Ухвала
від 20.02.2020 по справі 923/31/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/


У Х В А Л А

про затвердження мирової угоди

21 лютого 2020 року Справа № 923/31/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Нікітенка С.В. , при секретарі Фінаровій О.Л., розглянувши справу

за первісним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО", м. Київ, код ЄДРПОУ 41553660,

до: Приватного сільськогосподарського підприємства "КАЇССА", м. Херсон, код ЄДРПОУ 14115089,

про стягнення 873837,59 грн.

За зустрічним позовом: Приватного сільськогосподарського підприємства "КАЇССА", м. Херсон, код ЄДРПОУ 14115089,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО", м. Київ, код ЄДРПОУ 41553660,

про стягнення 3053778,00 грн.

За участю представників сторін:

від ТОВ "ПЕЛАРГО" - адвокат Степанишина А.В.;

від ПСП "КАЇССА" - адвокат Кузьменко О.А., ордер ХС № 114906 від 06.02.2020р., адвокат Буженко Ю.С., ордер АО № 1005067 від 20.01.2020р.

Судове засідання проводиться в режимі відеоконференції з Дзержинським районним судом міста Харкова та у відповідності до ч.1 п.1 статті 222 Господарського процесуального кодексу України здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

в с т а н о в и в:

03 січня 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО" звернулось до Господарського суду Херсонської області з позовом про стягнення з Приватного сільськогосподарського підприємства "КАЇССА" 873837,59 грн. заборгованості, з якої: 787241,73 грн. - основна заборгованість, 77389,89 грн. - пеня, 2772,80 грн. - інфляційні втрати, 6433,17 грн. - 3 % річних.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором поставки № 234/19-н від 28.09.2019, в частині оплати поставленого товар.

Разом із позовною заявою позивачем подано заяву про забезпечення позову (вх.№43/20 від 03.01.2020р.), в якій позивач просить суд забезпечити позов шляхом накладення арешту на все майно та/або на грошові кошти Приватного сільськогосподарського підприємства "КАЇССА" (м. Херсон, код ЄДРПОУ 14115089) в межах суми 873837,59 грн.

Ухвалою від 09 січня 2020 суд відмовив Товариству з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО" у задоволені заяви про забезпечення позову (вх. № 43/20 від 03.01.2020)

Ухвалою від 09 січня 2019 року суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі. Розгляд справи №923/31/19 визначено здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Цією ж ухвалою суд запропонував учасникам провадження у встановлені строки надіслати (надати) до суду: відповідачу - відзив на позовну заяву (одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду надіслати (надати) іншим учасникам справи копію відзиву та доданих до нього документів, а відповідні докази представити суду), належним чином завірені копії статутних та реєстраційних документів та позивачу відповідь на відзив.

Ухвала суду про відкриття провадження направлена сторонам рекомендованою поштою з повідомленням, у відповідності до вимог частини 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Ухвалою від 03.02.2020 прийнято зустрічний позов Приватного сільськогосподарського підприємства "КАЇССА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО" про стягнення 3053778,00 грн. (вх. № 210/20 від 29.01.2020) до розгляду спільно з первісним позовом у справі № 923/31/19, вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом.

У зв`язку з необхідністю забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов`язків, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд, ухвалою від 06 лютого 2020 року відклав підготовче засідання у справі на 21.02.2020р..

20 лютого 2020 року до суду від учасників справи надійшла спільна заява про визнання та затвердження мирової угоди, відповідно до якої учасники справи поросят суд затвердити мирову угоду у справі № 923/31/20, укладену між Приватним сільськогосподарським підприємством "КАЇССА" і Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО". До заяви додано оригінал мирової угоди від 19 лютого 2020 року.

У призначене судове засідання прибули повноважні представники сторін, які підтримали заяву про визнання та затвердження мирової угоди, а також вирішити питання повернення сплаченого судового збору.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 42 ГПК України, учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

За приписами ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо:

1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є не виконуваними; або

2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Мирова угода - це договір, який укладається сторонами з метою припинення спору, на умовах, погоджених сторонами. Сторонами мирової угоди можуть бути лише позивач і відповідач, а також третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. Лише ці особи підписують мирову угоду. Інші особи, які беруть участь у справі, мирової угоди не підписують.

Так, надана на затвердження мирова угода у даній справі укладена між Приватним сільськогосподарським підприємством "КАЇССА" і Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО", підписана директорами підприємств, повноваження зазначених осіб підтверджено інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Судом встановлено, що умови мирової угоди не суперечать закону та не порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, мирова угода підписана повноважними представниками сторін та укладена в інтересах обох сторін. Підстави, встановлені ч.5 ст. 192 ГПК України, для постановлення ухвали про відмову у затвердженні мирової угоди, судом не встановлені.

Перевіривши, повноваження сторін вчиняти відповідні дії та дослідивши текст поданої на затвердження суду мирової угоди, а також зважаючи на те, що в даному випадку умови угоди стосуються прав та обов`язків учасників справи щодо предмету позову, мирова угода укладена в інтересах сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб, підписана уповноваженими особами, умови мирової угоди не суперечать закону та не порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, суд дійшов висновку про те, що заява про затвердження мирової угоди підлягає задоволенню.

Згідно п.7. ч.1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затвердження судом. За таких обставин, суд закриває провадження у даній справі.

Відповідно до ч.2 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

За приписами ч.3 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

ТОВ "ПЕЛАРГО" при зверненні з позовною заявою сплатило 13107,56 грн. судового збору, що підтверджується платіжним дорученням №133 від 24 грудня 2019 року.

ПСП "КАЇССА" при зверненні з зустрічною позовною заявою сплатило 45806,67 грн. судового збору, що підтверджується платіжним дорученням №11 від 28 січня 2020 року.

Таким чином, відповідно до ч.1 ст. 130 ГПК України та ч.3 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", позивачу за первісним позовом підлягає поверненню 50% сплаченого судового збору за подання позовної заяви у даній справі, що становить 6553,78 грн.

Позивачу за зустрічним позовом підлягає поверненню 50% сплаченого судового збору за подання зустрічної позовної заяви у даній справі, що становить 22903,33 грн.

Керуючись ст.ст. 46, 130, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Затвердити мирову угоду від 19 лютого 2020 року, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Пеларго" (код ЄДРПОУ 41553660) і Приватним сільськогосподарським підприємством "КАЇССА" (код ЄДРПОУ 14115089) у справі № 923/31/20, наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

19.02.2020р. м. Херсон

Ми, сторони по справі № 923/31/20, ПСП КАЇССА , в особі директора Потапейко Олени Борисівни, яка діє на підставі статуту (відповідач) - з одного боку, та ТОВ Пеларго , в особі директора Шамара Олександра Володимировича, який діє на підставі статуту (позивач), - з іншого боку, діючи свідомо, добровільно, за взаємною згодою і за попередньою домовленістю, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, уклали дану мирову угоду на наступних умовах:

1. Мирова угода укладається сторонами на основі взаємних поступок і стосується прав та обов`язків сторін щодо предмету позову.

2. ТОВ Пеларго з метою врегулювання спору відмовляється від позовних вимог по справі № 923/31/20 в Господарському суді Херсонської області.

3. ПСП КАЇССА з метою врегулювання спору відмовляється від зустрічних позовних вимог по справі № 923/31/20 в Господарському суді Херсонської області.

4. ПСП КАЇССА з метою врегулювання спору в добровільному порядку зобов`язується виплатити борг за договором поставки від 28.09.2018 року № 234/19-н в сумі 787241,73 грн. наступним чином: 50 % даної суми заборгованості ПСП КАЇССА оплачує на користь ТОВ Пеларго у день підписання даної мирової угоди, а останні 50 % суми заборгованості ПСП КАЇССА оплачує на користь ТОВ Пеларго не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності ухвали про затвердження даної мирової угоди Господарським судом Херсонської області.

5. Після укладення мирової угоди по справі № 923/31/20 ТОВ Пеларго зобов`язується не пред`являти будь-яких претензій майнового характеру щодо предмету спору по справі № 923/31/20 крім тих, що визначені даною мировою угодою, зокрема, у п. 4, або будь-які інші претензії за договором поставки від 28.09.2018 року № 234/19-н, та зобов`язується не пред`являти їх в майбутньому.

6. ПСП Каїсса після укладення мирової угоди по справі № 923/31/20 зобов`язується не пред`являти будь-яких претензій майнового характеру щодо предмету спору по справі № 923/31/20, або будь-які інші претензії за договором поставки від 28.09.2018 року № 234/19-н рівно як і щодо умов даної мирової угоди, та зобов`язується не пред`являти їх в майбутньому.

7. Сторони, що уклали цю Мирову угоду, домовились повідомити про це Господарський суд Херсонської області, на розгляді якого знаходиться справа № 923/31/20, подавши спільну заяву про затвердження та визнання Мирової угоди, додавши до заяви дану Мирову угоду.

8. Дана Мирова угода складена українською мовою і підписана у трьох оригінальних примірниках - один для справи № 923/31/20 Господарського суду Херсонської області та по одному - для кожної сторони і набуває чинності з моменту її підписання сторонами.

9. Сторони мирової угоди визнали, що її умови не порушують права, свободи та законні інтереси учасників мирової угоди та повністю відповідають волі позивача та відповідача, а також - меті врегулювання спору.

10. Підписанням даної мирової угоди сторони засвідчили, що повною мірою розуміють наслідки укладання даної мирової угоди та погоджуються з тим, що при затвердженні мирової угоди провадження по даній справі підлягає закриттю.

Підписи сторін:

1 9.02.2020р. директор ТОВ "Пелагро"

(підпис )

19.02.2020р. директор ПСП "КАЇССА"

(підпис )

2. Закрити провадження у справі № 923/31/20 за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО" до Приватного сільськогосподарського підприємства "КАЇССА" про стягнення 873837,59 грн. та за зустрічним позовом Приватного сільськогосподарського підприємства "КАЇССА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО" про стягнення 3053778,00 грн.

3. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО" (01004, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 7, корпус В, код ЄДРПОУ 41553660) з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 6553,78 грн. (50 % від сплаченої суми), сплачений відповідно до платіжного доручення № 133 від 24 грудня 2019 року, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи № 923/31/20.

4. Повернути Приватному сільськогосподарському підприємству "КАЇССА" (73000, м. Херсон, вул. Рішельєвська, будинок 9, код ЄДРПОУ 14115089) з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 22903,33 грн. (50 % від сплаченої суми), сплачений відповідно до платіжного доручення № 11 від 28 січня 2020 року, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи № 923/31/20.

5. Ухвала, на підставі ч.2 ст. 193, ч.3 ст. 327 ГПК України та п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження", в частині затвердження мирової угоди, є виконавчим документом.

Стягувачем за цією ухвалою є - Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕЛАРГО" (01004, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 7, корпус В, код ЄДРПОУ 41553660).

Боржником за цією ухвалою є - Приватне сільськогосподарське підприємство "КАЇССА" (73000, м. Херсон, вул. Рішельєвська, будинок 9, код ЄДРПОУ 14115089).

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та у відповідності до ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років з наступного дня після набрання законної сили.

7. Ухвала набрала законної сили 21.02.2020 року.

Ухвала набирає законної сили у відповідності до частини 1 статті 235 ГПК України з моменту її оголошення. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга у відповідності до частини 1 статті 256 ГПК України протягом десяти днів з дня її підписання.

Ухвалу підписано 24.02.2020р.

Суддя С.В. Нікітенко

Дата ухвалення рішення20.02.2020
Оприлюднено01.03.2020

Судовий реєстр по справі —923/31/20

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

Ухвала від 06.02.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

Ухвала від 04.02.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

Ухвала від 09.01.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

Ухвала від 09.01.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

Ухвала від 08.01.2020

Господарське

Господарський суд Херсонської області

Нікітенко С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні