Ухвала
№ 87890734
від 25.02.2020 по справі 922/2693/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

"26" лютого 2020 р. Справа № 922/2693/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Хотенця П.В.

при секретарі судового засідання Гаврильєві О.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Харківської міської ради, м. Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю «АПИК ПЛЮС» , м. Харків про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати у розмірі 1476219, 42 грн. за участю представників сторін:

позивача - Міхно Л.О., посвідчення № 3566.

відповідача - Курило О.С., ордер серія ХВ №0000111869 від 01.10.2019 року, Шишлов О.В., ордер серія ХВ№1924000022 від 01.11.2019 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа за позовом Харківської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «АПИК ПЛЮС» про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати у розмірі 1476219, 42 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 13 листопада 2019 року призначено у справі № 922/2693/19 судову земельно-технічну експертизу, доручивши її проведення за наявними матеріалами справи Харківському Науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. На розгляд та вирішення експерта поставити питання: - Чи розміщені на земельній ділянці кадастровий номер 6310138500:13:004:0002 площею 0,1368 га. за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудівників, 2/4 інші будівлі, крім нежитлової будівлі літ. А-1 загальною площею 458,2 кв.м. по просп. Тракторобудівників, 2/4 у м. Харкові, яка перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «АПИК ПЛЮС» ? - Чи відповідають фактичні межі земельної ділянки, яка використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «АПИК ПЛЮС» для обслуговування нежитлової будівлі літ. А-1 загальною площею 458,2 кв.м. по просп. Тракторобудівників, 2/4 у м. Харкові межам земельної ділянки кадастровий номер 6310138500:13:004:0002 площею 0,1368 га?

26 листопада 2019 року подано апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Харківської області від 13 листопада 2019 року, у зв`язку з чим, до Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України направлено запит щодо повернення матеріалів справи для розгляду апеляційної скарги.

Водночас, 24 грудня 2019 року на адресу суду від Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України надійшло клопотання №5681/05-21/12/13-19 про узгодження проведення експертизи у термін більший ніж 90 днів, у зв`язку з завантаженістю експертів, а також клопотання №26171 від 18.12.2019 про надання додаткових матеріалів, а саме: Матеріалів інвентаризаційної справи на будівлю літ. «А-1» площею 458.2 кв.м та інші будівлі та споруди, що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 6310138500:13:004:0002 по просп. Тракторобудівників, 2/4 в м. Харкові. Технічних паспортів на будівлю літ. «А-1» площею 458.2 кв.м та інші будівлі та споруди, що розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 6310138500:13:004:0002 по просп. Тракторобудівників, 2/4 в м. Харкові. Забезпечити наявність на місцевості межових знаків, природних та штучних ознак фактичних меж земельної ділянки з кадастровим номером 6310138500:13:004:0002, що розташована по пр. Тракторобудівників,2/4. Надати окремо (не вшитим в справу), топографічну зйомку (в т.ч. каталоги координат) фактичної земельної ділянки, зазначеної вище, з прилеглою територією, у відповідних системах координат (місцевій та СК-63) у паперовому та в електронному вигляді (файли *.dmf , *.dxf, *.xml), виконану суб`єктом, який має відповідний дозвіл на виконання таких робіт (сертифікат). Надати окремо (не вшитим в справу), оригінал з відміткою про прийняття обмінного файлу або належним чином завірену кольорову копію (прошита, пронумерована, підписана та скріплена печаткою розробника або державного органу земельних ресурсів) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 6310138500:13:004:0002, в т. ч відповідні каталоги координат (МСК та СК 63), а також результати землевпорядних робіт у електронному вигляді (в т. ч. файли *.dmf, *.dxf , *.xml,*.in4), та ті які внесено до відомостей Державного земельного кадастру; а також клопотання щодо проведення оплати вартості експертиз з відповідними рахунками.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26 грудня 2019 року відкладено розгляд клопотання експерта №5681/05-21/12/13-19 щодо узгодження проведення експертизи у термін більший ніж 90 днів, а також клопотання експерта №26171 від 18 грудня 2019 року про надання додаткових матеріалів та проведення оплати вартості експертизи до повернення матеріалів справи № 922/2693/19 з Східного апеляційного господарського суду.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21 січня 2020 року апеляційну скаргу Харківської міської ради на ухвалу господарського суду Харківської області від 13 листопада 2019 року залишено без задоволення.

03 лютого 2020 року вказана справа повернулась до господарського суду Харківської області.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05 лютого 2020 року провадження у справі № 922/2693/19 поновлено; клопотання судового експерта №26171 від 18 грудня 2019 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи - задоволено; витребувано у Харківської міської ради та Товариства з обмеженою відповідальністю «АПИК ПЛЮС» докази та призначено підготовче засідання.

Розпорядженням № 88/2020 від 10 лютого 2020 року щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи, у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Новікової Н.А. з 10 лютого 2020 року по 16 квітня 2020 року було призначено повторний автоматизований розподіл справи №922/2693/19.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 лютого 2020 року для розгляду справи №922/2693/19 визначено суддю Хотенець П.В.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11 лютого 2020 року справу №922/2693/19 прийнято до провадження, розгляд справи №922/2693/19 почато спочатку та призначено підготовче засідання на 17 лютого 2020 року на 11 годин.

12 лютого 2020 року через канцелярію суду, Товариством з обмеженою відповідальністю «АПИК ПЛЮС» подано заяву (вхідний № 3743) про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, яку суд задовольняє та долучає до матеріалів справи надані докази.

14 лютого 2020 року через канцелярію суду, Харківською міською радою надані письмові пояснення (вхідний № 3904), які суд приймає та долучає до матеріалів справи.

Протокольною ухвалою від 17 лютого 2020 року у судовому засіданні оголошено перерву до 26 лютого 2020 року до 11:20 годин.

Розглянувши клопотання судового експерта щодо узгодження проведення експертизи у термін більший ніж 90 днів, суд дійшов таких висновків.

У пункті 17 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23 березня 2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" роз`яснено, що строки проведення експертних досліджень та порядок встановлення цих строків у залежності від складності дослідження та з урахуванням експертного навантаження передбачено підпунктом 1.13. пункту 1 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень".

Так, відповідно до підпункту 1.13. пункту 1 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень" строк проведення експертизи встановлюється, у залежності від складності дослідження, з урахуванням експертного навантаження фахівців, керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах, зокрема, понад 90 календарних днів - якщо експертиза є особливо складною чи багато об`єктною, потребує вирішення більше десяти питань або вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п`ять томів матеріалів справи або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки.

Приймаючи до уваги значну завантаженість експертів, суд вважає за можливе задовольнити клопотання судового експерта щодо узгодження проведення експертизи у термін більший ніж 90 днів.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Згідно пункту 6 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхілне провадження у справі зупинити до вирішення питань, поставлених господарським судом судовому експерту.

На підставі викладеного та керуючись статтями 102, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання №5681/05-21/12/13-19 Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса щодо узгодження проведення експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Харківської області від 13 листопада 2019 року по справі №922/2693/19 у термін більший ніж 90 днів.

2. Провадження у справі 922/2693/19 зупинити до вирішення питань, поставлених господарським судом судовому експерту.

3. Повернути матеріали справи №922/2693/19 до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса для проведення судової земельно-технічної експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Харківської області від 13 листопада 2019 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошеня суддею.

5. Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду, у межах апеляційного округу, в порядку статтей 255-257 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням пункту 17.5 Перехідних положень Кодексу.

Ухвалу складено та підписано 26.02.2020 року

Суддя П.В. Хотенець

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —922/2693/19

Ухвала від 14.06.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Зуєв В.А.

Ухвала від 03.01.2023

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Зуєв В.А.

Ухвала від 23.11.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Зуєв В.А.

Постанова від 21.09.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Лакіза Валентина Володимирівна

Ухвала від 19.09.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Лакіза Валентина Володимирівна

Ухвала від 01.08.2022

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Лакіза Валентина Володимирівна

Ухвала від 02.09.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Лакіза Валентина Володимирівна

Ухвала від 05.08.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Лакіза Валентина Володимирівна

Ухвала від 27.07.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Лакіза Валентина Володимирівна

Ухвала від 25.04.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Лакіза Валентина Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні