Ухвала
від 26.02.2020 по справі 924/1765/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98


У Х В А Л А

"27" лютого 2020 р.Справа № 924/1765/14

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. розглянувши матеріали справи, порушеної

за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області

м. Хмельницький

про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Термопластавтомат"

м. Хмельницький

За участю повноважних представників сторін: не викликались

Ухвалою господарського суду від 25.12.2014р. порушено провадження у справі про банкрутство Хмельницького Публічне акціонерне товариства "Термопластавтомат" (29000, Хмельницька область, м. Хмельницький вул. Курчатова, 8; код 22773151), визнано вимоги ініціюючого кредитора - Управління Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому в розмірі 832 872,44 грн. (вісімсот тридцять дві тисячі вісімсот сімдесят дві гривні сорок чотири коп.), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Морозова Миколу Васильовича (вул. Пирогова, 73-А, м. Вінниця, Україна, 21100; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; Свідоцтво № 184 від 26.02.2013р.) та встановлено йому оплату послуг (грошову винагороду). Попереднє засідання у справі № 924/1765/14 призначено на 10 год. 25.02.2015р.

Офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство здійснено 26.12.2014р. за № 13032.

Ухвалою суду від 22.09.2015р. затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою від 3 грудня 2015р. суд визнав банкрутом Публічне акціонерне товариство "Термопластавтомат" (29000, Хмельницька область, м. Хмельницький вул. Курчатова, 8; код 22773151), відкривши ліквідаційну процедуру у справі № 924/1765/14 строком до 3 червня 2016р. Ліквідатором ПАТ "Термопластавтомат" (29000, Хмельницька область, м. Хмельницький вул. Курчатова, 8; код 22773151) у справі № 924/1765/14 призначено арбітражного керуючого Морозова Миколу Васильовича (вул. Пирогова, 73-А, м. Вінниця, Україна, 21100; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; Свідоцтво № 184 від 26.02.2013р.; E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та оприлюднено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) (№ 25809) про визнання ПАТ "Термопластавтомат" (29000, Хмельницька область, м. Хмельницький вул. Курчатова, 8 ; код 22773151) банкрутом, і відкриття ліквідаційної процедури у справі № 924/1765/14. Строк виконання всіх грошових зобов`язань ПАТ "Термопластавтомат" (29000, Хмельницька область, м. Хмельницький вул. Курчатова, 8; код 22773151), вважати таким, що настав 03.12.2015р. Припинено з 03.12.2015р. нарахування неустойки (штрафу, пені), відсотків та інших економічних санкцій за всіма зобов`язаннями ПАТ "Термопластавтомат" (29000, Хмельницька область, м. Хмельницький вул. Курчатова, 8 ; код 22773151), як банкрута. Припинено з 03.12.2015р. повноваження органів управління ПАТ "Термопластавтомат" (29000, Хмельницька область, м.Хмельницький вул. Курчатова, 8; код 22773151), як банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном та припинити повноваження власника (власників) майна банкрута. Скасовано арешти, накладені на майно боржника - Публічного акціонерного товариства "Термопластавтомат" (29000, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Курчатова, 8; код 22773151), та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається. Окрім того зобов`язано ліквідатора : - використовувати тільки один банківський рахунок для зарахування коштів, отриманих під час проведення ліквідаційної процедури та для здійснення розрахунків з кредиторами банкрута. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ; - провести ліквідаційну процедуру банкрута відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", скласти ліквідаційний баланс та подати його господарському суду разом із звітом про свою діяльність у строк до 03.06.2016р.; - письмово надавати суду один раз на місяць звіт про хід ліквідаційної процедури з відповідним документальним підтвердження, відомості про фінансове становище та майно боржника, заплановані заходи щодо продажу майна боржника. В подальшому строк ліквідаційної процедури у справі судом неодноразово продовжувався, однак через його завершення справу призначено до розгляду по суті, із додатковим зобов`язанням ліквідатора надати суду оригінали доказів проведення ліквідаційної процедури у справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", складення ліквідаційного балансу підприємства та звіту про свою діяльність арбітражного керуючого у справі № 924/1765/14.

При цьому у межах справи представником ГУ ПФУ в Хмельницькій області подано клопотання (вх. № 05-06/365/19 від 19.07.2019р.) про визнання роботи ліквідатора незадовільною та усунення арбітражного керуючого Морозова М.В. від виконання повноважень ліквідатора ПАТ "Термопластавтомат" по справі № 924/1765/14, а також клопотання комітету кредиторів (вх. № 05-06/367/19 від 19.07.2019р.) про усунення арбітражного керуючого Морозова М.В., які призначено до розгляду в установленому порядку із зобов`язанням ліквідатора надати суду оригінали доказів проведення ліквідаційної процедури у справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", складення ліквідаційного балансу підприємства та звіту про свою діяльність арбітражного керуючого у справі № 924/1765/14, додатково надавши письмові пояснення щодо отриманих судом клопотання (вх. № 05-06/365/19 від 19.07.2019р.) про визнання роботи ліквідатора незадовільною та усунення арбітражного керуючого Морозова М.В. від виконання повноважень ліквідатора ПАТ "Термопластавтомат" по справі № 924/1765/14, а також клопотання комітету кредиторів (вх. № 05-06/367/19 від 19.07.2019р.) про усунення ліквідатора, визнавши явку повноважних представників сторін та ліквідатора обов`язковою.

На час проведення судового засідання 27 листопада 2019р. повністю витребуваних документів судом не отримано, однак зважаючи на втрату чинності Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та набрання чинності Кодексом України з процедур банкрутства, суд розгляд справи відклав, додатково зобов`язавши учасників справи привести зміст отриманих судом заяв та клопотань у відповідність до п.4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу яким установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Окрім того з метою розгляду наявних клопотань по суті, суд в порядку ст.ст. 59-61 Кодексу України з процедур банкрутства зобов`язав арбітражного керуючого Морозова М.В. до 15 грудня 2019р. з дотриманням вимог чинного законодавства провести засідання комітету кредиторів Хмельницького Публічне акціонерне товариства "Термопластавтомат", подавши комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, додатково зобов`язавши ліквідатора надати суду необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури у справі.

Доказів виконання відмічених вимог суду на час проведення засідання в справі 17 грудня 2019р. господарським судом не отримано, натомість у відповідності до відкритої інформації з публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих, Свідоцтво № 184 від 26.02.2013р. про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого на ім`я Морозова М.В. згідно Наказу міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого № 1716/5 від 07.06.2019р. не діє.

З огляду на викладене, а також враховуючи той факт, що свідоцтво арбітражного керуючого Морозова М.В. про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) анульовано, діяльність останнього припинено (про що, до Єдиного реєстру внесено відповідний запис), суд відсторонив арбітражного керуючого Морозова Миколу Васильовича (вул. Пирогова, 73-А, м. Вінниця, Україна, 21100; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 від виконання обов`язків ліквідатора ПАТ "Термопластавтомат" м. Хмельницький за ініціативою суду, припинивши його повноваження ліквідатора у справі № 924/1765/14, застосувавши Автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Додатково судом прийнято до уваги, що 21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, у відповідності до п.4 Прикінцевих та перехідних положень якого встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

З врахуванням викладеного та зважаючи на необхідність визначення кандидатури арбітражного керуючого для участі у справі в порядку ст.ст. 28, 60 Кодексу України з питань банкрутства, судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатур арбітражного керуючого.

17.12.2019р. на адресу суду надійшла довідка щодо кандидатур арбітражних керуючих.

Так, автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено:

- арбітражного керуючого Поліщука Андрія Павловича (свідоцтво № 1890 від 21.12.2018р.);

-арбітражного керуючого Белінську Наталю Олександрівну (свідоцтво № 190 від 12.02.2013р.);

- арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича (свідоцтво № 1802 від 22.06.2017р.).

Наразі станом на 21 січня 2020р. доказів виконання вищезгаданими арбітражними керуючими вимог ухвали суду в справі від 17 грудня 2019р. щодо подання господарському суду протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали, але не пізніше 27.12.2019р. (включно), заяв про їх участь у цій справі з повідомленням про те, що вони не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині 3 ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої отримано відповідну ухвалу, не отримано, що викликало необхідність здійснення повторного запиту на автоматичне визначення кандидатур арбітражного керуючого.

21.01.2020р. на адресу суду надійшла довідка щодо кандидатур арбітражних керуючих.

Так, автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено:

- арбітражного керуючого Липського Сергія Івановича (свідоцтво № 1066 від 12.06.2013р.);

- арбітражного керуючого Шевченка Валерія Михайловича (свідоцтво №1323 від 25.06.2013р.);

- арбітражного керуючого Поліванову Ірину Сергіївну (свідоцтво № 893 від 22.05.2013р.).

Станом на 17 лютого 2020р. доказів виконання вищезгаданими арбітражними керуючими вимог ухвали суду в справі від 21 січня 2020р. щодо подання господарському суду протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали, але не пізніше 31.01.2020р. (включно), заяв про їх участь у цій справі з повідомленням про те, що вони не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині 3 ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої отримано відповідну ухвалу, не отримано, що викликало необхідність здійснення повторного запиту на автоматичне визначення кандидатур арбітражного керуючого.

17.02.2020р. на адресу суду надійшла довідка щодо кандидатур арбітражних керуючих.

Так, автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено:

- арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво № 310 від 12.03.2013р.);

- арбітражного керуючого Шевченко Валерія Михайловича (свідоцтво № 1323 від 25.06.2013р.);

- арбітражного керуючого Дорожкіна Василя Костянтиновича (свідоцтво № 1843 від 06.02.2018р.).

Станом на 27 лютого 2020р. доказів виконання вищезгаданими арбітражними керуючими вимог ухвали суду в справі від 17 лютого 2020р. щодо подання господарському суду протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали, але не пізніше 27.02.2020р. (включно), заяв про їх участь у цій справі з повідомленням про те, що вони не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині 3 ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої отримано відповідну ухвалу, не отримано, що викликало необхідність здійснення повторного запиту на автоматичне визначення кандидатур арбітражного керуючого.

27.02.2020р. на адресу суду надійшла довідка щодо кандидатур арбітражних керуючих.

Так, автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено:

- арбітражного керуючого Пуговкіну Аллу Валеріївну (свідоцтво №1743 від 10.11.2015р.);

- арбітражного керуючого Новика Євгенія Миколайовича (свідоцтво №1812 від 22.06.2017р.);

- арбітражного керуючого Ігнатченко Юрія Васильовича (свідоцтво №1544 від 19.07.2013р.).

Враховуючи викладені обставини, з метою вирішення питання щодо призначення арбітражного керуючого - ліквідатора у справі № 924/1765/14, суд вважає за необхідне запропонувати вказаним арбітражним керуючим протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали, але не пізніше 26.03.2020р. (включно), подати господарському суду заяви про їх участь у цій справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині 3 ст.28 Кодексу України з питань банкрутства.

Керуючись ст.ст. 28, 60 Кодексу з процедур банкрутства, ч. 6 ст.12, ст.ст. 20, 27, 137, 234, п. 17 ч. 1 розділу XI "Перехідних положень" Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

- Запропонувати арбітражним керуючим :

- арбітражному керуючому Пуговкіній Аллі Валеріївні (свідоцтво №1743 від 10.11.2015р.);

- арбітражному керуючому Новику Євгенію Миколайовичу (свідоцтво №1812 від 22.06.2017р.);

- арбітражному керуючому Ігнатченко Юрію Васильовичу (свідоцтво №1544 від 19.07.2013р.).

протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали, але не пізніше 26.03.2020р. (включно), подати господарському суду заяви про їх участь у цій справі з повідомленням про те, що вони не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині 3 ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої він отримав відповідну ухвалу.

Примірник ухвали в електронній формі направити на адреси електронної пошти відповідних арбітражних керуючих.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

Суддя Грамчук І.В.

Віддрук. 10 прим.:1 - до справи; 2 - Головне управління ДФС у Хмельницькій області - м. Хмельницький вул., Пилипчука,17, 3 - Головному управлінню Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (м. Хмельницький вул.Герцена,10), 4 - ПАТ "Термопластавтомат" (29000, м. Хмельницький вул. Курчатова, 8), 5 - ТОВ "ОТП факторинг Україна" (01033, м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д), 6 - прокуратурі Хмельницької області, 7 - Пуговкіній А.Г. (вул. Шевченка, 128, м. Олександрія, Кіровоградська обл, Україна, 28000), 8-9 -Новику Є.М . ( м.Київ, вул.. Патріарха Мстислава Скрипника , буд. 40, оф. 26 ; а/с 32, м. Київ, Україна, 01030 ), 10-Ігнатченку Ю.В. ( АДРЕСА_4 )

всім реком. з повідомл. про вруч.

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено27.02.2020

Судовий реєстр по справі —924/1765/14

Ухвала від 24.11.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 24.11.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 22.11.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 16.11.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 13.11.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 13.11.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 05.11.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 02.11.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 21.10.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

Ухвала від 23.10.2023

Господарське

Господарський суд Хмельницької області

Грамчук І.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні