщо порушені її права та охоронювані законом інтереси.

У свою чергу, відповідно до ст. 129 Конституції України та ст. 8 КАС України, однією із засад судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

В той же час, питання щодо справляння судового збору в Україні регламентовано спеціальними нормами права, зокрема нормами КАС України та Законом України "Про судовий збір".

За приписами ч. 2 ст. 132 КАС України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про судовий збір" платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Відповідно до приписів ст. 3 Закону України "Про судовий збір" судовий збір сплачується також, у разі подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв`язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Суд зазначає, що обов`язок щодо сплати судового збору не можна розцінювати як перепону для судового захисту або як надання переваги одному учаснику судового процесу перед іншим, оскільки обов`язок сплати судового збору встановлений Законом для будь-якої особи, що звертається до суду та не має пільг зі сплати судового збору, або не звільнена від його сплати в силу Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 298 КАС України апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 295 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

З огляду на викладене, суд дає можливість у десятиденний строк з дня отримання копії даної ухвали усунути вказані недоліки апеляційної скарги, а саме надати суду заяву про поновлення строку, в якій вказати інші підстави для поновлення строку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 121, 295, 298, 325, 328 КАС України,

у х в а л и в:

Визнати неповажними підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження, вказані Головним управлінням ДФС у Запорізькій області.

Апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Запорізькій області на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 09.10.2019 у справі №280/2101/19 залишити без руху та надати десятиденний строк з дня отримання копії даної ухвали для усунення вищезазначених недоліків.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя С.Ю. Чумак

Дата ухвалення рішення 10.02.2020
Зареєстровано 16.02.2020
Оприлюднено 17.02.2020

Судовий реєстр по справі 280/2101/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.10.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.08.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.04.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 10.03.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.02.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.12.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.10.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.10.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.10.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.09.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.07.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.06.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.05.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону