КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

27 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 911/2243/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Васьковський О.В. - головуючий, Білоус В.В., Погребняк В.Я.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Головного управління ДФС у Київській області

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019

у складі колегії суддів: Остапенка О.М. - головуючого, суддів: Отрюха Б.В., Сотнікова С.В.

та ухвалу Господарського суду Київської області від 11.06.2019 (в частині невизнаних кредиторський вимог у розмірі 170, 00 грн.)

у складі судді Наріжного С.Ю.

у справі № 911/2243/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро"

до Приватного підприємства "Трубіж Агро"

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2020, Головне управління ДФС у Київській області звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 та ухвалу Господарського суду Київської області від 11.06.2019 (в частині невизнаних кредиторський вимог у розмірі 170,00 грн.) у справі №911/2243/18.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 911/2243/18 визначено колегію суддів у складі: головуючого судді - Васьковський О.В., суддя - Білоус В.В., суддя - Погребняк В.Я., що підтверджується витягом з протоколу передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 24.02.2020.

Оцінюючи зазначені скаржником доводи в обґрунтування пропуску ним строку на касаційне оскарження, Суд виходить з такого.

Відповідно до статті 288 ГПК України, касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 293 цього Кодексу.

Як вбачається з касаційної скарги, предметом касаційного оскарження є постанова суду апеляційної інстанції від 17.10.2019, яка була прийнята за результатом апеляційного перегляду ухвали суду першої інстанції від 11.06.2019; повний текст постанови апеляційного суду складено 24.10.2019.

Отже, постанова Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 у справі №911/2243/18 підлягала касаційному оскарженню протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення, а саме до 13.11.2019 включно.

В даному випадку, скаржник звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 у справі № 911/2243/18 - 05.02.2020, підтвердженням чого є відтиск календарного штемпелю відділення поштового зв`язку на конверті, в якому надійшла касаційна скарга, тобто поза межами процесуального строку на касаційне оскарження.

Проте, касаційна скарга Головного управління ДФС у Київській області містить клопотання про поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 та ухвали Господарського суду Київської області від 11.06.2019 (в частині невизнаних кредиторський вимог у розмірі 170,00 грн.) у справі №911/2243/18, яке мотивоване тим, що скаржником вже подавалась касаційна скарга на вищевказані судові рішення, в межах строку на касаційне оскарження, проте ухвалою Верховного Суду від 11.12.2019 було повернуто касаційну скаргу Головного управління ДФС у Київській області на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 та ухвалу Господарського суду Київської області від 11.06.2019 (в частині невизнаних кредиторський вимог у розмірі 170,00 грн.) у справі №911/2243/18 скаржнику без розгляду разом з доданими до неї матеріалами. Посилаючись на ч. 2 ст. 288 ГПК України, скаржник просить визнати причини пропуску строку на касаційне оскарження поважними та поновити строк.

Розглянувши вищевказане клопотання, колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду дійшла висновку про відмову в його задоволенні, оскільки згідно інформації, яку містить поштове повідомлення про вручення рекомендованого відправлення, ухвалу Верховного Суду від 11.12.2019, якою повернуто касаційну скаргу Головного управління ДФС у Київській області на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 та ухвалу Господарського суду Київської області від 11.06.2019 (в частині невизнаних кредиторський вимог у розмірі 170,00 грн.) у справі № 911/2243/18 скаржнику без розгляду разом з доданими до неї матеріалами, вручено скаржнику - 16.12.2019, тоді як останній вдруге звернувся із касаційною скаргою до суду касаційної інстанції тільки - 05.02.2020 і не зазначив у вищевказаному клопотанні про поновлення строку на касаційне оскарження поважності причин зволікання із повторним зверненням з касаційною скаргою до суду касаційної інстанції. Отже, заявником не наведено достатнього обґрунтування поважності причин пропуску встановленого законом строку на касаційне оскарження.

Крім того, відповідно до ст. 291 Господарського процесуального кодексу України в редакції, чинній з 15.12.2017 року, особа, яка подає касаційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до учасниками у справі про банкрутство є - сторони, забезпечені кредитор, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Згідно з п.2 ч.3 ст.2 ГПК України основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відповідно до ч.2 ст.13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами.

Комплексний аналіз вищевказаних норм свідчить, що обов`язок надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі, з метою забезпечення їх права ознайомитись з такою касаційною скаргою, кореспондується з аналогічним обов`язком іншої сторони (або іншого учасника справи) надіслати всім іншим учасникам судового розгляду зазначеної справи копії відзиву з метою забезпечення їх права ознайомитись з цим відзивом, в чому і полягає забезпечення рівності процесуальних прав та обов`язків сторін та інших учасників справи.

Як вбачається з матеріалів касаційної скарги, скаржником не додано доказів надіслання копії касаційної скарги учасникам справи №911/2243/18.

Відповідно до частини 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Відповідно до частини 3 статті 292 Господарського процесуального кодексу України в чинній редакції передбачено, що касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 288 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті касаційного провадження на підставі пункту 4 частини першої статті 293 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

З огляду на викладене, касаційна скарга Головного управління ДФС у Київській області на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 та ухвалу Господарського суду Київської області від 11.06.2019 (в частині невизнаних кредиторський вимог у розмірі 170,00 грн.) у справі № 911/2243/18 підлягає залишенню без руху на підставі ч. ч. 2 та 3 ст. 292 Господарського процесуального кодексу України з наданням скаржнику строку на усунення недоліків касаційної скарги, а саме надати суду клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження з належним обґрунтуванням причин такого пропуску навівши інші підстави для поновлення строку та подати докази направлення касаційної скарги іншим учасникам у справі листом з описом вкладення.

На підставі викладеного та керуючись статтями 174, 234, 290, 292 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд, -

У Х В А Л И В:

1. Відмовити у задоволенні клопотання Головного управління ДФС у Київській області про поновлення строку для подання касаційної скарги на Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 та ухвалу Господарського суду Київської області від 11.06.2019 (в частині невизнаних кредиторський вимог у розмірі 170,00 грн.) у справі № 911/2243/18.

2. Касаційну скаргу Головного управління ДФС у Київській області на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2019 та ухвалу Господарського суду Київської області від 11.06.2019 (в частині невизнаних кредиторський вимог у розмірі 170,00 грн.) у справі № 911/2243/18 залишити без руху.

3. Надати Головному управлінню ДФС у Київській області строк для усунення недоліків касаційної скарги до 13 березня 2020 року, але строк виконання цієї ухвали не може перевищувати десяти днів з дня вручення її скаржникові.

4. Головне управління ДФС у Київській області має право у термін до 13 березня 2020 року звернутись до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку навівши інші підстави для поновлення строку, а також надати докази направлення касаційної скарги іншим учасникам у справі листом з описом вкладення.

4. Роз`яснити Головному управлінню ДФС у Київській області, що у разі невиконання вимог цієї ухвали у встановлений строк у відкритті касаційного провадження буде відмовлено на підставі положень пункту 4 частини 1 статті 293 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий О.В. Васьковський

Судді В.В. Білоус

В.Я. Погребняк

Дата ухвалення рішення 27.02.2020
Зареєстровано 28.02.2020
Оприлюднено 28.02.2020

Судовий реєстр по справі 911/2243/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Рішення від 11.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону