ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.02.2020 Справа № 920/329/18 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Соп`яненко О.Ю., розглянувши матеріали справи №920/329/18

за позовом: Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг (01061, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 16, код 38519070),

до відповідача: Середино-Будської міської ради (41000, Сумська область, м. Середино-Буда, вул. Соборна, буд. 7, код 24006272)

про стягнення 36 045 грн. 04 коп.,

за участю представників сторін:

Від позивача: не з`явився;

Від відповідача: Органюк Ю.Ю., адвокат (в режимі відеоконференції);

Секретар судового засідання Молодецька В.О.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 10.05.2018 провадження у справі №920/329/18 відкрито в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідно до ухвали господарського суду Сумської області від 11.06.2018 провадження у справі №920/329/18 було зупинене до набрання законної сили судовим рішенням у справі №920/307/17.

Згідно з ухвалою господарського суду Сумської області від 24.12.2019 провадження у справі №920/329/18 поновлене, судове засідання для розгляду справи по суті з повідомленням (викликом) сторін було призначено на 13.01.2020.

Відповідно до ухвали суду від 13.01.2020 розгляд справи №920/329/18 по суті відкладено на 30.01.2020.

В судовому засіданні 30.01.2020 розгляд справи по суті відкладено на 17.02.2020.

СУТЬ СПОРУ: позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 91944 грн. 77 коп., з яких: 69520 грн. 10 коп. заборгованість по орендній платі, 1330 грн. 12 коп. пені, 4316 грн. 43 коп. інфляційних збитків, 5395 грн. 48 коп. - 3% річних, 11 382 грн. 64 коп. неустойки, нарахованих у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов укладеного між сторонами договору №01/ОР оренди світлодіодного обладнання від 12.09.2013 р., а також просить стягнути з відповідача судові витрати по справі.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення в матеріалах справи.

Відповідач в письмовому відзиві від 29.05.2018 на позов проти задоволення позовних вимог заперечував посилаючись на те, що не подаючи щомісячно для узгодження акти здачі-приймання робіт, які є необхідними для здійснення відповідних розрахунків за договором оренди, позивач позбавляв можливості відповідача сплачувати узгоджені договором суми за оренду майна. Крім того, відповідач просить суд застосувати до позовних вимог наслідки спливу строків позовної давності та відмовити в їх задоволенні повністю.

В силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Суду у справах Савенкова проти України, no. 4469/07, від 02.05.2013, Папазова та інші проти України, no. 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07, від 15.03.2012).

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подачі доказів в обґрунтування своєї позиції по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарським судом, в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача, оцінивши та дослідивши письмові докази по справі, суд встановив:

12 вересня 2013 р. між Публічним акціонерним товариством Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг і Середино-Будською міською радою було укладено договір №01/ОР оренди світлодіодного обладнання (далі за текстом - Договір ), відповідно до умов якого позивач передає, а відповідач приймає в строкове платне користування вуличні світлодіодні світильники LED-SU-24-60-S-336-X згідно переліку, наведеного у Додатку №1 до цього Договору у разі настання відкладальної обставини (набуття позивачем права власності на майно за окремим договором на його закупівлю із застосуванням процедур, визначених Законом України Про здійснення державних закупівель ) для забезпечення зовнішнього вуличного освітлення м. Середино-Буда.

Згідно п. 1.3. Договору вартість майна визначена станом на день передачі його в оренду становить 153 333 грн. 33 коп., крім того ПДВ 30 666 грн. 67 коп., усього - 184 000 грн. 00 коп.

Зі змісту п. 2.1. Договору вбачається, що відповідач вступає в строкове платне користування майном протягом 5 робочих днів з моменту настання відкладальної обставини, зазначеної в п. 1.2. Договору, але не раніше дати підписання сторонами акта приймання-передавання майна за цим Договором.

Пунктом 3.1. Договору в редакції Додаткової угоди №3 від 20.01.2015 до Договору передбачено, що орендна плата включає сплату послуг оренди у розмірі 20% за рік від вартості майна. Розмір орендної плати наведений у Додатку №2 до цього Договору і становить 3 066 грн. 67 коп. з ПДВ за один місяць оренди. Розмір квартальної (три місяці) орендної плати становить 9200 грн. 01 коп. з ПДВ. Коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється в порядку, визначеному цим Договором.

Орендар сплачує орендну плату протягом дії Договору щомісячно (п. 3.2).

Згідно п. 3.3. Договору позивач щомісячно складає та направляє відповідачу на підпис два примірники Акту виконаних робіт/наданих послуг. Відповідач зобов`язується протягом 5 робочих днів підписати два примірники такого Акту та один з них повернути позивачу. У випадку невиконання відповідачем свого обов`язку щодо підписання та повернення позивачу такого акта факт користування майном за відповідний місяць оренди вважається підтвердженим.

Відповідно до п. 3.4. Договору орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

Зі змісту п. 3.6. Договору вбачається, що орендна плата перераховується позивачу щомісячно до 15 числа поточного місяця за попередній місяць оренди.

Так, з матеріалів справи вбачається, що 28.11.2013 р. позивач передав відповідачу обумовлене світлодіодне обладнання згідно акту приймання-передачі товару /а.с. 21/, підписаного належним чином представниками сторін.

Зі змісту ч.4 ст. 75 ГПК України вбачається, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Як роз`яснено в абзацах 1 та 3 п.2.6 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції , не потребують доказування преюдиціальні обставини, тобто встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, - при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. При цьому не має значення, в якому саме процесуальному статусі виступали відповідні особи у таких інших справах - позивачів, відповідачів, третіх осіб тощо. Преюдиціальне значення процесуальним законом надається саме обставинам, встановленим судовими рішеннями (в тому числі в їх мотивувальних частинах), а не правовій оцінці таких обставин, здійсненій іншим судом.

Рішенням господарського суду Сумської області у справі №920/307/17 від 19.06.2017 позов Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг до відповідача: Середино-Будської міської ради про стягнення 346 548 грн. 50 коп. заборгованості по договору №01/ОР оренди світлодіодного обладнання від 12.09.2013 було задоволено в повному обсязі: з Середино-Будської міської ради на користь Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг стягнуто 136 413 грн. 00 коп. основного боргу, 2 867 грн. 70 коп. пені, 184 000 грн. 00 коп. штрафу, 19 288 грн. 30 коп. інфляційних збитків, 3 979 грн. 20 коп. - 3% річних, а також 5 198 грн. 23 коп. судового збору.

Відповідно до постанови Харківського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 рішення Господарського суду Сумської області від 19.06.2017 по справі № 920/307/17 скасоване в частині задоволення позовних вимог про стягнення з відповідача 184000,00 грн. штрафу, 2339,40 грн. інфляційних збитків, 118,82 грн. 3% річних та ухвалене в цій частині нове судове рішення про відмову у задоволенні позову; Рішення Господарського суду Сумської області від 19.06.2017 по справі № 920/307/17 в частині задоволення позовних вимог про стягнення з Середино-Будської міської ради Сумської області на користь Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг 136413,00 грн. основного боргу, 2867,70 грн. пені, 16948,90 грн. інфляційних збитків та 3860,38 грн. 3% річних залишене без змін; здійснено новий розподіл судових витрат по справі: стягнуто з Середино-Будської міської ради Сумської області на користь Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг 2401,35 грн. судового збору за подачу позовної заяви; стягнуто з Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг на користь Середино-Будської міської ради Сумської області 4195,31 грн. судового збору за розгляд апеляційної скарги.

Постановою Верховного Суду від 10.12.2018 постанову Харківського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 та рішення Господарського суду Сумської області від 19.06.2017 по справі № 920/307/17 залишено без змін.

Позивач мотивує свої вимоги тим, що він належним чином виконував умови договору та передав відповідачу майно, проте в порушення взятих на себе зобов`язань з березня 2017 р. по березень 2018 р. у відповідача виникла заборгованість зі сплати орендних платежів в загальному розмірі 69520 грн. 10 коп.

Відповідач, в свою чергу, обґрунтовує свої заперечення тим, що позивачем не надсилались на адресу відповідача акти здачі-приймання робіт, що і позбавило останнього можливості сплачувати узгоджені договором суми за оренду.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст. 525 ЦК України).

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей термін.

Згідно зі ст. 283 ГК України за договором оренди одна сторона передає другій стороні за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності

Відповідно до п. 3 ст. 285 та ст. 286 ГК України орендар зобов`язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату, незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Письмовими матеріалами справи підтверджується факт надсилання позивачем на адресу відповідача у квітні 2017 - березні 2018 року акти надання послуг /а.с. 25-59/ для підписання відповідачем та оплати орендної плати.

Крім того, позивач звертався до відповідача з претензіями 18.09.2017 №108 та 02.10.2017 №113.

Враховуючи те, що відповідач не подав суду доказів сплати боргу або обґрунтованих заперечень вимогам позивача суд дійшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості в розмірі 69520 грн. 10 коп. за період: березень 2017-березень 2018.

Позивачем також заявлено вимогу про стягнення пені в розмірі 1330 грн. 12 коп., нарахованої за загальний період з 16.04.2017 по 03.05.2018 (за зобов`язаннями кожного місяця окремо) відповідно до вимог п. 3.9. Договору, яким передбачено, що орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації та стягується з урахуванням пені в розмірі 5% від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Згідно ч. 6. ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до ч.1 ст. 258 ЦК України для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (ч.2 цієї ж статті).

Зі змісту ч. 3 ст. 267 ЦК України вбачається, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Судом встановлено, що відповідачем подано відповідне клопотання про застосування строків позовної давності до вимог позивача.

Так, позивач звернувся з позовом 07.05.2018 р., про що свідчить відмітка на штампі вхідної кореспонденції на позовній заяві, а отже позовні вимоги в частині стягнення з відповідача на користь позивача 126 грн. 39 коп. пені, нарахованої за порушення грошового зобов`язання за березень 2017 р., є необґрунтованими і задоволенню не підлягають, оскільки заявлені поза межами спеціальної позовної давності в 1 рік, передбаченої ст. 258 ЦК України для вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Судом перевірено розрахунок пені, а також встановлено факт порушення з боку відповідача грошового зобов`язання, у зв`язку з чим суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги в частині стягнення пені підлягають частковому задоволенню, а з відповідача на користь позивача необхідно стягнути 1 203 грн. 73 коп. пені, нарахованої за період з 16.05.2017 по 03.05.2018.

Позивач також просить суд стягнути з відповідача на свою користь 4316 грн. 43 коп. інфляційних збитків та 5395 грн. 48 коп. - 3% річних, нарахованих за період з 16.04.2017 по 03.05.2018 відповідно до вимог ч.2 ст. 625 ЦК України, якою передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Виходячи із положень ст. 625 Цивільного кодексу України, наслідки прострочення боржником грошового зобов`язання у вигляді інфляційного нарахування на суму боргу та трьох процентів річних виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові. Аналогічна правова позиція висвітлена у постанові Верховного Суду України від 23.01.2012 у справі № 37/64.

Відповідно до абз.4.3.постанови Пленуму Вищого господарського суду України №14 від 17.12.2013 Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань до вимог про стягнення сум процентів, передбачених статтею 625 ЦК України, застосовується загальна позовна давність (стаття 257 названого Кодексу).

Судом встановлено, що сторонами в Договорі не визначений інший розмір процентів від простроченої суми, перевірено розрахунок позовних вимог в цій частині та встановлено, що нарахування здійснено позивачем методологічно та арифметично правильно, а отже вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 4316 грн. 43 коп. інфляційних збитків та 5395 грн. 48 коп. - 3% річних, нарахованих за період з 16.04.2017 по 03.05.2018, правомірні, обґрунтовані і підлягають задоволенню, оскільки вони нараховані у відповідності з вимогами діючого законодавства.

Крім того, позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача на свою користь 11382 грн. 64 коп. неустойки, нарахованої відповідно до ч.2 ст. 785 ЦК України у подвійному розмірі орендної плати за березень 2018 р.

Згідно зі ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; сплата неустойки.

Відповідно до ч. 3 ст. 291 ГК України договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених ЦК України для розірвання договору найму, в порядку, встановленому ст. 188 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 782 ЦК України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд.

Згідно з п. 7.2. Договору Позивач має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невнесення орендної плати протягом двох місяців.

Позивачем надіслано на адресу відповідача лист-повідомлення від 22.01.2018 № 10, в якому ним повідомлялось про розірвання договору оренди світлодіодного обладнання від 12.09.2013 № 01/ОР, а також позивач вимагав повернути майно, проте відповідач майно не повернув, відповіді на вказане повідомлення позивачу не надсилав.

Відповідно до ч. 2 ст. 782 ЦК України у разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

Судом встановлено, що відповідач не вносив плату за користування річчю більше ніж трьох місяців підряд, Лист-повідомлення від 22.01.2018 № 10 Відповідач отримав 29.01.2018, про що свідчить повідомлення про вручення, а отже договір вважається розірваним з 29.01.2018.

Згідно з п. 9.7. Договору у разі розірвання цього Договору, Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.

Пунктами 4.5. та 7.3. Договору встановлено, що Орендар зобов`язаний, у разі припинення або розірвання цього Договору, повернути Орендодавцеві орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов`язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

Письмові матеріали справи не містять доказів повернення відповідачем позивачу майна по Договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 785 ЦК України якщо наймач не виконує обов`язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині стягнення з відповідача на користь позивача неустойки за невиконання обов`язку щодо повернення майна у встановлений Договором строк за квітень 2018 року в розмірі 11382 грн. 64 коп. (подвійний розмір орендної плати за березень 2018 року).

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи те, що суд дійшов до висновку про часткове задоволення позовних вимог, витрати зі сплати судового збору в розмірі 1758 грн. 48 коп. підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Середино-Будської міської ради (41100, Сумська область, м. Середино-Буда, вул. Соборна, 7, код 24006272) на користь Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг (01061, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, код 38519070) 69520 грн. 10 коп. основного боргу, 1203 грн. 73 коп. пені, 4316 грн. 43 коп. інфляційних збитків, 5395 грн. 48 коп. - 3% річних, 11 382 грн. 64 коп. неустойки, 1758 грн. 48 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. В іншій частині в позові відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Згідно зі ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення в порядку, встановленому статтями 256-258 ГПК України.

Повний текст рішення підписаний 21.02.2020

Суддя О.Ю. Соп`яненко

Зареєстровано 23.02.2020
Оприлюднено 24.02.2020
Дата набрання законної сили 17.02.2020

Судовий реєстр по справі 920/329/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.07.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.06.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.05.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 17.02.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 30.01.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.01.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 24.12.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.06.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.05.2018 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону