Ухвала
від 26.02.2020 по справі 921/430/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27 лютого 2020 року м. ТернопільСправа № 921/430/19

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Шумського І.П. розглянув матеріали справи

за позовом Заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури (бульвар Т.Шевченка, 7, м Тернопіль, 46001), в інтересах держави

- до відповідача №1 - Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області (вул Лисенка, 20А, м Тернопіль, 46021)

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача №1 - Озернянської сільської ради (Озернянська ОТГ) Зборівського району Тернопільської області (вул Шевченка, 46 а, с Озерна, Зборівський район, Тернопільська область).

відповідача №2 - Фермерського господарства "Фортуна СВ" (вул Шаповалова, 1, с Годів, Зборівський район, Тернопільська область, 47272)

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача №2 - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

про: визнання незаконними (недійсними) та скасування наказів Головного управління Держземагентства у Тернопільській області

За участю представників сторін та третіх осіб :

прокурор (позивач) : Ємець Д.В. ;

відповідача №1: уповноважений Оленяк В.Я.;

третя особа на стороні відповідача №1 : Наконечний Б.О.;

відповідача № 2: адвокат Керницька І.Р.;

третя особа на стороні відповідача №2 : адвокат Керницька І.Р.;

Суть справи:

В провадженні Господарського суду Тернопільської області перебуває справа №921/430/19 за позовом Заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури в інтересах держави до відповідачів Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Фермерського господарства "Фортуна СВ", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 та Озерянської сільської ради про визнання незаконними (недійсними) та скасування наказів Головного управління Держземагентства у Тернопільській області від 14.10.2014 за №19- 1006/14-14-СГ, №19-1007/14-14-СГ, №19-1008/14-14-СГ, №19-1009/14-14-СГ, №19-1010/14-14-СГ, №19-1011/14-14-СГ, №19-1012/14-14-СГ, №19-1013/14-14-СГ (із змінами внесеними наказом № 19-1342/14-14-СГ від 06.11.2014), №19-1014/14-14-СГ, №19-1015/14-14-СГ, №19-1020/14-14-СГ, №19-1021/14-14-СГ "Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою".

Востаннє, ухвалою суду від 10.02.2020 підготовче засідання по даній справі, з врахуванням ч.4 ст. 11 ГПК України, ст.17 Закону України "Про виконання рішень застосування практики Європейського суду з прав людини" застосувавши ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17.07.1997, відкладалося на 27.02.2020 з підстав викладених у ній.

В порядку ст.ст. 8, 222 Господарського процесуального кодексу України, здійснювалося фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Акорд".

Представники сторін та третіх осіб в підготовче засідання прибули, надали усні пояснення.

Перед початком підготовчого засідання ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області було подано заяву з додатками №9-19-0.92-1334/2-20 від 27.02.2020 (вх.№1418 від 27.02.2020). В якій відповідач №1 посилаючись на пропуск позивачем строку позовної давності, в задоволенні позову Заступнику керівника Тернопільської місцевої прокуратури просить відмовити.

В процесі розгляду справи в підготовчому засіданні 27.02.2020 Фермерським господарством "Фортуна СВ" подано ряд заяв та клопотань, підтриманих його представником в засіданні, а саме :

- відзив на позовну заяву б/н від 27.02.2020 (вх.№1432 від 27.02.2020) з додатками та клопотанням про поновлення строку для подання відзиву;

- клопотання про витребування доказів б/н від 27.02.2020 (вх.№1437);

- заяву про застосування строків позовної давності (вх.№1435 від 27.02.2020).

Позивач (прокурор) та представник Озернянської сільської ради, зазначили, що вищезазначених клопотань відповідачів не отримали, заперечили проти їх задоволення .

Представник відповідача №1 заяви та клопотання ФГ "Фортуна СВ" підтримав, просив їх задоволи в повному обсязі.

Розглянувши в підготовчому засіданні вищезазначені заяви та клопотання відповідачів, заслухавши з цього приводу думку учасників підготовчого провадження, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Статтею 42 ГПК України, встановлено, що учасники справи мають право подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

Частиною 1 ст. 43 ГПК України, передбачено, що учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Згідно з ч.1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень (ч.3 ст.80 ГПК України).

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч.8 ст. 80 ГПК України).

Згідно з ч.8 ст.165 ГПК України, відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку (ч.1 ст.118 ГПК України) .

За загальним правилом заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду (ч.2 ст. 118 ГПК України) .

У разі ненадання відповідачем відзиву на позов у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст. 178 ГПК України).

Порядок вирішення питань, що виникають у зв`язку з поновленням та продовженням процесуальних строків визначено ст. 119 ГПК України.

Частиною 1 ст. 119 ГПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 119 ГПК України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

З аналізу вищевказаних положень чинного процесуального законодавства вбачається, що поновленню підлягає лише той процесуальний строк, який встановлено законом, тоді як процесуальний строк, визначений судом може бути продовжено.

Ухвалою суду про відкриття провадження у справі від 29.07.2019 ФГ "Фортуна СВ" було запропоновано до 15.08.2019 подати відзив на позов та докази на підтвердження викладеного в ньому та докази надіслання його примірника з додатками на адресу інших учасників по справі. Зазначену ухвалу відповідачем №2 було отримано ще 29.07.2019, про що свідчить повернуте на адресу господарського суду поштове повідомлення №4602508487317 з відміткою про вручення ухвали від 29.07.2019. В той час відзив на позов ФГ "Фортуна СВ" підготувало лише 27.02.2020, тобто після встановленого судом для цього терміну.

До закінчення відповідного строку, в порядку ст. 119 ГПК України, відповідач №2 з клопотанням про його продовження не звертався.

Як на підставу пропуску строку для подання відзиву та долучених до нього доказів відповідач №2 посилається на те, що лише 31.01.2020 позивачем було надано обґрунтування позовних вимог у цій справі, а враховуючи її складність, велику кількість позовних вимог та значний обсяг матеріалів справи, які потребували системного аналізу, об`єктивної можливості подати його раніше у відповідача №2 не було. Тому він просить такий строк поновити та долучити поданий відзив б/н від 27.02.2020 до матеріалів справи.

З цього приводу суд вважає за необхідне зазначити, що зважаючи на незмінність позивачем обґрунтувань щодо заявлених ним позовних вимог після роз`єднання справи в окремі самостійні провадження, значний термін пропуску подання відповідачем №2 відзиву, наведені в ньому обставини, суд не може визнати їх як поважні та прийняти відзив (вх.№1432 від 27.02.2020).

Отже, враховуючи вищезазначене, в задоволенні клопотання відповідача №2 про поновлення (продовження) процесуального строку для подання відзиву та долучених до нього доказів слід відмовити.

Підстав для продовження пропущеного терміну з власної ініціативи суд також не вбачає.

Щодо заяви ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області з додатками №9-19-0.92-1334/2-20 від 27.02.2020 (вх.№1418 від 27.02.2020) та заяви ФГ "Фортуна СВ" про застосування строків позовної даності б/н від 27.02.2020 (вх.№1435), суд вважає за можливе прийняти їх до розгляду, з огляду на приписи ч.3 ст. 267 ЦК України.

Разом з тим, в долучені до матеріалів даної справи письмових доказів (додатків) до вищезазначених заяв, слід відмовити, оскільки їх подано з порушенням встановленого ст.ст. 80, 81, 113-119 ГПК України строку.

Також, в підготовчому засіданні 27.02.2020, суд прийшов до висновку, що клопотання ФГ "Фортуна СВ" б/н від 27.02.2020 (вх.№1437 від 27.02.2020) про витребування у Головного управління Національної поліції України матеріалів кримінального провадження №120150000000000409 доцільно буде відкласти на 10.03.2020.

Враховуючи вищезазначене, неотримання позивачем та третьою особою заяв і клопотань відповідачів, необхідність в наступному судовому засіданні вирішити клопотання відповідача №2 про витребування доказів, для з`ясування кола питань, визначених п.п.7, 10 ч. 2 ст. 182 ГПК України, з метою дотримання принципів рівності та змагальності, а також завдання господарського судочинства, яке превалює над будь якими іншими міркуваннями, суд відкладає дане підготовче засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України, процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи та оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвали.

З урахуванням викладеного та керуючись ст.ст. 2, 7, 11, 13, 14, 42, 46, 80, 81, 113-119, 165, 177, 181-185, 234 ГПК України, господарський суд та ч.3 ст. 267 ЦК України , -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у прийнятті до розгляду :

- відзиву ФГ "Фортуна СВ" із додатками б/н від 27.02.2020 (вх.№1432 від 27.02.2020);

- письмових доказів, долучених до заяви відповідача №2 б/н від 27.02.2020 (вх.№1435 від 27.02.2020) про застосування строків позовної давності;

- письмових доказів, долучених до заяви відповідача №1 №9-19-0.92-1334/2-20 від 27.02.2020 (вх.№1418 від 27.02.2020) .

2. Прийняти до розгляду заяви відповідачів від 27.02.2020 (вх.№1435 вх.№1418) про застосування строків позовної давності .

3 . Відкласти підготовче засідання на 10 березня 2020 року до 12 год. 00 хв.

4. Відкласти вирішення клопотання відповідача №2 від 27.02.2020 (вх.№1437) про витребування доказів на 10.03.2020 на 12:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14а (зал судових засідань № 2, 5 - й поверх).

5. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

6. Копію ухвали направити сторонам та третім особам у справі рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення.

7. Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою:

https://te.court.gov.ua/sud5022.

Суддя І.П. Шумський

Дата ухвалення рішення26.02.2020
Оприлюднено27.02.2020

Судовий реєстр по справі —921/430/19

Судовий наказ від 21.08.2021

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

Постанова від 15.07.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Постанова від 15.07.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 08.07.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Постанова від 07.07.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 23.06.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 23.06.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 15.06.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 31.05.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Судовий наказ від 15.05.2021

Господарське

Господарський суд Тернопільської області

Шумський І.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні