Ухвала
від 25.02.2020 по справі 914/2740/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.02.2020 Справа № 914/2740/19

місто Львів

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "Стир-Агротех", до відповідача:товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон", про:стягнення 3'538'353,16 грн., за зустрічним позовом про:визнання договору недійсним. Суддя Рим Т.Я. Секретар судового засідання Демчук А.П. Представники: позивача:Попко Олександр Михайлович - адвокат, Микитин Володимир Миколайович - керівник, відповідача:Балобанов Петро Борисович - адвокат, Кравс Петро Борисович - керівник. 1 . До Господарського суду Львівської області звернулося товариство з обмеженою відповідальністю "Стир-Агротех" з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" про стягнення 3'538'353,16 грн. Ухвалою від 27.12.2019 суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, підготовче засідання призначив на 22.01.2020.

2 . Предметом позову є стягнення грошових коштів. Підставою позову є порушення відповідачем умов договору про надання послуг у рослинництві № 1 від 01.11.2016 в частині оплати вартості наданих послуг.

3 . До Господарського суду Львівської області звернулося ТОВ "Агросетон" до ТОВ "Стир-Агротех" з позовною заявою про визнання недійсним договору про надання послуг у рослинництві № 1 від 01.11.2016. Ухвалою від 17.01.2020 суд прийняв зустрічний позов до спільного розгляду з первісним.

4 . Предметом зустрічного позову є визнання недійсним договору про надання послуг в рослинництві № 1 від 01.11.2016. Підставою зустрічного позову є наявність обставин, з якими закон пов`язує недійсність правочину - цей правочин не підписаний уповноваженою особою.

5 . Рух справи відображено в попередніх ухвалах суду.

6 . Відповідач подав до суду клопотання про призначення почеркознавчої експертизи підпису, виконаного від імені директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Кравса Петра Борисовича на договорі про надання послуг в рослинництві № 1 від 01.11.2016 та акті приймання-передачі наданих послуг № 1 від 15.01.2017. Клопотання обґрунтоване тим, що відповідач не укладав договору про надання послуг в рослинництві № 1 від 01.11.2016, такий договір та акт приймання-передачі наданих послуг № 1 від 15.01.2017 ніколи не підписувалися директором відповідача Кравсом Петром Борисовичем . На вирішення експертизи відповідач пропонує поставити такі питання:

6.1 . Чи виконано підпис від імені директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Кравса Петра Борисовича на договорі про надання послуг в рослинництві № 1 від 01.11.2016 Кравсом Петром Борисовичем ?

6.2 . Чи виконано підпис від імені директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Кравса Петра Борисовича на акті приймання-передачі наданих послуг № 1 від 15.01.2017 Кравсом Петром Борисовичем ?

7 . В судовому засіданні 12.02.2020 суд зобов`язав відповідача забезпечити особисту участь в судовому засіданні 19.02.2020 Кравса Петра Борисовича .

8 . В підготовче засідання 19.02.2020 сторони не з`явилися, у зв`язку з чим суд ухвалив відкласти підготовче засідання на 26.02.2020, викликав сторін та директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Кравса Петра Борисовича в засідання, витребував в товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" оригінали документів з вільними зразками підписів директора Кравса Петра Борисовича .

9 . В підготовче засідання 26.02.2020 були присутні представники позивача та відповідача, зокрема, й Кравс Петро Борисович.

Вислухавши представників сторін, проаналізувавши матеріали справи, суд установив таке.

10. В матеріалах справи є договір про надання послуг в рослинництві № 1 від 01.11.2016 (далі - Договір) (оригінал, а.с. 59-61). В Договорі зазначено, що такий укладено між товариством з обмеженою відповідальністю "Стир-Агротех" (виконавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "Агросетон" (замовник). Від імені товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Договір підписаний директором Кравсом П.Б. На Договорі проставлено відтиск печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон".

11 . Відповідно до пункту 1.1 Договору в порядку та на умовах, визначених Договором, виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату такі послуги з виконання сільськогосподарських робіт, які включають підготовку угідь для подальшого використання замовником технікою виконавця, а саме: 1) обробіток земельної ділянки плоскорізом з важкими боронами…; зяблева оранка під озимі культури… Загальна вартість надання послуг становить 2'350'000,00 грн.

12 . Згідно з актом приймання-передачі наданих послуг № 1 від 15.01.2017 (далі - Акт) (оригінал, а.с. 62) виконавець передав, а представник замовника прийняв послуги за Договором загальною вартістю 2'350'000,00 грн.

13 . Від імені товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Акт підписав директор Кравс П.Б. На Акті проставлено відтиск печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон".

14 . Доказів оплати відповідачем послуг за Договором немає в матеріалах справи.

15 . На підставі зазначеного, первісний позивач просить стягнути з відповідача вартість наданих послуг, підтверджених Договором та Актом. Щодо позовних вимог за зустрічним позовом, то такі ґрунтуються на обставині, що директор товариства з обмеженою відповідальністю "Агрсетон" не підписував Договору та Акту.

16 . Вказане свідчить про необхідність установлення обставини підписання чи непідписання Договору та Акту директором товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Кравсом Петром Борисовичем .

При постановленні ухвали суд керувався таким.

17 . Відповідно до пункту 8 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи. Згідно з частиною 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

17.1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

17.2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

18 . Отже, підставою для призначення судової експертизи є необхідність з`ясування обставин, що мають значення для справи, для такого з`ясування необхідні спеціальні знання, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

19 . Як убачається із матеріалів справи, для об`єктивного вирішення справи суду необхідно встановити обставину того, чи директор товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Кравс Петро Борисович підписував Договір та Акт. Крім того, оскільки суб`єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки (частина 1 статті 58-1 Господарського кодексу України) і печатка відповідача проставлена на Договорі та Акті, суд вважає за необхідне встановити обставину того чи проставлена печатка належить відповідачеві. Зазначені обставини неможливо встановити без спеціальних знань. Отже, під час розгляду справи виникла необхідність у спеціальних знаннях з приводу встановлення обставин, які входять до предмета доказування.

20 . Відповідно до частин 4 та 5 статті 99 Господарського процесуального кодексу України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

21 . Проаналізувавши запропоновані позивачем питання, беручи до уваги відсутність заперечень зі сторони відповідача, суд зробив висновок про обґрунтованість таких. У підготовчому засіданні позивач погодився із запропонованими відповідачем запитаннями, крім того запропонував питання для проведення технічної експертизи документів (печатки): чи нанесено відтиск печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" на Договорі та Акті печаткою, експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження? Відповідач не заперечив такого запитання.

22 . Відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень у судовому засіданні 26.02.2020 в Кравса Петра Борисовича відібрано експериментальні зразки його підпису на десяти аркушах (3 аркуші - стоячи, кульковою ручкою, 2 аркуші - сидячи, гелевою ручкою, 2 аркуші - сидячи за столом, гелевою ручкою, 3 аркуші - сидячи за столом, кульковою ручкою) (а.с. 85-94), а також експериментальні зразки відтиску печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" на трьох аркушах (а.с. 82-84), посвідчені судом.

23 . Вільні зразки підписів Кравса Петра Борисовича та відтиску печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" наявні у поданих відповідачем та позивачем 26.02.2020 документах, а саме:

23.1. Договорі про участь в земельних торгах у формі аукціону та надання консультаційно-роз`яснювальних послуг № 220616/05-У від 22.06.2016 (а.с. 96-98);

23.2 . Договорі про участь в земельних торгах у формі аукціону та надання консультаційно-роз`яснювальних послуг № 010716/09-У від 01.07.2016 (а.с. 99-101);

23.3 . Договорі позики від 03.06.2016 (а.с. 102-103).

24 . Відповідно до частини 3 статті 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

25 . При поданні клопотання про призначення судової експертизи відповідачем запропоновано доручити її проведення Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. Відповідач не заперечив проти запропонованої експертної установи. У суду відсутні будь-які підстави для призначення судової експертизи в іншій експертній установі, а тому вважає за доцільне доручити проведення цієї експертизи експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

26 . Крім того, відповідач у підготовчому засіданні 26.02.2020 повідомив, що готовий понести витрати щодо проведення експертизи як підпису, так і відтиску печатки.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 42, 99, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Провадження у справі зупинити.

2. Призначити комплексну (почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів) судову експертизу.

3. Проведення експертизи доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

4. На вирішення експертів поставити такі питання:

4.1. Чи виконано підпис від імені директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Кравса Петра Борисовича на договорі про надання послуг в рослинництві № 1 від 01.11.2016 Кравсом Петром Борисовичем ?

4.2. Чи виконано підпис від імені директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" Кравса Петра Борисовича на акті приймання-передачі наданих послуг № 1 від 15.01.2017 Кравсом Петром Борисовичем ?

4.3. Чи нанесено відтиск печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" на договорі про надання послуг в рослинництві № 1 від 01.11.2016 печаткою, експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

4.4. Чи нанесено відтиск печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Агросетон" на акті приймання-передачі наданих послуг № 1 від 15.01.2017 печаткою, експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

5. Попередити судового експерта, який буде давати експертний висновок, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

6. Витрати на проведення експертизи покласти на відповідача.

7. Запропонувати судовому експерту реалізувати надане йому статтею 13 Закону України "Про судову експертизу" право щодо зазначення в експертному висновку фактів, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання.

Відповідно до частини 7 статті 99 Господарського процесуального кодексу України призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Ухвала набрала законної сили 26.02.2020.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, визначеному розділом IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 28.02.2020.

Суддя Рим Т.Я.

Дата ухвалення рішення25.02.2020
Оприлюднено27.02.2020

Судовий реєстр по справі —914/2740/19

Ухвала від 04.02.2021

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Ухвала від 26.10.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бонк Тетяна Богданівна

Рішення від 26.09.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Рим Т.Я.

Ухвала від 14.09.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Рим Т.Я.

Ухвала від 19.08.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Рим Т.Я.

Ухвала від 05.08.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Рим Т.Я.

Ухвала від 07.07.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Рим Т.Я.

Ухвала від 10.06.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Рим Т.Я.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Рим Т.Я.

Ухвала від 20.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Рим Т.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні