ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20.02.2020Справа № 910/18650/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Турчина С.О., за участю секретаря судового засідання Шкорупеєва А.Д., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом Державного підприємства "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"

до Комунального підприємства "КИЇВПАСТРАНС"

про стягнення 742 715,37 грн.

Представники сторін:

від позивача: Гетіков В.М.

від відповідача: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом Комунального підприємства "КИЇВПАСТРАНС" про стягнення 742 715,37 грн., з яких 599 760,00 грн. основного боргу, 17598,44 грн. 3% річних, 19371,94 грн. інфляційних втрат та 105984,99 грн. пені.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором № 00-1132-18/ПБ/54.18-76 на виконання експертизи проекту будівництва від 25.09.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/18650/19, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 28.01.2020.

У підготовчому засіданні 28.01.2020 суд постановив протокольну ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 20.02.2020.

20.02.2020 від позивача надійшла заява про відмову від частини позовних вимог, а саме від вимог про стягнення 17598,44 грн. 3% річних, 19371,94 грн. інфляційних втрат та 105984,99 грн. пені.

У судовому засіданні представник позивача підтримав заяву про відмову від частини позовних вимог, просив її задовольнити та підтримав позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідач про розгляд справи був повідомлений належним чином ухвалами суду, направленими на адреси місцезнаходження відповідача, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відповідач був обізнаний про розгляд справи в суді, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення №№ 0103052356737, 0103052359078.

Відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Оскільки відповідач у строк, встановлений ухвалою суду, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, за висновками суду, у матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 20.02.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

25.09.2018 між Комунальним підприємством "КИЇВПАСТРАНС" (далі - замовник) та Державним підприємством "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" (далі - виконавець) укладено договір № 00-1132-18/ПБ/54.18-76 на виконання експертизи проекту будівництва (далі - договір), відповідно до п. 1.1 якого замовник доручає виконавцю провести експертизу проекту будівництва щодо дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, енергозбереження, а також кошторисної частини за кодом ДК 71310000-4 "Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва". Назва проекту будівництва: ТЕО Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина - ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Шевченка

Відповідно до п. 2.2 договору, вартість проведення експертизи виконавцем за цим договором складає 599760,00 грн.

Вартість експертизи викладено у Протоколі погодження договірної ціни (додаток № 1 до договору), який підписаний сторонами та скріплений їх печатками (п. 2.3 договору).

Згідно з п. 2.4 договору, замовник у строк не більше п`яти календарних днів з дня підписання акта приймання-передачі виконаних робіт зобов`язується відповідно до цього акту здійснити на користь виконавця оплату у розмірі 100% вартості виконаних робіт за договором.

Приймання замовником виконаних робіт за цим договором оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (п. 5.1. договору).

Положенням п. 9.1 договору встановлено, що останній набирає чинності з моменту його підписання сторонами їх печатками та діє до 31.12.2018, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених договором зобов`язань.

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов договору позивач виконав експертизу проекту будівництва згідно з п. 1.1. договору, вартістю 599 760,00 грн., що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 26.12.2018.

Відповідач в порушення взятих на себе зобов`язань, за надані позивачем послуги не розрахувався, що стало підставою для звернення позивача з даним позовом до суду.

Дослідивши наявні матеріали справи, оцінюючи надані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач виконав експертизу проекту будівництва згідно з п. 1.1. договору, вартістю 599 760,00 грн., що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 26.12.2018.

Зазначений Акт підписаний відповідачем без будь-яких заперечень та зауважень.

Згідно з ч. 1 ст. 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Сторонами у договорі погоджено, що замовник у строк не більше п`яти календарних днів з дня підписання акта приймання-передачі виконаних робіт зобов`язується відповідно до цього акту здійснити на користь виконавця оплату у розмірі 100% вартості виконаних робіт за договором.

Згідно із статтею 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частинами 1 і 2 статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що:

- суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться;

- кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Зобов`язання припиняється виконанням проведеним належним чином (стаття 599 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідачем оплату вартості проведеної експертизи у розмірі 599 760,00 грн. не здійснено, доказів протилежного матеріали справи не містять.

Оскільки, невиконане зобов`язання за договором у розмірі 599 760,00 грн. підтверджується матеріалами справи, доказів оплати заборгованості відповідачем не надано, суд вважає обґрунтованими позовні вимоги про стягнення заборгованості у сумі 599 760,00 грн.

Щодо вимог про стягнення 17598,44 грн. 3% річних, 19371,94 грн. інфляційних втрат та 105984,99 грн. пені, суд зазначає наступне.

Так, до початку судового засідання позивачем подано заяву про відмову від частини позовних вимог, а саме від вимог про стягнення 17598,44 грн. 3% річних, 19371,94 грн. інфляційних втрат та 105984,99 грн. пені.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Згідно із ч. 2 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України, до ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

Судом встановлено, що заява про відмову від частини позовних вимог підписана в.о. директора позивача Берендєєвою О.В.

Зі змісту заяви про відмову від частини позовних вимог вбачається, що вказана заява не суперечать законодавству та не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, а представник позивача в судовому засіданні 20.02.2020 зазначив, що йому відомі та зрозумілі наслідки відмови від позовних вимог в частині стягнення з відповідача 17598,44 грн. 3% річних, 19371,94 грн. інфляційних втрат та 105984,99 грн. пені.

Пунктом 4 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України визначено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Враховуючи наведене, оскільки відмова позивача від позовних вимог в частині стягнення з відповідача 17598,44 грн. 3% річних, 19371,94 грн. інфляційних втрат та 105984,99 грн. пені не порушує прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, суд дійшов висновку про її прийняття та закриття провадження у справі у частині стягнення 17598,44 грн. 3% річних, 19371,94 грн. інфляційних втрат та 105984,99 грн. пені на підставі пункту 4 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Судовий збір за розгляд справи відповідно до ст. 129 ГПК України покладається на відповідача в частині задоволення позовних вимог.

Судовий збір за позовні вимоги, провадження в частині яких закрито, не відшкодовується позивачу за рахунок відповідача.

Керуючись ст. ст. 73-74, 76-79, 86, 129, пунктом 4 частини 1 статті 231, 237-238, 242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

Закрити провадження у справі №910/18650/19 в частині стягнення 17598,44 грн. 3% річних, 19371,94 грн. інфляційних втрат та 105984,99 грн. пені.

В іншій частині позов задовольнити повністю.

Стягнути з Комунального підприємства "КИЇВПАСТРАНС" (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ, будинок 2, ідентифікаційний код 31725604) на користь Державного підприємства "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" (01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26, ідентифікаційний код 35691621) 599 760,00 грн. основного боргу, та 8 996,40 грн. витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 28.02.2020.

Суддя С.О. Турчин

Дата ухвалення рішення 20.02.2020
Зареєстровано 28.02.2020
Оприлюднено 02.03.2020

Судовий реєстр по справі 910/18650/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 20.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону