ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року м. Київ № 640/21817/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Келеберди В.І., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін адміністративну справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю МЕДІАМЕРЕЖІ

до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІАМЕРЕЖІ" (далі - позивач, ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" ) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - відповідач, Національна рада), в якому просило:

- визнати протиправним та скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 30.10.2019 року №1780;

- визнати протиправною бездіяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо неприйняття рішення про продовження дії ліцензії на мовлення НР 00844-м від 03.10.2012 року у передбачений частиною 3 статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення строк.

- зобов`язати Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення прийняти рішення, яким продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року.

В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначав, що 19 березня 2019 року ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" на виконання вимог положень частини другої статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення подало відповідачу заяву про продовження ліцензії на мовлення серії НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року разом з відповідними додатками, оформлену відповідно до вимог положень статті 24 Закону України Про телебачення і радіомовлення шляхом відправлення засобами поштового зв`язку (а саме цінним листом з описом вкладення) та шляхом вкладення заяви від 19 березня 2019 р. разом з відповідними додатками у поштову скриньку Відповідача, яка знаходиться на першому поверсі адміністративного будинку за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 2.

Позивач вказує, що всупереч вимог частині третьої статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення відповідачем рішення стосовно продовження ліцензії у встановлений законом строк прийняте не було. У зв`язку з чим, позивач 27 вересня 2019 року повторно звернувся до відповідача із заявою про продовження строку дії ліцензії на мовлення разом з відповідними додатками.

30 жовтня 2019 відповідачем було прийнято оскаржуване рішення № 1780, яким відмовлено Позивачу у продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року з посиланням на порушення позивачем строку подання вищезазначеної заяви про продовження строку дії ліцензії.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 листопада 2019 року відкрито провадження у справі, визначено здійснювати розгляд суддею одноособово за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" про виклик свідка, запропоновано відповідачу надати відзив на позов з наданням доказів. Одночасно зобов`язано відповідача надати належним чином засвідчені копії всіх матеріалів, що були або мали бути взяті ним до уваги при прийнятті оскаржуваного рішення.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 листопада 2019 року відмовлено у задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІАМЕРЕЖІ" про забезпечення адміністративного позову.

09 грудня 2019 року через канцелярію суду представником відповідача подано відзив на позовну заяву, у якому останній проти задоволення позову заперечував з тих підстав, що позивач подав заяву на продовження ліцензії на мовлення серії НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року із запізненням на 173 дні, а саме 27 вересня 2019 року, протягом дії ліцензії позивач порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства, що підтверджено санкціями Національної ради.

11 грудня 2019 року позивачем направлено до суду поштою відповідь на відзив, до якої долучено заяву про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін та заяву про виклик свідка.

17 грудня 2019 року судом отримано заперечення відповідача.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 24 грудня 2019 року відмовлено у задоволенні заяви ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" та клопотання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про розгляд справи у судовому засіданні з викликом (повідомленням) сторін.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 24 грудня 2019 року призначено судове засідання для виклику свідка на 23 січня 2020 року, викликано у призначене судове засідання в якості свідка ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні 24 січня 2020 року за участю представників сторін допитано свідка ОСОБА_1 .

Згідно з частиною третьою статті 241 Кодексу адміністративного судочинства України судовий розгляд в суді першої інстанції закінчується ухваленням рішення суду.

Враховуючи викладене, суд закінчує розгляд даної справи ухваленням рішення за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Оцінивши наявні у справі документи і матеріали, належність, допустимість кожного доказу окремо, а також достатність та взаємний зв`язок наявних в матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, судом встановлено наступне.

Відповідно до частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень (пункт 2), визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії (пункт 4).

03 жовтня 2012 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала товариству з обмеженою відповідальністю МЕДІАМЕРЕЖІ ліцензію на мовлення серії НР № 00844-м, логотип телеканалу ВСІ НОВИНИ з додатками; строк дії ліцензії з 03 жовтня 2012 року до 03 жовтня 2019 року.

Відповідно до ліцензії серії НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року Позивач здійснював ефірне мовлення на частотах 29го ДМВ каналу мовлення (538 МГц) м. Київ у Мультиплексі МХ5.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення Національна рада здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, серед яких ліцензування телерадіомовлення (абзац другий).

Відповідно до положень статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення кожний ліцензіат має право на продовження строку дії ліцензії на мовлення (частина 1).

Для продовження строку дії ліцензії на мовлення необхідно не раніше ніж за 210 днів та не пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії подати до Національної ради заяву про продовження ліцензії на мовлення відповідно до вимог статті 24 цього Закону. Заяву про продовження строку дії ліцензії, подану раніше ніж за 210 днів до закінчення строку дії ліцензії, Національна рада повертає ліцензіату без розгляду протягом п`яти робочих днів з дня її надходження (частина 2).

Заява про продовження строку дії ліцензії на мовлення розглядається і рішення щодо неї приймається не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії ліцензії (частина 3).

За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про продовження строку дії ліцензії на мовлення або про відмову у продовженні строку дії ліцензії. Протягом п`яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Національна рада письмово повідомляє заявника про результати розгляду його заяви. Копія рішення надсилається або видається. У рішенні про відмову у продовженні строку дії ліцензії Національна рада визначає підстави прийняття такого рішення відповідно до вимог частини сьомої цієї статті (частина 4).

Ліцензія на мовлення з продовженим строком дії вручається ліцензіату Національною радою не раніше ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору відповідно до вимог статті 31 цього Закону (частина 6).

Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо:

а) ліцензіат подав заяву на продовження строку дії ліцензії пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії;

б) протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями;

в) ліцензіат не відповідає вимогам статті 9 або частини другої статті 12 цього Закону (частина 7).

Відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення можна оскаржити до суду у тримісячний термін (частина 8).

19 березня 2019 року разом із супровідним листом № 19/03 від 19 березня 2019 року ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" подало до Національної ради заяву про видачу (продовження) ліцензії на мовлення; копію статуту ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" ; копію опису із кодом 106854168024; копію опису із кодом 75704751917; копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" від 20.02.2017 року; виписку з ЄДР ЮО ФОП та ГФ від 22.02.2017р.; копію наказу №1-к від 21.02.2017р.; копію ліцензії на мовлення серії НР № 00844-м (без додатків); штатний розклад, затверджений наказом № 1-03-2019 від 01.03.2019; Програмну концепцію мовлення; схематичне зображення структури власності суб`єкта інформаційної діяльності; відомості про власників істотної участі станом 28 лютого 2019 року; відомості про пов`язаних осіб станом на 31 серпня 2019 року; відомості про зміни у структурі власності у 2019 році; відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 28 лютого 2019 року; копію свідоцтва на знак для товарів і послуг № 198179; копію договору № 266/0801Р від 01.08.2012 року, укладеного між ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" та ТОВ ЗЕОНБУД ; організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов`язання; копію статуту редакційної ради ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" ; податкову декларацію про майновий стан і доходи директора Позивача ОСОБА_2 за 2018 рік. Належним чином завірені копії вказаних документів додані Позивачем до позовної заяви.

Доказами, наданими сторонами по справі, та показаннями свідка, підтверджується подання позивачем заяви про продовження строку дії ліцензії на мовлення 19 березня 2019 року через поштову скриньку відповідача, що знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за місцезнаходженням відповідача: м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 2, а також поштовим відправленням.

Свідок ОСОБА_1 у судовому засіданні надав свідчення, що вранці 19 березня 2019 року подав заяву про видачу (продовження) ліцензії на мовлення серії НР № 00844-м, виданої ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" 03 жовтня 2012 року. Крім цього ОСОБА_1 вказав суду, що після подання заяви на продовження ліцензії на мовлення через поштову скриньку Національної ради, надав доручення кур`єру подати ще один екземпляр вказаної заяви з додатками поштою. Дослідивши зміст відеозаписів (а.с. 138), наданих позивачем, суд доходить до висновку, що ці свідчення ОСОБА_1 не суперечать поясненням, наданим ним на засіданні Національної ради, що відбулось 30 жовтня 2019 року.

На підтвердження обставин щодо подання позивачем заяви по продовження ліцензії поштовим відправленням позивачем надано належним чином засвідчену копію опису вкладення у цінний лист від 19 березня 2019 р. із відбитком календарного штемпеля вузла поштового зв`язку, що свідчить про перевірку працівником поштового відділення внутрішнього вмісту поштового підправлення та прийняття його до відправки.

Позивачем через канцелярію суду 23 січня 2020 року подано заяву про долучення доказів від 22 січня 2020 року, до якої додано належним чином завірену копію листа вих. № 53/01 від 22 січня 2020 року, виданого відділенням поштового зв`язку ВПЗ КИЇВ 02147, яким підтверджується відправлення позивачем через ВПЗ КИЇВ 02147 поштового відправлення експрес і направлення його до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Посилання відповідача на позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 20 червня 2018 року по справі № 820/1186/17, про те, що належним доказом поштового надіслання є квитанція або касовий чек, в якому зазначено найменування оператора та об`єкта поштового зв`язку, які надають послуги, дата та вид послуги, її вартість, відхиляється судом. У вказаній постанові Верховний Суд вказав, що ці документи є належними доказами, які підтверджують надіслання суб`єктом владних повноважень позовної заяви з додатками відповідачу та третім особам. Позивач у справі не є суб`єктом владних повноважень, поштове відправлення не стосувалось надіслання позовної заяви з додатками, а тому вказана позиція Верховного Суду не може застосовуватися до даних правовідносин.

Відповідно до частини першої статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Тому суд, приймає опис вкладення до цінного листа, наданого позивачем на підтвердження відправки своєї заяви про продовження ліцензії від 19 березня 2019 року поштою. З цих же підстав суд бере до уваги лист вих. № 53/01 від 22 січня 2020 року, виданого відділенням поштового зв`язку ВПЗ КИЇВ 02147, який містить відбиток календарного штемпеля із датою 22.01.20 . Зовнішній вигляд календарного штемпеля відділення поштового зв`язку ВПЗ КИЇВ 02147 відповідає третьому зразку відбитку маркувального поштового пристрою національного оператора для внутрішніх поштових відправлень (Додаток № 1 до Інструкції з використання маркувальних машин, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України від 03 лютого 2014 року № 71).

Національною радою разом із відзивом на позовну заяву надано супровідний лист ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" вих. № 19/03 від 19 березня 2019 року, на якому проставлено відбиток штампу про його прийняття та реєстрацію відповідачем. Інформація, що міститься на відбитку штампа про прийняття відповідачем вказаного документа, вказує на те, що він зареєстрований за вхідним № 4/888 27 вересня 2019 року, в день повторного подання позивачем заяви про продовження строку дії ліцензії на мовлення.

Суд критично оцінює наданий відповідачем витяг із журналу реєстрації вхідних документів з 11 березня 2019 по 20 березня 2019 року за підписом начальника управління ліцензування та завідувача сектору первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій управління ліцензування. Витяг із журналу реєстрації вхідних документів з 11 березня 2019 по 20 березня 2019 року не спростовує факту подання позивачем заяви на продовження дії ліцензії на мовлення 19 березня 2019 року через поштову скриньку Відповідача.

Доказів, які б спростовували подання позивачем заяви про продовження ліцензії на мовлення від 19 березня 2019 року у цей же день через поштову скриньку відповідача та поштою, Національна рада не надала.

Відповідно до частини першої статті 76 Кодексу адміністративного судочинства України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Оцінивши надані сторонами по справі докази, суд доходить до висновку, що ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" подало заяву про продовження строку дії ліцензії на мовлення від 19 березня 2019 року в один день двома способами - шляхом вкладання у поштову скриньку відповідача, що знаходиться за адресою місцезнаходження відповідача (місто Кив, вулиця Прорізна, будинок 2), та поштою шляхом надіслання цінного листа за адресою місцезнаходження відповідача.

Таким чином, суд доходить до висновку, що заяву про продовження строку дії ліцензії на мовлення подано позивачем за 199 днів до закінчення строку дії ліцензії, що відповідає вимогам частини другої статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення в частині строків подання такої заяви.

З огляду на зазначене, витяг із журналу реєстрації вхідних документів з 11 березня 2019 по 20 березня 2019 року підтверджує бездіяльність відповідача, яка виявилась в ухиленні від своєчасної реєстрації вхідної кореспонденції позивача незалежно від причин цієї бездіяльності. В свою чергу ухилення від реєстрації вхідної кореспонденції стало причиною несвоєчасного розгляду Національною радою заяви позивача про продовження ліцензії на мовлення.

Позивач зазначив, що 27 вересня 2019 року ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" подало повторну заяву про продовження ліцензії на мовлення від 27 вересня 2019 року, яка направлена відповідачеві разом із супровідним листом № 27/09 від 27 вересня 2019 року.

Дана обставина визнана відповідачем. Визнання відповідачем вказаної обставини підтверджується наданою його представником копією супровідного листа позивача від 27 вересня 2019 року із відбитком штампа про прийняття та реєстрацію вказаного документа Національною радою за вхідним № 16/4476 02 жовтня 2019 року.

Відповідачем також визнано факт усунення позивачем недоліків документів, поданих ним для продовження ліцензії на мовлення. Вказані недоліки усувались позивачем заявою вих. № 30/09 від 30 вересня 2019 року про долучення документів до заяви про продовження ліцензії та заявою вих. № 18/10 від 18 жовтня 2019 року про долучення документів до заяви про продовження ліцензії. Визнавши дані обставини Національна рада надала копії вказаних заяв позивача із відтисками штампів про їх отримання та реєстрацію за вхід. № 16/4557 від 09 жовтня 2019 року та вхід. № 16/4671 від 21 жовтня 2019 року.

Дії телеканалу та регулятора щодо усунення недоліків ліцензійних документів відповідають вимогам частини третьої статті 24 Закону України Про телебачення і радіомовлення , відповідно до якої Національна рада повинна вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах, про що вона надсилає заявнику відповідний запит не пізніш як на десятий день після отримання заяви про видачу (продовження) ліцензії. Для виправлення недоліків заявникові надається розумний строк, який не може бути меншим за 14 календарних днів з дня отримання заявником відповідного запиту. Цей строк може бути подовжений Національною радою за мотивованим клопотанням заявника, але не більше ніж на 30 календарних днів. На час, наданий заявникові для виправлення недоліків, обчислення строків розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії зупиняється, крім випадків розгляду заяв на конкурсних засадах.

Письмові запити Національної ради про усунення недоліків заяви ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" про продовження ліцензії до матеріалів справи не надані.

Доводів та доказів, які б вказували на невірність оформлення документів, поданих позивачем разом із заявами від 30 вересня 2019 року та 18 жовтня 2019 року, які б перешкоджали продовженню ліцензії на мовлення відповідачем не надано. Відповідачем не надано суду підтвердження того, що при підготовці до розгляду заяви у Національної ради виникли сумніви щодо справжності опису вкладення до цінного листа, копію якого надав позивач для підтвердження відправки своєї заяви про продовження ліцензії від 19 березня 2019 року поштою.

Відповідач не надав підтверджень того, що вимагав у позивача оригінал цього документа для огляду та вивчення. Отже, оскаржуване рішення Національної ради, як це видно із відеозапису засідання від 30 жовтня 2019 року, прийнято на підставі припущень, висловлених членами Національної ради, в частині несправжності опису вкладення до цінного листа, копію якого надав позивач для підтвердження відправки своєї заяви про продовження ліцензії від 19 березня 2019 року поштою

30 жовтня 2019 року Національна рада розглянула повторно подану заяву ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" про продовження дії ліцензії від 27 вересня 2019 року. Дана обставина підтверджується відеозаписами, наданими позивачем. Відповідач дану обставину не спростував, заперечень з цього приводу не висловив.

30 жовтня 2019 року Національною радою прийнято рішення №№ 1780, яким відмовлено позивачу у продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року.

У оскаржуваному рішенні зазначено, що ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" подало заяву про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року із запізненням на 173 дні, а саме 27 вересня 2019 року. Таким чином, Національна рада прийняла оскаржуване рішення з підстав, передбачених пунктом а частини сьомої статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення .

Інших підстав для відмови у продовженні строку дії ліцензії в оскаржуваному рішенні Національна рада не зазначає.

Відповідно абзацу другого частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України судом відхилені посилання представника відповідача, як на підставу правомірності оскаржуваного рішення, що ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" порушувало умови ліцензії та вимоги чинного законодавства, на підтвердження чого ним надано копії рішень Національної ради № 390 від 28 березня 2019 року, протокол № 9, № 1360 від 29 серпня 2018 року, протокол № 22, якими встановлено такі порушення та застосовано санкції до телеканалу.

З огляду на зазначене суд приходить до висновку про необхідність задоволення позовних вимог в частині визнання протиправним та скасування рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 30 жовтня 2019 року № 1780 та визнання протиправною бездіяльність відповідача щодо не прийняття рішення про продовження дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року.

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Відповідно до частини першої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України при вирішенні справи по суті суд може задовольнити позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково.

Відповідно до частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України разі задоволення позову суд може прийняти рішення про: визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень (пункт другий); визнання дій суб`єкта владних повноважень протиправними та зобов`язання утриматися від вчинення певних дій (пункт третій); визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії (пункт четвертий).

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відтак, враховуючи своєчасність подання ТОВ "МЕДІАМЕРЕЖІ" заяви про продовження строку дії ліцензії на мовлення та за відсутності у Національної ради підстав для відмови у її продовженні, передбачених частиною сьомою статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення , відповідач зобов`язаний був діяти в межах та у спосіб передбачений частиною четвертою статті 33 Закону України Про телебачення і радіомовлення . У відповідача був лише один правомірний та законно обґрунтований варіант поведінки як суб`єкта владних повноважень - ухвалити рішення про продовження строку дії ліцензії на мовлення.

Враховуючи обставини, встановлені в ході розгляду даної справи, суд доходить до висновку про необхідність задоволення позовних вимог в частині зобов`язання Національної ради прийняти рішення, яким продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м, виданої товариству з обмеженою відповідальністю МЕДІАМЕРЕЖІ 03 жовтня 2012 року.

Відповідно до частини першої статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

При цьому, кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (частини четверта статті 55 Конституції України).

Згідно з частиною першою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частиною першою статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до частини другої статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (частини перша та друга статті 76 Кодексу адміністративного судочинства України).

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд керується приписами частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою судові витрати підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу лише при задоволенні позову. Враховуючи те, що суд задовольняє позовні вимоги повністю, понесені позивачем витрати по сплаті судового збору при зверненні до суду підлягають відшкодуванню зі сторони відповідача.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 72-73, 76-77, 139, 243-246, 255, 257-262 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю МЕДІАМЕРЕЖІ до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання протиправною бездіяльності, визнання протиправним та скасування рішення № 1780 від 30.10.2019 року та зобов`язати прийняти рішення задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 30 жовтня 2019 року № 1780.

3. Визнати протиправною бездіяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо не прийняття рішення про продовження дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м від 03 жовтня 2012 року.

4. Зобов`язати Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення прийняти рішення, яким продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00844-м, виданої товариству з обмеженою відповідальністю МЕДІАМЕРЕЖІ 03 жовтня 2012 року.

5. Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю МЕДІАМЕРЕЖІ (код ЄДРПОУ: 37973950, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 14/1), судовий збір в сумі 6 339 (шість тисяч триста тридцять дев`ять гривень) 30 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, код ЄДРПОУ 00063928).

За приписами статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Порядок та строки подання апеляційної скарги врегульовано приписами статей 294-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону № 2147-VIII, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне найменування сторін:

Позивач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІАМЕРЕЖІ" , 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 14/1, код ЄДРПОУ: 37973950 , телефон: +38 (044) 246-45-16.

Відповідач: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, 01601, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 2 , код ЄДРПОУ: 00063928 , телефон: +38 (044) 270-55-25.

Суддя В.І. Келеберда

Дата ухвалення рішення 26.02.2020
Оприлюднено 26.02.2020

Судовий реєстр по справі 640/21817/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 02.11.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 23.09.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 23.09.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.06.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.04.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.02.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.12.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.12.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Постанова від 18.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 18.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.11.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 13.11.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/21817/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону