ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

м. Київ

06.02.2020Справа №910/18451/19

За позовомДержавного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" доКиївського національного університету будівництва і архітектури простягнення 6 430,50 грн. Суддя Бойко Р.В. секретар судового засідання Кучерява О.М. Представники сторін: від позивача:Кваша Я.І. від відповідача:не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2019 року Державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Київського національного університету будівництва і архітектури про стягнення 6 430,50 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем не виконано свого зобов`язання з оплати наданих позивачем згідно Договору №00-1317-17/ЦБ від 14.08.2017 послуг з проведення експертизи проекту будівництва, у зв`язку з чим у Київського національного університету будівництва і архітектури утворилась заборгованість перед Державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" у розмірі 4 621,72 грн.

Крім того, у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем своїх грошових зобов`язань позивачем заявлено до стягнення 3% річних у розмірі 309,97 грн., нараховані за період з 26.09.2017 по 20.12.2019, інфляційні втрати у розмірі 833,79 грн., нараховані за період з жовтня 2017 року по листопад 2019 року, та пеню у розмірі 665,02 грн., нараховану за період з 26.09.2017 по 23.03.2018.

Ухвалою господарського суду міста Києва 24.12.2019 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №910/18451/19, вирішено здійснювати її розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін (без проведення судового засідання), визначено сторонам строки для подання заяв по суті справи.

11.01.2020 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" надійшла заява про відмову від позову..

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.01.2020 з метою виконання приписів частини 2 статті 191 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо необхідності роз`яснення сторонам наслідків такої процесуальної дії, як відмова позивача від позову, до ухвалення судового рішення за наслідками її розгляду, призначено у даній справі судове засідання з викликом сторін на 06.02.2020.

В судове засідання 06.02.2020 з`явився представник позивача, який підтримав подану заяву про відмову від позову та повідомив, що позивачу відомі наслідки такої процесуальної дії як відмова від позову.

Відповідач, своїх повноважних представників в судове засідання не направив, про причини неявки суд не повідомив, хоча про місце, дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується наступним.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Ухвала господарського суду міста Києва від 24.12.2019 про відкриття провадження у справі та ухвала суду від 20.01.2020 про виклик учасників справи у судове засідання були направленні відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення, що підтверджується відтиском печатки про відправлення на зворотному боці таких ухвал, на адресу його місцезнаходження, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (03680, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 31) та були отримані відповідачем 02.01.2020 та 24.01.2020, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень №0103052955509 та №0103052956602 відповідно.

З огляду на належне повідомлення відповідача про судове засідання, призначене на 06.02.2020, на підставі п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд, заслухавши думку представника позивача, який з`явився у судове засідання, прийшов до висновку про можливість почати розгляд справи за відсутності представника відповідача.

Розглянувши матеріали справи, суд вирішив закрити провадження у справі на підставі ч.1 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України з огляду на наступне.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Частинами 1 та 2 статті 191 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. До ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

За наслідками дослідження заяви №28 від 10.01.2020 про відмову від позову у справі №910/18451/19 судом встановлено, що від імені позивача вказана заява підписана в.о. директора Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" Берендєєва О.В.

У судовому засіданні 06.02.2020 судом роз`яснено представнику позивача наслідки вчинення такої процесуальної дії, як відмова від позову, та останній підтвердив, що наслідки відмови від позову та закриття провадження у справі Державному підприємству "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" відомі та зрозумілі.

З огляду на те, що позивачем мотивовано свою відмову від позову сплатою відповідачем суми основного боргу, 3% річних, інфляційних втрат та пені у повному обсязі, суд не вбачає підстав для висновку, що відмова від позову, вчинена Державним підприємством "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи", суперечить інтересам позивача, а відтак підстави для неприйняття судом відмови від позову на підставі ч. 5 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України відсутні.

Таким чином, оскільки відмова позивача від позову не порушує права та охоронювані законом інтереси інших осіб, відмова від позову є формою реалізації прав позивача, заява про відмову від позову підписана повноваженим представником Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи", а відтак підлягає прийняттю судом.

Згідно приписів ч. 3 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

У зв`язку з тим, що позивач з власної ініціативи письмовою заявою відмовився від позову і відмова прийнята господарським судом, провадження у справі підлягає закриттю на підставі ч. 1 ст. 191 та п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Частиною 4 статті 231 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Положеннями частини 3 статті 7 Закону "Про судовий збір" визначено, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Аналогічні положення також викладені у частини 1 статті 130 Господарського процесуального кодексу України.

В той же час, ч. 2 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

З огляду на те, що позивач відмовився від позову до початку розгляду справи по суті, суд приходить до висновку про наявність підстав для повернення Державному підприємству "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Частиною 5 статті 7 Закону України "Про судовий збір" визначено, що повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що Державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" за подання позовної заяви до Київського національного університету будівництва і архітектури про стягнення 6 430,50 грн. сплатило судовий збір у розмірі 1 921,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1251 від 20.12.2019, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи.

За таких обставин, враховуючи прийняття судом відмови від позову та закриття провадження у справі, суд вважає за можливе повернути позивачу 50 відсотків сплаченого судового збору у розмірі 960,50 грн.

Керуючись ст.ст. 130, 191, 231, 233, 234, 235, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти відмову Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" від позову.

2. Закрити провадження у справі №910/18451/19 за позовом Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" до Київського національного університету будівництва і архітектури про стягнення 6 430,50 грн.

3. Повернути Державному підприємству "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26; ідентифікаційний код 35691621) з Державного бюджету України 50 відсотків сплаченого судового збору у розмірі 960 (дев`ятсот шістдесят) грн. 50 коп., сплаченого за платіжним дорученням №1251 від 20.12.2019, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (06.02.2020) та може бути оскаржена в частині прийняття відмови від позову та закриття провадження у справі протягом десяти днів з дня складення її повного тексту шляхом подання у відповідності до п. 17.5 ч. 1 ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Господарського процесуального кодексу України апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду або через господарський суд міста Києва.

Повний тест ухвали складено 14.02.2020.

Суддя Р.В. Бойко

Зареєстровано 16.02.2020
Оприлюднено 17.02.2020
Дата набрання законної сили 06.02.2020

Судовий реєстр по справі 910/18451/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.01.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону